Solwerd


dw. SOLWERD

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Trotseerloodje

[3450]W.T.R. 1781.
N.B. Vermeld: MON, blz. 21. Naamletters van W.T. Roegholt. Vergelijk: GDW, nr. 838
GDW, blz. 627, nr. [3450].

dx. SOLWERD en MARSUM

1. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[3451]NAGTMAALSBEKER VAN SOLWERT EN MARSUM, DOOR Dl DIACONIEN VAN SOLWERT EN MARSUM GEKOGT ALS DE EERW. EDZARD SISSINGH PREDICANT, BERENT CORNELLYS EN HARM HINDRIK; DIACONEN WAREN IN DEN JARE 1763.
N.B. Afgebeeld: HLZ, nr. 201.
GDW, blz. 627, nr. [3451].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 18 november 2012
Naar begin van de pagina