Westerdijkshornfb. WESTERDIJKSHORN

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[4049][a]DIE COLLATOOREN VAN WESTERDYXHORN HEBBEN MY DOEN GIETEN DOOR WILH. JACOBUS DE VRY GRONINGAE A 1658, ALS PETER KLAESSEN EN JACOB BOELENS KERCKVOOGDEN WAEREN.
GDW, blz. 730, nr. [4049][a].

[4049][b]J. LEEUWE, COLLATOR.
Wapen: Gevierendeeld: I en IV Lewe; II en III Coenders [1].
N.B. Johan Lewe van Middelstum, zoon van Evert Lewe en Anna Coenders. Zie: OBS, blz. 266.
GDW, blz. 730, nr. [4049][b].

[4049][c]F. WILKENS, COLLATOR.
Wapen: Gedeeld: I een kreeft; II een dwarsbalk, vergezeld van boven vaneen pelikaan met drie jongen, en van onderen van drie hulstbladeren, 1 en 2.
GDW, blz. 730, nr. [4049][c].

[4049][d]A. VEELCKER, COLLATOR.
Wapen: Gevierendeeld: I en IV een dwarsbalk, beladen met een letter V [Veelcker]; II en III op een terras een boom, met een rondom de stam omhoogklimmende slang en in de kruin een vogel [Ornia].
N.B. Albert Veelcker, op Asinga, Middelstum, zoon van Albert Veelcker en Taetske of Tadea Ornia. Zie: OBS, blz. 257; DTB, nr. 159, 3 oktober 1618.
GDW, blz. 730, nr. [4049][d].

[4049][e]C. SICMAN, PASTOOR..
Embleem: Een kerk met een aangebouwde toren.
N.B. Casparus Sickman. Zie: NGP, blz. 174.
GDW, blz. 730, nr. [4049][e].

2. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[4050]DIACONIEBEEKER VAN DYXHORN, IN SEPT. 1776 DOOR DE DIACONEN GEKOFT ALS JURRYN TJARKS BOEKHOUDENT DIACON EN FREERK LUITJENS DIACON WAAREN.
N.B. GMG, nr. 3212731
GDW, blz. 730, nr. [4050].

3. Gedenktekenen

a. Grafzerk

[4051]ANNO 1631, DEN 28 APRIL, IS IN DEN HEERE GERUSTET DE ERBARE ENDE FROME KLAES BERENS, VERWACHTENDE EN SAELIGE OPERSTANDINGE DOERCH JESOM CHRISTOM.
Wapens: Rechts: Huismerk nr. 554. Links: Drie klaverbladen.
GDW, blz. 731, nr. [4051].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 22 november 2012
Naar begin van de pagina