Windeweerfl. WINDEWEER

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gedenksteen

[4152][a]QUOD IN NOMINIS SUI GLORIAM REIQUE CHRISTIANAI EMOLUMENTUM VORTAT DEUS TRIUNUS AEDES HAE SACRAE IPSIU! CULTUI RITE DICATAE EX AERE PUBLICO CIVITATIS EXSTRUCTAE SUNI PROVINCIAM CURANTIBUS P. R. VAN IDDEKINGE, COS., C. TIASSENS I. SICHTERMAN ET I. TRIP SENN. EX SENATUS CONSULTO, VI KAL. SEXTIL MDCCLV.
GDW, blz. 753, nr. [4152][a].

[4152][b]ANNOQUE A STRUCTIS OCTAVO CUM VOTO LARGIOF ACCESSIO INCOLARUM CAPIUNDAE CONCIONI PARES ESSE NEGARE"1 IN DEBITAM TUTELARI NUMINI GRATIAM LACTAMQUE UBERIS PIETATI! SPEM EADEM MUNIFICENTIA IUSTUM DIMIDIUM AUCTAE L. H. EMMET CONS, P. ALSTORPHIO, L. TRIP ET P. AB HAM SENN. COLONIAE ADMINIS TRANDAE QUATUORVIRIS.
Wapen: Groningen.
N.B. Tweede verbouwing ingevolge besluit van burgemeesteren en raad van Groningen. 20 mei 1763.
GDW, blz. 753, nr. [4152][b].

2. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Bijbel

[4153][a]DEN 24 MAY 1778 ZYN WY, LEENDERT VAN SCHAIK ET MARIA CATHERINA SCHILGE BINNEN WYK BY DUURSTEDE IN Dl HUWELYKE STAAT BEVESTIGD DOOR DS. GOSUINUS CASIUS.
[4153][b]DEN 7E OCTOBER 1779, ZYNDE DONDERDAGH, DES NACHT; OMTRENT HALFT EEN UUR, IS GEBOOREN ONSE EERSTE DOCHTER WELKE TEN ZELVEN DAGE DES AVONDS BY DEN H. DOOP DOOR DS BARTHOLOMEUS EICKMA HEEFT ONTFANGEN DE NAAM VAN ALYDI GYSBERTA.
[4153][c]DEN 10 NOVEMBER 1780, ZYNDE VRYDAGH, DES MORGEN: OMTRENT ACHT UUREN, IS GEBOOREN ONSE TWEEDE DOCHTER, WELKE DES ZONDAGS DEN 12E DITO BY DEN H. DOOP DOOR DS. BARTHOLOMEUS EICKMA HEEFT ONTVANGEN DE NAAM VAN GYSBERTA JOHANNA
[4153][d]DEN 19 AUGUSTUS 1782, ZYNDE MAANDAG, DES NAMIDDAGS OMTRENT ZES UUREN, IS GEBOOREN ONZE DERDE DOCHTER, WELKE DES ZONDAGS DEN 25 DITO BY DEN H. DOOP DOOR DOMINUS PAULUS VAN HEEMERT HEEFT ONTFANGEN DE NAAM VAN ANNA HILLEGONDA OBID 2E FEBRUARY 1801.
[4153][e]DEN 7E DECEMBER 1783, ZYNDE ZONDAG, DES NAMIDDAGS OMTRENT HALV ZEEVEN UUR, IS GEBOOREN ONZE ZOON, WELKE DES ZONDAGS DAARAANVOLGENDE, ZYNDE DEN 14 DITO, BY DEN H. DOOP DOOR DOMINUS B. EICKMA HEEFT ONTVANGEN DE NAAM VAN JACOBUS754 ENGELEN; METER MEVROUWE ANNA ENGELEN, WEDUWE VAN WYLEN DE WELEDELEN HEER JACOBUS LÖHOFF.
GDW, blz. 755, nr. [4153][a-e].
[4153][f]DEN 25 JUNY 1785, ZYNDE DINGSDAG, DES AVONDS OMTRENT 9 UUR, IS GEBOOREN ONZE VIERDE DOCHTER, WELKE DES ZONDAGS DAARAANVOLGENDE, ZYNDE DEN 26E DITO, BY DEN H. DOOP DOOR DOMINUS WILLEM ANTHONY OCKERSSE HEEFT ONTVANGEN DE NAAM VAN MARIA CATHERINA.
[4153][g]DEN 26 JUNY 1788, ZYNDE DONDERDAG DES MORGENS OMTRENT 3 UUR, IS GEBOOREN ONZE VYVDE DOCHTER, WELKE DES ZONDAGS DAARAANVOLGENDE, ZYNDE DEN 29 DITO, BY DEN H. DOOP DOOR DS. W. A. OCKERSSE HEEFT ONTVANGEN DE NAAM VAN JOHANNA CHRISTINA.
[4153][h]DEN 27 APRIL 1790, ZYNDE DINGSDAG DES VOORMIDDAGS OMTRENT 10 UUR, IS GEBOOREN ONZE TWEEDE ZOON, WELKE DES ZONDAGS DAARAANVOLGENDE, ZYNDE DEN 2 MAY, BY DEN H. DOOP DOOR DOMINUS W. A. OCKERSE HEEFT ONTVANGEN DE NAAM VAN LEENDERT. OBID 4E JUNY 1807.
[4153][i]DEN 7 JULY 1792, ZYNDE ZATURDAG, WIERDEN GEBOOREN ONZE [ZESDE] EN ZEEVENDE DOCHTER, DE GEBOORTE DER EERSTE WAS DES VOORMIDDAGS ... 8 EN DIE DER TWEEDE OMSTREEKS ELV UUR. BEYDE WIERDEN DES ZONDAGS DITO DOOR ONZE TWEE OUDSTE DOCHTERS ALYDA GYSBERTA EN GYSBERTA JOHANNA ... ERK TEN H. DOOP GEDRAGEN BY DIE PLEGTIGE GELEEGENTHEYD, DIE DOOR DOMINUS [W.A.OC]KERSE WIERD VERRIGT, ONTVING DE EERSTE OFF ONSE 6E DOCHTER DE NAAM VAN [JOAN]NA TESCHELINA, EN DE TWEEDE OFF ONSE 7E DOCHTER DE NAAM VAN [SARA] CATHERINA. DE WELEDELE GESTRENGEN HEER MR. JOAN TESCHEMAKER, OUD RAAD EN SECRETARIS DEEZER STAD HA... DE GOEDHEYD HET PEETSCHAP DEEZER TWEELINGEN OP ZIG TE NEEMEN, OM WELKE REEDENEN DE OUDSTE DEEZER TWEE NA ZYN WELED. GESTR. IS GENAAMD, TERWYL AAN DE JONGSTE DE NAAM VAN ZYN WELED. GESTR. OVERLEEDENE BRAVE HUYSVROUW VROUWE SARA CATHERINA HOOGKERK IS GEGEEVEN.
N.B. Gedoopt Wijk bij Duurstede 16 juli 1792. Zie: Rijksarchief Utrecht, doopboek nr. 567e. Peetschap bekleed door ambtsvoorganger van vader.
[4153][j]DEN 26 DECEMBER 1795, ZYNDE ZATURDAG DES AVONDS OMTRENT 9 UUR, IS GEBOOREN ONZE ACHTSTE DOCHTER, WELKE OP VRYDAGAVOND DEN 8EN JANUARY 1796 DOOR DOMINUS B. EICKMA BY DEN H. DOOP HEEFT ONTVANGEN DE NAAM VAN FREDRICA WILHELMINA CONSTANTIA. OBID 27 FEB. 1801.
GDW, blz. 755, nr. [4153][f-j].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 december 2012
Naar begin van de pagina