Breede

n. BREEDE

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[1003]ANNO DUYSENT SES HONDERT ENDE SESTIEN HEEFT MY HANS FALCK VAN NUEREMBERG GHEGOTEN. SPES MEO IN DEO.225
JONCKER JOHAN SYCKINGE.
Wapen: Sickinghe. Helmteken: een uitkomende adelaar, de vleugels en de hals op gelijke hoogte beladen met een dwarsbalk.
FOCKO SIERTZ, KERCKMEESTER IN DER TYDT.
Wapen, na het gieten ingehakt: Gedeeld: I een halve adelaar; II een verkort en iets breedarmig kruis, vergezeld van vier leliŽn, 2 en 2.
ANDREAS LISINCK, PASTOR IN BREDE.
GDW, blz. 224, nr. [1003].

b. Uurwerk

[1004]JOH. KRAAN EN ZOON J. H. KRAAN, UURWERKMAKERS TE OBERGUM EN WINSUM.
JOHAN ALBERDA, HEER EN COLLATOR VAN DE BREEDE.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: Christiaan Huygens. Officieel orgaan van den nederlandschen bond van horlogemakers. Jaargang 44, nrs. 8 en 10. Unieke collatie van Breede behoorde sedert 10 juni 1706, of eerder, aan Alberda van Menkema. JOHAN foutief gelezen. Zie: RAG, Archieven hoge justitiekamer, inv. nr. 2572, blz. 381.
GDW, blz. 225, nr. [1004].

2. Meubilair

a. Orgel

[1005]Wapen: Alberda. Schildhouders twee aanziende bruine leeuwen. N.B. XVIIId. Zie: GDW, nr. 1004.
GDW, blz. 225, nr. [1005].

b. Bank

[1006]Wapen: Sickinghe.
N.B. XVIIB.
GDW, blz. 225, nr. [1006].

3. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[1007]NAGTMAALSBEKER TE BREDE, GEKOGT EN BETAALT UIT DE DI AKONIEGELDEREN TE BREDE ANNO 1757, DEN 8 DECEMBER, WANNEER ALHIER IN BEDIENINGE WAREN CONRADUS MEYER, PREDIKANT, JAN GEERDS, OUDERLING, CORNELIUS MEERTENS, BOEKHOUDENDE DIAKEN, PIETER JANSSEN, DIAKEN.
Bijbeltekst: 1 Cor. 11:26. Verkondigt enz.
GDW, blz. 225, nr. [1007].

4. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[1008]ANNO 1625, DEN ... OCTOBER ... OER OP DE BRE ... DEN HEEREN GERUSTET, VERWACHTENDE EEN VROELICKE OPERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II een latijns kruis vergezeld van twee ringen, een naast de opstaande paal en boven de rechterarm, en een naast de opstaande paal en onder de linkerarm, het kruis vergezeld van vier leliŽn, 2 en 2.
N.B. Vergelijk wapen Focko Siertz: GDW, nr. 1003.
GDW, blz. 225, nr. [1008].

[1009]ANNO 1695, DEN 11 JANUARIUS, IS DIE EERBARE PETER JANS, DIE SOON VAN JAN, PETERS OP EPPENHEERDT, IN DEN HEERE GERUST.
Wapen: Tussen de letters P.Y. huismerk nr. 134, vergezeld van boven en van onderen van een klaverblad.
GELUCKIGH IS DEN MENSCH, DIE HOEPT OM BETER LEVEN / DAT NAE DIT STRYDIGH DAL HEM EEUWIGH WORDT GEGHEVEN / HET LICHAEM LEIDT HIER NEER, DIE ZIELE GAET NAE BOOVEN / DAER DIE ENGELEN MET GESANGH HAER SCHEPPER EEUWIGH LOOVEN.
GDW, blz. 225, nr. [1009].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 mei 2012
Naar begin van de pagina