Oldekerkao. OLDEKERK (VR 1594)

1. Gedenktekenen

a. Grafzerk

[437]ANO D ... OFFICIA ... DIACON ... PHRISIE I ... HIC SEPU ... REQUIES ...
N.B. Fundament van hooischelf nabij kerkhof. Mededeling. Egbertus Marssema, officiaal der friese landen, pastoor Niekerk [Westerkwartier], overleden tussen 17 juli en 30 augustus 1560. Zie: Archief bisdom Munster, Generalvikariat II, Niederstift 1. Visitation 1559, 1560. Mededeling.
GDW, blz. 128, nr. [437].

cu. OLDEKERK (NA 1594)

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[3028]ANNO 1630 IS DESE CLOCKE DOER BELEYT VAN DEN ED. JONCKR PABE BROERSEMA, GREIDTMAN, ENDE ANDERE COLLATOREN TOT OLDEKERC, ALS DE E.W. CASPARUS BOETES PASTOER ENDE DEN E. ABEL REYNERS HARCKEMA MET WILLEM FOCKES KEERCKFOECHDEN WAREN. ICK VERVROWE ME DES, DAT ICK MACH IN DES HEEREN HUIS GAEN ENDE DAERIN BLIVEN MYN LEEVEDAGE. DOER DAT FYER BIN ICK GEFLOETEN, MEISTER NICLAES SICMANS HEFT MI GEGOTEN. SOLI DEO GLORIA.
N.B. Sedert 1943 niet meer aanwezig.551
GDW, blz. 550, nr. [3028].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 november 2012
Naar begin van de pagina