Thesingeee. THESINGE

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gedenktekening

[3619]DEZE KERK IS HERBOUD IN 'T JAAR 1786 DOOR KLAAS JANS, JANTJE WILLEMS EH.; D' KIND. VAN JANTJE JANS EN WILL. GERRITS; TRYNJE JANS, SYBRAND GERRITS, EH.; ANJE JANS, KLAAS AARENDS, EH.; PIETERKE JANS, ELTJE GERRITS, EH.; ERVEN VAN DE EERWAARDE JAN TJASSENS EN ANJE JANS, EH., ALS UNICUS COLLATOR VAN THESING, EN WAREN IN DER TYD HENRYKUS ALERS ALS PREDIKANT, ELTJE GERRITS ALS KERKV. EN OUDERL., TIMEN HEDDES ALS KERKVOOGD, JAN PESMAN ALS OUDERLING, PIETER LUDDES, KLAAS JANS ALS DIAKENS, EPPO BRONGERS ALS SCHOOLMR. THESING, DEN 22 AUGUSTUS EPPO BRONGERS 1786.
Bijbelteksten: Prediker 1: 12-13. Leviticus 18:5; Mattheus 25:34, 25:41. N.B. Met knipwerk. Afgebeeld: MON, plaat LXIII, nr. 1. EH.= EHELUIDEN.
GDW, blz. 657, nr. [3619].

2. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsschotel

[3620]COMMYS BERNARD TEPENS, UNICUS COLLATOR VAN THESINGE, HEEFT DEESE ASSIET VOOREERT AN DE KERCKE ALDAER, DOE SYN E. VYFTIGH JAAREN OUT WAS OP DEN 13, MAY 1699.
Wapen: Een omgewend mannenborstbeeld met hoed.
N.B. Tin.
GDW, blz. 657, nr. [3620].

3. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[3621]ANNO 159[4], DEN 22 DECEMBER, IS DE EDELE ERENTFESTE COPPEN DE MEPSCHE, HOVELINCK THO GARMERWOLDE, IN DEN HEERE GERUSTET, DEN GODT GENEDICH SY.
Wapens: Rechts: De Mepsche. Links: Jarges. Helmteken: De Mepsche.
N.B. Tekst en wapens onder voorbehoud. Misleidend overgeschilderd.
GDW, blz. 657, nr. [3621].

[3622]Wapen en helmteken: De Mepsche.
GDW, blz. 657, nr. [3622].

[3622A]ANNO 1642, DEN 12 JU ... ERB. CLAES EPPES IN DEN ... GERUST.
Medaillon: Huismerk nr. 931, vergezeld van de letters C.E.
GDW, blz. 657, nr. [3622A].

[3622B]... 60, DE ... OVEMBER ... IS BA[R]TELMEEUES AEIS ... IN DEN HEERE GERUST.
Huismerk nr. 932.
GDW, blz. 657, nr. [3622B].

[3623]ANNO 1664, DEN 21 MARTY, IS D' ACHTBARE CLAES DREWS STUIRWOLT IN DEN HEERE GERUSTET, VERWACHTENDE EEN VROLICKE OPSTANDINGE IN CHRISTO JESU.
Wapens: Rechts: Op een terras een uit een bos van drie bomen komend omgewend hert. Links: Een lelie, vergezeld van boven van twee rozen, naast elkaar. Helmteken: drie bomen, waaiervormig.
GDW, blz. 657, nr. [3623].

4. Overige voorwerpen

a. Tekening

[3624]E.B. 1803. E. BRONGERS, SCH. TE THESING.
N.B. Met knipwerk. Eppo Brongers, schoolmeester. Zie: GDW, nr. 3619.
GDW, blz. 657, nr. [3624].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 19 november 2012
Naar begin van de pagina