Bellingeweer

h. BELLINGEWEER

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gedenksteen

[887]INT JAAR 1641 HEEFT JR. ONNO TAMMINGA DESE KERCKE TER EEREN GODES VAN NIEUS HEERBOUDT. AETATIS SUAE 64.
Wapen: Tamminga.
N.B. Sedert 1823 niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Huisarchieven Mcnkema Dijksterhuis, inv. nr. 1274.
GDW, blz. 205, nr. [887].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[888]ONNO TAMMINGA, TOT W., B., A. CUM ANN. JR EN HOV., ERFSCH. TOT W. EN S. ZYLEN, STAET GEN., UNICUS COLL. P.HEMONY FEC. A 1678.
Wapen en helmteken: Tamminga.
N.B. Oplossing: ONNO TAMMINGA, TOT WINSUM, BELLINGEWEER, ADORP, CUM ANNEXIS JONCKER EN HOVELING, ERFSCHEPPER TOT WINSUMER EN SCHAPHAISTER ZYLEN, STAET GENERAEL, UNICUS COLLATOR. PETRUS HEMONY FECIT ANNO 1678.
Na afbraak van kerk in 1823 te Wirdum en na ruiling in 187711878 te Tjamsweer. Sedert 1945 wederom aanwezig. Zie: E. Sijperda. Tjamsweer en zijn kerkelijk verleden. Appingedam 1930. Blz. 74.
GDW, blz. 205, nr. [888].

3. Gedenktekenen

a. Rouwborden

[889]OBIIT DEN 19 SEPTEMBER 1652, AETAETIS SUAE 75.
Wapen en helmteken: Tamminga.
Kwartieren:
TAMMINGAVAN DER EEZE
SCHAFFERLAER [1]
RIPPERDATER HELLE
CAETERMULERT
ONSTATEN WATER [1]
BESTENSTICKS
MULERTGAELEN
JARGERSRAESVELT
N.B. Niet meer aanwezig. Tekening: RAG, Archief Farmsum, inv, nr. 943. Onno Tamminga. Zie: GDW, nr. 896.
GDW, blz. 205, nr. [889].

[890]OBIIT DEN 27 MAl 1663, AETAETIS SUAE 47.
Wapen en helmteken: Tamminga.
Kwartieren:
TAMMINGABENNINGA
VAN DER EEZEDE BEEVER
SCHAFFERKLOOSTER [2]
LAER [1]ONSTA
RIPPERDADOORNUM
TER HELLEROEMMELBORG
KAETEROPLEEWERT
MULLERTTAMMINGA206
N.B. Niet meer aanwezig. Tekening: RAG, Archief Farmsum, inv. nr. 943. Schotto Tamminga. Zie: OBS, blz. 73. Onder wapen Beninga de naam BENNINGA.
GDW, blz. 205, nr. [890].

[891]AETS. SUAE 38. OBIIT DEN 7 OCT. 1670.
Wapen en helmteken: Van der Noot. Schildhouders: twee gesnavelde gouden draken met twee vogelpoten, twee leeuwepoten, een pijltong en met opgeheven vlucht.
Kwartieren:
VAN DER NOOTSTAKENBROECK
HERTEINGHVAN DER BROECK
VANDERRAABURCHGRAEF
LIEUINBEERWOUTS
HINCKAERT [1]PIPENPOY
BORGNIUALCREDIX
QUAROUBLEDOERN
LAMELINMONIX
N.B. Niet meer aanwezig. Tekening: RAG, Archief Farmsum, inv. nr. 943. Met bijschrift dat voor LEVIN moet worden gelezen LIEUIN. Lamoraal van der Noot van Risoir, te Aduard enz., man van Cecilia Tamminga. Zie: GHB, 1910, blz. 383. DTB, nr. 32.
GDW, blz. 206, nr. [891].

b. Naamplaten van doodkisten

[892]H. W. L. VAN SYTZAMA, OBIIT DEN 2 SEPT. 1737.
N.B. Lood. GMG, inv. nr. 1935/549.
GDW, blz. 206, nr. [892].

[893]HOOGHEDEL WELGEBOOREN FREULIN JOHANNA EBELLA JUDITH JULIANA MARIA VAN SYTZAMA, OVERLEDEN DEN 5 NOV. 1738.
N.B. Lood. GMG, inv. nr. 1935/549.
GDW, blz. 206, nr. [893].

[894]J. G. VAN SYTZAMA, OBIIT DEN 19 SEPT. 1757.
N.B. Lood. GMG, inv. nr. 1935/549.
GDW, blz. 206, nr. [894].

c. Grafzerken

[895]ANNO 1644, DEN 7 JULI, IS DE DOCHTSAME GRIETE JANSENS IN DEN HEERE GERUST.
Medaillon, ten dele afgebrokkeld: Huismerk nr. 119.
N.B. Aan buitenzijde van zuidwesthoek van kerkhofmuur.
GDW, blz. 206, nr. [895].

[896]ONNO TAMMINGA, HEER TOT BILLINGWEER, EENICHSTE COLLATOR VAN DESE KERCK, IN UBBEGA, MARNA ENDE HALVE AMBT MIT ANNX. JONCKER ENDE HEUVELING, IS IN DEN HEERE GERUSTET DEN 19 SEPTEM. ANNO 1652, OLT 75 JAEREN. VERWACHT EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO. SEQUIMINI.
Wapens en helmtekens: Rechts: Tamminga. Links: Van der Eeze.
Kwartieren
TAMMINGADER EEZE
SCHAFFERLAER [2]
RIPPERDATER HELLE
CAETERMULERT
ONSTETEN WAETER [1]
BESTENSTICKE
MULERTGALEN
JARGESRAETSVELT
N.B. Afgebeeld: GSL, blz. 56/57.207
GDW, blz. 206, nr. [896].

[897]ANNO 1779, DEN 10 APRIL, IS OVERLEEDEN DEN WELEERW. HEER GERLACUS UBBEN, OUD 79 JAAREN, SEDERD DEN JAARE 1729 GEAGT LEERAAR IN DE GEMEENTENS VAN BELLINGEWEER EN RANUM.
GDW, blz. 207, nr. [897].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina