KerkenGODSDIENST
ROOMS-KATHOLIEKE KERK TOT 1594 EN HERVORMDE KERK
Bisdommen
Kloosters
Parochies en gemeenten
De informatie m.b.t. kerken vr en na 1594 is gecombineerd.
ABDEFGH
JKLMNOP
RSTUVWZ
Onbekende parochies en gemeenten
CLASSES
OVERIGE KERKGENOOTSCHAPPEN
Doopsgezinde gemeenten
Lutherse kerk
Rooms-katholieke kerk sedert 1594
Joodse gemeenten


Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina