Oostwold (Westerkwartier)dc. OOSTWOLD [Westerkwartier]

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gebrandschilderd glas

[3134]ITE PIETERS HAMMINGH, OUDERLINGH OP DE WESTERDYK, HILTJE IZEBRANDS, ZYN HUISVROUW, ANNO 1779.
Wapen: Gedeeld: I in zilver, op een groen terras een achter een groene boom staande569 aanziende roodbonte stier met bles; II niet meer aanwezig. Schildhouders: twee aanziende leeuwen van natuurlijke kleur.
Bijbeltekst: Psalm 84:11.
N.B. Ten dele bewaard. Zie: Ite Hamming. Het geslacht Hamming. Groningen 1961. Blz. 6. Vergelijk: GDW, nr. 5121.
GDW, blz. 568, nr. [3134].

2. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsschotel

[3135]WILLEM BARON VAN IN EN KNIPHUISEN, HEER VAN NIENOORT, ENUM EN AYKEMA ETC. ETC. ETC. EN SUSANNA JOHANA BARONNESSE VAN IN EN KNIPHUISEN GEBOOREN ALBERDA, VROUWE VAN NIENOORT, ENUM EN AYKEMA ETC. ETC. ETC., HEBBEN DEESE SCHOOTEL TOT DIENST VAN DES HEEREN TAAFEL AAN DE KERKE TOT OOSTWOLT GEGEVEN DEN 22 FEBRUARY 1763.
Wapens: Rechts: Von Inn- and Kniphausen [2]. Links: Alberda. Schildhouders: twee omziende leeuwen.
Bijbeltekst: Joh. 6:35. IK BEN HET BROOD DES LEVENS, DIE TOT MY KOMT ZAL GEENZINTS HONGEREN.
GDW, blz. 569, nr. [3135].

b. Avondmaalsbeker

[3136]WILLEM BARON VAN IN EN KNIPHUISEN, HEER VAN NIENOORT, ENUM EN AYKEMA ENZ. ENZ. ENZ. EN SUSANNA JOHANNA BARONNESSE VAN IN EN KNIPHUISEN GEBOOREN ALBERDA, VROUWE VAN NIENOORT, ENUM EN AYKEMA ENZ. ENZ. ENZ., HEBBEN DEESE BEEKER TOT DIENST VAN DES HEEREN TAAFEL AAN DE KERKE TOT OOSTWOLT GEGEVEN DEN 22 FEBRUARY 1763.
Wapens: Rechts: Von Inn- and Kniphausen [2]. Links: Alberda. Schildhouders: twee omziende leeuwen.
Bijbeltekst: Psalm 36:9a. GY DRENKT ZE UIT DEN BEEKER UWER WELLUSTEN.
N.B. In bijbeltekst beek in plaats van beeker.
GDW, blz. 569, nr. [3136].

3. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[3137]A 1634, DEN 14 AUGUSTUS, IS OETIEN ROELLFS IN DEN HEERE GERUST.
Huismerk nr. 453, vergezeld van de letters R.E.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 284. Naamletters, niet van overledene, mogelijk van vader of van man.
GDW, blz. 569, nr. [3137].

[3138]A 1635, DEN 17 MAIUS, IS AEVE HESSELS IN DEN HEERE GERUST.
Huismerk nr. 454, vergezeld van de letters H.T.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 284. Naamletters niet van overledene, mogelijk van vader of van man.
GDW, blz. 569, nr. [3138].

[3139]ANNO 1637, DEN ... APRIL, IS CLAES JANSEN IN DEN HEERE GERUST.
Huismerk nr. 455, vergezeld van de letters C.I.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 284.570
GDW, blz. 569, nr. [3139].

[3140]ANNO 1685, DEN 22 OCTOBER, IS IN DEN HEERE ONTSLAPEN ANNA VAN LENGELL, HUISVROUWE VAN G. WASSENBERGH, PR. TOT OOSTWOLT ETC., VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 284.
GDW, blz. 570, nr. [3140].

[3141]A 1690, DEN 17 OCTOBER, IS DE EERW. EN WELGELEERDE HEER GERH. WASSENBERGH, IN SYN TYDT PREDICANT TOT OOSTWOLT, HOOGE EN LEEGEMEEDEN ... AETAT. 61, OFF. 31.
GIIY HEBT DE DOOT GESMAECKT / IST VREESELYCK TE STERVEN / NEEN, ALS DE MENSCH MAER WEET / DAT HY EEN CROON SAL ERVEN / 'K WEET, DIE SAL BLINCKEN / ALS EEN STER AN'T FIRMAMENT / DIE GODT HIER OP DER AERD / TOT SYN GEMEINTE SENT.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 284.
GDW, blz. 570, nr. [3141].

[3142]A 1701, DEN 25 JANNUARY, IS TRUYTJEN MENNES IN DEN HEERE GERUST, DE HUYSVROW VAN RUERT GERRIKES. MYN LICHAEM LYDT HIER NEDER, DOCH DE ZIEL GENEDT HET HEEMELS ZAD / SIENT BEYDEN WY TEN JONGSTEN DAG VEREENT / VERWACHT WY VRUEGT MET GODTS GEMEENT.
N.B. Niet maar aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 284.
GDW, blz. 570, nr. [3142].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 november 2012
Naar begin van de pagina