Wittewierumbs. WITTEWIERUM (VR 1594)

1. Gedenktekenen

a. Grafzerk

[493]DEN 3 NOVEMBER YS HERLICK VERSTORVEN DE E. SWER RENGHERS ENDE HER GEDOLVEN ANNO 1558.
Wapens: Rechts: Rengers [2]. Links: Ten Water [2]. Helmteken: Rengers [2], de linkervleugel beladen met een dwarsbalk.
N.B. Tekst nu onherkenbaar. Tekening, 1756, RAG, Archief Farmsum, inv. nr. 286.
GDW, blz. 139, nr. [493].

fp. WITTEWIERUM (NA 1594)

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gebrandschilderd glas

[4253A]Glazen met "wapenen Rengers", gerepareerd door de glazemaker Jan Garbrants. 24 september 1649.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief Farmsum, inv. nr. 64.
GDW, blz. 770, nr. [4253A].

2. Meubilair

a. Bank

[4254]Wapen: Gevierendeeld: I en IV Rengers [2]; II en III Polman. Schildhouders: twee omziende gevleugelde draken.
N.B. Afgebeeld: GDW, plaat XXXII. Egbert Rengers, overleden Groningen 11 februari 1663, gehuwd Groningen 14 december 1649 Wilhelmina Polman, overleden Groningen 10 april 1690. Zie: GHB, 1910, blz. 382.771
GDW, blz. 770, nr. [4254].

3. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[4255]Wapen: Gedeeld: I Rengers [2]; II Polman.
N.B. Groninger keur 2/Y [- 1652/1653], tijdens Egbert Rengers en Wilhelmina Polman. Zie: GDW, nr. 4254.
GDW, blz. 771, nr. [4255].

4. Gedenktekenen

a. Rouwhorden

[4256]MEMENTO MORI IOHANNES RENGERS IN POST ETC. TOPARCHA, NATUS 15 MARTII A 1542, MARITATUS I MAAY A 1574, OBIIT 8 SEPT. ANNO 1626.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief Farmsum, inv. nr. 37. Ook: CVHH, blz. 52a.
GDW, blz. 771, nr. [4256].

[4257]MEMENTO MORI EDZERT RENGERS IN TUINGA ETC. OLDENHUIS, TOPARCHA 1N POST ETC. GARDELSWEER, NATUS 14 MARTII A 1578, MARITATUS 22 OCTOB. 1615, OBIIT 18 SEPT. HORA 7 VESPERTINA ANNO 1652, AETATIS SUAE 74,9 MENSIUM ET 4 DIERUM.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief Farmsum, inv. nr. 37.
GDW, blz. 771, nr. [4257].

[4258]Anno 1680, 18 december, stierf Odilia van Ewsum geboren Van der Wenge, vrouw op Tammingahuisen, aetatis 30, mede te Wittewyrum begraven.
Kwartieren:
Wenge Reuspe Starkenborg Cater
PlettenburgTork Gaykinga Lewe
Onstra TammingaOnsta Tamminga
Manninga FreseJensema Jensema
Mervelt Langen CondersElst
Nagel BrakeClant Conders
Ewsum RaspeEwsumRasquert
OldersumEwsumGaykingaMeininge
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVHH, blz. 82a. Wapens nagetekend c. 1708. Zie: RAG, Bibliotheek, nrs. 707a, b. Vrouw van Christoffel van Ewsum. Zie: Nieuwe drentsche volksalmanak, 1919, blz. 172, 174/175.
GDW, blz. 771, nr. [4258].

[4259]Christoffer Willem van Ewsum op Tammingahuisen, geboren 14 september 1650, getrouwt 7 februari 1675, gestorven 26 september 1682, begraven tot Wittewyrum.
Kwartieren:
EwsumSickingeMakdowelFritema [4]
IngenulantClantCar [2]Clant
DornumGisensDouglasJarges
BrakelTen HolteEtmistonTen Holte
RasquertAlmaCar [1]Wibema
BeningaKoningMakarstonBroersema
HarkotWicheringeHuimWicheringe
BriemenHuingheDouglasHuinghe
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVHH, blz. 82a. Wapens nagetekend c. 1708. Zie: RAG, Bibliotheek, nrs. 707a, b. Vergelijk: GDW, nr. 1989. Weduwnaar van Odilia van der Wenge. Zie: Nieuwe drentsche volksalmanak 1919, blz. 176/177, 172.772
GDW, blz. 771, nr. [4259].

[4260]Wilhelmina Polman, dochter tot Nienhove, geboren 10 november 1616, overleden 10 april 1690.
N.B. Rouwbord of grafzerk. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVHH, blz. 52b. Weduwe Egbert Rengers. Zie: GDW, nr. 4254.
GDW, blz. 772, nr. [4260].

[4261]AETAT. SUAE 37 ANN: OBIIT DEN 6 MART. 1706.
Wapen: Gevierendeeld: I Van der Noot; Il Tamminga; III Stakenbroek; IV Sickinghe. Helmtekens: Rechts: Van der Noot. Links: Tamminga.
N.B. Museum "Fogelsangh state", Veenklooster. Catharina van der Noot, weduwe van Edzard Rengers van Farmsum. Zie: NAB, 1950, blz. 236.
GDW, blz. 772, nr. [4261].

[4262]DEN HOOGWELGEBR. VROUW VROUW TITIA BARBARA RENGERS GEBOREN BURMANIA, VROUW VAN FARMSOM, OBIIT XXXI MAY MDCCXIV, AET. 28.
Wapen: Gedeeld: I Rengers [2]; II Burmania. Helmteken: Burmania.
Kwartieren:
BURMANIADOUMAWELVELDABARMENTLO
ENTHENSMARTENAWARMELOTEN BOSSCHE
JUCKEMACAMMINGA [3]DOUMADOUMA
DOUMADOUMAHIDDEMAGALEMA
N.B. Museum "Fogelsangh state", Veenklooster. Vrouw van Egbert Rengers van Farmsum. Zie: GHB 1910, blz. 384.
GDW, blz. 772, nr. [4262].

[4263]DE HOOGWELGEBOREN HEER LAMMERT SCHOTTO RENGERS TOT TUINGA, OLDENHUIS, TEN POST, HEER VAN FARMSUM, SIDDEBUIREN EN ONDERHORIGE DORPEN, ERFDYKGRAAF VAN ZEE- EN ZOMERDYKEN, STAAT GENERAAL DER VEREENIGDE NEDERLANDEN, BEWINDHEBBER DER WESTINDISCHE COMPAGNIE TER KAMER STAD EN LANDE, CURATOR VAN 'S LANDS HOGESCHOOL EN MEESTERKNAAP VAN HET PROVINCIALE JAGTGERIGTE ENZ. ENZ. ENZ. AETATIS SUAE 52, MENSES 7, DIES 2. OBIIT 18 MARTII 1779.
Wapen: Rengers [2]. Schildhouders: twee omziende gouden leeuwen.
Kwartieren
RENGERS [2]HOLDINGATJARDA VAN STARKENBORGCOENDERS [1]
JENSEMAGAYKINGAONSTAEWSUM [2]
CLANTALBERDAGAYKINGACLANT
ENTENSENTENSJENSEMAGAYKINGA
POLMANMUNSTER [1]CLANTADDINGA
DIEPHOLTBENINGARENGERS [2]HOLDINGA
ALBERDACOENDERS [11COENDERS [1]TAMMINGA
COENDERS [1]GAYKINGAENTENSENTENS
N.B. Bekroning van bord, waarop sterfdatum, nu ten onrechte op GDW, nr. 4264. Vergelijk: DTB, nr. 194. Afgebeeld: OGK, blz. 59.
GDW, blz. 772, nr. [4263].

[4264]DE HOOGWELGEBOREN VROUWE, MEVROUWE AMBROSIA ELISABETH DOUAIRIERE RENGERS GEBOREN BENTINCK TOT SCHOONHETEN EN DIEPENHEIM, VROUWE DER HEERLYKHEID FARMSUM, SIDDEBUIREN EN ONDERHORIGE DORPEN ETC. ETC. ETC. AETATIS SUAE 46 MENSES 7 DIES 1. OBIIT 29 SEPTENIBRIS 1779.
Wapen: Bentinck. Schildhouders: twee omziende gouden leeuwen.
Kwartieren:773
BENTINCKITTERSUMDU TERTRELOUVIGNIE
ITTERSUMWESTERHOLTDE LOINESCHAZERAES
BLOEMENDALVAEKROCQUIGNISINNEVILLE
MILLINCKVAEKCARLIER [1]DES CORDES
BRAKELTAMPIERCAVRELLEMONCHEAUX DIT ADIN
MILLINCKVAEKLIANCOURTBOURNONVILLE
BALVERENLANTDE SUCREDU CERRE
BLOEMENDALVAEKFREMICOURTRAULIN
N.B. Bekroning van bord, waarop sterfdatum, nu ten onrechte op GDW, nr. 4263. Weduwe Lammert Schotto Rengers. Zie: GHB, 1910, blz. 385.
GDW, blz. 772, nr. [4264].

b. Grafkelders

[4265]Wapen: Van Ewsum [1].
N.B. Deksteen. Borg Tammingahuizen, bezit van leden van het geslacht van Ewsum, 1627-1719. Zie: OBS. blz. 502.
GDW, blz. 773, nr. [4265].

[4266]L. S. RENGERS, HR. V. FARMSUM EN TEN POST ETZ[ETERA], 1768. N.B. Deksteen.
GDW, blz. 773, nr. [4266].

c. Grafzerken

[4267]A 1618, DEN 21 APRIL, IS IN GODT VERSTORVEN DER EDELE ERWARDE VOELDOGENTRIKE JUFFROU JUDIT RENGERS, WEDEVROU WERMELO, VROUWE THOE OLDENHUSE ENDE WOLTERZUM, WELKE SELE GODT GENEDIGH SY.
Wapens: Rechts: Rengers [2]. Links: Fraeylema. Helmteken: een vlucht.
Kwartieren: I Rengers [2]. II Fraeylema. III Ten Water [2]. IV Utersteweer.
N.B. Tekening 1756: RAG, Archief Farmsum, inv. nr. 286. Weduwe Geert van Wanvelo. Zie: GHB, 1910, blz. 364.
GDW, blz. 773, nr. [4267].

[4268]WELEDELE EHRENTVESTE JOHAN RENGERS TO TUYNGA, JONKER EN HOVELINCK TEN POST, GARDELSWEER, ZANT ENDE LEERMES ENZ., GEBOREN DEN 15 MARTY 1542, GEHILECKT DEN 1 MAY 1574, IN DEN HEERE GERUSTET DEN 8 SEPTEMBER 1626.
Wapens: Rechts: RENGERS [2]. Links: HOLLINGA. Helmteken: Rengers [2]. N.B. Tekening als GDW, nr. 4267.
GDW, blz. 773, nr. [4268].

[4269]DE EDELE JUFFER ELYSABETH RENGERS, DOCHTER TO TUYNGA, IS GEBOOREN ANNO 1550, DEN 10 NOVEMB., ENDE GESTORVEN ANNO 1634, DEN 9 NOVEMB.
Wapens: Rechts: RENGERS [2]. Links. HOLLINGA. Helmteken: een vlucht. N.B. Tekening als GDW, nr. 4267.
GDW, blz. 773, nr. [4269].

[4270]WELEDELE ENDE VEELDOEGENTSAME BAWE JENSEMA, DOCHTER TOT JENSEMA IN HOMSTERLANT, WEDUWE VAN WILEN JR. JOHAN RENGERS TEN POST, GEBOREN ANNO 1549, D. I MAY, GEHILECKT DEN 1 MAY 1574, IN DEN HEERE GERUSTET DEN 29 MAY 1636.
Wapens: Rechts: JENSEMA. Links: GAIKINGA. Helmteken: Jensema. N.B. Tekening als GDW, nr. 4267.
GDW, blz. 773, nr. [4270].

[4271]17 JANUARY 1638 IS IN DEN HEEREN ENTSLAAPEN DE WERDIGE EN WELGELEERDE LAMBERTUS HENRIC IKES ... GERUST, INT LEEVENT774 PREDIGER TER PLAETSE, VERWAGTENDE EEN SAELGE OPPERSTANDINGE IN CHRISTO.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 438. Ook: Lambertus Henrici[des] en Lambertus Hinderici. Zie: J. Reitsma en S. D. van Veen. Acta der provinciale en particuliere synoden. 7. deel. Groningen 1898. Passim. Zie: RAG, Archief Farmsum, inv. nr. 300, blz. 119.
GDW, blz. 773, nr. [4271].

[4272]WELEDELE GEBOREN GESTRENGE EDSERT RENGERS, HEER TOE TUWINGA EN OLDENHUIS, JONCKER ENDE HOEVELINCK TEN POST, GARDELSWEER, ZANT, LEERMES, USQUERT, HARSENS EN ADORP ETC., GEBOREN DEN 14 MARTH 1578, GEHYLCKT DEN 22 OCTOB. 1615, IN DEN HEERE GERUSTET DEN 18 SEPTEMB. 1652.
Wapens: Rechts: RENGERS [2]. Links: JENSEMA. Helmteken: Rengers [2]. N.B. Tekening als GDW, nr. 4267.
GDW, blz. 774, nr. [4272].

[4273]WELEDELE GEBOREN ENDE VEELDOGENTSAEME BAWE CLANT, DOCHTER TOT USQUERT, WEDEWE VAN WYLEN JR. EDSERT RENGERS TEN POST, GEBOREN ANNO 1586, DEN 6 NOVEMB., GEHYLCKT DEN 22 OCTOB. 1615, IN DEN HEERE GERUSTET DEN 22 SEPTEMB. 1652.
Wapens: Rechts: CLANT. Links: ENTENS VAN HARSENS. Helmteken: Clant. N.B. Tekening als GDW, nr. 4267.
GDW, blz. 774, nr. [4273].

[4274]WELEDELE GEBOREN GESTRENGE EGBERT RENGERS, HEER TOT TUINGA EN OLDENHUIS, JONCKER ENDE HOVELING TEN POST, GARDELSWEER, ZANDT, LEERMES, USQUERT, HARSSENS ENDE ADORP ETC., GEBOREN DEN 25 JULY A 1616, GEHILICKT D. - DECEMBER A 1649, IN DEN HERE GERUSTET DEN XI FEBRUARY 1663.
Wapens: Rechts: RENGERS [2]. Links: CLANT. Helmteken: Rengers [2]. N.B. Tekening als GDW, nr. 4267.
GDW, blz. 774, nr. [4274].

[4274A]DEN 6 JUNI 1669 IS DEN EERBARE EGGE JAN IN DEN HEERE GERUST.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II huismerk nr. 571. N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 774, nr. [4274A].

[4274B]ANNO 1717, DEN 25 MARTI, IS KORNELIS EIZES, ZONE VAN DE EERBARE EIZE KORNELIS, MULDER TOT TEN POST, CHRISTELYK IN DEN HERE GE[RUS]T, OUT 2 JAREN EN 11 DAGEN.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 774, nr. [4274B].

[4275]ANNO 1717, DEN 2 SEP., STIERF D. EERSAME WYPKE JACOBS, IN SYN LEVEN VELE JAREN OUDERLING DER GEMEINTE VAN CHRISTUS JESUS TE WITTEWIERUM EN TEN POST, IN HET 78srE JAAR SYNS LEEVENS, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR CHRISTUS JEZUS. PRED. 12, v. 5. WANT DE MENSCH GAAT NAAR SYN EEUWIG HUIS PHILIP. 1 v. 21. WANT HET LEVEN IS MY CHRISTUS EN HET STERVEN IS MY GEWIN.
GDW, blz. 774, nr. [4275].

[4276]ANNO 1717, DEN 2 DECEMB. STIERF DE JONGELING TONNYS WYPKES, TWEEDE ZOON VAN WYPKE JACOBS EN ANJE JACOBS, IN HET 31sTE JAAR ZYNS OUDERDOMS.
Bijbeltekst: Openbaringen 14:13.
N.B. Onder gras. OMJ.775
GDW, blz. 774, nr. [4276].

[4277]ANNO 1717, DEN 15 DECB., STIERF D. EERBARE ANJE JACOBS, IN LEVEN HUISVROUW VAN WILEN WYPKE JACOBS, IN HET 62 JAAR HAARES LEVES, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR CHRISTUS JESUS.
GDW, blz. 775, nr. [4277].

[4278]ANNO 1717, DEN 23 DECB. STIERF DE DEUGTSAME JONGELING JAN WYPKES, DERDE SOON VAN WILEN WYPKE JACOBS EN ANJE JACOBS, IN HET 27smE JAARS ZYNS LEVENS, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE. 1 COR. 15 V. 43.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 775, nr. [4278].

[4279]ANNO 1730, DEN 11 DECEMBER, IS DE EERBARE GRIETIEN BOEREMA, WED. VAN DE EERSAME HINDRICUS RI[NGGELS], IN DER TYT WEDMAN TOT [TEN PO]ST, IN HET 58STE JAARS IN DEN HEERE GERUST, VERWAGTENDE MET ALLE WARE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE UIT VRYE GENADE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I huismerk nr. 297; II een halve adelaar. Vers: GDW, nr. 739.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 775, nr. [4279].

[4280]ANNO 1732, DEN 30 JUNIUS, IS DER EER ... SYBRANT RINGGELS, DE SOON VAN DE EERSAME HINDERICUS RINGGELS, IN DER TYT WEDMAN EN COLECTOR TOT TER POST, IN HET 40STE JAARS 5 MAANDEN IN ZYN OUDERDOMS IN DE HEERE GERUST, VERWAGTENDE MET ALLE WARE GELOOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Op een terras een gekuipt vat met handvatten aan de bovenkant, en in het vat drie rozen, elk aan een stengel met bladeren.
ZIET, HOE DE WERELT EN DE TYD / OOK ZELFS DE STERKSTE MENSCHEN SLYT / EN BONST ONS UIT DES WERELTS RUSTE / MAAR DIE IN GOD ZYN HOOPE HEEFT / EN IN GOD ZYNS VERTROUWENS LEEFT / VIND NADERHAND AL WAT HEM LUST.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 775, nr. [4280].

[4281]A ET Q. HEIC IN PACE GLORIOSAM CARNIS REDINTE GRATIONEM EXSPEC TAT QUI SECULO SUEDUXIT INTAMINATAM LABE SECULI MENTEM RARISS. MORUM GRAVITATE SENEX SINCERUS MTTISATQ BENIGNUS ... TATE ET INGENIO VIR O.V.D. SOIAS ENIM EUMDEM CREBRIS LAUDIBUS ABUNDARE ALIENAS QUI VIRTUTES OMNEIS AMABAT AETATE IUVENIS GENERE NOBILISSIMUS NOBILISSIMUS VIR IUVENIS EDZARDT LAMMOURAEL RENGERS NOB. IN EGBERTI PATRIS SUI SUCCESSOR AD QUEM ANTIQUISSIMARUM AEDIUM FAREMSHEMI, TUWINGAE, TEN POST, WETSINGAE ET PAGORUM IS SUBIECTORUM ETC. ETC. VENTEBAT HEREDITAS IAM VERO QUOD SUUM ERAT AMISIT ACCIPIT QUOD AETERNUM ETS PATER OMNIPOTENS QUANTA DULCEDINE PERFUNDIS ANIMAM PERMISTO BEATORUM COELITUM CHORO PERPETUISQUE TRIUMPHIS GAUDENTEM DONEO ILLA CORPORIS SOCI[AS] RELIQUIAS TUO NUTU AD AETERNOS HONORES INVITABIT HAC SPE FILIO SUO CARISSIMO IN CHRISTO B.M.P.P.L.P.H.M.P. VIXIT IN TERRIS A. XV, M.IIII, D. XXVII, NATUS AN. AER. DYON MDCCXXII IUNII VIII, MORTUUS MDCCXXXVII, DIE V NOVEMB. OMNIS AMOR POPULI QUIN PUBLICA VOTA PARENTUM GAUDIA CLARORUM NONNE SEPULTA IACENT QUID DUBITAS PROCUL HINC RAPIDO PEDE CURRE VIATOR NON CINIS HEIC PIA SED SED MERA FLAMMA LATET.776
Wapen: Rengers van Farmsum. Schildhouders: twee omziende leeuwen.
Kwartieren:
I RENGERS [2].
II TIAERDA VAN STARKENBORGH.
III VAN DER NOODT.
IV CLANDT.
2 COR. V. 1,4. APOC. 111,5.
A ET S2. DEUS FORTITUDO MEA ET PROPUGNACULUM MEUM. PRINCIPIUM ET FINIS. IN DOMO PATRIS MEI MULTA SUNT HABITACULA. PAX, VICTORIA.
GDW, blz. 775, nr. [4281].

[4282]ANNO 1758, DEN 24 DECEMBER, IS DE EERBAERE JANTIEN PIETERS, DE GEWEESENE HUISVROUW VAN DE EERSAEME JACOB WYPKES, IN HET 69STE JAAR HAERS OUDERDOMS IN DEN HEERE ONTSLAPEN EN VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
LAAT LOOPEN, DIE LOOPEN LUST 1 MYN TYT IS VERLOOPEN, IK LEG EN RUST 1 EN VERWAGT MET VERLANGEN / DEN GROOTEN DAG DES HEEREN TE ONTFANGEN.
Bijbeltekst: Hebr. 9:27.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 439. OMJ.
GDW, blz. 776, nr. [4282].

[4283]ANNO 1761, DEN 18 MEERT, IS DE EERBAARE KNELSKE JACOBS, DOCHTER VAN DE EERSAEME JACOB WYPKES, IN HET 37sT JAAR HAARS OUDERDOMS IN DEN HEERE ONTSLAAPEN, VERWAGHTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Vers: GDW, nr. 4131.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 439. OMJ.
GDW, blz. 776, nr. [4283].

[4284]ANNO 1762, DEN 30 SEPTEMBER, IS DE EERSAEME JACOB WYPKES, IN ZYN LEFVEN WOONACHTIGH TOT TEN POST ALS MEEDE OUDERLINGH DER GEMEENTE WITTEWYRUM, IN HET 79sT JAAR ZYNS OUDERDOMS GERUST ONDER DE HOOPE VAN EEN ZALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Vers: GDW, nr. 765.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 439. OMJ.
GDW, blz. 776, nr. [4284].

[4285]ANNO 1764, DEN 22 JULIUS, IS OVERLEDEN IN HET 79STE JAAR ZYNES OUDERDOMS DE WELEDELE HEER JACOBUS THEMMEN, IN LEVEN OUD GEDEPUTEERDE STAAT DEZER PROVINCIE EN MEEDE MONSTERHEER DER OMMELANDEN ETZ.
Wapen: Een dwarsbalk, vergezeld van drie paddestoelen, de bovenste uitkomend, de onderste losstaand.
ONDER 'T ANTAL VAN DE VROMEN / HIER MET GOD IN VREE TE KOMEN / DOET ONS NA DE DOOT VAN GOT 1 KRYGEN 'T ALLERBESTE LOT.
N.B. Paddestoelen in wapen doen denken aan bomen als GDW, nr. 2295. Vergelijk: Provinciale bibliotheek Friesland. Handschrift nr. 172, blz. 110.
GDW, blz. 776, nr. [4285].

[4286]ANNO 1764, DEN 7 DECEMBER, IS OVERLEDEN IN HET 79sTE JAAR HARES OUDERDOMS JUFVRAUW HILLICHIN CRUISINGA, WEDUWE WYLEN DE WELEDELE HEER JACOBUS THEMMEN, IN LEVEN OUD777 GEDEPUTEERDE STAAT DEZER PROVINCIE EN MEEDE MONSTERHEER DER OMMELANDEN ETZ.
Wapen: Gedoeld: I een halve adelaar; II drie eikels.
SALIGH DIE IN JESUS STERVEN / WANT ZY ZULLEN ROSTE ERVEN / IN DEN SCHOOT VAN ABRAHAM EN VOOR EUWIG SINGEN 'T LAM.
GDW, blz. 776, nr. [4286].

[4287]D.O.M. QUI CAELEBS, FATO, UT VIDEBATUR, VOCANTE ANNO HUIUS SECULI LVI AVITO HOC MONUMENTO CINERES INFERRI VOLUERAT, DECENNIO POST MATRIMONIO FELICISSIME INITO CUM VIRGINE, VIRTUTE NON MINUS QUAM GENERE EXCELLENTI. AMBROSIA ELISABETA BENTINCK DE SCHOONHEETEN ET DIEPENHEIM, SEDEM HANC SIBI ET CONIUGI DULCISSIMAE OPTARI CURAVIT, UT QUORUM ANIMI PER VITAM FUERANT CONIUNCTISSIMI, NEC PER MORTEM CORPORA SEIUNGERENTUR, DUM AETERNAE FELICITATIS NUNQUAM DIVELLENDAM COPULAM IN CAELO SPERANT. MORTALITATIS MEMOR ET BEATAM INDE RESURRECTIONEM EXSPECTANS. LAMBERTUS SCHOTTO RENGERS, IN TUINGA, OLDENHUIS, TEN POST, DYNASTES IN FARMSUM, SIDDEBUIREN PAGISQUE CIRCUMIACENTIBUS.
FARMSUMII FRAGILES DOMUS HAEC POST FATA TENEBIT / EXUVIAS, ANIMAM DESTINAT ILLE DEO / IUNGETURQUE SUO BENTINCKIA CARA MARITO / MENS FUIT UNA, DUOS UNA TENEBIT HUMUS / NOBILE PAR LONGUM SED POSTQUAM INPLEVERIT AEVUM / CAELUM ANIMAM, CINERES HAEC DOMUS ACCIPIAT. 1. DE RHOER, L.G. ET L. PROF. ORD. MDCCLXXII.
N.B. Ondergrondse toegangssteen tot grafkelder. Vermeld: GSL. blz. 440. Iets verbeterd naar foto. Zie: KGO, blz. 305. Dichter: Jacobus de Rhoer.
GDW, blz. 777, nr. [4287].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina