Opendedd. OPENDE

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gedenkstenen

[3143]HOC MONUMENTUM POSUIT WALRADUS DALMOLLE, V.D.M. IN OPENDA. SYMB. FATA VLAM INVENIENT.
Wapen: Doorsneden: A. een uitkomende leeuw; B. drie bollen.
N.B. Waarschijnlijk geplaatst 1748, gelijktijdig met GDW, nrs. 3144, 3146. Afgebeeld: GDW, plaat XXV.
GDW, blz. 570, nr. [3143].

[3144]LUBBE BEERENTS RINCKEMA, OUDERLINGH, SIORDT HINDERICKS WIMA, OUDERLINGH, JAN LUITENS, DIEIAKEN, HENDERICK TONNES ROOSSMA, DIEIAKEN, ANNO 1748.
N.B. Afgebeeld: GDW, plaat XXV.
GDW, blz. 570, nr. [3144].

[3145]ANNO 1748, EGBERT LYKELES DE HAAN, VOLMAGCHT EN GECOMITEERDE VAN HET WESTERQUARTIER, WOONAGTIG 1N OPENDE.
Wapen: Twee staande, naar elkaar toegewende hanen, vergezeld van de letters E.L.
GODT IS DE STEEN / EN ANDERS GEEN / DAAR IK OP BOU / EN VAST VERTROU / EN DIE OP GOD VERTROUT, DIE MAG HIER BINNEN KOMEN / DAR WORT SIN WOORT VERHALT AL VOOR DIE WAARRE VROOME / DIE KERC, DAT EEN WEES, HY LEEFT AL VAN SIN RENTEN / O WEE, O WEE. DIE ONTROUWE REGENTEN.
N.B. Hanen in wapen vrijwel onherkenbaar, doch vermeld: RAG, J. A. Feith. Adversaria. Afgebeeld: GDW, plaat XXV.
GDW, blz. 570, nr. [3145].

[3146]ANNO 1748, DEN 22 MAY, HEFT WOLTER LUBBES RYNKEMA VAN OPENDE DE EERSE STEEN AN DESE KERC GELEGT.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 456; b. een eikel, vergezeld van onderen van twee klaverbladen naastelkaar.
N.B. Afgebeeld: GDW, plaat XXV.571
GDW, blz. 570, nr. [3146].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[3147]SCHEB ST.JOHANNES. SCHIPPER HANS ANGEL, 1736.
N.B. Scheepsbel, aangekocht in of na 1748. Vermeld: RAG, HMD. In twintigste eeuw vervangen door klok, gegoten 1848.
GDW, blz. 571, nr. [3147].

3. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[3148]KARCKENBECKER VAN UPPENDE. V.A. PASTOOR. ANNO XVI XXXV.
N.B. Naamletters: Valentinus Artopaeus, predikant in 1635. Zie: NGP, blz. 10. Afgebeeld: HLZ, nr. 40.
GDW, blz. 571, nr. [3148].

4. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[3149]... E.E. JR. EVERT ASSCHENDORP, 1648.
Wapen: Een omgewende gekroonde leeuw.
N.B. In tweevoud (zie GDW, nrs. 3149A). Niet meer aanwezig, doch voor kerkdeur twee effen of afgesleten grafzerken. Vermeld: GSL, blz. 285. Juistheid van naam of jaartal wordt betwijfeld. Zie: NLW, 1960, k. 85. OBS, blz. 144, 329.
GDW, blz. 571, nr. [3149].

[3149A]... E.E. JR. EVERT ASSCHENDORP, 1648.
Wapen: Een omgewende gekroonde leeuw.
N.B. In tweevoud (zie GDW, nrs. 3149). Niet meer aanwezig, doch voor kerkdeur twee effen of afgesleten grafzerken. Vermeld: GSL, blz. 285. Juistheid van naam of jaartal wordt betwijfeld. Zie: NLW, 1960, k. 85. OBS, blz. 144, 329.
GDW, blz. 571, nr. [3149].

[3150]HIER LEGT BEGRAVEN EILKTJE MEINDERTS, HUISVROUW VAN ALBERT LAMMERTS. IS OVERGEGAAN UIT DIT TYDELYKE IN HET EEUWIGE OP DEN 2 APRIL1781. JESAYA 57,VERS 2
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 285.
GDW, blz. 571, nr. [3150].

[3151]HIER LEGT BEGRAVEN ALBERT LAMMERTS. IS OVERGEGAAN UIT DIT TYDELYKE IN HET EEUWIGE OP DEN 17 JULY 1807 IN DEN OUDERDOM VAN 63 JAAREN EN 27 DAAGEN. JESAYA 57, VERS 2.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 285.
GDW, blz. 571, nr. [3151].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 november 2012
Naar begin van de pagina