Meedhuizenbu. MEEDHUIZEN

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok470

[2548]JONKER JOACHIM RIPPERDA UNICUS COLLATOR, JOANNES TEN VEENHUIS PASTOR, JAN KLASEN ENDE FRERICK HEBENS KERCKVOIGDEN TOT MIDHUSEN, HEBBEN MY LATEN GIETEN DOOR MR. GODFRID BAULARD, LOTHARINGIUS, ANNO 1659.
Wapen, in tweevoud: Ripperda.
GDW, blz. 470, nr. [2548].

b. Windvaan

[2549]Wapens: Rechts: Rengers [2]. Links: Van der Noot.
N.B. Edzard Rengers van Farmsum, overleden Farmsum 25 december 1694, gehuwd Wittewierum 9 januari 1687 Catharina van der Noot, overleden 6 maart 1706. Zie: NAB, 1950, blz. 236.
GDW, blz. 470, nr. [2549].

2. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[2550]KERKENBEKER THO MEEDHUSEN, ANNO 1639, DO HARCO TIADEN PASTOR, JOCHUM TIARDTZ, ISEBRANDT JANSEN KERCKVOGEDEN IN DER TIDT.
Gravure: S. LOWWRENS [Sint Laurentius].
N.B. Afgebeeld: APG, blz. 40/41.
GDW, blz. 470, nr. [2550].

3. Gedenktekenen

a. Grafzerk

[2551]1741, DEN 28 APRIL, IS GERUST JACOBUS RINGELS, PREDICANT ALHIER TOT MITHUISEN, INT ELFDE JAAR ZYNER BEDIENINGE, IN DEN OUDERDOM VAN 41 JAREN, VERWAGHTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUS CHRISTUS.
Wapen : Op een terras in een vaas zonder oren vijf rozen aan bladerloze stengels afwisselend niet vier rietbladeren. Helmteken: drie rozen aan bladerloze stengels.
RUST JACOBS STERFLYK DEEL IN 'T GRAF / DIE D' KUDDE HYR ZIELVOETSEL GAF / DEES WORSTELAAR ZYN ZIEL RUST BOVEN / HET STERRENDAK OM GOD TE LOVEN / DAAR STEMPT HY IN MET D' ENGLENSCHAAR / GENIET VOLMAAKTE VREUGDE DAAR / EN LAAT VIER KINUREN BY DE MOEDER / BEVOLEN AN ISRAELS HOEDER.
GDW, blz. 470, nr. [2551].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina