Bourtange

l. BOERTANGE

1. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[994]IN MEMORIAM D. RUDOLPHI HENRICI A SWINDEREN, VERBI DIVINI PRAECONIS IN ARCE BOURTANGA FIDELISSIMI, DEFUNCTI DIE XX MART. ANNI 1721. APOC. CAP. 14 V. 13.
Wapen: Van Swinderen.
GDW, blz. 223, nr. [994].

[995]TER GEDACHTENIS VAN DEN EERZAMEN JAN LAURENTS MASS[LION], IN LEEVEN COMMYS ONTVANGER VAN DE CONVOYEN EN LICENTEN TE BOERTANGE, EHEMAN VAN DE JUFVROU JOHANNA TIDDENS, OVERLEDEN 30 JAN. 1805, IN HET 85 JAAR ZYNS OUDERDOMS.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 66.
GDW, blz. 223, nr. [995].

[996]TER NAGEDAGTENISSE VAN DE JUFVROUW JOHANNA TIDDENS, GEWEZENE EGTGENOTE VAN DE EERSAME JAN LAURENTS MOSSELION TE BOERTANGE, OVERLEDEN DEN 7 DECEMBER 1809, IN HET 78TIGSTE JAAR HARES LEVENS.224
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 66. In lijst van aangegeven lijken, sterfdag 8 december 1809, weduwe van de heer commis Massillon. DTB, nr. 42, blz. 76.
GDW, blz. 223, nr. [996].

[997]Helmteken: een hanekop.
GDW, blz. 224, nr. [997].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina