Weiwerdez. WEIWERD

1. Gebouwen

a. Toren

1. Gedenksteen

[4041]Wapens: Rechts: Rengers [2]. Links: [Van der Noot?].
N.B. Afkomstig van oudere toren. Zie: MON, blz. 67. Vrijwel geheel afgehakt. Herkenbaar bij middagzon. Wapen Van der Noot onder voorbehoud. Edzard Rengers van Farmsum, overleden Farmsum 25 december 1694, gehuwd Wittewierum 9 januari 1687 Catharina van der Noot, overleden 6 maart 1706. Zie: NAB, 1950, blz. 236.
GDW, blz. 729, nr. [4041].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klokken

[4042]JOACH[I]M RIPPERDA, WILRICK ELTKENS, ROTGER EVERS, JOHANNES ARTOPAERS, PASTOR, DEN 29 MAI ANNO 1604.
N.B. Sedert 1877 niet meer aanwezig. Vermeld: CVO. Lees voor ARTOPAERS wel ARTOPAEUS.
GDW, blz. 729, nr. [4042].

[4043]O REX GLORIE VENI CUM PACE. KIALINGUS, PLEBANUS, RENICUS ET WIBRANDUS, ADVOCATI.
N.B. XIV of XVa. Zie: MON blz. 67. Gekocht 1877. Herkomst onbekend.
GDW, blz. 729, nr. [4043].

3. Gedenktekenen

a. Grafzerk


[4044]ANNO 1755, DEN 27 JANUARIUS, IS DE EER EN DEUGHTZAAME VROUW TRINTJEN LAMMERTS, DE NAGELATEN VROUW VAN LUCAS VORENKAMP, IN LEEVEN WOONAGHTIG TOT WEIWERT, IN 'T 83TIGHSTE JAAR HAARS LEVENS OVERLEDEN EN LEIDT ALHIER BEGRAVEN IN ... VERWAGTINGE DOOR GODTS GENADE MET ALLE REIN GELOOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDING TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR JEZUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 364; b. drie klaverbladen, 1 en 2. Helmteken: twee tegen elkaar klimmende uitkomende leeuwen.
Vers: GDW, nr. 4023.
GDW, blz. 729, nr. [4044].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 12 juli 2016
Naar begin van de pagina