Noordhorn
am. NOORDHORN (VR 1594)

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[435]HER ADOLFF PASTOR, LOERT GREVENCK, ESSE BEENENS, HARCKE HAYMA, SYEPKE JELTEMA, TADDE WKEMA VYEDEVE, ENDE JONGHE EEBELE WKEMA, PETER LAMBERS ENDE WYLLEM BUTGHENS ...
N.B. Gegoten 1549. Zie: C. N. Fehrmann. De Kamper klokgieters. Kampen 1967. Blz. 303, 235. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief Van Ewsum, inv. nr. 272, blad 14. Sipko Jeltema, mede ondertekenaar, zette achter handtekening huismerk nr. 52. VYEDEVE is weduwe.
GDW, blz. 128, nr. [435].

2. Gedenktekenen

a. Grafzerk

[435A]ANNO 1571 STARF KATRINA ALBERS, SA. WILEM DER SAGELATE WEDEWE, DE SELE GOT GENEDIC SI.
N.B. Mansnaam doet denken aan Sagelterland [Saterland].
GDW, blz. 128, nr. [435A].

cn. NOORDHORN (NA 1594)

1. Meubilair

a. Banken
N.B. Afgebeeld: GHK, blz. 70.

[2954]Wapen: Clant.
N.B. XVII? Leden van geslacht Clant van Hankema, Zuidhorn, collatoren sedert 27 januari 1722 of eerder. Zie: RAG, Archieven hoge justitiekamer, inv. nr. 2573, blz. 438.
GDW, blz. 538, nr. [2954].

[2955]Wapen: Gevierendeeld: I op een terras een klimmend paard, vergezeld voor de achterpoten van drie naast elkaar op het terras staande klaverbladen. [Geertsema]; II op een heuvel een tegen een boom klimmend hert; III gedeeld: 1 een halve adelaar; 2 een dwarsbalk, beladen met een ster, de dwarsbalk vergezeld van drie klaverbladen; IV op een terras een toren niet koepelvormig dak, en een kerk, los naast elkaar en achter de kerk een539 boom, waarvan tussen toren en kerk alleen de kruin zichtbaar is. [Geertsema van Sjallema]. Schildhouders: twee omziende leeuwen.
N.B. In tweevoud, met geringe verschillen. Afgebeeld: GDW, plaat XXII. H. F. Poort. Een en ander over de kerken van Zuid- en Noordhorn. Noordhorn 1935. Blz. 24/25. Jan Gerhard Geertsema van Sjallema, collator sedert 14 april 1768. Zie: RAG, Archieven hoge justitiekamer, inv. nr. 2573, blz. 436b. Vergelijk: OBS, blz. 292.
GDW, blz. 538, nr. [2955].

[2956]Wapens: Rechts: Op een terras een voor een boom gaand hert met gewei. Links: Gedeeld: I op een terras een boom; II aan een tak een aan een stengel hangende druiventros met twee bladeren en twee klauwieren.
N.B. Afgebeeld: GDW, plaat XXII. Vergelijk: GDW, nr. 2057.
GDW, blz. 539, nr. [2956].

[2957]Wapen: Gedeeld: I gedeeld: 1 een halve adelaar; 2 doorsneden: a. huismerk nr. 437; b. drie klaverbladen [Bennema]; II effen. Schildhouders: twee zeepaarden, paarden met een vissenstaart en met zwemvliezen inplaats van hoeven.
N.B. Afgebeeld als GDW, nr. 2955. Vergelijk: GDW,.nr. 2960. Zie: OGS, blz. 571.
GDW, blz. 539, nr. [2957].

2. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[2958]INT JAER ONSES HEEREN, EENIGEN HEYLANDT UNDE SALICHMAKER JHESU CHRISTI 1622, ISDEN APRIL, IS GERUST IN DEN HEERE DEN EEDELEN EERENTFESTEN OOCK MANHAFTEN ABELL WCKAMA, JONCKER UNDT HOVELING ZU NORTHORRUM UNDE OLDEKERCK, ALHIER BEGRAVEN.
Wapen: Gedeeld: I een gekroonde halve adelaar; II doorsneden: a. een lelie; b. drie eikels. Helmteken: een uitkomende gekroonde adelaar met alleen een rechtervleugel.
DIT ZIN ALLE KINDEREN VAN DEN EDELEN EERENTFESTEN UNDT MANHAFTEN EBELE WCKAMA, JONCKER UNDT HOVELINCK OBEN GEMELT UNDE OECK IN DER TIT COLLAT. DAS CARSRELS NORTHORRUM, STARF A 1590 IN MARTIO, LECHT TOT OLDEKERCK BEGRAVE.
GDW, blz. 539, nr. [2958].

[2959]ANNO 1658, DEN 14 JUNIUS. IS D. E.E. CORNEELIS UCKEMA. JONCKER ENT HOVEELINCK TOT NOORTHORM ENDE [OLDE]KERCK IN DEN HEERE GHERUST ENDE LEIT ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTEND EEN SALIGHE OPERSTANDINGHE IN CHRISTO.
Wapen: Gedeeld: I een gekroonde halve adelaar; II doorsneden: a. een lelie; b. drie eikels. Helmteken: een uitkomende gekroonde adelaar, met alleen een rechtervleugel.
GDW, blz. 539, nr. [2959].

[2960]ANNO 1665, DEN 19 APRILIS, IS DIE E. GOSSE HINDRICKS IN DEN HEERE GERUST, OLT IN DE 63 JAER ENDE LEIT ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTENDE EEN SAELIGE OPEERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 404; b. drie klaverbladen. Helmteken: drie klaverbladen, waaiervormig.
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 2957.
GDW, blz. 539, nr. [2960].

[2961]... NOVEMB ...
Wapen: Huismerk nr. 438, vergezeld van de letters E.L. en van drie klaverbladen. Helmteken : drie klaverbladen, waaiervormig op lange stengels.
GDW, blz. 539, nr. [2961].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 november 2012
Naar begin van de pagina