Lagemeeden


ac. LAGEMEEDEN (VÓÓR 1594)

1. Gedenktekenen

a. Grafzerk

[381]ANNO DOMINI MCCCCLXXVI OBIIT DOMINUS BARTOLDUS STARKE, CURATUS ISTIUS ECCLESIAE DOMINICA TERCIA ADVENTUS DOMINI CUIUS ANIMA REQUIESCAT IN PACE.
Embleem: Een kelk met een ouwel, vergezeld van de letters B.B.
N.B. Koper. GMG, nr. 537. Sterfdag 15 december.
GDW, blz. 118, nr. [381].

be. LAGEMEEDEN (NA 1594)

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[2144]VERNIEUWD TOEN TE HOOGE- EN LAGEMEEDEN VOLMAGTEN WAREN DE E. G. JAKOBS EN K. PIETERS EN J. ABELS, E. EVERTS KERKVOOGDEN, T. VAN RHEE ALS PASTOR, DOOR ANDRIES H. VAN BERGEN TE MIDWOLDA ANNO 1809.
N.B. Sedert 1858 niet meer aanwezig. Vermeld: CVO. Ds. Th, van Rhee, predikant Oostwold [Westerkwartier], Hoogemeeden en Lagemeeden.
GDW, blz. 407, nr. [2144].

2. Gedenktekenen

a. Grafzerken
N.B. In de boerderij van de heer G. Huizing te Hoogemeeden.

[2145]A° 1612, DEN 2 JULIUS] IS IN DEN HEEREN GERUST] ZAL. AVE DUI ...
Wapen: Huismerk nr. 328.
GDW, blz. 407, nr. [2145].

[2146]A° 1615, DEN 3 JUNI, IS IN DEN HEREN GERUST DEN ERSAMEN WOLTER TONNIS UP HOGHE MEDEN ENDE LICHT ALHIER BEGRAVEN EN VERWACHTENDE HEERLICK ... CHRISTI ... TEN EUWIGEN LEVEN.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar [?]; II onherkenbaar. Links: Huismerk nr. 112, vergezeld van de letters W.T.
GDW, blz. 407, nr. [2146].

[2147]A° 1622. DEN 7 FEBRUARI, IS IN DEN HEREN GERUST GRETE KOELLIES, DE WEDUWE VAN SALIGE DUERT STULLINGA END EGBERT DATUMA, WIENS SIELE GODT GENEDICH SI.
Wapens: Rechts. Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 329; b. drie klaverbladen. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 330; b. drie klaverbladen.
GDW, blz. 407, nr. [2147].

[A2147A]A° 1630. ...
Wapens: Rechts. Gedeeld: I een halve adelaar; II in de bovenste helft een klaverblad; verder niet opgegeven. Links: Een versmald schuinkruis, aan weerszijden vergezeld van initialen A W.
N.B. Op 13 september 1908 gelegen naast de 'voordeur van het voorhuis van de grote boerderij van Poelman' (ten westen van het kerkhof). A. Hora Siccama meldt dat dit ´volgens beweren van Poelman een steen van een Wolter Tonnis´ is (vergelijk GDW, nr. GDW, nr. 2146).
Niet in GDW. Tekening en beschrijving door A. Hora Siccama. C.B.G., Den Haag, Familiearchief Hora Siccama.

[2148]A° 1633, DEN 4 JULY, IS IN DEN HEEREN GERUST ... NSE ... ENDE LEPT ALHIER ... VERWACHTENDE EEN SALIGE OPERSTANDING.408
Wapens: Rechts: Gedeeld: I onherkenbaar, misschien doorsneden en beneden een hulstblad; II op een terras een boom. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 112; b. drie klaverbladen.
GDW, blz. 407, nr. [2148].

[2149]... 1637 ...
[Volgens tekening door A. Hora Siccama uit 1908:] Wapens: Gedeeld: I een halve adelaar; II In de onderste helft van de schildhelft zichtbaar een huismerk dat lijkt op nr. 595. Links: Gedeeld: I doorsneden (doch geen snijlijn getekend): a. een gewende gezichtswassenaar vergezeld van drie sterren 1 en 2; b. een met twee pijlen van beneden naar boven schuinkruislings doorstoken hart. Helmteken: een lelie.GDW beschrijft het wapen als: 'Wapen als dat van haar man, Harcke Sickema, doch met een iets afwijkend huismerk.' De tekening van Hora Siccama wijkt hier licht van af.
N.B. Niet meer aanwezig (volgens GDW). Vermeld: RAG, Archief Hora Siccama, inv. nr. 393j, blz. 2, 46, 55, met als parafrase van de tekst 'Sybrich Iwema, geboren 1614, overleden 1 december 1637'. A. Hora Siccama noteert op 13 september 1908: gelegen naast de 'voordeur van het voorhuis van de grote boerderij van Poelman' (ten westen van het kerkhof). Hij meldt dan dat dit ´is de zerk van Sybrich Iwema en van haar jong gestorven kindje' (vergelijk GDW, nr. 2150).
GDW, blz. 408, nr. [2149], waar als bron enkel het archief Hora Siccama in de Groninger Archieven wordt aangehaald. Daarnaast tekening en beschrijving door A. Hora Siccama. C.B.G., Den Haag, Familiearchief Hora Siccama.

[2150]Sybrich Iwema, geboren 18 november 1637, overleden 23 september 1638.
N.B. Niet meer aanwezig (volgens GDW). Vermeld: RAG, Archief Hora Siccama, inv. nr. 393j, blz. 2, 54, 55. Zie echter GDW, nr. 2149. Dochter van Sybrich Iwema.
GDW, blz. 408, nr. [2150], waar als bron enkel het archief Hora Siccama in de Groninger Archieven wordt aangehaald. Voor tekening en beschrijving zie GDW, nr. 2149.

[2151]Foekel Jansen, de huisvrouw van Driewes Iwema, overleden 28 november 1642.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief Hora Siccama, inv. nr. 393j, blz. 52, noot 17.
GDW, blz. 408, nr. [2151].

[2152]ANNO 1653, DEN 16 MARCY, IS IN DEN HEEREN GERUST DEN EERBARE TONNIS WOLTERS, IN DER TYT OLDERLINCK, VERWACHTENDE EEN ZALIG OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II op een terras een boom. Links: Huismerk nr. 331 vergezeld van boven en van onderen van een klaverblad. Helmteken: een klaverblad.
CHRISTELICK TOEFVEN O HEERE / SALICH TO STERVEN WAR MYN BEDERE / FROLICK VAN DEN DOOTDEN OPSTAEN / END TER EEWIGHE FRUICHTE INGAEN.
GDW, blz. 408, nr. [2152].

[2153]ANNO 1660, DEN 9 AUGUSTI, IS IN DEN HEEREN GERUST ... DRYEWES IWEMA ... VORWACHTENDE ... HIER BEGRAVEN.
Wapen: Doorsneden: A. een omgewende gezichtswassenaar vergezeld van drie sterren, 1 en 2; B. een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken gekroond hart. Helleteken: een lelie.
GDW, blz. 408, nr. [2153].

[2154]ANNO 1680, DEN 17 OCTOB., IS DE EERBAERE GARBRANT DERCKS IN DEN HEERE GERUST, IN STEN LEEVEN WOONACHTICH OP MUNNEKEDICK, MEEDE KERCKVOOGHT VAN HOOGE EN LEGE MEDEN, OLT ONGEVER 58 JAEREN EN LEIT ALHIER INT CHOOR BEGRAEVEN.
Huismerk nr. 73, vergezeld van de letters G.D.
DOEN WY PAERDEN MET ONS BEYDEN / T WAS NIET OM TE SCHEIDEN / HET BLYVEN ... / WYI. SYN BEURT MAER DE HOULICKSBANT ... / DOOR DE DOODT ... N GODT GESCHE...
GDW, blz. 408, nr. [2154].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina