Woldendorpbt. WOLDENDORP (VR 1594)

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[494]SANCTUS ANTONIUS BIN ICK GHEHETEN. TO WOLDENDORP ANNO DNI MCCCCLXXIX HER LUPPO KERKHER. UBBO JOCKO, HAYO PETER KERKVOGHEDE WEREN. HERMAN ME GOET.
N.B. Sedert 1866 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 139, nr. [494].

fq. WOLDENDORP (NA 1594)

1. Gebouwen

a. Pastorie

1. Gedenksteen

[4288]ANNO MDCCLXV IS DEZE PASTORY GEBOUT ALS GEORGIUS HYL PASTOR, DE HEER HENRICH WYCHGEL EN DE E. EDO PIETERS KERKVOOGDEN WAAREN.
GDW, blz. 777, nr. [4288].

2. Meubilair

a. Preekstoelen

[4289]Het opschrift achter den predikstoel te Woldendorp getuigt, dat ambtman Ailko Huninga daar kerkvoogd was.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: Lambertus van Bolhuis. Tweetal van plegtige redevoeringen. Groningen 1778. Blz. 78. Ailco Huninga, bedigd in kerk Termunten 25 maart 1623, overleden 16 september 1641. Zie: RAG, Regeringsboek. Ook: GDW, nr. 4296.
GDW, blz. 777, nr. [4289].

[4290]DEZE PREDIKSTOEL IS VERPLAATST VAN DE ZUIDKANT IN 'T OOSTEINDE DEZER KERK IN DEN JARE 1806, TOEN G. ALBRINCH PREDIKANT, ROELF PIETERS EN HAYO EPKENS KERKVOOGDEN WAREN.
N.B. Tekst op achterschot, sedert 1945 niet meer aanwezig. Preekstoel afgebeeld: MON, plaat LXVIII, nr. 1.
GDW, blz. 777, nr. [4290].

3. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondnuralsbeker

[4291]GEURGIUS HYL, PASTOOR. HINDRIK ELTJES ALS OLDERLINGH, WOBBE FREERKS ALS OLDERLINGH. JANNES CORNELLIS ALS DIAKEN.778
N.B. Georgius Hijl, predikant Woldendorp 15 mei 1735, aldaar overleden 3 september 1770. Zie: NGP, blz. 99.
GDW, blz. 777, nr. [4291].

4. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[4292]A 1625, DEN 12 SEPTEMB., STARF VROU ETKE ENGELKEN VAN FRIESCHELOO, HUISVROU VAN EPPE HUNINGA, VERWACHTEND EEN SALIGE OPSTANDING IN CHRISTO.
Kwartieren met helmtekens: I Engelkens. II Bunninga; III Prenger. IV Poptada.
GDW, blz. 778, nr. [4292].

[4293]ANNO 1628, DEN 9 MAY, IS IN DEN HEREN GERUST DE ERBAR ENDE DOEGETSAME LUITIEN TIARCKS, OLT OMTRENT 81 JAR, VERWACHTENDE EEN FROLIKE UPERSTANDINGE DORCH CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen, 1 en 2. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II huismerk nr. 572.
SO EN IS DAN NU GEEN VERDOEMENISSE DENGEENEN DIE IN CHRISTO JESU ZIN. ROME. 1:8. SALICH SYN DE DOODEN, DIE IN DEN HEERE STERVEN. APOCALIPSES 14.
N.B. Signatuur bijbeltekst: Rom. 8:1a. Openb. 14:13.
GDW, blz. 778, nr. [4293].

[4294]ANNO 1637, DEN 6 SEPTEMB., STERF DE EEDELE EERENTF. EPPO HUNINGA VAN OOSTWOLT, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO JESU.
Kwartieren:
I Rechts: Huninga; Links: Tiddinga. Helmteken: Huninga.
II Rechts: Engelkens. Links: Prenger. Helmteken: Engelkens.
III Rechts: Bunninga. Links: Gockinga [1]. Helmteken: Bunninga.
IV Rechts: Bunninga. Links: Poptada. Helmteken: Bunninga.
GDW, blz. 778, nr. [4294].

[4295]1640 STERFT DE EDELE EERENVESTE MANHAFTE JONKER BRAND HUININGA VAN OOSTWOLD, VERWACHTENDE EEN ZALIGE OPSTANDING IN CHRISTUS.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: Provinciale groninger courant, 27 februari 1875, nr. 49, bijvoegsel. Waarschijnlijk Bonno Huninga, ritmeester, gesneuveld "bij een rencontre op het eiland Wunsel in Denemarken". Zie: NLW, 1963, k. 107.
GDW, blz. 778, nr. [4295].

[4296]A 1641, DEN 16 SEPTEMB., STERF DE EDELE EERF. WYSE VERSIENIGE HEER AILCO HUNINGA VAN OOSTWOLT, AMBTMAN IN DEN CLEY OLDEN AMBTE, VERWACHTENDE EEN ZAL. OPEERSTANDINGE IN CHRISTO JESU.
Kwartieren:
I Rechts: Huninga; Links: Tiddinga. Helmteken: Huninga.
II Rechts: Engelkens. Links: Prenger. Helmteken: Engelkens.
III Rechts: Bunninga. Links: Gockinga [1]. Helmteken: Bunninga.
IV Rechts: Bunninga. Links: Poptada. Helmteken: Bunninga.
N.B. Zie: GDW, nr. 4297.
GDW, blz. 778, nr. [4296].

[4297]... AMBTMAN HUININGA, VERWACHTENDE EEN ZALIGE OPSTANDING ...
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: Provinciale groninger courant, 27 februrai 1875, nr. 49, bijvoegsel. Vergelijk: GDW, nr. 4296.779
GDW, blz. 778, nr. [4297].

[4298]ANNO 165[9], DEN 13 JUNIUS, IS CHRISTELYCK IN DEN HEEREN ONTSLAPEN DIE EERBAERE AEICKO EPPENS, OLT ONGEVER - JAEREN, VERWACHTENDE EEN VROOLYCKE OPEERSTANDINGE DORCH CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Op een terras een tegen een boom klimmend hert, Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen, onder elkaar. Helmteken: een uitkomend hert.
N.B.: Laatste cijfer jaartal door beschadiging onleesbaar. Juiste overlijdensjaar luidt echter 1659. Aeicko Eppens overleed tussen 19 maart 1659 en 21 jan. 1660 (Arch. H.J.K., inv.nr. 6324, fol. 191v, resp. 298r; informatie J.G. Boerema). Zie: I. Vellekoop, 'Aeicko Eppens, een Ommelander meier in Woldendorp', Woldwagter (april 2018).
GDW, blz. 779, nr. [4298], waar als overlijdensjaar 1655 is aangegeven.

[-]N.B.: Zerk van Johannes Toxopeus, 3 oktober 1666, in 2004 vanuit Oterdum naar de kerk te Woldendorp verplaatst. Zie: GDW, nr. 3167A.
GDW, blz. 574, nr. [3167A].

[4299]ANNO 1676, DEN 3 APRIL, IS DE DEUGTSAME TAECKTIEN ABELS, WEDUWE VAN SALIGE JOH. TOXOPOEUS, PASTOR TOT OTERDUM, GESTORVEN, OUT ZYNDE 62 JAER, ENDE LYGT ALHYR BEGRAVEN.
Wapen: Een naar rechts gewende wassenaar, vergezeld van een ster. Helmteken: een ster. Bijbeltekst: 1 Cor. 15:22, 23.
GDW, blz. 779, nr. [4299].

[4300]A 1714, DEN 30 MAY, CHRISTELICK IN DEN HEERE ONTSLAPEN DEN EERW. WELGEB. AN SEER GODTSAIGEN HEER ANTHONIUS HAVINGHA, GEBOREN DEN 24 NOVEMB. 1651 EN BEVESTIGHT TOT PREDICANT IN WOLDENDORP DEN 21 JUNY 1685, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapen: Op een terras een omgewende staande opvliegende havik. Helmteken: een staande opvliegende havik.
GDW, blz. 779, nr. [4300].

[4301]A 1733, DEN 26 APRIL, IS CHRISTELYK IN DEN HEEREN ENTSLAPEN DE EERWAARDE WELGELEERDE EN GODZALIGE HEER WILHELMUS BECKRINGH, GEBOREN DEN 29 JAN. 1688 EN BEVESTIGHT TOT PREDIKANT IN WOLDENDORP DEN 4 AUG. 1715, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapen: Op een heuvel een boom voor een bijl, schuinlinks, de snede aan de voet van de boom.
GDW, blz. 779, nr. [4301].

[4302]HIER RUST HET STERFFELYK DEEL VAN DE EERW. JUFFROUW GEETRUIDA CORN. FOCKENS, HUISVROUW VAN DEN WELEERW. HEER REINT BECKERINGH, GEBOREN DEN 1 NOVEMBER 1741 EN OVERLEDEN DEN 14 OCTOBER 1787,
Wapen: Op een terras twee tegen elkaar klimmende leeuwen.
GDW, blz. 779, nr. [4302].

[4303]HIER RUST HET STERFFELYK DEEL VAN DEN WELEERW. ZEERGELEERDE HEER REINT BECKERINGH, IN LEVEN PREDIKANDT EERST TOT WIRDUM EN NU LAATST TOT WOLDENDORP, GEBOREN DEN 3 JUNY 1731 EN OVERLEDEN DEN 28 NOVEMBER 1791.
Wapen: Op een terras tussen twee tronken een boom voor een bijl, schuinlinks, de snede aan de voet van de boom.
GDW, blz. 779, nr. [4303].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina