Veendam

eo. VEENDAM

1. Meubilair

a. Lessenaar

[3865]Wapens: Rechts: Twee uit de schildkanten komende beklede armen met in elkaar grijpende handen, waaruit oprijzend een gebladerde tak. Links: Drie veelbladige bloemen.
N.B. XVIIIc.697
GDW, blz. 696, nr. [3865].
b. Bank

[3866]Wapen: Gevierendeeld: I in goud een zittende valk met een om de hals gestrikt rood lint; Il in zilver een zwart verkort verbreedarmig kruis waarboven een driebladige gouden kroon; III in zilver drie rode linkerschuinbalken; IV in goud een omgewende roodgesnoerde zwarte jachthoorn [Wildervanck].
N.B. Nauwelijks herkenbaar. In 1962 wederom aangebracht door H. A. ter Reegen, beeldhouwer Veendam, naar afbeelding op band van GVA 1947. Afgebeeld: G. H. Streurman. Veendam-Wildervank in oude ansichten. Zaltbommel 1970. Blz. 28. Ook: OGK, 2, blz. 39. Gestoelte ten noorden in hoek van kerk voor vierde deel eigendom van Nicolaas Emmen en vrouw [Catharina] Wildervanck, drie vierde deel behoorde aan erfgenamen van monstercommissaris Everhard Wildervanck, 29 december 1773. Zie: RAG, Register Feith 1773, nr. 12.
GDW, blz. 697, nr. [3866].

c. Kaarsenkroon

[3867]FENNEJE WYNDELS, WEDUWE VAN WYLEN HENDRIK PIETERS, HEEFT DEZE KROON VEREERD TEN JAARE 1785.
N.B. Afgebeeld: G. H. Streurman. Veendam-Wildervank in oude ansichten. Zaltbommel 1970. Blz. 27.
GDW, blz. 697, nr. [3867].

d. Wijzerplaat

[3868]DIT UURWERK IS GEMAAKT TOEN HILLBT. JANSSONIUS PREDIKANT, GEZW. JOHAN AD. MEURS EN ONTVR. SCATO TRIP KERKVOOGDEN WAREN ANNO 1782.
N.B. Hillebrand Janssonius, predikant; Johan Adriaan Meurs, lid gezworen meente Groningen; Scato Trip, ontvanger van de turfaccijns Groningen. Zie: RAG, Regeringsboek. Ook: H. J. Trip. De familie Trip. Groningen 1883. Blz. 127.
GDW, blz. 697, nr. [3868].

2. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[3869]ANNO 1686, DEN 20 FEBRUARY, IS IN DEN HEERE GERUST DOMINE WILHELMUS PALMER.
HIER ONDER DESEN STEEN / LEYT PALMERS LICHAEM NEER, / DIE GODTS VOLCK HEEFT GEVOET / MET SCHRIFT EN SOETE LEER.
GDW, blz. 697, nr. [3869].

[3870]HITJE DERKS B., DEN 4 MEERT IN DEN HEERE GERUST EN OP DEN 10 BEGRAVEN 1774.
GDW, blz. 697, nr. [3870].

[3871]R. BLINK, BEGRAVEN DEN 16 MAAY 1791.
N.B. Roelf Blink, Wildervank, overleden 10 mei 1791. Zie: DTB, nr. 479.
GDW, blz. 697, nr. [3871].

3. Overige vooorwerpen

a. Bouwfragment

[3872]Wapens: Rechts: Een uit een boom of een bos komende omgewende leeuw. Helmteken: drie gesnoeide bomen [Goedens]. Links, vergezeld van de letters P.W.: Een adelaar vergezeld van drie kronen, een op de kop en op elke vleugel een. Helmteken: een adelaar, vergezeld van drie kronen, een op de kop en op elke vleugel een [Tom Brock].
N.B. XVI. Misschien reeds aanwezig bij bouw van kerk, 1663. Blootgelegd 1834. Zie: RAG, Historische verzameling, nr. 1. Schetstekening. Vergelijk: H. van Lengen. Geschichte des Emsigerlandes. Aurich 1973. S. 180. Auteur schreef, dat het hier via afstamming in vrouwelijke lijn een kind kan betreffen van Hero von Oldersum, overleden 7 mei 1559 en van Ecca Frese, overleden 16 mei 1581. Wapens zouden erfrecht op goederen te Gödens698 en Loquard aangeven. Zie ook: O. G. Houtrouw. Ostfriesland. Aurich 1889. S. 114/115, 414/415.
GDW, blz. 697, nr. [3872].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 22 november 2012
Naar begin van de pagina