Westerbroekfa. WESTERBROEK

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gedenksteen

[4045]DE KERK IS ANNO 1721 GEBOUT ALS DE RAADSHEER A. W. HOETH EN DE RENTEMEESTER S. TJADEN KERKVOOGDEN WAAREN.
N.B. Vermeld: GMV, 1933, blz. 12, nr. 8. Albert Willem Hoeth, raadsheer Groningen; Sicco Tjaden, rentmeester predikantengoederen, Groningen. Zie: RAG, Regeringsboek.
GDW, blz. 729, nr. [4045].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Windvaan

[4046]I.R. K.G. A 1785.730
GDW, blz. 729, nr. [4046].

3. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[4047]TOT HET GEBRUICK VAN DES HEEREN H. AVONDTMAEL IN DE GEMEINTE JESU CHRISTI TOT WESTERBROEK IS UYT DE KERKENMIDDELEN IN DEN JAARE 1704 GEMAEKT DESE KERKENBEEKER, ALS DE ERW. D[OMIN]US LUBBERTUS BIRZA, PASTOR, DE HR. VALERUIS ELAMA, KERCKVOOGHT, DE E. JAN EGBERTS JR., OUDERLING, DE E. GESWOOREN DERCK THIESEN EN DE E. SLABBE JACOBS, DIACONES WAAREN IN DER TYDT.
Gravure: Kerk en klokstoel.
N.B. Gravure afgebeeld: APG, blz. 86/87.
GDW, blz. 730, nr. [4047].

4. Gedenktekenen

a. Grafzerk

[4048]... ik las onlangs op eene oude grafzerk, dat Tryntje Heres, huisvrouw van Roelf Sjabbes, brouwer tot Westerbroek, in 1662 overleden was ...
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVO.
GDW, blz. 730, nr. [4048].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 22 november 2012
Naar begin van de pagina