Menkeweerbv. MENKEWEER

1. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[2552]HIER LEIT IN STOF DE EERBARE JANTJE [G]ARMS, DE HUISVROU VAN PIETER HARMS ZYLMA, GEBOR. DEN 26 DEC. 1708, EN IS ALHYR BEGRAVEN DEN 2 FEBR. 1781. HOPENDE DOOR HET BLOED V. CHRISTUS EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN LEVEN.
Wapen: Doorsneden, of verlaagd doorsneden: A. gedeeld: 1. drie klaverbladen: 2. op een terras een omgewende gaande koe; B. een vat of een korenmaat.
DE DOOT NEEMT WEG, AL WAT LEVEN HEEFT / HET IS OUD OF JONG, OF SWAK, OF STERK / DIE VROOM IS EN GODSAALIG LEEFT / DIE TREET MET VREUGT UIT 'S LEVENS PERK.
N.B. Restant onder gras. Vermeld: GSL, blz. 217. HVH. OMJ. Waarschijnlijk staat er ten onrechte Jantje Harms. Gehuwd Menkeweer 18 mei 1739 Pieter Harms en Jantjen Garmts. Zie: DTB, nr. 283.
GDW, blz. 470, nr. [2552].

[2553]GARMT PIETERS TIGLAAR, IN LEVEN WOONAGTIG TE MENKEWEER, OVERLEED IN 'T 59STE JAAR ZYNS LEVENS DEN 5 JUNY 1806.471
AANSCHOUWERS, HIER LEID EENE VADER / MET ZESTAL KINDREN AAN ZYN ZY / ZO MENGELT STOF HET STOF TE GADER / ZOO GAAT HET ONDERMAANSCH VOORBY / EEN ECHTGENOOT EN TWETAL KROOSTEN / VIEL MYN AFSTERVEN VEEL TE ZWAAR / DOCH GOD ZAL HUN EENS WEDER TROOSTEN / MET HAAR TE BRENGEN BY ELKAAR.
GDW, blz. 470, nr. [2553].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina