Index - W

Index - W


W. [Oldehove] 3027 — W.A. [Appingedam] 609E, [Uithuizen] 4664, [Wirdum] 4233 — W.B. [Zuidhorn] 4568 — W.E. [Appingedam] 609E — W.H. [Appingedam] 609C — W.I. [Zeerijp] 4466 — W.K. [Groningen] 4907 — W.L. [Groningen] 4869 — W.P. [Eenum] 1104C, [Groningen] 4792 — W.R. [Beerta] 838, [Sneek of Ten Boer] 3594A — W.V. [Appingedam] 687 — W.V.B. [Groningen] 1468 — W.W. [Leens] 2247.
Waalkes, Anje, 778.
Waalkens, Waalko J., 2853, 2855.
Waert [Grijpskerk], 1841, 1842.
Waard, Jan Jacobs de, 1867.
Waard, K.J. de, 258.
Waard, Oege Sytses de, 1875.
Waerden, Van, zie: Wahren, Van.
Wabbo [Midwolda], 426.
Wabbes, Anje, 3538.
Wabbens, Jacob, 1443.
Wagenaar, Christiaan, 221.
Wagenborgen, Avondmaalsbeker 3930 — Diakenen 3930 — Gemeente 3928 — Grafzerk 3931 — Hervormde kerk 3928-3931 — Klokken 450, 3928 — Ouderlingen 3930 — Predikant 3928, 3930, 3931 — Preekstoel 3929 — Rooms-katholieke kerk 450.
Waghmas. Joest, 88b.
Waeyer[s], 1171, 4454, 4462, 4466, 4474wapen.
Wal, Sebo O. van der, 839.
Waldrix, Grietien, 4776.
Waldericks, Henricus, 849.
Waldricks, Nandina, 2932, 2933.
Waldrix, Nanne, 74.
Walderick, N., [Beerta], 849.
Waldrix, Reemen, 844.
Waldrickx, Waldrick, 143d.
Waldsporn, Hartlieb genaamd, zie: Hartlieb genaamd Waldsporn.
Walens, Klas, 1230.
Walles, M., 3188.
Walraven, Leonrad, 3836.
Walrich, Gerhard, 4345.
Walricii, Baudewina, 4732.
Walslage, Jan ter, 3417.
Walslage, Wubbe, 3417.
Walster, Jan, 3417.
Walta, Anna van, 633.
Walta, [Van], 624, 633, 797cwapen.
Wanneperveen, Predikant, 2679.
Wa[h]ren [Waerden], Van, 577, 582, 951, 959, 961, 962, 2077, 2964, 2965, 2970, 3195, 3718, 3719, 3941wapen.
Warendorp, Arn., 3483.
Warendorp, Hendrika, 4583.
Warendorp, H., 605.
Warendorp, 4583.
Warf, Jan Harmens, 131d, 132a, 143j.
Warf, Luityn van der, 145.
Warfemius, 71.
Warffum, 247, 3123, 4570 — Avondmaalsbeker 3936 — Bank 3935 — Chyrurgyn 3952 — Deur 481 — Diaken 3968 — Drempel 482 — Eigenerfde 3638, 3968 — Gasthuis 5154 — Gedenksteen 3932 — Goudsmid, zie: Zilversmid — Grafzerken 39423994A — Hervormde kerk 3932-3994A — Huisman 3986 — Kerk 481 — Kerkvoogd[en] 3932, 3934, 3951, 3953, 3991 — Kerspel 3638 — Klok 3934 — Collatoren 3934 — Koopman 3951, 3953, 3982 — Koopmansche 3976 — Majoor te paard 3941 — Ouderling 3990 — Predikant 629, 3932, 3934, 3936, 3942, 3945, 3946, 3948, 3950, 3955, 3956, 3966, 3972, 3986 — Redger [Rigter] 3934, 3947, 3949, 3961, 3987 — Reliekschrijn 483 — Rooms-katholieke kerk 481-483 — Rouwborden 3937-3941 — Schepper 2431, 256, 3985 — Secretarius 3954 — Zylrigter 3638, 3968 — Toren 3932 — Wedman 3965, 3977, 3990 — Zie: Anningaheert, Breedenborg, Frankemaheert, Hoysum, De Vollehant, Warffum[er]borg, Warfumer clooster.
Warffum[er]borg [Warffum], 575a, 3940, 3934, 3935.
Warfumer clooster [Warffum], 3986.
Warfhuizen, 383b, 519, 4542 — Avondmaalsbeker 3996 — Bakker 4007 — Doodkist 3998 — Grafzerken 3998A-4009A — Hervormde kerk 3995-4009A — Klok 484 — Koopman 3998B, 3999B — Naamplaat 3998 — Ouderling 3999C, 4005, 4007, 4008 — Pater S.J. 3998 — Predikant 836, 3945 — Rooms-katholieke kerk 484 — Rouwbord 3997 — Zilversmid 227Aaz — Windvaan 3995 — Zie: Luilema, Ter Borch, Van der Borch, Den Hoorn.
Warfhuse, 403wapen.
Warkemaheert [Vierhuizen], 3878, 3880.
Warmelo, Geert van, 4267.
Warmelo [Warmelo], 1172, 4262wapen.
Warmolts, Anna Maria, 2872.
Warmolts, Egbertien, 4401.
Warmolts, Henricus Rudolphus, 3083.
Warmolts, Jan, 1906, 2872.
Warmolts, Jodocus Henricus, 1511.
Warmolts, Maria, 3287.
Warmolts, Roelff, 1900, 1901, 1908.
Warmelts, Rotger, 4773.
Warmolts, Weduwe, 1905.
Warmolts, 1901, 3287wapen.
Warnen, W., 71.
Warners, Berent, 143a.
Warners, Jan, 148.
Warnders, Timen, 3544.
Warren, Hendericus, 227Acp.
Warren, Johannes, 227Ah.
Wartensleben, zie: Bartensleve, Von.
Wartum, Bonno Tiaart[s] van, 240g, 3616.
Waslander, Jan, 4401, 4436.
Waslander, Jantien, 2349.
Waslander, Warmolt, 2039.
Waslander, 2057.
Wassenbergh, G[erh.], 3140, 3141.
Wa[e]ter, Ten, [1], 889, 896, 2285wapen.
Water, Ten, [2], 493, 1172, 2404, 2716, 3445, 3448, 4267, 4458, 4551wapen.
Water, Ten, 577, 3839.
Watering, Ad. Geertruyda van de, 4643f.
Waterlant, Broek in, zie: Broek in Waterlant.
Watermans, Deetghen, 272.
Waterman, 3939, 3940wapen.
Watman, Deuwer, 2740.
Watum [Bierum], 951, 965, 966, 970.
Watwerd [Usquert], 3854.
Waude, Abel van der, 52.
Wedda, A.P., 2836.
Wedda, Gerhardus, 3163.
Wedda, J. Geerts, 5108.
Wedda, W., 68w, 68Aa.
Wedde [c.a.], 21, 22, 315, 543, 4016 — Advocaat 4016 — Assessor 3185, 3186, 3915, 3918, 3925 — Avondmaalsbeker 4012 — Borckgraef [Borchgrave] 4013, 4015 — Drost 22, 549, 1796a, 1796c, 4012, 4026, 4027 — Gebrandschilderd glas 4010 — Gedenksteen 22 — Gerichtsschryver 4021 — Grafzerken 485, 4013-4027 — Hervormde kerk 4010-4027 — Jurisdictie 4027 — Kerkvoogd 4022 — Kommandant der troupes 955 — Koopman 4023 — Crimineel gericht 3925 — Leenman 22 — Ontvanger 3907d — Pachtgericht 3185, 3186, 3915, 3918 — Predikant 4018, 4019 — Preekstoel 4011 — Rooms-katholieke kerk 485 — Schryver 4017 — Secretaris 4016 — Zie: Huis te Wedde, Retiro.
Wedde en Westerwolde, zie: Wedde.
Wedde, Westerwolde [Westerwoldingeland], Bellingwolde en Blijham, zie: Wedde.
Wede, zie: Wehe.
Wehe, 234b, 2187, 2190, 2191, 4028, 4033, 4034 — Gedenksteen 4028 — Grafzerken 4036-4040 — Hervormde kerk 4028-4040 — Kerkvoogd 4028 — Klankbord 4029 — Collator 4028 — Colecteur 4039 — Koopman 4039 — Landdagcomparant 601NB — Organist 4036 — Predikant 4028, 4038 — Rouwborden 4030-4035 — Schoolmeester 5110 — Toren 4028 — Zie: Borgweer.
Weemhoff, Fossia, 2682.
Weemhof, Gerardus, 4159.
Weemhof, Margreta, 3955, 3956.
Weemhof, R., 2398.
Weemhof, Upko, 2674.
Weender, Erfgeseten, 3900.
Weer, Ter, [Tinallinge], 3627.
Weerd, Trientje Jans, 4140.
Weerda, Genofeva, 4656.
Weerden, Harmen van, 111c.
Weerden, Hendrik van, 666.
Weerden, H. van, 4224.
Weerden, Jacobus van, 2064, 2066, 2383, 2393, 2394.
Weerden, Catharina Theodora van, 4343.
Weerden, Margrieta van, 659.
Weerdenborch, 3486, 3487wapen.
We[e]rdum [Wehrdum], 1172, 1173, 2285wapen.
Weers, Jacobus, 97f.
Weersema, zie: Wiersema.
Wegewart, Henrick, 2444, 4542.
Weissen, Margarieta, 4743.
Weiwerd, Dijkgraaf 1172 — Gedenksteen 4041 — Grafzerk 4044 — Hervormde kerk 4041-4044 — Klokken 4042, 4043 — Overste schepper 1172 — Predikant 4042 — Toren 4041.
Weekema, Tymen, 95.
Welberch, Judith ter, 1312.
Welbergen, Jacobus, 227Aao.
Weldam, 3096.
Welderen, 2076, 2079.
Welevelt, zie: Van Welvelde.
Welgelegen [Sappemeer], 3281.
Wellant, 3898.
Welt, Jonas à, 2323.
Welvelde [Welvelt], 3096.
Welvelde, Hajo Herman van, 4308.
Welveldt, Johan van, 4307.
Welvelde, Zeino Joachim van, 500, 4307-4309, 4592.
Welvelde, Van, 3096, 4309.
Welvelde, Van, 1963, 2285, 3096, 4262, 4307wapen.
Wenden, 3284.
Weenen, 3014, 3020.
Weener, Predikant 2678, 4167 — Zie: Memminga.
Weenermoor [Wenigermoor] — Predikant, 1972.
Wenge, Boiocko [van] de[r], 242, 4139.
Wenge, Henr. van der, 1794e.
Wenga, Caspar van der, 3285.
Wenge, Odilia van der, 4258, 4259.
Wenge, Van der, 242, 1794e, 4139, 4258wapen.
Wenigermoor, zie: Weenermoor.
Weenengh, Harm, 89.
Wenthin, J.F., 2837.
Werdum, zie: Wehrdum.
Werf, Hermannus van der, 146k.
Werf, L. v.d., 3814.
Wermelo, zie: Warmelo.
Werners, Rengnier, 143i.
Werning, Gerhart, 2581e.
Werries, 3997.
Werumaeus, Abraham, 5124.
Werumeus, A[rnold] S[icco], 3171, 4663.
Werumeus, Hemmo, 1346.
Werumeus, Henric, 1791f.
Werumeus, J., 4154.
Werumeus, 228.
Wesel, 1370, 2779.
Wessels, G., 152.
Wessels, Herman, 1463.
Wessels, Jan, 1019, 1904.
Wessels, Johan, 231q.
Wessels, Joost, 236g, 239k, 240e, 241k.
Westendorp, H., 1942.
Wester, H[endrik], 2832, 3173.
Wester-Aikema [Niekerk Hunsingo], 1998.
Westerbaan, J., 34.
Westerborg, Albartus, 3537.
Westerbrink, Theod., 5109.
Westerbroek, Avondmaalsbeker 4047 — Brouwer 4048 — Diaconen 4047 — Gedenksteen 4045 — Geswooren 4047 — Grafzerk 4048 — Hervormde kerk 4045-4048 — Kerkvoogd[en] 4045, 4047 — Klokstoel 4047 — Ouderling 4047 — Predikant 4047 — Windvaan 4046.
Westerdeel, 4010.
Westerdeel Langewolt, 1038, 1166, 4385, 4458, 4541 — Grietman 1035, 1036, 1833.
Westerdijk [Oostwold Westerkwartier], 3134.
Westerdyck[en], 1841, 1842, 1862.
Westerdijkshorn, Avondmaalsbeker 4050 — Diakenen 4050 — Grafzerk 4051 — Hervormde kerk 4049-4051 — Kerkvoogden 4049a — Klok 4049 — Collatoren 4049a — Predikant 3038, 4049e.
Westerdyxhorn, Het schip, 5142b.
Westereems, Departement van de, zie: Departement van de Westereems.
Westeremden, 3491, 3493, 3502-3504, 3506 — Balken 4052, 4052A — Gedenkstenen 4053, 4054 — Grafzerken 4056-4076 — Hervormde kerk 4052-4076 — Kerkvoogd[en] 3599, 4052-4053, 4055, 4062 — Kerspel 4071 — Kerspelvolmachten 4053 — Klok 4055 — Klokgieting 3934 — Collator 3599 — Oksaal 486 — Ouderling 4062 — Pastorie 4054 — Predikant 829, 2326, 3579, 4052, 4053-4055 — Rooms-katholieke kerk 486 — Schepper 231g, 3540, 4059 — Scheppery 4485 — Schoolmeester 4052, 4053, 4067 — Zylrichter 4485 — Timmerman 4052, 4052A — Toren 4053 — Voorzanger 4053 — Wiskonstenaar 4067 — Zie: Osseweid, Westeremder voorwerk.
Westeremder voorwerk [Westeremden], 4056, 4064, 4072.
Westerhol[t], 3939, 3940, 4264, 4626, 4940wapen.
Westerhout, 2591, zie: Westerhuys.
Westerhuys [Westerhout], 2591, 3490, 3491wapen.
Westerhuis [Vliedorp], 3902E, 3902F.
Westerkwartier, 601 — Drinkbeker 566A — Gecommitteerde 3145 — Classis 566-566A — Landdag-comparant 601NB — Schotel 566 — Volmacht 3145.
Westerlee, Avondmaalsbeker 4081 — Beroepen predikant 4077 — Bijbel 4080 — Deuromlijsting 4077 — Diaken 4091 — Het Eiland 4085 — Grafzerken 4082-4105 — Hervormde kerk 4077-4105 — Kerkvoogd[en] 4077, 4079, 4101, 4102 — Kerspel 4093 — Kerspelwapen 4077 — Klokken 4078, 4079 — Ouderling 4098, 4102 — Predikant 3176A, 4077, 4079, 4082, 4088-4090 — Zylvest 236g, 237i, 238e, 239k, 240e, 4077, 4091, 4093 — Student 4083 — Toren 4077 — Volmacht 4077.
Westerlee en Heiligerlee, zie: Heiligerlee, Westerlee.
Westermee [Rasquert], 765, 771, 780.
Westernieland, 3719, 3940, 4596 — Avondmaalsbeker 4109 — Bank 4108 — Dykregter 4115 — Grafzerken 4110-4120 — Hervormde kerk 4106-4120 — Kadick 4114 — Klok 4106 — Collator 4106, 4109 — Landman 4115 — Ouderling 4115 — Predikant 1064, 1085, 4109, 4112, 4119, 4120 — Preekstoel 4107 — Zanger 4115 — Zylregter 4115 — Zie: Zylbrugge.
Wester-Pama [Niehove], 2758, 2775-2777, 4117.
Wester-Renema [Lutjegast], 2406.
Westers, Abraham, 227Av.
Westerwyck, Gerbrant, 5125.
Westerwijtwerd, 243j, 2584, 4665A — Arfgcseten 4128A — Avondmaalsbeker 4124 — Avondmaalsschotel 4123 — Eegenarfde 4129A — Gedenksteen 4121 — Grafzerken 4124A-4136 — Hervormde kerk 4121-4136 — Kerkvoogd[en] 4122, 4124, 4124B, 4124C, D, F — Klok 4122 — Collator 4122, 4124D, 4124F — Olderlinck 4129A — Pastorie 4121 — Predikant 3580, 4122, 4124, 4125, 4129 — Schoolmeester 4127 — Zilregter 4129A — Zie: De Paalen, Sybingaheerdt.
Westerwolt, Elsa, 3205.
Westerwolt, Luitien, 2554.
Westerwolde, Hayo Addingha van, zie: Addinga, Haye.
Westerwolt, Sebe Aders van, 550.
Westerwolde [Westerwoldinge[r]land], 485, 543, 1796a, 1796c, 4016 — Assessor 937, 3915, 3918, 3925 — Kommandant der troupes, 955 — Crimineel gericht 3925 — Leenman 22 — Paghtgerigte 937, 3915, 3918 — Rigter 3901, 4027 — Zie: Wedde [c.a.].
Westfalen, 2581g, 3205, 4122 — Vrede 3486.
Westindische compagnie, 1540, 1942, 3196, 3397, 3716, 4263, 4730.
Westrem, Von, 3997wapen.
Westzaan — Bijbel 4305a.
Westzaandam, Bijbel 3444NB — Kerkbuurt 3444NB.
Wetsinge, 487, 2379, 3650, 4139, 4281 — Bank 4137 — Grafzerken 487, 4138-4139A — Hervormde kerk 4137-4139A — Predikanten 4139A — Ritmeester 242 — Rooms-katholieke kerk 487.
Wetsingerzijl[vest], 242.
Wibbenga [Pieterburen], 3200, 3201.
Wibbes, Boele, 594.
Wibbens, Hinderikus, 2653, 2659.
Wibbes, Hendriktien, 2043, 2046, 2047.
Wibbes, Tryntjen, 2873.
Wicheringe, Anna, 1684.
Wichringe, Eilco, 1795l.
Wicheringe, Elisabeth, 4354, 4376.
Wicheringe, Helena, 3010.
Wicheringe, Johan, 1328c.
Wicheringe, Roeleffien, 1695.
Wicheringe, Titia, 3010.
Wicheringe, 705, 1171, 1328c, 1684, 1695, 1751, 1795l, 3010, 3011, 4259, 4376, 4453, 4454, 4460, 4551, 4623wapen.
Wichers, Abraham, 1825.
Wichers, Alberdina, 2108.
Wichers, Anna Elisabeth, 3117.
Wichers, Anna Siberdina, 4539.
Wichers, Beerta Clara, 2952.
Wichers, Elisabeth Sophia, 2945.
Wichers, Evert, 4627.
Wichers, Henrikus, 2654, 2656.
Wichers, Hillebrand Jacob, 1654.
Wichers, H.L., 258.
Wichers, [Jacob]us, 2654.
Wichers, Jan. 1697.
Wichers, Jo[h]an[nes], 1789, 1793b, 5123.
Wichers, Claesien, 2449.
Wichers, Louis, 2943.
Wichers, Peter, 2602.
Wichers, P., 5096.
Wichers, Wicher. 1676A, 1696.
Wichers, W.J., 3172.
Wichers, 1676A, 1696, 1697, 1793b, 2942a, 2943, 2945, 2948, 3117wapen.
Widmarius, zie: Witmarius.
Wiearda, A., 3391.
Wiarda, Rebecca, 1678.
Wiarda, 1678, 1697, 2406wapen.
Wiardi, Hermannus, 1096, 2391.
Wiardi, H., 1020.
Wiardi, J., 3481.
Wiardi, M., 5109.
Wiardi, Wilhelmus Jacobus, 227Act.
Wiardi, W., 1286.
Wiarts, Boele, 5067.
Wybbenga [Pieterburen], zie: Wibbenga.
Wibema, 4259wapen.
Wiebes, Aaltien, 2649.
Wijbes, Anje, A1322C.
Wiibes, Biuche, 4250.
Wybes, Jacob, 2642.
Wybes, Merten, 3035.
Wibrandus [kerkvoogd], 4043.
Wybrants, Hindrick, 4871.
Wybrandts, Jan, 1796.
Wybrants, Pieter, 2050.
Wybrants, Willem, 4870.
Wychgel, Henricus [Henrich], 656, 4288.
Wychgel, Hendrik Louis, 2281.
Wychgel, J.H.S., 4351.
Wychgel, Lodewyk Hendrik, 3378.
Wychgel, L., 3370.
Wychel [Wichel], S., 28, 1323.
Wychgel, 2281, 3376wapen.
Wiedemarius, zie: Witmarius.
Wiederstein, Brendern van, zie: Brendern van Wiederstein.
Wifferingh, Frauke, 4387.
Wifrinck, Harman[nus], 337, 339.
Wifferding, Harmen, 5132.
Wyfringe, Hillegund, 1457.
Wyferdingh, Johan, 5141.
Wyfrinck, Johan, 325, 338.
Wyfringe, 325, 326, 705, 4459wapen.
Wiegers, Jan, 137.
Wygma, Bouge, 2630.
Wygman, Jan, 1655.
Wyk, H[arm] K[laasen], 2441.
Wyk, Klaas Harms, 833.
Wyk, Pieter Harms, 2441.
Wyck, Van, 329.
Wyk by Duurstede, 4153a — Bijbel 4153 — Predikant 4153 — Secretaris 4153i — Raad 4153i.
Wielen, Joan van der, 72.
Wylich, Gertruit van, 2724.
Wylich [Wylach, Wilagh], Von, 2707, 2712, 3097, 3098, 4452, 4453, 4456, 4551, 4615, 4626wapen.
Wylrici, Tyado, 386.
Wyma, Joannes Jacobus, 2468.
Wima, Siordt Hindericks, 3144.
Wymeer, Predikant, 3919.
Wynants, Jan, 227Aau.
Wynbergen, 3493, 4626wapen.
Wyndels, Fenneje, 3867.
Wynjeterp, Predikant, 993.
Wyntkens, Wapko, 1197.
Wypkes, Jacob, 4282-4284.
Wypkes, Jan, 4278.
Wipken, Jochim, 2896.
Wypkes, Tonnys, 4276.
Wierenga, zie: Wieringa.
Wierhuizen, 3719, 4596 — Grafzerken 4140, 4141 — Hervormde kerk 4140, 4141 — Opsigter 3209, 3210 — Paalwerk 3209, 3210 — Wedman 3210.
Wieringa, Aaltjen, 4120.
Wiringa, Hindrick, 190.
Wieringa, Hindrik Jan, 646.
Wieringa, H., 34.
Wierenga, Jacob Jans, 3045.
Wieringa, Jannes, 108.
Wieringa, Martinus, 646.
Wierenga, Swaantje Jacobs, 3045.
Wieringe, Lammegyn van, 4802.
Wiersema, Abel, 601j, 601NB.
Wyrssema, Ayelke, 2445.
Wiersema [Weersema], Albert[us], 1085, 2450-2453, 2459, 4119, 4120.
Wiersema, Anje C., 3805.
Wiersema, Anna Sophia, 1085.
Wiersma, Antie, 1055.
Wiersema, Bruin Cornelis, 3024.
Wiersma [Weersema], Dirck, 724, 729, 732.
Wirsema, Derck, 701.
Wiersema, Eisse, 4110B, 4113, 4115, 4117, 4585, 4589.
Weersema, Eltie, 2452.
Wyrsema, Fenna, 3804.
Wiersema [Wyrsema, Weers[e]ma, Wiersma], Garbrandt, 438, 1055, 1062, 2437, 2444, 2447-2449, 2452, 3803, 3804, 3854.
Wyrsema [Wiersma], Garmt, 724, 2420, 2421, 2423, 2425, 2427, 2433.
Weersema, Gebbegen, 2448.
Wiersema, Henrica, 1074.
Weersema, Jurjen, 729.
Wyrsema [Wiersema], Claes, 2425, 2432, 2433, 2437.
Wiersma, Clasche, 724.
Wyrsama, Claesyen, 4185.
Wyrsema [Weersema], Corneli[u]s, 1046, 1058, 1062, 2420, 2432, 2446.
Wyrsema, Luitien Ulferts, 1072.
Wiersema [Wyrsama], Maria, 2457, 4187.
Wyrsema, Nycolaaus, 2425.
Wiersema, Pieter H., 3813.
Wiersema, Sybrig, 4009.
Wyrsema, Siert, 3798.
Weersema, Swewe, 439.
Wyrssema, Tieert, 2445.
Weersema, Tonniske, 732.
Weersema, Trintien, 1062.
Wyrtsema, [Grijpskerk]. 1852.
Wiersum, Anje Hendriks, 786.
Wyrsum, Geertruidt Ulferts, 740.
Wiersum, Hendrik Derks, 790.
Wyrsum, Pieter Dercks, 1067.
Wyrsum, Trynie Ulfers, 2662B.
Wierts, Frouwke, 3437.
Wyrts, Hayo, 434.
Wierts, Hiltjo, 3430, 3431, 3433.
Wierts, Hiltko, 3369.
Wierts, Claes, 321.
Wyerdts, Schelto, 3392.
Wierts, Senscke, 3318A.
Wyerts, Welmoet, 1163.
Wierum, Grafzerken 4142-4147 — Hervormde kerk 4142-4147 — Klok 1044 — Collator 1043 — Predikant 3894, 4145.
Wytsema, Atze, 2991.
b>Wytsma [Wilsma], Philippus [a], 796, 810.
Wytsma [Witsma], 810wapen.
Wyttinge, zie: Wittinck.
Wijtwerd, Begijntje, 559 — Bouwfragment 562 — Gebrandschilderd glas 560 — Herensael 560 — Johanniter orde 559 — Kannetje 564 — Kelk 563 — Klooster 559-564 — Commanderij 559 — Commandeur 559, 560, 563, 564 — Kruisweg 561 — Schoorsteenmantel 559.
Wijtwerder closter [Usquert], 3844wapen.
Wiffer[d]ing, zie: Wyferding.
Wigboldius, Hommeri Popkens, 4062.
Wigboldus, Popko Eitjes, 1250, 1252.
Wigring, zie: Wicheringe.
Wickroede, Joannes, 46d.
Wigroe, Peter Aepkes, 5055.
Wildeman, Elssyna Theodoricus, 4513.
Wildeman, Fokko Theodoricus, 4446, 4504.
Wildeman, Harmannus Theodoricus, 1939.
Wildeman, 4067.
Wildenburgwapen [Van] Hatzfelt.
Wildervanck, Adriaan, 4539.
Wildervanck, Adriaan Geerts, 4149, 5170-5172.
Wildervank, A., 10.
Wildervanck, Everhard, 3866.
Wildervanck, Harmanna Maria, 1667.
Wildervanck, Catharina, 3866.
Wildervanck, 3866, 5170wapen.
Wildervank, 3871 — Bank 4148 — Bijbel 4643 — Gedenknaald 5172 — Gedenkstenen 5170, 5171 — Goudsmid, zie: Zilversmid — Grafzerken 4149, 4150 — Hervormde kerk 4148-4150 — Joodse gemeente 4712 — Kandelaren 4712 — Kerspelwapen 5170, wapen — Lutherse kerk 4643 — Ontginner 5171 — Predikant 3296, 4150 — Synagoge 4712 — Zilversmid 227Abd.
Wildeveld, Derk Jacobs, 2439.
Wildevelt, Jacob Hindriks, 2436, 2439.
Wildevel[t], Trynje Jacobs, 779, 781.
Wildevelt, Het, [Maarhuizen], 2436, 2440.
Wildhausenwapen Rogendorf.
Wilgen, Hajo Harms van de, 4637.
Wilhelmus, Klaas, 4200.
Wilhelmus, Swaantjen, 4208.
Wilkemaheert [Startenhuisen], 1299, 1302-1304.
Wilcken, Hommo, 2975.
Wilcken, 2968, 2969, 2975wapen.
Wilkens, Anna, 4658A.
Wilkens, Antoni, 132f.
Wilkens, Berend, 4661.
Wilkens, F., 4049c.
Wilkens, Theodoris. 214.
Willem [Obergum], 3003A.
Willem III, stadhouder, 28, 2704, 4644.
Willem IV Karel Hendrik Friso, stadhouder, 32, 4637.
Willem V, stadhouder, 39, 5161.
Willem II, koning, 1941.
Willem III, koning, 5169.
Willem Frederik van Nassau-Dietz, stadhouder, 6, 1792.
Willem Frederik Hendrik der Nederlanden, 5169.
Wilhem Henrick van Oranje, 28.
Willem Lodewyk van Nassau, stadhouder, 4, 23, 259a.
Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik van Oranje, 5169.
Willema, Henrick, 1676B.
Willems, Aafke, 3471, 3472.
Willems, Aaltjen, 4129F.
Willems, Afnie, 2208.
Willems, Albert, 2213.
Wilems, Allert, 138a .
Willems, Anje,
837.
Willems, Arent, 1311, 2835.
Willems, Bietye, 593.
Willems, Boele, 4948, 4949.
Willems, Dirck, 3821.
Willems, Ebeltje, 4139A.
Willems, Eylert, 2883.
Willems, Ecke, 3635, 3641.
Willems, Frouke, 4718.
Willems, Garmt, 1880.
Willems, Geert, 4891.
Willems, Gerrit, 201.
Willems, Grietien, 2571K, 3106.
Wilms, Hubert, 217.
Willems, Ile, 461.
Willems, Jan, 4133, 4782, 5051.
Willems, Jantje, 3619, 5051.
Willems, Claes, 143h, 1055, 3597.
Willems, Cornelis, 3208, 3211.
Willems, Lisabet, 3261.
Willems, Mathis, 1348.
Willems, Meerten, 825.
Willems, Menne, 4485, 4489.
Willems, Rendert, 1868, 1871.
Willems, Riemt, 848.
Willems, Rindert, 1868, 1871.
Willems, Sasper, 2061A.
Willems, Sibrand, 2942d.
Willems, Tjark, 3473.
Willems, Wybe, 146j.
Willemsz, W., 5158.
Willemtien, weduwe van Laurens Roelofs, 4887.
Willerhi, Mein..., 3157.
Willinga. Jan Willems, 1451.
Wilp, De, Avondmaalsschotels 4151 — Hervormde kerk 4151.
Wiltes, Harmke, 3051.
Wiltes, Homme, 3052, 3053.
Wiltinck van Dwingel, Geradus. 479.
Windeweer. Bijbel 4153 — Gedenksteen 4152 — Hervormde kerk 4152, 4153.
Winckel, Reindt ten, 238a.
Winken, Haro, 474.
Wincken, Himme, 2980.
Wincken, 286, 474-476, 2980, 3665bwapen.
Winckenius, Jo[h]annes, 4243, 4244.
Winschote, Johannes, 273.
Winschoten, 592 — Arrondissement 2856 — Beelthouwer 4154 — Bijbel 4158 — Chirurgus 4170 — Deuromlijsting 4154 — Eligeerde 4156, 4157 — Gebrandschilderd glas 4155 — Gedenkstenen 4156, 5096 — Goudsmid, zie: Zilversmid — Grafzerken 4159-4177 — Hervormde kerk 4154-4177 — Kerkvoogd[en] 4154, 4156, 4157, 4163, 4170, 4173-4175, 4177, 5096 — Klokken 488, 4157 — Koopman 4154, 4157, 4164, 4174 — Kosterie 4156 — Lutherse kerk, zie: Winschoterzijl — Organist 4156, 5096 — Pastoor 488, 4159 — Predikant[en] 592, 4154, 4155, 4159, 4165-4168, 4172, 4176, 5155 — Preekstoel 3165 — Raad 2856 — Rooms-katholieke kerk 488 — School 5096 — Schoolmeester 4156 — Schoolonderwijzer 5096 — Zilversmid 227Ao, 227Ap, 227At, 227Aw, 227Aaj, 227Aba, 227Abu — Solliciteur 4165 — Steenhouwer 4154 — Wedman 4170.
Winschoterzijl, Avondmaalsbeker 4646 — Brouwer 4649 — Gedenksteen 4644 — Klankbord 4645 — Collecteschaal 4649 — Lutherse kerk 4644-4650 — Ouweldoos 4647 — Schotel 4648 — Zegelstempel 4650.
Winshemius, Albert, 4165.
Winshemius, A[ndreas], 4864, 4865, 4883.
Winshemius, D.A., 4864, 4865, 4883.
Winsum, 888 — Bakker 4182, 4190 — Chirurgyn — 4184, 4185 — Goudsmid, zie: Zilversmid — Grafzerken 4178-3241 — Hervormde kerk 4178-4231 — Catechete 3259 — Kerkvoogd 4189, 4192, 4214, 4217 — Kerspel 4204 — Collector 4183, 4206 — Commies 4200, 4229 — Koopman 4214, 4217 — Koster 4189 — Kuiper 4209 — Lakenkoper 4229 — Medicynen [Practizyn] 4210 — Medicinae doctor 4224 — Oldezijl 4204 — Ouderling 4183, 4184, 4194, 4197, 4203, 4210 — Practizyn 4210 — Predikant 3258, 4198, 4205, 4213, 4216 — Schatbeurder 4189, 4206 — Schepper 243g, 250b — Zilversmid 227Abw, 4191 — Uurwerkmaker 1004 — Vroedmeester 4184 — Wedman 4189.
Winsumer zijlvest, 251.
Winsumer- en Schaphalsterzijlvest, 243-257 — Advocaat-fiscaal 254, 3960, 3961 — Achterharren 247, 248 — Drinkbeker 251 — Eetlepels 252-257 — Erfhoofmeester 17, 247 — Erfschepper 888, 3717 — Fiscaal 243o — Hoofmeester 243b, 246, 248, 251, 3504 — Ontvanger 3987, 4210, 4222 — Ringen 247, 248 — Scheppen 247, 250 — Secretarius 243o, 249, 250e, 253, 254, 3747, 3960, 3961 , 3987, 4210, 4222 — Zijl 243 — Taatspennen 244 — Taatspotten 245, 246 — Waarschuwingsborden 249, 250 — Wapen 243a, 250a.
Winters. Albert. 1381.
Winter, J.E., 4545.
Wipken, zie: Wypken.
Wirdum. 492, 960, 1157, 1277, 2344, 4252, 4358, 4385, 4388, 4395, 4458, 4462 — Avondmaalsbeker 4240 — Banken 4236-4238 — Gebrandschilderd glas 4232-4234 — — Grafzerken 489-492, 4241-4253 — Hervormde kerk 4232-4253 — Kerkvoogd 4246, 4251 — Klankbord 4235 — Klokken 888, 3652 — Ouderling 4251 — Predikant 1563, 3517, 4243, 4247, 4249, 4303 — Rooms-katholieke kerk 489-492 — Schepper 231b — Voetenbankje 4239 — Zie: Ter Borg, Froma, Rusthoven.
Wis, 1172, 1173wapen.
Wisses, Jantien, 2753.
Wit, Corneelia de. 4643i.
Wiedemarius, Lucas, 4444.
Widmarius, Theodorus, 968.
Witmarius, Willem [Wilhelmus], 801, 84, 85.
Withmunde, 268.
Witsingh, Roelof, 97b.
Witsma, zie: Wytsma.
Witte, Alida, 4643a.
Witte, Helena Maragreeta, 4643d.
Witte, Jacob Arnoudt, 4643j.
Witte, Jan Harmen, 4643k.
Witte, Johan Hermen, 4643b.
Wittenarent, Harmen Jurjens, 1445.
Wittewierum, 4385, 4462 — Abt 558 — Avondmaalsbeker 4255 — Bank 4254 — Gebrandschilderd glas 4253A — Glazemaker 4253A — Grafkelders 4265, 4266 — Grafzerken 493, 4267-4287 — Hervormde kerk 4253A-4287 — Klok 558 — Klooster 557A, 558 — Ouderling 4275, 4284 — Pastorie 1311 — Predikant 4271 — Rooms-katholieke kerk 493 — Rouwborden 4256-4264 — Zie: Bloemkamp, Oldenhuis, Tammingahuisen, Tuinga, Tuwinga.
Wittinck [Wyttinge], Theso, 1538, 1697A.
Witwerd, zie: Oosterwijtwerd.
Witwerder tol, zie: Oosterwijtwerd.
Wkema, zie: Ukema.
Woelesius, Egbertus, 3570.
Woelesius, Geele, 3568.
Woelezius, Catharina, 1869.
Woelesius, Lamb., 3037, 3038.
Woest, Jan Pieters, 3584.
Woest, P[i]eter Jacobs, 776, 783.
Wolbers, H., 929.
Wolbers, Jan, 1655A.
Wolbers. Koene, 939.
Wolde, zie: Kropswolde.
Woldendorp, Avondmaalsbeker 4291 — Diaken 4291 — Gedenksteen 4288 — Grafzerken 4292-4303 — Hervormde kerk 4288-4303 — Kerkvoogd[en] 494, 4288-4290 — Klok 494 — Ouderlingen 4291 — Pastoor 494 — Pastorie 4288 — Predikant 4288, 4290, 4291, 4300-4303 — Preekstoelen 4289, 4290 — Ritmeester 4295 — Rooms-katholieke kerk 494 — Zylvest 236d, 237f, 238f, 239f, 240e.
Wold-Oldambt, zie: Oldambt[en].
Woldringh, Elisabeth, 2680.
Woldringh, Gerardt, 1656.
Woldring, Jan, 4800.
Woldringh, J., 38A.
Wolderingh, Cryn, 4927.
Woldringh, Margaretha, 4216.
Woldringh, M., 4213.
Woltzijlvest, Redger 3383 — President 1910.
Wolfenbüttel, Klok, 527.
Wolphius, Joannes, 2199, 2180.
Wolfsbarge, 2139.
Wolt, Geesjen ter, 2213, 2219.
Woltdecker, zie: Wolthekker.
Wolters, Aeico, 3650.
Wolters, Geert, 461.
Wolters, Gerlacus, 2869.
Wolters, Harm, 97a .
Wolters, Hindrik,
3442.
Wolters, Impke, 3065.
Wolters, Jastien, 3382.
Wolters, Leentje, 1254.
Wolters, Tonnis, 2152.
Wolthers, Adelgonda Christina, 2122, 3375.
Wolthers, Arendina Cornelia, 4738.
Wolthers, Harmen [Harmannus], 236a, 1828.
Wolthers, H., 5110.
Wolthers, Catharina, 2669.
Wolthers, Wolter, 1334c, 2889.
Wolthers, 236a, 241b, 1334c, 2122, 2669, 3375wapen.
Woltersum, 3205, 4267, 4309, 4592 — Avondmaalsbeker 4306 — Bijbel 4305 — Gebrandschilderd glas 496-498 — Gedenksteen 500 — Gewelfschilderingen 495 — Grafzerken 4307-4312 — Hervormde kerk 4304-4312 — Klok 501 — Collator 495, 500 — Pastoor 498, 501 — Pastorie 499, 500 — Predikant 1579A, 4310, 4312 — Rooms-katholieke kerk 495-502 — Sacramentshuisje 502 — Schepper 231h — Windvaan 4304.
Woltdecker, Coene, 197.
Wolthekker, Fennegjen Geerts, 1404.
Wolthuis, A., 2219.
Wolthuis, Albert Willems, 2217.
Wolthuis, Beerendyna, 3348.
Wolthuis, I.P., 3310.
Wolthuis, Pieter Stevens, 3347.
Wolthuis, Tebbe Tjallings, 227Am.
Wolthuis, W., 2182.
Wolthusen, Jan Pieters van, 144d.
Woltinghe, Arentien van, 1527.
Woltinge [Ranum], 3213.
Woltlekker, Koens, 197.
Wolvega, Predikant, 4176.
Wormer, Schout 4305n — Schout en schepenen 4158a.
Wou, Arnoldus de, 488.
Wou, Geert van, 267.
Woude, Abel van der, 52.
Woulzbo [Eenrum], 299.
Writzers, Allo, 4350.
Writzers, Ebel, 4129A.
Writzers, Ebeltje, 3766, 3769, 3773.
Writzers, Evert, 1046, 1056, 1059.
Writzers, Johan, 4598.
Writzers, Pieter, 2328.
Writzers, Tidde, 2331.
Writzers, Tjaart, 1280.
Writzers, Ulfert, 4335, 4336.
Writzers, Wobbina, 1383.
Writzers, 4617.
Wubbes, Aaffyn, 2852.
Wulff, 3997.
Wunsel, 4295.
Wurben [Würbna], 2713wapen.
Würbna, Anna Elisabeth von, 2732.
Wussim, Daniel, 4511.
Wussym,, Hindrick Caspers 69.
Wussum, Hindrycka, 4598.
Wuitiers, 2397, 2406.


Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina