Wagenborgeneu. WAGENBORGEN

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[3928]JOHANNES JOANNIS, PASTOR THO WAGENBORGEN. WALDRIC HERENS, TIARCK HEBELS, ELTJE POPKENS, JOHAN JANS, JACOB DOENS, TONCKERT NANNIGER. DE GEMEENTE THO WAGENBORGEN HEBBEN MI BEKOSTET, 1603.
N.B. Sedert 1843 niet meer aanwezig. Vermeld: CVO.
GDW, blz. 708, nr. [3928].

2. Meubilair

a. Preekstoel

[3929]BERENT BERENTS TOT GRONINGEN A 1661.
GDW, blz. 708, nr. [3929].

3. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondrnaalsbeker

[3930]NACHTMAALSBEKER DER GEMEINTE VAN WAGENBURGEN, GEMAAKT IN 'T JAAR ONSES H. 1704 ALS HERMAN DRONRYP PASTOOR, REINT OOMKES EN PETER BERENTS OUDERLINGEN, GOSEN JANS EN GYZE KORNELLIS DIAKENEN WAREN.
Embleem: Op een terras een omgewende pelikaan met drie jongen.
ZIET 'S HEMELS PELIKAAN, HY VOEDT ZYN JONGEN MET ZYN EIGEN BLOET AL MOST HY 'T ZELV BESTERVEN / ALS ZY MAAR 'T LEVEN ERVEN.
GDW, blz. 708, nr. [3930].

4. Gedenktekenen

a. Grafzerk

[3931]BEREND TEN HAVE, IN LEVEN PREDIKANT IN DE GEMEENTE TE WAGENBORGEN, OVERLEDEN DEN 11 MAART 1789 EN IN 'T CHOOR709 DER KERK TER AARDE BESTELT, OUD 55 JAREN EN 7 MAANDEN, NADAT HY RUIM 28 JAREN HET EVANGELIUM TE DEZER PLAATSE HAD VERKONDIGT.
O DOOD, O NARE DOOD, MOEST HY OOK VOOR U BUKKEN? / HET HOOFD VAN DEZE KERK, DIEN KOMT GY WEG TE RUKKEN / HIER LIGT EEN GULDEN MOND, GESLOTEN DOOR DEN DOOD
O ONVERWACHTE SLAG, DIE ONZE ROUW VERGROOT / EN WAGENBORGEN MOET HEM EEREN / EN VRIESCHELOO KWAM HEM BEGEEREN / DOG GOD NAM HEM IN ABRAMS SCHOOT.
N.B. Onherkenbaar. Vermeld: GSL, blz. 382.
GDW, blz. 708, nr. [3931].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 22 november 2012
Naar begin van de pagina