Index - M

Index - M


M. [Finsterwolde] 1199 — M.A. [Eenrum] 1066 — M.B.M. [Groningen] 1341 — M.D.V. [Groningen] 1500 — M.F. [Krewerd] 2125 — M.G. [Winsum] 4179A — M.H. [Bellingwolde] 949, [Groningen] 1452, 1501, [Niehovel 2762-2764, [Vierhuizen] 3877 — M.H.B. [Nicuwscheemdal 2861 — M.I.K. [Groningen] 1492 — M.I.P. [Delfzijl] 4650A — M.K. [Holwierde] 1967 — M.C.L. [Zeerijp] 4496 — M.P. [Fransum] 1219 — M.R. [Vliedorp] 3902D — M.U.I.R. [Eenum] 1101 — M.V. [Groningen] 38A — M.W.R. [Leegkerk] 2155.
Maegdenburgh, 2009.
Maan, Hindrix, 5108.
Mhar, Van der, 4455, 4457, 4461wapen.
Maarhuizen, 705, 725, 4596 — Grafzerken 2409-2443 — Hervormde kerk 2408-2443 — Huisman 1077, 2435, 2436 — Kerkvoogd 4206 — Collecter 4183 — Landman 2442 — Ouderling 2427, 2437 — Plaats nr. 9, 2443 — Predikant 2999 — Schepper 2427, 2443 — Zie: Alinkxhuysen, Ernst[e]heem, Lutkesaaksum, Wildevelt.
Maarslacht, Avondmaalsbeker, 2445 — Boekhouder 2463 — Diatonen 2445 — Erfgezeten 2463 — Grafzerken 2446-2464 — Hervormde kerk 2444-2464 — Kerkvoogd[en] 2444, 2447, 2451, 2463, 2464 — Klok 2444 — Ouderling 2445 — Overrichter 4206 — Predikant 2445, 2565, 2567, 4575, 4576 — Schepper 2463, 2464 — Zie: Rollingeweer, Schouwerzijl.
Maath, Steven ter, 1185.
Mabe, Jan, 4778, 4884.
Machalen, 3490wapen.
Mahuy, Niclaes, 316.
Makarston, 4259wapen.
Macdowell, Johanna Emilia, 1982, 1990 .
Mackdowell, William [Guiliaume], 1178, 1987, 1989.
Makdowell, 1989, 4259.
Macdowell [1], 1982, 1990wapen.
Macdowell [2], 1987wapen.
Maximiliaen, I, II, keizer, 341.
Maximiliaan Hendrik van Beieren, keurvorst en aartsbisschop van Keulen, 25, 28.
Malaga [Mallegal, 5142b.
Maler, Hinrick, 459.
Maler, Johannes, 454.
Malsem, Maria van, 3194c.
Malsem [Malsen, Marsum], 959, 3194c, 4453, 4551wapen.
Mammes, Hense, 44.
Mandelslo, Von, 2716wapen.
Maneil, Anna Clara van, 3017.
Maneil, Jan Gerard Georg van, 3184.
Maneil, Johan[nes] van, 46f, 606.
Maneil, Corneli[u]s van, 954-957, 3452.
Maneil, Warmolt van, 963, 1582B.
Maneil, Van, 46f, 606, 954, 956, 963, 1582B, 1726, 3017, 3184, 3452wapen.
Manheim, Abraham, 4683.
Manheim, Izaak, 4683.
Maninga, zie: Manninga.
Mannebeeck, Willem, 1797.
Manninga, Adde, 3447.
Manninga, Gele, 405.
Manninga, Herm., 1794m.
Manninga, Joh., 1795m.
Manningha, Maria, 2554.
Manninga, 487, 705, 1171, 1794m, 1795m, 2074, 2075, 2404, 2707, 2712, 2716, 3097, 3098, 3196, 3381, 3445, 3448, 3486, 3487, 3489, 3490, 3493, 3719, 3839, 4258, 4453, 4456, 4459 , 4547, 4551, 4604, 4626wapen, wapen Von Inn- und Kniphausen [2], wapen Lütetsburg.
Marchie, Jacobus du, 4080f.
Mare, Andreas de, 2706.
Marees, Jan Jacob de, 229c.
Marees, Reneke de, 1390.
Marees, R[enekel B[usch] de, 1159, 3305A.
Marees, De, 1159, 1390wapen.
Maresius [Des Marets], Samuel, 4731.
Margaretha Catharina [Scheemdal, 3328.
Marhuisen, Maria, 4747.
Marrien, vrouw van Hindrick Adams van Dulmen, 5081.
Maria, vrouw van Jurjen Meter van Hoxter, 4982.
Maria Catarina, vrouw van Hindrick Huys, 5067.
Maria van Hongarije, 328.
Marissen, Bernardus, 3109.
Marissen, Jan, 1755, 5101.
Marissinck, Jan, 4773.
Marck, 403wapen.
Mark, Ida Johanna van, 607.
Mark, Van, 607wapen.
Mark, Hermina van der, 1643.
Marne [Merne], De, 896, 1516, 2782, 3875, 4722.
Marsie, Jacobus du, 4080f.
Marssema, Egbertus, 437.
Marsum, 3491, 3493, 3503, 3504, 3506 — Avondmaalsbeker 2465 — Grafzerk 2466 — Hervormde kerk 2465, 2466, 3451 — Predikant 2466 — Zie: Solwerd en Marsurn.
Martena. 1737, 4262wapen.
Martens, Geert, 1212.
Martens, Hilbrant, 777.
Martens, Ignatius, 3998.
Martens, Pieter, 1633.
Martien [Vierhuizen] 3877.
Martyn, Maria, 4158b.
Martini, Agnes, 293.
Martinus, Johannes, 5102.
Martinus, Richardus, 3517.
Martinius. Martinus, 2601.
Martinius, ... [Middelstum], 2601, 2603, 2604, 2620.
Martinius, 2603wapen.
Marum, 1844 — Avondmaalsbeker 2468 — Bank 2467 — Hervormde kerk 2467, 2468 — Kerkvoogd 2468 — Collator 2468 — Predikant 2468, 3667 — Zie: De Linde.
Marwyck, Jasper van, 1429, 1435.
Marwick, 1435.
Maselion, Jan Laurents, 995, 996.
Massillon, 996.
Maaten, Steven ter, 1185.
Matenesse, Willem van, 2554.
Matenesse [Mensingeweer], 2556.
Matenesse, Everdina Josina Lewe van, zie: Lewe, Everdina Josina.
Matheus, Antonius, 4950.
Matthaeus, Elizabetha, 1261.
Mattheus, Hemmichyen, 4091.
Matthaeus, Conradus Antonii, 1261.
Mattie, Antony, 575b.
Matthiae, Haeicko, 4086.
Mathiae, Hayo, 4083.
Mattys [Mathys], 1171, 4376, 4460wapen.
Meeden, Bijbel 2474 — Brouwer 2485, 2491, 2492, 2495, 2498, 2504, 2543 — Diaken 2517 — Dienaer in 't woort 2503 — Doophekken 2475 — Eigenerfde 2492, 2495, 2498, 2527 — Erffgezeeten 2521, 2526 — Grafzerken 2477-2547 — Hervormde kerk 2469-2547 — Kerkvoogd[en] 2469-2471, 2473-2476, 2487, 2491, 2494, 2500, 2508, 2519, 2522, 2524, 2525, 2532, 2540, 2544, 4540 — Kerspel 2473, 2494 — Klokken 2469-2471 — Collectebus 2476 — Collector 2545 — Coopman 2483, 2501, 2503 — Luitenant 2484 — Orgeltribune 2473 — Ouderling 2485, 2487, 2494, 2508, 2514, 2515, 2532, 2542 — Predikant[en] 2469-2471, 2473, 2512, 2922 — Preekstoel 2472 — Schatbeurder 2500, 2545 — School 2470 — Zylvest 2361, 237j, 238d, 239b, 2401, 2484, 2489, 2491, 2510 — Vaandrig 2489 — Vicarius 515 — Zie: Uithuizermeeden.
Medendorph, Peter Lamckes, 625.
Meder, H., 3310.
Meder, Jo[h]an[nes], 673, 2030.
Medoog[h], 606, 3017wapen.
Meedhuizen, Avondmaalsbeker 2550 — Dykgraaf 1172 — Gedenksteen 4591 — Grafzerk 2551 — Hervormde kerk 2548-2551 — Kerkvoogden 2548, 2550 — Klok 2548 — Collator 2548 — Collatie 4591 — Overste schepper 1172 — Pastorie 4591 — Predikant 1311, 2548, 2550, 2551 — Windvaan 2549.
Meedster Greede[n], 1311.
Meekhof, Elisabet, 734.
Meekhof, M.A., 734, 735, 738.
Meendering, J.D., 3417.
Meennolda, zie: Menolda.
Meer, Jan Jans van der. 45.
Meert, Marya de, 3421b.
Meertens, Arent, 827.
Meertens, Derk, 3974, 3988.
Meertens, Cornelius, 1007.
Meertens, Martie, 2795.
Meertens, Reinder, 3207.
Meertens, Siert, 785.
Meertens, Willem, 3071.
Meertens, Wipke, 2520.
Mees, Ellechyn, 2269.
Mees, Gregorius, 2068.
Mees, M[enso] A[Iting], 1941, 2268-2270, 2273, 4312.
Mees, Petrus, 2268, 2270, 3176B, 3178A.
Mees, Pieter, 4756, 4776.
Mees, Regnerus Tjaarda, 1941.
Mees, 3176Bwapen.
Meeus, Daniel, 4853.
Mieuwes, Popko, 2505.
Meeuwen, Louis van, 116, 4496, 5152.
Meyer, Allert, 2705.
Meyer, Antonie, 143k.
Meyer, A., 2817.
Meyer, Barent, 114.
Meyer, David, 1212.
Meyer, Dirk [Derck], 4643h, 5093.
Meyer, Ernst Philip, 2012.
Meyer Geertruida, 1127.
Meyer, Gerhardus, 856.
Meyer, Hans, 93.
Meyer, Harbert, 3331.
Meiyer, Harmannus, 1497i.
Meyer, Hermannus, 3325, 3329, 3330.
Meyer, Hermanus Benjamin, 4643a, 4643e.
Meyer, Hermanus Benjamin Cornelis, 4643e.
Meyer, ltje Pieters, 2015.
Meyer, Jacob, 3813.
Meyer, Jacobus Comelisse, 4643d.
Meyyer, Jan, 203.
Meyer, Jan Hayes, 2827.
Meyer J[oan] A[nthonie], 4643c-4643h.
Meyer, Johan Hermen, 4643b.
Meyer, Conradus, 1007.
Meyer, Copius, 3373, 3377, 3379, 3394, 3395.
Meyer, Cristoffer, 227Acj.
Meyer, C. E., 4643c.
Meier, Matteis, 138h.
Meyer, Pieter Remts, 2015.
Meyer, Rebecca, 4702.
Meyer, R., 3310.
Meyer, Schulte, 2571Z.
Meyer, [Ti]tia, 3325.
Meyer, 3325, 3329, 3330, 3331wapen.
Meiknegt, Maria Reinera, 1395.
Meyknegt, Reinera Maria, 1455.
Meiland [Baflo], 760, 766.
Meyma, Siert, 5149.
Meyma [Baflo], 703, 709-713, 720, 725, 5111A.
Mein, Johan, 4841.
Meinardi, Jantjen, 3755, 3763.
Meynardi, Joannes, 1793j.
Meinardy, Luardus, 1184.
Meinardi, Pieterke, 4344.
Meinardi, Sybrandt, 3965.
Meinardi, Wiardus, 4953.
Meynders, Ayelko, 4168.
Meinerts, Derek, 721.
Meinderts, Eilktje, 3150.
Meynerssoen, Herman, 521.
Meinder[t]s, P[i]eter, 2583, 3957, 3963.
Meinders, Wessel, 461.
Meinders, 1667Cwapen.
Meynet, M.J., 5107.
Meininga, Jan Jacob, 4556.
Meininga [Meininge], 1517, 1528, 4258, 4544c.
Meininga [1]. 4886wapen.
Meininga [2], 4030wapen.
Meynts, Anna, 3325, 3330.
Meints, Jacobs, 2412.
Meints, Johan, 1791i.
Meins, Peetje, 3227.
Meints, Roelef, 3671.
Meints, Sjoert, 3681.
Meints, 3325wapen.
Meyring, Klaas, 149b.
Meits, zie: Miets.
Meyvards, Franciscus, 4958.
Meiweruhem [Holwierde], 374.
Meckema, Feye, 539.
Meckhama, Philippus van, 281, 613, 1328f.
Meckama, Julius van, 2006.
Meckema, Marculi, 306.
Meckema, Menno Houwerda van, 231c, 624.
Meckerna, Pybe van, 613.
Meckema, Snelger, 624.
Meckema, 231c, 539, 613, 624, 1328f, 1737, 2001, 2006, 4035wapen.
Meckema van Aylva, 2000.
Meckenbor, 806wapen.
Melchers, Geesien, 4379.
Melchers, Jan, 57, 58, 60a.
Meelis, Geert, 3835.
Melis, Gesina, 2790.
Melis, Luppo, 3883.
Melis, Sicke, 601f, NB, 2789.
Melkema [Huizinge], 2041, 2044, 2045, 2048, 2049, 2051, 2052.
Mellardus [Woltersum], 501.
Mellema [Millema], Abeltjen [Abelia], 1160-1162, 1166, 1679A.
Mellema [Millema], 1160-1162, 1679Awapen.
Melles, Fekko, 2827.
Melles, Heero, 1191.
Mellens, [Oete?], 2783.
Memmens, Riemen, 2908.
Memmes, Sicke, 3692, 3728.
Memmens, Tiaca, 2914.
Memmens-stam [Noordbroek], 2917.
Memminga, 4455, 4457, 4461, 4462wapen.
Memminga [Weener], 4455, 4457, 4461, 4462.
Mengerinck, Egbertus, 3816.
Menkuma, Eppe. 312.
Menckema, Eevert, 311.
Menkema [Uithuizen], 1171, 2019, 3625, 3708-3710, 3716-3720, 3739, 3747, 3752, 3781, 4475.
Menkema. 3708, 3710, 3713, 3717, 4599wapen.
Menkema, Gerhard Alberda van, zie: Alberda, Gerhard.
Menkema, Gosen Geurt Alberda van, zie: Alberda, Gosen Geurt.
Menkema, Susanna Elisabet Alberda van, zie: Alberda, Susanna Elisabet.
Menkema, Unico Allard Alberda van, zie: Alberda, Unico.
Menkema, Alberda van, zie: Alberda van Menkema.
Menckemahues [Uithuizen],zie: Menkema.
Menckens, Allert, 2068.
Menckes, Antje, 2262.
Menckes, Jan, 2445.
Menkes, Lue, 3587.
Menkes, Peter, 751.
Menkes, Siwert, 3591.
Mentkes, Wildrik, 2694.
Menkes, Willem, 1154.
Menkeweer, 3719 — Grafzerken 2552, 2553 — Hervormde kerk 2552, 2553 — Predikant 3570.
Mennersinck, Hiske, 3057.
Mennes, Anje, 2321.
Mennes, Eilke, 2796.
Mennes, Focke, 727.
Mennes, Gabriel, 4114.
Mennes, He[e]rti[en], 3519, 3521.
Mennes, Hindrick, 44.
Mennes, Johannes, 1384.
Mennes, Rickert, 723.
Mennes, Truytjen, 3142.
Menneweer [Vierhuizen], 3884.
Menninga, Jan Wolberts van, 3226.
Mennist, Reinje, 1311.
Menolda [Meennolda], 364, 1926wapen.
Menels, Albert, 1030.
Menolts, Claes, 2068, 2082, 2085.
Menols, Styntien, 1558.
Mensso [Loppersum], 396.
Mense [Niekerk W.] 2797.
Menseboer, Hans Pieters, 199.
Mensema, Joannes, 423, 2581d.
Menzes, Aiolt, 2492.
Menssens, Bernardus, 545.
Mensens. Derk, 1497p.
Mensens, D., 38.
Mens[s]ens, Harm[en], 227, 4509.
Menses, Catharina, 2290.
Mensens, Kunne, 3612.
Mensens, T[h]ewes. 1509, 4944.
Mensinck, Hindrick, 189a, 189b, 1634, 1687.
Mensynck, Johannes, 3058.
Mensingh, R., 2381.
Mensinga, Johannes, 2471.
Mensinga, J[oannesj A[driani], 1211, 1879.
Mensingeweer, 705, 725, 4596 — Avondmaalsbekers 2445, 2556 — Diaken[en] 2555, 4588 — Grafzerken 2557-2567 — Hervormde kerk 2554-2567 — Kerkvoogd 2554 — Klok 2444, 2554 — Collatrix 2554 — Commissaris 2558 — Mandatarius 2554 — Offerblok 2555 — Ouderling 4588 — Overrichter 4206 — Pelmulder 2562, 2563 — Predikant 1054, 2559, 2565, 2567 — Proprietarius 2554 — Schrijver 2558 — Trekschuiten 2558 — Woning nr. 16 2443 — Zie: Matenesse, De Meeren.
Menstie [Grijpskerk], 1877.
Mentheda [Middelstum] 2584.
Mentekemaheert [Uithuizen], 3765, 3766, 3773.
Mentink, Hindrik, 4067.
Mentkes, zie: Menkes.
Men... [Kropswolde], 2143.
Meppel — Schout, 1312.
Mepsche, Anna Catharina de, 4030, 4031.
Mepsche, Bawe de, 1223.
Mepsche, Egbert de, 1330f.
Mepsche, Ever[har]t de, 1220, 1221, 1225, 1228.
Mepsche, Evert Johan de, 2311.
Mepsche, Gerhard de, 1791s.
Mepsche. G. de, 28, 1323.
Mepsche, Hidde de, 3010.
Mepsche, Ida de, 2141.
Mepsche, Jan de, 3602.
Mepsche, Johan de, 383f, 394, 551, 3010.
Mepsche, J. de, 230h.
Mepsche, Coppen de, 3621.
Mepsche, Oede de, 1559, 1560B.
Mepsche, Rembt de, 1526, 1671C, 1793f, 3004, 3007, 3013b.
Mepsche, Rudolf de, 1232, 2300.
Mepsche, R. de, 230e.
Mepsche, Syerd de, 5149, 5150.
Mepsche, De, 230e, 230h, 551, 606, 705, 720, 1014, 1101, 1171, 1223, 1225, 1228, 1232, 1524, 1544A, 1559, 1560B, 1671C, 1687A, 1791s, 1793f, 2073-2075, 2311, 2586, 2965, 3007, 3010, 3011, 3013b, 3017, 3020A, 3445, 3454, 3486, 3487, 3489, 3490, 3621, 3622, 3716, 3841, 3873, 3937, 3941, 4031-4033, 4327, 4358, 4385, 4458, 4551, 4790wapen.
Meeren, De [Mensingeweer], 2564.
Merfelt, 4139, 4258wapen.
Merna, De, zie: De Marne.
Merode, 1172wapen.
Merten, Ayyl, 2410.
Mertens, Coert, 5041.
Mertens, Stintie, 1147.
Mertens, ..., [Leens], 2205.
Meerum [Loppersum] 2301.
Merve, Hendrick van der, 1535.
Merwen, Henric van, 1326e.
Mes, Gerrit Pietersz, 4080e.
Mes, Pieter Gerritsz, 4080a, 4080b, 4080d, 4080g.
Mes, Treyntje Pieters, 4080f.
Messemaker, Engelbert Dercks, 4815, 4816.
Messen, 1512.
Mesterinck, Albertina, 1121.
Mestingh, Derk, 4157.
Mesting, Jan, 4174.
Metelen, Frans, 1347.
Metelen. Jacob, 1351.
Metelercamp, Gerh. Arnoldi, 4247.
Metelerkamp, Jac[obus], 2248, 2267.
Metelercamp, J[ohannes], 1073, 1074.
Metelerkantp, Christophorus Henricus, 4566.
Metelerkamp, Nicolaus, 2778.
Melelercamp, N., 1073.
Meter, Simon Luitiens, 5090.
Meter van Hoxter, Jurjen, 4982.
Metslawier, 5142e — Candidaat 5142e — Predikant 4176.
Mettevier, P., 5158.
Metting. Johan Daniel, 2353.
Mettingh, Wilhelmus, 1999.
Meulema, Bernardus, 96b.
Meulencamp, zie: Molenkamp.
Meurs, Johan Adriaan, 3868.
Micheck, Dorothea, 4636.
Michiels, Aafke, 2221.
Michiels, Alle, 2753, 2754.
Michaels, Greetien, 4969.
Migchels, Harm Abels, 3056.
Michiels, Jelke, 1293.
Michiels, Menne, 44.
Michiels, Tjaert, 3276, 3277.
Micghiels, Trinie, 3902G.
Michiels, Wibbe, 3546, 3552.
Michels, Willem, 1557.
Middelbergh [Middelborg], Wybe Jacobs, 80ac, 81a.
Middelbert, Avondmaalsbeker 2571 — Gedenksteen 2568 — Gezworene 2569, 2571Q, 2571T, 2571AA — Grafzerken 2571A-2571AB — Hervormde kerk 2568-2571AB — Kerkvoogd 2568, 2571H, 2571J, 2571O, 2571T — Klok 2569 — Ouderling 2571F , 2571J, 2571M, 2571O, 2571T — Pastorie 2568 — Predikant 1114, 2568-2571 — Preekstoel 2570 — Scholte 2571N, 2571P, 2571R, 2571Z — Timmerman 2571AB, zie: Euvelgunne.
Middelruigewaard, 492, 1849.
Middelstewehr, 2401.
Middelstum 15, 18, 243e, 250e, 409-412, 415, 416, 418, 422, 423, 560, 797a, 2072, 2108, 2572, 2574, 2575, 2581h, 2583-2587, 2589-2594, 2724, 3682, 4124, 4133, 4752, 4754 — Altaar 420 — Armen 2584 — Avondmaalsbeker 2583 — Avondmaalsschotel 2582 — Bank 2578 — Beeldhouwwerk 2579, 2580 — Dalmatiek 421 — Eigenerfde 2613, 3684-3686 — Gedenkstenen 405, 2572, 4662 — Gewelfschildering 406 — Goudsrnid, zie: Zilversmid — Grafkelder 2594 — Grafzerken 423, 424, 2595-2662B — Hamei 2573 — Heerlijkheid 2584 — Hervormde kerk 2572-2662B — Hoofmeester 2575 — Holtkoper [Houtkoper] 2622A, 2627, 2646, 2652 — Huisman 2629 — Infanterie 2588 — Capitain 2588 — Carillon 2577 — Kerkhof 2573 — Kerkvoogd 409, 418, 2574, 2583, 2607, 2609, 2610 — Klokken 409-419, 2574, 2575 — Klockenspeelder 2611, 2614 — Collator[en] 2572, 2574, 2581h — Collectebus 2584 — Koopman 2641A, 2577 — Redger 2584 — Regement infanterie 2588 — Ridder 405, 422, 560, 2581a, 2581e — Ritmeester 2581g — Rooms-katholieke kerk 405-425, 2581a, 2581e, 4662 — Rouwborden 2585-2593 — Schoenmaker 2622, 2626 — Schoorsteenmantel 407 — Schuilkerk 4662 — Zegelstempel 425 — Zilversmid 227Acf, 227Ach — Sint Hippolytus 2580 — Toren 2572, 2581b — Votiefrelief 422 — Wapen 797a, 2575, 2578, 2579, 2582, 2583, 2594, 4123, 4124, wapen — Wedman 2621 — Windvanen 2576 — Zie: Asinga, Den Deel, Ewsum, Mentheda, De Ney[e]noord, De Oort, Roodeschool, Sickemaheert.
Middelstum, Anna Habina Lewe van, zie: Lewe, Anna Habina.
Middelstum, Edzard Jacob Lewe van, zie: Lewe, Edzard Jacob.
Middelstum, Frederik Lewe van, zie: Lewe, Edzard Jacob.
Middelstum, Johan Lewe van, zie: Lewe, Johan.
Middelstum, Reint Jan [Lewe] van, zie: Lewe, Reint Jan.
Middelstum, Lewe van, zie: Lewe van Middelstum.
Middelstum, Jacob, 111e.
Midhuisen [Vierhuizen] 3879.
Midhusen, zie: Meedhuizen.
Midwolda, 426, 842, 1578, 2665, 3129, 3131 — Banken 2669, 2670 — Gedenkstenen 2663-2665 — Goudsmid, zie: Zilversmid — Grafzerken 2671-2703 — Hervormde kerk 2663-2703 — Kerkvoogden] 426, 2663, 2666-2668, 2684, 2687 — Kerspel 2663, 2684 — Klokgieter 2144, 3604 — Klokken 426, 2666, 2667 — Orgel 2668 — Ouderling 2684 — Pastoor 426 — Pastorie 2678 — Predikant 2663, 2665, 2667, 2668, 2675, 2677-2681, 2688 — Rechtstoel 3344, 3361 — Rooms-katholieke kerk 426 — Zylvest 236h, 2371, 238h, 2391, 240h, 2848 — Zilversmid 227Abl — Student 2677 — Toren 2665 — Vicarii 426 — Wedman 3344, 3361.
Midwolde, Avondmaalsbeker 2711 — Avondmaalsschotel 2711 — Banken 2707-2709 — Deuromlijsting 2710 — Doodkisten 2724-2731A — Drinkbeker 5162 — Gedenksteen 427 — Goudsmid, zie: Zilversmid — Grafkelder 2733 — Grafzerken 427, 2734-2737 — Graftombe 2712, 2713 — Hervormde kerk 2704-2737 — Klok 2704 — Colonel 2726 — Naamplaat 2732 — Orgel 2706 — Overste 2724 — Preekstoel 2705 — Rooms-katholieke kerk 427 — Rouwborden 2714-2723 — Zilversmid 227Ace — Vrijmetselaarsloge 5162 — Zie: Carelsveld, Nienoord.
Midwolde en Leek, zie: Leek.
Midwolderhamrik, zie: Nieuwolda.
Midwoud, 4556.
Mieden, zie: Meeden, Uithuizermeeden.
Midendorp, Bruun Willems, 86.
Minardi, zie: Meinardi.
Mirani, Ziurico, 227Abr.
Miets [Meits], 577, 582, 961.
Miets [Meits] [1], 2964, 3195, 3718wapen.
Miets [Meits] [2], 962wapen.
Mieuwes, zie: Meeuwes.
Mignon, Elizabet, 4342.
Mignon, Johan Diderik, 2343.
Mignon, J.D., 4343.
Mignon, Marcus, 3107.
Millema, zie: Mellema.
Mil[l]ing[h]a, Ernst van, 1168, 1327g, 4810.
Millinck, 4264, 4626wapen.
Mimger, zie: Munster [1].
Minders, Willem, 2995.
Minnelts, Albert, 3998C.
Minholds, Hylke, 186.
Minnema, 3938wapen.
Minnen, Jan van, 138g.
Mithuizen, zie: Meedhuizen.
Modderman, Jan Dercks, 76.
Moes, A., 59b.
Moeurs, 2713wapen.
Molaen, Menke, 95, 2705.
Molanus, Adolphus, 864, 3417.
Molanus, Ernestus, 3055.
Molanus, Harmannus, 2381.
Molanus, Herbertus, 3059, 3177, 3178.
Molanus, Christina, 3059.
Molencamp, Henrick, 1436.
Meulencamp, Claas, 51.
Mollaan, Mencke, 95, 2705.
Moller, Anna, 2679.
Mollerus, Johan Hendrik, 3228.
Molner, Johan, 451.
Moncheaux dit Adin, 4264, 4626wapen.
Monix, 891wapen.
Monnikendam, Zilversmid 227Aac.
Munningh, [Jacob], 1437.
Monninck, Jacob, 1437.
Monnigh, Jan, 4929.
Monningh, Pieter J., 836.
Munninck, Tryntjen, 1426.
Monninck, Die blinde, 4858.
Monninghousen, 4626wapen.
Monster, zie: Munster.
Monte, Henricus de, 555.
Monter, Pieter Bartels, 54.
Montfoort, 347wapen.
Moore, 2285wapen.
Morian, 3096-3098wapen.
Mos, Harm Jans, 3401.
Mosburg, 1366.
Mosenthyns, Judith, 2009.
Mozes, Abraham, 4705.
Mozes, Zippora, 4708.
Mosselion, Jan Laurents, 995, 996.
Moula[e]rt, zie: Mulert.
Muda, De [Ter] [Loppersum], 2303, 2304, 2316, 2317, 2325, 2331, 2338, 2348.
Muinck, Bouwo Markus de, 3357.
Muinck, Derk de, 3349, 3354, 3355.
Muinek, Maria de, 3331.
Muinck, Moederdina de, 3354.
Muis, Pieter Reinders, 78.
Mulaert, zie: Mulert.
Mulder, Anje J., 789.
Mulder, A.N., 173.
Mulder, Bartolt Lubberts, 5080.
Muler, Bastian, 5017.
Mulder, Engbert Jans, 1076.
Muller, Ettjen Jans, 880.
Muller, Gerardus Augustinus, 665.
Mulder, Harmen Jansen, 4989.
Mulders, Hemke, 2530.
Mulder, Hinderickus, A1321AA.
Mulder, I.J., 3677.
Mulder, Jakob Jakobs, 3775.
Mulder, Jacob Kornelis, 4998.
Muller, Jan Hindrick Hye, 82d, 86.
Muller [Mulder], Jan Jansen, l I la, 4819.
Muller, Jan Kornelius, 880.
Mulder, Jan Pieters, 5001.
Mulder, Jan Willems, 602.
Mulder, J.M., 98d.
Muller, Cornelia Jans, 880.
Muller, M., 106.
Munninckhofs, Henricus, 1375.
Munster, Jan, 4829.
Munster, Agnes van, 551.
Munster, Geertruida van, 2558.
Munster, Johan van, 398.
Munster, Roelof van, 402, 403.
Munster, Van, [Mimger, Monster] [1], 402, 551, 606, 806, 3017, 4263, 4626wapen.
Munster [2], 1173wapen.
Munster [3], 4452wapen.
Munster, Rudolf bisschop van, 3096.
Munster, Bisschop 25, 28, 3096 — Commissarius 263, 280, 383g, 386, 388, 401 — Officiaal 267, 273, 437, 2581e — Vorst 25, 28 — Vrede 3486.
Munsterhausen, 3997.
Munsters Friesland, Officiaal, zie: Munster.
Munt, Pietrus ter, 111e.
Munten, Aurelya, 2606.
Munten, Johannes, 2380, 2612, 2616.
Muntendam, Jan Egberts, 4023.
Muntendam, Geëligeerde 4518A — Kerspel 4518A — Ouderling 4518A — Predikant 4536 — Zylvest 236m, 237k, 238j, 239i, 240i, 4529A — Solliciteur 238j — Zie: Zuidbroek.
Munter, Johannes, 559wapen.
Muntings, Annighin Jans, 4525.
Muntinck, Frans, 69.
Muntinghe, Harmen, 229c.
Muntingh, H., 28.
Munting[h], ltje [Ipes], 2119.
Munting, Jan, 1411.
Muntingh, T., 2838.
Munting, 229c.
Muntinghe, Ajold Jan, 3008, 3026.
Muntinghe, Anna, 1462.
Muntinghe, A., 1171A.
Munting[he], Harmen, 229c.
Muntinghe, Hindrick, 1331, 1580A.
Muntinghe, H., 2568, 2570, 2571.
Muntinghe, Lambert, 1459, 1460.
Muntinghe, Petrus, 4026.
Muntinghe, Titia, 4566.
Muntinghe, 1459, 1460, 3996.
Murlinck, Gerhardus, 362.
Mus, P.R., 174.
Muyter, Dirck Clasz., 4305u.
Muyter, Grite, 4305x.


Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina