Niebert
cb. NIEBERT

1. Meubilair

a. Bank

[2738]Wapen: Verlaagd doorsneden: A. in de rechterbovenhoek en in de linkerbenedenhoek een klaverblad, in de linkerbovenhoek en in de rechterbenedenhoek een eikel in nap: B. een lelie. [Ibema].
N.B. Afgebeeld: GDW, plaat XX. Vergelijk: GDW, nr. 2755.
GDW, blz. 504, nr. [2738].

2. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Bijbel

[2739]In de bijbel staat, dat die anno 1743 is gekocht door Hindrik Ybema, dat in 't jaar 1773 een kleine toren of spits op de kerk is geplaatst en dat de klok daarin gehangen met toestemming van de carspelluyden 3 maal daags zal geluid worden. HYR OM DEZE HEERLYKE DAET AEN TE TEKENEN BEN IK IN MYN GEMOET GEDREVEN, VAN MY JAN JACOBS, KERK- EN SCHOOLDIENAER INT NIEBERT.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, J.A. Feith. Adversaria.505
GDW, blz. 504, nr. [2739].

b. Avondmaalsbeker

[2740]Wapens: Rechts: Op een terras een op de achterpoten staande omgewende beer. Links: Een dwarsbalk. Helmteken: een op de achterpoten staande beer.
N.B. Groninger keur 3/Z [= 1677/1678]. Beide wapens, samengevoegd in gedeeld schild, vormen familiewapen Kuen. Vergelijk: GDW, nr. 2218. Joachimus Sebastians Kuen, predikant Niebert 1717 tot overlijden 29 december 1731. Zie: NGP, blz. 115. Nakomeling van Jochum Bastians, adelborst, van Berlijn, gehuwd Groningen 21 april 1605 Deuwer Watman, van Groningen. Zie: DTB nr. 158. In wapens beer uit wapen Berlijn en balk uit wapen Groningen.
GDW, blz. 505, nr. [2740].

3. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[2741]ANNO 1600, DEN ... 25 DACH AUGUSTI, IS GESTORVEN DEN ERB. DRIEWES IWEMA, VERWACHTENDE EEN ZAEL. OPPEERSTANDINGE IN CHRISTO.
N.B. Sedert c. 1965 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 505, nr. [2741].

[2742]... GESTORVEN ... DOGETSAME ... SE MAN ... CH APRILIS ... EN VAN ZAELIGE BONNE IWEMA.
N.B. Sedert c. 1965 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 505, nr. [2742].

[2743]ANNO 1629, DEN 23 SEPTEMBER, IS IN DEN HEERE GERUST DEN ERBAEREN ENDE FROMEN HARCKO IWEMA, VERWACHTENDE EEN SALICHE OPERSTANDINGE IN JESUM CHRISTUM, ONSER ALLER SALICHMAECKER ENDE VERLOSSER.
Wapens: Rechts: Doorsneden: A. een omgewende gezichtswassenaar vergezeld van drie sterren, 1 en 2; B. een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken gekroond mensenhart [Iwema]. Links: Huismerk nr. 404, vergezeld van boven van een eikel in nap, en vergezeld van drie klaverbladen, aan elke kant één en van onderen één. Helmteken: een lelie.
GDW, blz. 505, nr. [2743].

[2744]ANNO 1629, DEN 26 NOVEMBER, IS IN DEN HEERE GERUST DEN ERBAEREN ENDE FROMEN LUBBE IWEMA, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPERSTANDINGE IN JESUM CHRISTUM, ONSER ALLER SALICHMAECKER ENDE VERLOSSER.
Wapens: Rechts: Doorsneden: A. een omgewende gezichtswassenaar vergezeld van drie sterren, I en 2; B. een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken gekroond mensenhart [Iwema]. Links: Huismerk nr. 404, vergezeld van boven van een eikel in nap, en vergezeld van drie klaverbladen, aan elke kant één en van onderen één. Helmteken: een lelie.
GDW, blz. 505, nr. [2744].

[2745]ANNO 1631, DEN 15 MARTI, IS IN DEN HEERE GERUST DE DOGETSAME ROELEF JANSEN, HUISVROUWE VAN SA. HARCKO IWEMA, VOERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO ONSEN SALICHMAEKER.
N.B. Sedert c. 1965 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 505, nr. [2745].

[2746]ANNO 1632, DEN 9 JUNY, IS IN DEN HEERE GERUST DE EER UNDE DOEGENTSAME VROU TALLE FOSSEMA, WEDUWE VAN SALIGE LUBBE IWEMA, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPERSTANDING IN JESUM CHRISTUM, ONSER ALLER SALICHMAECKER ENDE VERLOSSER.506
Wapen: Een dwarsbalk, beladen met drie vissen schuinlinks, de dwarsbalk vergezeld van drie omgewende moriaanshoofden met hoofddoek en linten. Helmteken: een moriaanshoofd met wrong en linten.
GDW, blz. 505, nr. [2746].

[2747]DEN 6 MAERTIUS 1651 IS SEER CRISTLICK IN DEN HEFRE ONTSLAPEN DE EERSAME DATO IWEMA, VOORWACHTENDE EEN VROOLICKE OPEERSTANDINGE IN CHRISTO, OUDT 63 JAEREN. LEIT ALHIER BEGRAVEN.
Wapen: Gedeeld: I doorsneden: a. een omgewende wassenaar vergezeld van drie sterren, 1 en 2; b. een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken gekroond hart [Iwema]; II huismerk nr. 404, vergezeld van boven van een eikel in nap, en vergezeld van drie klaverbladen, aan elke kant één en van onderen één. Helmteken: een lelie.
GDW, blz. 506, nr. [2747].

[2748]DEN 9 APRIL ANNO 1651 STORF DE DEUCHTSAME AUKO GOITIES, DE HUISFROU VAN DE EERSAME DATO IWEMA, VOORWACHTENDE EEN VROOLICKE OPEERSTANDINGE IN CRTSTO, OUT ONTRENT 60 JAEREN ENDE LEIT ALHIER BEGRAVEN.
Wapen: Doorsneden: A. gedeeld: 1 en 2 een roos; B. een uit liggende houding opspringende leeuw met de staart tussen de achterpoten door. Helmteken: een lelie.
GDW, blz. 506, nr. [2748].

[2749]ANNO 1680, DEN 13 DECEMBER, IS IN DEN HEERE GERUST DE E. DATHO IWEMA, OUT OMTRNT 49 JAER EN LEIT ALHIER BEGRAVEN,
GDW, blz. 506, nr. [2749].

[2750]ANNO 1683, DEN 18 DECEMBER, IS IN DEN HEERE GERUST FOSKE IWEMA, IN LEEVEN HUYSVROU VAN JAN IBMA, OUT 22 JAER, EN IS ALHIER BEGRAVEN.
ANNO 1733, DEN 5 NOVEMBER, IS JAN IBEMA OVERLEEDEN EN IS DOOPT DEN 25 NOVEMBER 1649.
GDW, blz. 506, nr. [2750].

[2751]DEN 12 MEERT 1745 IS ANKE TIEERS IBEMA GERUST, OUD 10 JAAR, EN LEGT HIER BEGRAVEN.
GDW, blz. 506, nr. [2751].

[2752]DEN 20 FEBRUARY 1746 IS IN DEN HEERE GERUST MICHIEL ALLES EN LEGT ALHYR BEGRAVEN, OUDT OMTRENT 46 JAREN, EN VERWAGT EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR CHRISTUS JESUS.
GDW, blz. 506, nr. [2752].

[2753]ANNO 1747, DEN 5 MEERT, IS OVERLEDEN DE EERZAME JANTIEN WTSSES, HUISVROUW VAN DE EERSAME ALLE MIGHIELS, OUT INT 25STE JAAR, EN LETT ALHIER BEGRAVEN MET HAAR KINT, DAT ZY GEBAART HEEFT, VERWAGTENDE EEN VROLYKE OPSTANDINGE DOOR DEN HEERE JESUM CHRISTUM.
Wapen: Doorsneden: A. een omgewende gezichtswassenaar vergezeld van drie sterren B. een grote lelie, vergezeld van drie klaverbladen.
GDW, blz. 506, nr. [2753].

[2754]DEN 18 MAY 1765 IS IN DEN HEERE GERUST ALLE MICHIELS, GETROUT MET TRYNTIE FREERCKS, EN LEGT ALHIER BEGRAVEN, OUT 29# JAREN, EN VERWAGT EEN ZALIGE OPSTANDINGH IN CHRISTUS JESUS.
Wapen: Doorsneden: A. drie eikels; B. drie klaverbladen.
GDW, blz. 506, nr. [2754].

[2755]ANNO 1773, DEN 20 AUGUSTI, IS IN DEN HEERE GERUST DE E. HINDRIK YBEMA, OUD REKENMEESTER EN GECOMMITEERDE RAAT EN KERKVOOGT IN DER TYT, OUD IN HET 73STE JAAR EN LEIT ALHIER BEGRAAVEN EN VERWAGT EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM ONSEN HEERE.507
Wapen: Verlaagd doorsneden: A. in de rechterbovenhoek en in de linkerbenedenhock een klaverblad, in de linkerbovenhoek en in de rechterbenedenhoek een eikel in nap; B. een lelie [Ibema].
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 2738.
GDW, blz. 506, nr. [2755].

[2756]ANNO 1774, DEN 15 NOVEMBER, IS MARTJEN ALBERS, HUISVROUW VAN TJEERT IBEMA, IN DEN HEERE GERUST, OUD IN 'T 64 JAAR, EN LEIT ALHIER BEGRAVEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM ONSEN HEERE.
GDW, blz. 507, nr. [2756].

[2757]ANNO 1780, DEN 2 JUNY, IS DE E. TJEERT IBEMA IN DEN HEERE GERUST, OUD 77 JAAR EN 4 WEKEN, EN LEIT ALHIER BEGRAVEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM C.HRISTUM ONSEN HEERE.
Wapens: Rechts: Doorsneden, doch de snijlijn ontbreekt: A. een omgewende gezichtswassenaar, vergezeld ter zijde en van boven van drie sterren, 1 en 2; B. een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken gekroond mensenhart [Iwema]. Links: Verlaagd doorsneden: A. in de rechterbovenhoek en in de linkerbenedenhoek een klaverblad, in de linkerbovenhoek en in de rechterbenedenhoek een eikel in nap; B. een lelie [Ibema]. Helmteken: een lelie.
N.B. Misschien was leeftijd 73 jaar.
GDW, blz. 507, nr. [2757].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 november 2012
Naar begin van de pagina