Wierumfi. WIERUM

1. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[4142]ANNO 1661, DEN 14 OCTOBER, IS DIE EERBAREN JACOB CORNELIUS IN DEN HEEREN GERUIST EN LEIT ALHIER BIEGRAVEN, VOORWACHTENDE EEN VROOLYCKE OPEERSTANDIENGE IN JESUEM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I huismerk nr. 112, vergezeld van vier klaverbladen, 1 en 2 en 1; II op een terras een boom, de stam tussen twee klaverbladen.
Medaillon: Een omgewende stappende drachtige merrie met uier en drie spenen.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 751, nr. [4142].

[4143]1679, DEN 21 MAY, IS 1N DEN HEERE GERUST DEN EERSAME CORNELIS ... NS, OUT 65 JAER EN LEIT ALHIER BEGRAVEN.
Wapen: Huismerk nr. 297, vergezeld van onderen van twee klaverbladen naast elkaar.
Bijbeltekst: Job 19: 21-26.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 420. HVH.
GDW, blz. 751, nr. [4143].

[4144]ANNO 1681, DEN 30 JUN ... IN DEN HEERE GERUST D ... MEN JAN JACOBS OP G...DYCK, OUT 57 JAER, EN ALHIER BY SYN HUISVR ... RONGERS BEGRAVEN, ... WACHTENDE EEN SAL ... PSTANDINGE IN CHR...
Wapen: Gedeeld: 1 huismerk nr. 560; II twee klaverbladen onder elkaar.
N.B. Onder gras. OMJ. Woonplaats: Gayckingadyck; naam van vrouw waarschijnlijk [B]rongers.
GDW, blz. 751, nr. [4144].

[4145]IN HET JAAR 1781, DEN 13 AUG., HEEFT DE WELEERWAARDE ZEERGELEERDE EN GODZALIGE HEER RUDOLPHUS SINNINGHE, NADAT ZYN WELEERW. RUIM 33 JAAREN HET EVANGELIUM DES VREDES IN DE GEMEENTENS VAN WIERUM EN DORKWERD VERKONDIGT HAD, ZYNDE GEBOREN IN HET JAAR 1717, DEN 12 AUG., EN DUS IN HET BEGIN VAN HET 65E JAAR ZYNS OUDERDOMS DEEZEN ZYNEN POST DOOR DEN DOOD AFGELEGT IN EEN GELOVIG STEUNEN OP ZYNEN DIERBAAREN VERLOSSER EN LIGT HIER ONDER DEEZEN STEEN BEGRAVEN.
Wapen: Op een terras een stappend paard.752
GDW, blz. 751, nr. [4145].

[4146]HIER IS BEGRAVEN ITJE JOOSTEN, DOCHTER VAN JOOST JANS EN ANGNIETJE KLAASEN, WOONAGTIG TE FRANSUM, ECHTGENOTE VAN EGBERT TOMAS TE WIERUM, GEBOREN DEN 10 SEPTEMBER 1774, GEHUWD DEN 2 APRIL 1795, GESTORVEN DEN 18 MAART 1799.
GODS GOEDHEID SCHONK DIT WAARDIG PAND / 'T BEZIT HEEFT MY VERMAAKT, ZYN WYSHEID EISCHT HET WEDER / DUS GEEFT EN NEEMT DEZELFDE HAND / 'T IS BILLYK, DAT IK ZWYG EN MY VOOR HEM VERNEDER / DE ECHTGENOOT.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 421.
GDW, blz. 752, nr. [4146].

[4147]Wapen: Gedeeld: I huismerk nr. 561, vergezeld aan de linkerzijde van drie klaverbladen onder elkaar; II een omgewende [wassenaar?], vergezeld van [drie?] sterren, 1 en 2, waarvan de bovenste met zeven en de beide andere met zes punten.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 752, nr. [4147].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 december 2012
Naar begin van de pagina