Vlagtwedde

er. VLAGTWEDDE

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klokken

1. Kerk Vlagtwedde

[3897]In het geschil tussen Wubbe Euwssinck, of Eelsingh, c.s. als kerkvoogden ter ene zijde en Geert Alverinck c.s. ter andere zijde hebben gecommitteerden gezien, dat het stadswapen en de naam van burgemeesteren en raad, alsmede de namen van kerkvoogden, ouderlingen, diatonen en klokgieter met "merckclycke en intolerabele abuysen" waren aangebracht, vergezeld van absurde rijmpjes.
N.B. Sedert 1883 niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archieven hoge justitiekamer, inv. nr. 685, 23 mei 1704. Zie: GVA, 1891, blz. 92, 94.
GDW, blz. 702, nr. [3897].

2. Evangelisatiegebouw Veelerveen

[3898]JONCKHEER HEYNDERICK VAN TUYL VAN SEROOSKERKE, HR. VAN WELLANT, COMMANDUER BINNEN DER STEDE PHLIPPINE, RICHAERT DE GOMME, RENTMR. EN COMYS TOT BIERVLIT EN VAN PHLIPPINE. SOLI DEO GLORIA. MICHAEL BURGERHUYS ME FECIT 1638.
N.B. Gekocht van A. H. van Bergen, klokgieter Heiligerlee, 1933.
GDW, blz. 702, nr. [3898].

2. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[3899]ANNO 1666, D ... UNY, IS DE EERBARE ENDE VORNEME JAN WIBBENS EELSINGHS, SOONE VAN WIBBO ABELS, CHRISTELYCK IN DEN HE ... R.. .. DE SAELIGE VER ... SYNES LICtIAMS ... TO TEN EEWI ... EVEN.
Bijbeltekst: Filipp. 1:21.
GDW, blz. 702, nr. [3899].

[3900]ANNO 1692, DEN 5 NOVMBER, IS DE EERBAER MENNE LIFTINCK, SOONE VAN DE EERBAER BERENT KELBERGIE, ERFGESETEN TOT WEENDER, KERCKVOOGHT TOT VLAGHTWEDDE, KRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN [IN HET] 49STE JAER SYNS OUDERDOMS ENDE LIGHT ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTENDE MET ALLE WARE GELOVIGE EEN VROLYKE OPSTANDINE ENDE SAL. OPWECKINGE SYNS LICH[AEMS] IN CHRISTO TEN [EEUWIGEN] LEVENT.
Bijbelteksten: Filipp. 1:21; Openb. 14:13.
GDW, blz. 702, nr. [3900].

[3901]HIER RUST THEODORUS CLOPPENBORCH J.U.DR. EN SYNDE 36 JAREN MIN RUIM DRIE WEKEN RIGTER DES LANDSCHAPS WESTERWOLDE GEWEEST, OVERLEDEN DEN 17 AUG. 1748, OUT 71 JAREN EN 6 MAANDEN.
Wapen: Op een terras twee bomen, elk met drie kruinen onder elkaar. Helmteken: twee bomen, elk met drie kruinen onder elkaar.
GDW, blz. 702, nr. [3901].

[3902]MR. HENDK PICCARDT, OVERL. 1805, EN SOPHIA GROOTHOLTMAN, OVERL. 1787.
N.B. Hendrik Piccardt, overleden Vlagtwedde 25 april 1805, en Sophia Grootholtman, overleden Vlagtwedde maart 1787. Zie: NPT, 1937, blz. 201.703
GDW, blz. 702, nr. [3902].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 22 november 2012
Naar begin van de pagina