Index - E

Index - E


E.A.T.F. [Onbekend] 4965 — E.E. [Groningen] 4815, 4816 — E.G. [Groningen] 1449 — E.H. [Groningen] 1494, 5037, [Wirdum] 4239 — E.I. [Eppenhuizen] 1149A, [Groningen] 4787 — E.J.D.B. [Groningen] 151 — E.K. [Groningen] 4775 — E.L. [Noordhorn] 2961 — E.L.R. [Winschoterziji] 4645 — E.M. [Uithuizermeeden] 3809 — E.N. [Westernieland] 4110A — E.S. [Delfzijl] 1026.
Ebbe [Leens], 2225.
Ebbenmeyer, Gyssellyna, 2567.
Ebbens, Foske, 2817.
Ebbes, Grietie, 2883.
Ebbinge, Grietje, 3407.
Ehbinck, H., 1901.
Ebels, Aafien, 655.
Ebels, Anna, 1064.
Ebels, Ebel Klaassens, 2818.
Ebels, Enno, 604, 608, 649, 4352.
Ebels, Epko, 3129.
Ebels, Jan, 637, 3829, 4351, 4426.
Ebels, Janna, 652.
Ebels, Klaas, 2818, 2820, 4588.
Ebels, Remt, 2808, 2810.
Ebels, Rudolphus, 32.
Ebels, R., 603.
Ebels, Tonnis, 2668, 2684, 2687.
Ebes, Klaas, 2266, 2267.
Aebinga, Hylle, 346.
[A]eb[b]inga, 346, 1172, 2078wapen Ebinga.
Echtelaer, 3381.
Echten, Predikant 2686.
Echten, Anna Christina van, 4313, 4314, 4323.
Echten, Sophia van, 575a, 3835A, 3938.
Echten, Van, 2965, 3835A, 3933, 3939-3941, 4313, 4314, 4626wapen.
Edelinck, 1396.
Edelsticke, zie: Sticke.
Edema, Tjaart Harms, 3859.
Edema [Uithuizen], 3734, 3764.
Eedes, Anna, 3175.
Edens, Geert, 97d.
Eedens, Harmannus, 97f.
Edes, Jan, 2528, 2539.
Edes, Kornelys, 2562, 2563.
Edevelt, Harmen, 459.
Edingen — Grafkelder, 544.
Edinck, Jan Jansen, 4752.
Edmiston, 1989, 4259wapen.
Edzards, A., 3580.
Edzarts, D[aniel], 3580, 3581.
Edzerts, Luityen, 2330.
Edzerdts, Lummigien, 2347.
Edzards, M[argareta], 3580, 3581.
Edzers, Marrien, 4855.
Edzders, Nantko, 2873.
Edsens, Boie, 262.
Edzens, Edz[ardus], 2923, 2925.
Edze[n]s, Eggo, 2501, 2502, 2507.
Edses, Eppo, 4534.
Edzes, Eppo A., 4540A.
Edzens, E., 2917.
Edzes, Frouke, 3130, 3133.
Edzes, Jantjen, 2539.
Edzes, Meinske, 2480.
Edzes, Syben, 2501.
Edzes, Tetje, 2673.
Edskes, Albert, 3359.
Edzkens, Cornelius, 3316, 3318.
Edzkes, Syben, 2517.
Edtzkens, Sikko, 1190.
Edzkens, Willem, 143e, 143i.
Eeck, Johan ab, 1324.
Eeck, Sicco, 25, 1323, 1324, 1791o.
Eeck, S., 28, 1503.
Eeck, Tjaert, 1795j.
Eeck, 1697, 1791o, 1795jwapen.
Eeckes, Pieterke, 4574.
Eekhof, Harmannus, 94.
Eekman, Levyn, 2706.
Eexta, 1122, 1578, 2290, 5123 — Advocaat 1133 — Avondmaalsbeker 1106 — Balk 1105 — GeŽligeerde 3350 — Grafzerken 1107-1141 — Hervormde kerk 1105-1141 — Kerkvoogd[en] 1105, 1106, 1113A, 1117, 1125, 1126, 1134, 2290, 3364 — Kerspel 1123, 3350 — Kistenmaker 2472 — Muurschildering 303 — Ouderling 1123, 1125 — Predikant 1105, 1106, 1114, 1121, 1122, 1127, 1128A-1130A, 3320 — Rooms-katholieke kerk 303 — Zylvest 236j, 237b, 238c, 239c, 240k, 1123, 3364 — Toren 1105.
Eelde, 355.
Eeldes, zie: Eelts.
Eelckes, Martien, 1858.
Eelkinck, Maria Martens, 4885.
Eels, zie: Eelts.
Eelsinghs, Jan Wibbens, 3899.
Eelsingh, Wubbe, 3897.
Eelsum [Zeerijp], 4455, 4457, 4461, 4462, 4464.
Eelswert, 247.
Eeldes, Evert, 5141.
E[ellts, Johannes, 337, 339.
Eelts, Michiel, 357B.
Eel[t]s, 357B, 577, 1287, 2074, 2193, 3716, 3717, 3788, 4030, 4258, 4358, 4380, 4385wapen.
Eems, Schippers, 371.
Eamsvert, Ammo to, 370.
Eenjes, Ajolt, 4201.
Eeniens, Edzo, 2505A.
Eenjes, Eetie, 2490, 2519.
Eenjes, Harmen, 2521.
Eenies, Louwe, 2486.
Eenjes, Wieke, 2522A.
Eenkema [Zeerijp], 4495, 4498, 4501.
Eenrum, 247, 2021, 3719, 3940, 4596 — Advocaet 1060 — Avondmaalsbeker 1050 — Avondmaalsschotel 1049 — Bank 1048 — Diaken 1076 — Erfgezeten 1053 — Gedenksteen 1046 — Goudsmid, zie: Zilversmid — Grafzerken 300, 301, 1051-1085 — Hervormde kerk 1046-1085 — Huisman 1077 — Kerkvoogd[en] 1046, 1049, 1050, 1053, 1058 1063, 1070 — Klokken 302, 1047 — Collator[en] 1046, 1049, 1050, 1058, 1063, 4115 — Collecteschaal 1049 — Koopman 1076 — Med.docter 1084 — Pastoor 299, 300 — Predikant 1046, 1049-1051, 1054, 1073, 1074, 1080 — Rooms-katholieke kerk 299-301 — Zilversmid 227Ai — Smit 1068 — Toren 1046 — Zie: Beerum, Erakum, Eratema, Fratuma, De Grede, Herathema, Hundinga, Huninga, Oldenhuis, Den Over, De Streek.
Eenkumaheert [Eppenhuizen], 305.
Een, F[enna] van, 2268, 2269.
Eerde, Van, [Erde, Von], 1396, 3997.
Eerckens, Jan, 4744.
Eerkeus, Lourentius, 2132.
Eerkes, L.E., 5172.
Eerckens, Wilte, 4979.
Eerlich, Anna, 3361.
Eernstma, zie: Ernstma.
Eerten, Jan Willems van, 2679.
Eerten, Wilm Jan van, 2668, 2679, 2680.
Eest, De [Doezum] 1037, 1038.
Eesterrecht, 2379, 3464, 3465, 4385, 4462.
Eesterrecht, 't Zandster en, 2379.
Eestrum, 960, 1101, 3486, 3716, 4358, 4375, 4395.
Eeuwens, Remke, 4920.
Eeuwens. Wyfke, 4920.
Eeuwes, zie: Euwes.
Eeuwssinck, Wubbe, 3897.
Eeuwtes, Else, 4081.
Egbert, Arents, 44.
Egbarts, Ave, 623.
Egberts, Drewes, 3225.
Egberts, E., 162.
Egberts, Frerik, 2638, 2643.
Egberts, Geert, 4868.
Egberts, Gese, 4760.
Egberts, Haye, 2769.
Egberts, Heilthie, 1022.
Egberts, Jacob, 4182, 4760, 4804.
Egber[t]s, Jan, 149a, 4047.
Egberts, Klaes, 2571F.
Egberts, Lubbe, 1313.
Egberts, Luwerdt, 2899.
Egberts, Marrien, 4970.
Egberts, P[i]eter, 2099, 2617A.
Egberts, Riske, 2625.
Egberts, Symen, 2911.
Egberts, Wyart [Weyrt], 46h.
Egenberger, J.H., 5168.
Egermohlen, 4139.
Eggeriks, E[ggerik] S[ybels], 2936, 2940.
Eggers, Bartholomeus, 2712, 2713.
Egges, Albert. 3343, 3356, 3358, 3358A, 4527.
Egges, Anje, 2044, 2045, 2048, 2049.
Egges, Eppo, 2502.
Eggens, Freerk, 3908.
Egges, Gerrit, 1311.
Egge[n]s, Hayke, 3344, 3361.
Egges, Luiken, 3364.
Eggens, Petrus, 3912.
Eggens, Tebe, 2898.
Egges, Tryne, 4087.
Egges, Wieja, 992.
Egmondt, Theodorus Robers van, 4885.
Egten, zie: Echten.
Ehrnau, 1366.
Eibels, Hilthio, 1105.
Eychelberch, Hooftman genaamd Van, zie: Hooftman genaamd Van Eichelberch.
Eiften, Alef van, 4773.
Ejes, Hilje, 4579, 4580.
Eyes, Roelf, 4590.
Eick, Van, 2707.
Eikema, Jacob, 2370, 2375.
Eikemaheert [Loppersum], 2370.
Eickma, Bartholomeus, 4153b, 4153c, 4153e, 4153j.
Eilerts, A., 4210.
Eylerts, Bruyn, 76.
Eilerts, Harmannus, 3752.
Eilers, H., 227Aab.
Eilerts, Lambertus, 243m, 3741, 3743, 3747.
Eilarts, Roelofien, 5035.
Eilkens, Bron, 153A.
Eylkes, Freerik, 2434.
Eilkes, Jantjen, 1268.
Eylkes, Rense, 2116, 2117.
Eylkes, Wridser, 2417B.
Eylshemius, Daniel, 2857.
Eielshuis [Siddeburen], 3430, 3431.
Eiltens, Gyse, 4891.
Eisse [Middelstum], 2662.
Eyssens, Abel, 4516A.
Eises, Arent, 2428.
Eises, Fenje, 972.
Eyssens, Gale, 79, 80a.
Eises, Hiektje, 2109.
Eisens, Hendrikje, 3233.
Eyses, Jakob, 2396.
Eises, Catrina, 2013.
Eisses, Cornelis, 1153B, 4274B.
Eysens, Syger, 291.
Eyssens-stam [Noordbroek], 2917.
Eysens, 372, 505wapen.
Eysinghe, Bouwyna, 4169.
Eyssinge, Enno, 1593.
Eisinga, F., 1967.
Eisinge, Johan, 5123.
Eissinghe [Eysinga], Peter [Petrus], 1567, 1741.
Eysinga, [Van], 1737, 2006wapen.
Eissinge, 1741wapen.
Eisonius, Eiso, 4028.
Eyssonius, Christophorus, 1202, 1203.
Eyssonius, Menia, 2917.
Eyssonius, Rudolphus, 1201.
Eitema, Talle, 5029.
Eitjes, Aatke, 4068.
Eytzing [Etzing], 2713.
Eit..., Geert, 44.
Ei... [Groningen], 1574.
Ekenstein [Tjamsweer], 1310, 3654, 4591, 4625 — Gedenksteen 4591 — Koetshuis 4591.
Ekenstein, Onno Reint Alberda van, zie: Alberda, Onno Reint.
Ekenstein, Willem Carel Antoon Alberda van, zie: Alberda van Ekenstein, Willem Carel Antoon.
Ekkes, Antien, 3642.
Eckes, Geertjen, 2804.
Eckkes, Klaes, 2417A.
Elama, zie: Elema.
Elberghen, Aeltjen, 728.
Elbergen, Gesina, 726.
Elbergen, Hinricus, 701, 730, 731.
Elbing [Elblag], 4126, 4129.
Elblag, zie: Elbing.
Elderhuysen, zie: Ellerhuizen.
Elama, Duirt, 1166-1162, 1165-1167, 1679A.
Elema, D., 230j.
Elema, Evert Sirps, 2646, 2652.
Elama, Gesina Catalina, 1202.
Elema, Johanna, 715b.
Elama, Memmius Ubbo, 5114.
Elama, Renke, 251.
Elama [Elema], Sirp, 702, 715b, 1158, 1164, 3691.
Elema, Tietie, 3734, 3746.
Elama [Elema], Valerius, 1665A, 4047, 4920.
Elama [Elema], 230j, 715b, 715c, 718, 1160-1162, 1164, 1165, 1167, 1679A, 2252, 2253, 2259, 2275, 3684, 3723, 3730, 3733, 3734, 4345wapen.
Elens, Balster, 1317.
Eeles, Geert, 2339.
Eelens [Ulrum], 3829.
El[e]velt, Hermen, 459.
Elevelt, Cornelis, 192.
Elfers, Henricus, 237g.
Elfringhof, Harmannus, 2291.
Elfrinckhof, Jan van, 604.
Eljes, Pieter, 1301.
Ello [Ellardus], [Kantens], 379.
Ellens, Abel Laurens, 2571T.
Elles, Anje, 787.
Elles, Derek, 703, 1999.
Ellens, Harmannus, 1406, 5128.
Elles, Ipe, 774, 782.
Elles, Jan, 2571G.
Ellens, Laurens[Abels] 2571H, 2571J.
Elles, Luudje, 775.
Ellens, L., 2569.
Ellens, M., 4358.
Ellens, Paulus, 1407.
Ellens, Roelif, 1920.
Ellerhuizen, 823 — Rigter 821.
Ellen, Poppo, 910.
Ellerus, Remke, 924.
Ellen, Rudolphus, 2951.
Ellyks, Eltio, 515.
Elly..., vrouw van Johan tho Lellens, 552.
Elmersma [Hoogkerk], 1982, 1994, 1995.
Elsenga, J.A., 1499.
Elses, Beelke, 4015.
Elzens, Freerk, 3925, 3927.
Ellens, Geert, 3916.
Elsien, vrouw van Ede Simens, 5034.
Elske, vrouw van Reinder Jacobs, 4131.
Elst, zie: Eelts.
Eltern, 2712, 2713, 2732wapen en wapen Von Inn- und Kniphausen [3].
Eltes, Pieter, 1301.
Eltien [Godlinze], 1311.
Eltyes, Eelcke, 1951.
Elties, Eilina, 2361.
Eltyes, Eppo, 2480.
Eltiens, Focko, 3313A, 3318A.
Eltiens, Focktien, 2450.
Elties, Hilje, 3322.
Eltjes, Hindrik, 4291.
Eltjes, Homme, 3547, 3551, 4512.
Eltjes, Jacob, 1311, 3176.
Eltiens, Reindt, 1955.
Eltiens, Remmo, 1109.
Eltiens, Sander, 1953.
Elties, Siabbe, 2929, 2930.
Eltyes, Wolther, 1379.
Eltiens, Wupke, 849.
Eltko [Midwolda], 426.
Eltkens, Hidde, 3383, 3387.
Eltkens, Wilrick, 4042.
Eltz, zie: Eelts.
Emanuel van Cremona, 528.
Embda, Everardus Everardi d', 4662.
Embda, D', 4662wapen.
Em[b]den, 365, 609A, 643, 1114, 1972, 2137, 2939, 4678, 4703, 4851 — Burgemeester 607 — Burgerrecht 451 — Drost 1309 — Goudsmid, zie: Zilversmid — Klokgieter 1220 — Orgelmaker 451, 3481 — Parnas 4667 — Predikant 650 — Zilversmid 227Ack, 227Acq — Zie: Groningen, Het wapen van Embden.
Emden, zie: Westeremden.
Emden, Johan van, 451.
Emeda, Poptatus de, 367, 370.
Emedensis, Johannes, 451.
Emedenus, Johannes, 3310.
Emes, Albert, 4521C.
Emes, Egge, 4521C.
Eines, Tryntie, 4521C.
Eines, Wiea, 4521C.
Eminga 810wapen — Zie: Yminga.
Emmelcamp, H[ind.] B[erens], 231k, 4713.
Emmelkamp, S..O, 1579.
Emmelkamp, 1579, 1680.
Emmen, Antonius, 1394, 3337, 3340, 3342, 3345.
Emmen, Gesyn, 3343.
Emmen, Hieronymus, 1510.
Emmen, Hillegyn, 3346.
Emmen, Jan, 3342.
Emmen, Johannes, 3603.
Emmen, L.H., 4152b.
Emmen, Nicolaas, 3866.
Emmen, Swycko, 3350.
Emmen, Wybyna, 3340.
Emmen, Wilhelmus, 5115, 5117, 5118.
Emmen, W., 28.
Emmeri, Carel, 2277.
Emmery, C.C., 4530.
Emmius, Anna, 1828.
Emmius, Egbert, 3907e.
Emmius, Sam[uel], 1323, 1324, 1791m.
Emmius, S., 1503.
Emmius, Ubbo, 4720, 5094.
Empsemansz, Anna, 4641.
Engbers, Jan, 97j.
Engberts, Trynje, 772, 773.
Engeland, zie: Groot-BrittanniŽ.
Engelbert, 1773 — Gezworene 1144 — Grafzerken 1143-1144A — Hervormde kerk 1142-1144A — Kerkvoogd[en] 1142, 1143 — Klok 1142 — Ouderling 1144A — Predikant 993, 1114, 1142, 2353, 3122, 4198.
Engelberts, Alericus, 3797.
Engelbers, Baesiaen, 133e.
Engelbertus, Eilko, 459.
Engelberts, Engelbert, 4895, 4937, 5109.
Engelbarts, Folkert, 4022.
Engelberts, Hendrick, 236k, 239d, 241o.
Engelberts, Johanna, 3797, 3801.
Engelbarts, Luitien, 4896.
Engelberts, Matth., 3797.
Engelberts, Otto, 4713.
Engelbarts, Weye, 2897.
Engelberts, Wichger, 189c.
Engelen, Anna, 4153e.
Engelkes, Engel, 3918, 3922.
Engelken, Elke, 4292.
Engelkes, Geesien, 3921.
Engelkes, Grietje, 934.
Engelkes, Harbert, 3908.
Engelkes, Harm, 3920.
Engelken, Hermen, 3907a.
Engelkes, Hilwert, 898.
Engelkes, H.A., 5169.
Engelkes, Luppo, 3920.
Engelkes, Renske, 3920.
Engelkens, Talle, 3922.
Engelkens], 847, 1287, 1531, 4292, 4294, 4296wapen.
Engelma, G[ajus] E[ngelbert[i], 3066, 5156.
Engelma, Jannes Engelberty, 111h.
Engels, Albert, 5072.
Engels, Berent, 191.
Engels, Johannes Petrus, 3273.
Engelsz, Magteltje, 4158.
Engels, R., 2836.
Engersma [Uithuizen], 3722, 3726.
Engersum [Uithuizen], 3767, 4598.
Engeweer, 560.
Engewert, 2581h.
Enghien, Grafkelder, 544.
Enghuse, 403wapen.
Englumborg [Oldehove], 3004, 3013c, 3016, 3017, 3019, 3021.
Enckhuysen, 3194c, 4305ac, 4848, 4852 — Geschutgieter 27 — Klokgieter 603, 3708, 4078, 4157.
Ennes, Aldert, 4192.
Ennens, Esse, 2158.
Ennes, Harmen, 3566.
Ennes, Jacob, 2457.
Ennes, Jantje, 3704.
Ennens, Mello, 3790.
Ennes, Pieter, 1301.
Ennes, S., 605.
Ennes, [Leens], 2227.
Enselens, 1368, 2306, 2341.
Ensinge, Berentien, 4828.
Entema, 2182.
Entens, Bartold, 420.
Entens, Bernhard, [Berent], 2380, 4593.
Entens, Evert, 3197.
Entens, Gert, B: Entens.
Entens, Hermen, 510.
Entens, Hilbrant, 4875wapen Entens.
Enthens, Johan, 509.
Entens, Maria, 4773.
Entens, Melchior Egbert, 2381.
Entens, Roleff — wapen Entens.
Entens, Tieteke, 4909.
Ent[h]ens, 420, 509, 577, 584, 606, 705, 725, 1101, 1671, 1687A, 2073, 2075, 2182, 2380, 2389, 2402, 2586, 2587, 2590-2593, 3017, 3197, 3295, 3445, 3716, 3788, 4262, 4263, 4273, 4321, 4337, 4358, 4380, 4385, 4456, 4458, 4459, 4544a, 4546, 4550, 4551, 4608, 4625, 4626, 4875wapen.
Entens van Harsens, 4273.
Entingh, Weduwe, 70.
Entrup, Jan Hindrick, 229c.
Eenum, 960 , 963, 1089, 1091, 1092, 1094, 1095, 1101, 1553, 2391, 2723, 3135, 3136, 3464, 3465, 3716, 4358, 4375, 4385, 4395, 4398, 4400, 4402, 4404, 4458, 4462 — Avondmaalsbeker 1092 — Avondmaalsschotel 1091 — Bank 1090 — Bel 1093 — Grafzerken 1094-1104C — Hervormde kerk 1086-1104 — Kerkvoogd 1104A — Kleinsmid 1087 — Klok 302 — Collator 1101 — Collectezak 1093 — Metselaar 1086 — Organist 1100 — Orgel 1089 — Pastoor 302 — Potje 1086 — Predikant 1020, 1096, 1104 — Rooms-katholieke kerk 302 — Schoolmeester 1100 — Uurwerk 1087 — Windvaan 1088.
Enumatil, Plak 5095 — Schoolmeester 5095.
Epel, Jakop Cornelessen, 4305p.
Epema, Seerp van, 3040.
Epema, Wickia van, 3040.
Epema, 3040wapen.
Epke, vrouw van Jan Wessels, 1019.
Epkens, Hayo, 4290.
Eppenheerdt [Breede], 1009.
Eppenhuizen [Eppingehusen], 247, 3269 — Grafzerken 305, 1146-1157 — Hervormde kerk 1145-1157 — Kerkvoogden 304 — Klok 304 — Ouderling 1156 — Pastoor 304 — Predikant 1146, 1151, 1155 — Preekstoel 1145 — Rooms-katholieke kerk 304, 305 — Zie: Eenkumaheert, 't Huis der muuren, Steenklyp.
Eppens, Aeicko, 4298.
Eppens, Berent, 2409.
Eppes, Edse, 2483, 2490.
Eppes, Eeltje, 2533.
Eppens, Frerick, 1762.
Eppens, Frouwe, 4517A.
Eppens, Helenius [Hillenius], 973, 3921.
Eppens, H., 3308, 3309.
Eppes, Jan, 2571AA.
Eppes, Claes, 3622A.
Eppens, Reynt, 1111.
Eppes, Sibolt D., 4510.
Eppes, Waldrick, 4517.
Eppingh, Aletta, 730.
Eppingehusen, zie: Eppenhuizen.
Eppinus, Ellerus, 910, 2903, 2907, 2918, 2922.
Epp..., Otte, [Opwierde], 3155.
Erakum [Eenrum], 301.
Eratema [Eenrum]. 301.
Erde, Von, zie: Eerde, Van.
Erenst, Bastiaen, 66.
Erents, I.H., 163.
Erensthuis, Wilhelm, 4638.
Ern[e]st[el]huis, Margaretha. 1463, 1689A.
Erentie, [Schildwolde], 3391.
Erentreiter, 3454, 3464, 3465wapen.
Eritagius, Dothias, 4734.
Ernand, Jorgen van, 1366.
Ernau, 1366.
Ernens, Herntannus Josephus, 227Aak.
Ernens, Jan, 227Ai.
Ernens, J[ohannes], 71, 73e.
Ernens, M., 70.
Ernst[e]heem [Maarhuizen], 1077, 1078, 2416A, 2417B, 2423A, 2441.
Ern[e]st[e]huis, zie: Erensthuis.
Ernstma [Eernstma], 539wapen.
Erpach, Von, 2716wapen.
Ertman, Johannes, 32.
Ehse, De, 3493, 3504.
Eeze, Van der, 584, 889, 890, 896, 2285, 2404, 2407d, 3840, 4626wapen.
Eesens, Eese, 5018.
Esens, Doornum van, 1288wapen.
Ezinge, 1160, 1166, 1167, 1179, 1183 — Avondmaalsbeker 1161 — Avondmaalsschotel 1160 — Bank 1159 — Erfschepper 1160, 1166, 1167 — Grafzerken 306-313, 1163-1167 — Grietman 313 — Hervormde kerk 1158-1167 — Kerkvoogden 1158 — Klok 1158 — Collator 1158 — Predikant 1158 — Rooms-katholieke kerk 306-313 — Schotels 1162 — Wijnflessen 1162 — Zie: Allersma.
Essen, 2285wapen.
Essen, A. van, 71.
Essen, M. van, 70.
Estrum, zie: Eestrum.
Etmiston, zie: Edmiston.
Etzing [Eytzing]. 2713wapen.
Eukemaheert [Loppersunt], 2344.
Eusingh, R., 1807.
Eus[s]um, zie: Ewsum.
Euvelgunne — Gezworene 2571AA — Schults, 2571K.
Euwes, zie: Ewe[n]s.
E[e]we[n]s, Amts[s]e [Amptzo, Ampzo], 1034, 4444, 4467, 4468.
Ewens, Focko, 2251, 2253, 2261.
Eeuwes, Gretien [Grietje], 3687.
Euwens, Hille, 2259.
Euwes, Idse, 2400, 2406.
Euwes, Klaas, 4406.
Eeuwes, Kornelis, 3466.
Ewes, Peter, 4345.
Eeuwes [Ewens, Eewes], Popke, 2250, 2260, 2264.
Euwes, Redmer, 2400, 2406.
Eves, Tiaert, 4966.
Ewens, Wiscke, 2252.
Everhardi, Gerhardus, 913, 918.
Everhardi, Gualtherus, 2312.
Eeverardi, Cornelius, 803.
Everardi, Simon, 2021.
Eevert ... [Borgsweer], 1002.
Everts, Albert, 81e, 81f.
Evers, Anje, 1938.
Ever[t]s, Derk. 943, 4055.
Everts. Doede, 3685.
Everts, Doewe [Douwe], 2635A, 2642.
Eeverts, Egbert, 568.
Everts, Engbert, 3223.
Everts, E., 2144, 5172.
Everts, Gerrit, 97g, 97i, 2329, 4479.
Everts, Grietie[n], 1152, 2335.
Everts, Harm[en], 984, 985.
Evers, Hilye, 1069.
Eevers, Jan, 3322.
Everts, Klaas, 2119, 4424.
Everts, Marien, 2632.
Everts, Menny [Menje], 4056.
Evers, Reinko, 2843.
Everts, Rotger, 4042.
Evers, Thete, 4994.
Evers, Tetje, 651.
Evers, Ubbo, 3348, 3351.
Evers, Wieja, 3340, 3342, 3345.
Everts, Willem, 4057.
Everts, Weduwe, [Scheemda], 3341.
Everwyns, Catharina, 2309.
Ewer, Bauke to, 521.
Ewer, Ywe to, 521.
Eewer, De, [Zuurdijk], 4580.
Ewertsz, Pyter. 1849.
Ewe[n]s, Zie: Euwe[n]s.
Ewouds, Trin, 1855.
Ewsma, zie: Ewsum [Middelstum].
Euwsum, Aldert van, 1544.
Ewsum, Anna van, 2175, 2176, 2704-2710, 2712, 2713, 2716, 2717, 2719, 3019, 4659, 4660.
Ewssum, Anna Bertha van, 1288b.
Ewsum, Apeke van, 2581f.
Ewssum, Asingha van, 3004, 3013c, 3016.
Ewsum, A. van, 230f.
Ewsum, Christoffel van, 418, 4258.
Ewsum, Christoffer Willem van, 4259.
Ewsum, Everharda Johanna Maria van, 3997.
Ewsum, Gela van, 487.
Ewsum, Hercules van, 251, 424.
Ewsum. Hiddo van, 2581d.
Ewsum, Johan van, 407-418, 560, 2581d, 2581e.
Ewsum, Johanna Margareta van, 1560B, 1811.
Ewsum, Jost van, 2581f.
Ewsum, Caspar van, 1327d, 1330b, 1399, 2714, 2726, 5041, 5078.
Ewsum, Maria Isabella van, 4660.
Ewsum, Menneke van, 293.
Ewsum. Onno van, 405, 417, 420, 422, 2581a.
Ewsum. Sibilla van, 2725.
Ewsum, Ulrich van, 714, 1982, 1990.
Ewsum, Wigbold van, 293, 418, 427, 2724, 3667.
Ewsum, Willem van, 2715, 2727.
Ewsum, Gebroeders, 423.
Ewsum, Van, 1326g, 2712, 4265.
Ewsum [Middelstum], 243e, 243j, 407, 2072, 2574, 2581c, 2581g, 2581h, 2584, 2724, 3682, 4010, 4122.
Ewsum, Schepper, 250c.
Ewsum, 4258, 4259.
Ewsum, Van, [1], 230f, 421, 487, 1287, 1288a, 1288b, 1327d, 1330b 1520, 1660, 1681, 1739, 1982, 1990, 2025, 2193, 2194, 2402, 2714, 2715, 3013c, 4030, 4032, 4139, 4265, 4601wapen.
Ewsum, Van, [2]. 407, 2176, 2704, 2706-2708, 2712, 2719, 4263, 4626, 4660wapen.
Ewsum, Van, [Bastaard], 251.
E..., Focko, [Wedde], 4020.


Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina