Noordwolde
cp. NOORDWOLDE

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gebrandschilderd glas

[2964]WYLEN DE HEER [BE]RNHARD VAN BERUM, HEER OP LUINGA [EN THEDEMA] EN MEVROUW WENDELA CORNERA VAN BERUM [GEBOREN UBBENA, VROUW VAN LUINGA] EN THEDEMA, ANNO 1718. ANNO [1718].
Wapens : Rechts: Gevierendeeld : I en IV Van Berum; II en III Jarges. Hartschild: Thedema. Links: Gevierendeeld: I Ubbena; II Van Wahren; III Van Hoevel; IV Mulert. Hartschild: Thedema.
Kwartieren
VAN BERUMUBBENA
UBBENALEWE
THEDEMAVAN HEUVELL
TAMMINGAASSENBERG
JARGERSVAN WAERDEN
UBBENAMIETS
OMPTEDAMOULART
CONINCKVAN DER CAMP [2]
Signatuur: ... RS.
N.B. In afbrokkelende staat. In kwartieren ontbreken nu wapens Ompteda, Van Heuvell, Miets en Moulart, en namen THEDEMA en MIETS. Berent van Berum, overleden 25 december 1693, gehuwd c. 1673 Wendela Cornera Ubbena, overleden 2 maart 1695. Zie: NLW, 1943, k. 128,131-132.
GDW, blz. 540, nr. [2964].

[2965]WYLEN DE HEER [FEY]O JOHAN SICKINGHE, HEER VAN THED[EM]A. MEVROUW TEKELA ELYSABETH SICKINGHE GEBOOREN VAN BERUM, VROUW] VAN ... [EN THEDEMA ANNO 1718]. [ANNO] 1718.
Wapens: Rechts: Gevierendeeld: I Sickinghe; II Tjarda van Starkenborgh; III Van Echten; IV De Mepsche. Hartschild: Thedema. Links: Gevierendeeld: I Van Berum: II Ubbena; III Jarges; V Van Wahren. Hartschild: Thedema.
Kwartieren
SICKINGHEVAN BERUM
VAN JONGEMATHEDEMA
EGTENJARGERS541
BENTINGOMPTEDA
STARKENBORGHUBBENA
GAYKENGAVAN HEUVEL
MEPSCHEVAN WAEREN
HILLEBR.V.H.MOULART
Signatuur: RIEMEL.
N.B. In afbrokkelende staat. In wapen links ontbreekt Van Wahren. In kwartieren ontbreken nu wapens: Van Jongema en Jargers en namen VAN JONGEMA, OMPTEDA en VAN WAEREN. Feyo Johan Sickinghe, overleden 1703, gehuwd, voorwaarden 1 oktober, 1697 Thecla Elisabeth van Berum, overleden 20 februari 1727. Zie: NLW, 1943, k. 131-132.
GDW, blz. 540, nr. [2965].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Windvaan

[2966]Een leeuw [Lewe].
N.B. Leden van geslacht Lewe van Middelstum, collatoren sedert 1739 of eerder. Zie: RAG, Archieven hoge justitiekamer, inv. nr. 2572, blz. 433.
GDW, blz. 541, nr. [2966].

3. Meubilair

a. Preekstoel

[2967]1743.
Wapens, onherkenbaar: Rechts: het restant van een leeuw [Lewe]; Links: onduidelijk. Schildhouders: twee omziende leeuwen.
N.B. Misschien: Edzard Jacob Lewe van Middelstum en Allegonda Maria Rengers van Farmsum, collatoren. Zie: GDW, nr. 2966. OBS, blz. 267.
GDW, blz. 541, nr. [2967].

b. Koorhek

[2968]Wapens, aan voor- en achterzijde: Hillebrandes van Harsens. Van Berum. Van Berum. Ubbena. Clant. Wilcken.
N.B. Collatie met zes stemmen. Zie: RAG, Archief Van Bolhuis, inv. nr. 49.
GDW, blz. 541, nr. [2968].

c. Bank

[2969]Wapens: Van Berum. Ubbena. Hillebrandes van Harsens. Clant. Van Berum. Wilcken.
N.B. Zie: GDW, nr. 2968.
GDW, blz. 541, nr. [2969].

4. Gedenktekenen

a. Rouwbord

[2970]Kwartieren: UBBENA. THEDEMA. UBBENA. OMPTEDA. CONINGH. VAN WHAREN.
N.B. GMG, nr. 1395. Losse wapenschildjes, afkomstig van rouwbord, waarschijnlijk voor Thecla Elisabeth van Berum, overleden 20 februari 1727. Vergelijk: GDW, nrs. 2965 en 2973. Zie: NLW, 1943, k. 129-130.
GDW, blz. 541, nr. [2970].

b. Grafzerken

[2971]JOHAN HARMENS 1609.
Huismerk nr. 439.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 264.
GDW, blz. 541, nr. [2971].

[2972]GEERTRUIT JELTES ... OVERLEDEN DEN ... 1696, OLT 64 JAAR.
Wapen: Drie rozen.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 264.542
GDW, blz. 541, nr. [2972].

[2973]HIER RUST DE HOOGHWELGEBOREN VROUW THEOCOLA ELISABETH VAN BERUM, VROUW VAN THEDEMA, DOUARIERE VAN DEN HOOGHWELGB. HEER FEYO JOHAN SICKINGHE, HEER VAN THEDEMA EN RITMEESTER TEN DIENSTE VAN DEN STAAT, IN DEN OUDERDOM VAN 53 JAREN, OVERLEDEN DEN 20 FEBRUARIUS 1727.
Wapen: Van Berum. Schildhouders: twee leeuwen.
GDW, blz. 542, nr. [2973].

[2974]Wapens: Rechts: Drie elkaar in het schildhart rakende vleugels, gatfelsgewijs, de bovensten samen een vlucht vormend [Robers]. Links: Van Deest. Helmteken: een vlucht.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld HVH. Hindrik Roberts, overleden na 1623, gehuwd Groningen 8 november 1607 Hindrickjen van Deest. Zie: NLW, 1941, k. 331.
GDW, blz. 542, nr. [2974].

[2975]Wapen: Gedeeld: I Wilcken; II doorsneden: a. op een terras een gaande stier. b. drie rozen.
N.B. Hommo Wilcken, gehuwd 1668 Lammina Stael. Archief Vilsteren.
GDW, blz. 542, nr. [2975].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 november 2012
Naar begin van de pagina