Ranum

dj. RANUM

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[3213]INT JAER ONS HEEREN DUYSENT SES HONDERT ENDE SEVENTHIEN HEEFT MY HANS FALCK VAN NUEREMBERG GHEGOTEN. CHRISTOFFER VAN DEEST, COLLATOR, HOEVELINCK OP WOLTINGI ENDE FRYTEMA.
Wapens: Rechts: Van Deest. Links: Fritema [1]. Helmteken: Van Deest.
N.B. Woltinge onbekend, Fritema te Oldehove. Zie: OBS, blz. 312.
REYNER ARENTZ, KERCKVOGET TOT RANUM.
Wapen: Huismerk nr. 468.
MERTENS PEETES ALS KERCKVOECHT MEDE.
Wapen: Huismerk nr. 469.
N.B. Sedert 1828 te Hornhuizen, toren hervormde kerk.
GDW, blz. 584, nr. [3213].

2. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[3214]ANNO 1644, DEN 29 DECEMER, IS TRENE PEETERS IN DEN HEEREN GERUST.
Medaillon: Huismerk nr. 786, vergezeld van de letters T.P.
GDW, blz. 584, nr. [3214].

[3215]ANNO 1667, DEN 6 DECEMBER, IS DE EERBARE GEERT FOCKENS IN DEN HEERE GERUST, VERWACHTENDIE EEN VROLICKE OPEERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Op een terras een tegen een boom klimmend hert. Links; Gedeeld: I een uitgerukte gebladerde boomstam met drie wortels en een kruin van drie gebladerde takken, eindigend in een eikel; II drie klaverbladen onder elkaar.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 294. HVH.
GDW, blz. 584, nr. [3215].

[3216]ANNO 1669, DEN 31 JANUARIUS, IS DE EERBARE AELTIEN ARIIS IN DEN HEERE GERUST, VERWACHTENDE EEN SALEGE OPSTANDENGE IN CHRYSTO.585
Wapen: Een linkerschuinbalk, beladen met een ster tussen twee leliŽn schuinlinks, de linkerschuinbalk begeleid van boven en van onderen van een roos tussen twee klaverbladen, de stengels naar de roos gewend.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 3221.
GDW, blz. 584, nr. [3216].

[3217]ANNO 1676, DEN 17 OCTOBER, IS DE EERBARE MENNE REICKERS IN DEN HEERE GERUST, VERWACHTENDE EEN SALEGE OPSTANDENGE IN CHRYSTO.
Wapen: Een linkerschuinbalk, beladen met een ster tussen twee leliŽn schuinlinks, de linkerschuinbalk begeleid van boven en van onderen van een roos tussen twee klaverbladen, de stengels naar de roos gewend.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 3220.
GDW, blz. 585, nr. [3217].

[3218]Wapen, vergezeld van het jaartal 1683 en de letters A.I.: Huismerk nr. 470, vergezeld van onderen van de letters A.I.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: HVH.
GDW, blz. 585, nr. [3218].

[3219]Wapen, vergezeld van het jaartal 1683 en de letters P.I.: Huismerk nr. 470, vergezeld van onderen van drie klaverbladen 1 en 2.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: HVH.
GDW, blz. 585, nr. [3219].

[3220]ANNO 1742, DEN 28 MARTI, IS MENNE RICKERTS IN DEN HEERE GERUST.
N.B. Zie: GDW, nr. 3217.
GDW, blz. 585, nr. [3220].

[3221]ANNO 1744, DEN 4 MARTI, IS RICKERT ARIS IN HET 79STE JAAR IN DEN HEERE GERUST.
N.B. Zie: GDW, nr. 3216.
GDW, blz. 585, nr. [3221].

[3222]HIER LEIT BEGRAVEN JANTIEN BRUINS, DE HUISVROUW VAN WILLEM JANS, EN IS GERUST DEN 10 MEYES 1755, AVONTS OM VYF UUR, IN DEN OUDERDOM VAN 38 JAAR, DRIE MAAND EN 13 DAGEN.
Wapen: Drie klaverbladen, 1 en 2.
Bijbeltekst: Job 7:9-10.
N.B. Onder gras. Vermeld.: GSL, blz. 295. OMJ.
GDW, blz. 585, nr. [3222].

[3223]HIER LEIT BEGRAVEN DE EERSAME ENGBERT EVERTS, IN SYN LEVEN MEDE WEL 32 JAAR DIAKEN GEWEEST IN DE GEMEENTE OP RANUM, EN IS IN HET 83STE JAAR SYNS OUDERDOMS ONTSLAPEN DEN 7 JUNIUS 1755.
Bijbeltekst: Job 7:10.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 295. OMJ.
GDW, blz. 585, nr. [3223].

[3224]Aį1760, DEN 13 NOVEMBER, IS DE DEUGTSAME GEESKE JANS, DE HUISVROU VAN GERRIT JANS, IN HET 70STE JAAR HAARES OUDERDOMS ONTSLAPEN EN SAL MEDE OPSTAAN UIT HET STOF DER AARDE TEN LAATSTEN DAGE.
Bijbeltekst: Job 7:10.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 295. OMJ.
GDW, blz. 585, nr. [3224].

[3225]ANNO 1769, DEN 25 DECEMBER, IS EGBERT DREWES, DE SOON VAN DREWES EGBERTS, IN HET 20STE JAAR ZYNS OUDERDOMS IN DEN HEERE GERUST.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 295. HVH.
GDW, blz. 585, nr. [3225].

[3226]HIER ONDER RUST HET LYK VAN DEN WELEDELEN GESTRENGEN HEER EN MEESTER JAN WOLBERTS VAN MENNINGA, IN LEEVEN PROCUREUR GENERAAL VAN DE PROVINCIE STAD EN LANDE, OVERLEEDEN DEN 4 FEBRUARIUS 1780 IN DEN OUDERDOM VAN ZESTIG JAAREN. EEN MAAND EN DERTIEN DAAGEN.586
Wapen: Verlaagd doorsneden: A. een leeuw; B. drie klaverbladen. Helmteken: een uitkomende leeuw.
NA MOEJELYKE BEZIGHEID / IS MY HIER EIND'LYK RUST BEREID.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 295. OMJ.
GDW, blz. 585, nr. [3226].

[3227]ANNO 1802, DEN 13 FEBR., IS OVERLEDEN DE EERZAME PEETJE MEINS, IN LEEVEN HUISVROUW VAN GEERT JANS, IN DEN OUDERDOM VAN 36 JAAR, 4 MAAND EN 8 DAGEN.
DUS SCHEID MY DE DROEVIGE DOOD / VAN MYNE WAARDE ECHTGENOOT / MYNE VIER KINDER ZYN JONG EN TEER / DOCH 'T IS DE WIL VAN U, O HEER / VERGAERD ONS WEDER IN UW RYK / OM DAAR TE WOONEN EEUWIGLYK / CHRISTUS BLOED VOOR ONS BEREID / LEVEN WY IN EEUWIGHEID.
GDW, blz. 586, nr. [3227].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina