Vliedorp

es. VLIEDORP

1. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[3902A]Huismerk nr. 534, vergezeld van de letters A.I. en het jaartal 1629.
GDW, blz. 703, nr. [3902A].

[3902B]ANNO 1631, DEN 29 MARTUS, STARF FRERIC RIKELS ENDE IS DEN 4 APRIL BEGRAVE.
GDW, blz. 703, nr. [3902B].

[3902C]1640.
Huismerk nr. 535, vergezeld van de letters L.W.
GDW, blz. 703, nr. [3902C].

[3902D]Huismerk nr. 536, vergezeld van de letters M.R. en het jaartal 1648.
N.B. Merk ook op andere stenen, o.a. met jaartal 1660.
GDW, blz. 703, nr. [3902D].

[3902E]ANNO 1665, DEN 27 NOVEMBER, IS LIPPE KLAESSEN GERUST, DIE ZOON VAN KLAES REINDERS..R WESTERHUIS, ENDE LEIT ALHIER BEGRAVEN.
Wapen: Huismerk nr. 921, vergezeld van de letters L.K. en van onderen van drie klaverbladen.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 703, nr. [3902E].

[3902F]ANNO 1665, DEN ... NOVEMBER, IS IPPE KLAESSEN GERUST, DIE ZOON VAN KLAES REINDERS ... WESTERHUIS, ENDE LEIT ALHIER BEGRAVEN.
Wapen, voor zover herkenbaar: Huismerk nr. 922, vergezeld van de letter I en een klaverblad.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 703, nr. [3902F].

[3902G]ANNO 1674, DEN 27 JUINIUS, IS TRINIE MICGHIELS GERUST, DE HUISFROUWE VAN HAYE PETERS, ENDE SI LEIT ALHIER BEGRAVEN.
GDW, blz. 703, nr. [3902G].

[3903]ANNO 1685, DEN 5 FEBRUARI, IS MR. LUBBERT CORNELIS, SMIT BI HOUWERSYL, GERUST ENDE Hl LEIT ALHIER BEGRAVEN.
Wapen: Huismerk nr. 538, vergezeld van de letters L.C. en van onderen van drie klaverbladen, aan heide zijden van de voet en van onderen een.
GDW, blz. 703, nr. [3903].

[3904]ANNO 1700, DEN 6 FEBRUARY, IS JACOB HAAYKES BY HOUWERZYL DESER WERELD OVERLEDEN EN LEIT ALHIER BEGRAVEN.
Medaillon: Huismerk nr. 539, vergezeld van de letters I.H.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSI., blz. 377. HVH: overlijdensdatum 16 februari 1,00.
GDW, blz. 703, nr. [3904].

[3904A]ANNO 1737, DEN 2 JANUARI, IS DE EERBARE DERCK FRERICKS IN SYN 80 JAREGE OUDERDOM UIT DEESE WEERELT GESCHEIDEN, VERWACHTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Huismerk nr. 540, vergezeld van de letters D.F. en van drie klaverbladen. I en 2.
N.B. Mededeling.
GDW, blz. 703, nr. [3904A].

[3905]JACOB JANS, GESTORVEN D. 27 JAN. 1780, OUD GEWORDEN RUIM 68 JAAREN.
Huismerk nr. 541, vergezeld van twee klaverbladen.704
EEN KRISTEN, DIE GODS NAAM BELEDEN / IN LEER, IN WANDEL, IN ZYN ZEDEN / LEGT HIER IN 'T STOF DES DOOTS TER NEER / ZYN GEEST NU ZALIG ZIET DEN HEER / IN 'T LIGT VAN ZYNE MAJESTEIT / HY DEELT IN JEZUS HEERLYKHEID / MATTHEUS 10:32.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 377.
GDW, blz. 703, nr. [3905].

[3906]MARTJEN PIETERS, DOCHTERTJE VAN PIETER SIMONS EN IDA TEUNIS, GEB. DEN 20 APRIL 1796, GEST. DEN 8 JULY 1799.
HIER RUST HET LIEFSTE KIND HELAAS ZO VROEG IN 'T STOF / ONS LIEF, ONS EENIGST KROOST; DIT DOET ONS BITTER TREUREN / EEN TROOSTRYK DENKBEELD KAN ALLEEN ONS HART OPBEUREN / HAAR ZIEL, DOOR JEZUS BLOED GEKOGT, ZINGT NU GODS LOF.
GDW, blz. 704, nr. [3906].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 22 november 2012
Naar begin van de pagina