Index - K

Index - K


K. [Appingedam] 682 — K.B.E. [Eenrum] 299 — C.B.G. [Groningen] 4761 — K.D. [Appingedam] 609C — C.D.L. [Tjamsweer] 460 — K.E. [Groningen] 1500, [Vriescheloo] 3909 — C.G. [Leens] 2238 — K.G. [Noordlaren] 2963, [Westerbroek] 4046 — K.G.A.W.S. [Den Ham] 1881 — C.H. [Groningen] 1447 — K.H. [Groningen] 1775, 1776 — C.I. [Aduard] 585, [Groningen] 1488 — K I. [Groningen] 1776A — K.J.M. [Schildwolde] 3371 — C.K. [Groningen] 1711 — K.C. [Appingedam] 264, [Garmerwolde] 1256 — K.I.P. [Grijpskerk] 1872 — K.K. [Sneek of Ten Boer] 3594A — K.L. [Leens] 2244 — K.M. [Leens] 2245 — C.O.D. [Appingedam] 678 — C.P. [Groningen] 5022 — K.P. [Leens] 2234, ['t Zandt] 4347 — K.R. [Winschoterzijl] 4645 — C.S. [Warffum] 481 — C.T. [Appingedam] 609D — K.T.T. [Losdorp] 2384 — C.W. [Groningen] 4896.
C..., Allert, [Grijpskerk], 1877.
Kaermender, Geert Berents, 5013.
Kaermender, Michael Luitiens, 4973.
Kaermender, Wolter Jansen, 5092.
Cabboes, Johan Conrad Gottfried, 227Abk.
Cabeli, Catharina, 2319.
Cabelus, Valentinus, 2310.
Kakeesbeeck, 3096.
Kalk, D.J., 4583.
Calcar, Femina van, 1609A.
Calker, J.H. van, 602.
Calker, Van, 1609A.
Calmes, Beerte, 2026.
Calmes, Johannes, 3530.
Kamer, Gertruyd van de, 4735.
Camerarius, Ludovicus, 1369.
Camminga, Bernardus Jemmes, 2828-2830.
Kamminga, Hemme Hindercks, 862.
Kamminga, Hindrick Hemmes, 855.
Camminga, Sicco Rengers van, zie: Rengers, Sicco.
Camminga, 346, 2078.
Camminga [1], 3490wapen en wapen Camminga [3].
Camminga [2], 4458, 4551wapen.
Camminga [3], 3938-3940, 4262wapen.
Camminga [4], — wapen.
Camp, 3194cwapen.
Camp, H. ten, 238g.
Camp, Van den, 577.
Camp, Van der, 961.
Camp, Van der [1], 582, 3195, 3718wapen.
Camp, Van der [2], 962, 2964wapen.
Campen [Oostfriesland], Kerkvoogd 4653, Pastoor 4653.
Kampen [Overijssel], Klokgieter, 2444, 4542.
Kampen, Anje van, 4040.
Kampen, Elje Jakobs van, 4140.
Kampen, Gielje van, 4040.
Kampen, Grietje van, 4040.
Kampen, Jacob Eises van, 4140.
Kampen, Jan van, 4040.
Kampen, Jan Jacobs van, 4140.
Kampen, Michiel Eises van, 4040.
Camper, Brandt, 1854.
Campermans, Jantien, 3567.
Kampers, Roelef, 111d.
Kamphoff, Hendrik, 220.
Camphuis, P.A., 527.
Kamping, Hindrik, 142.
Campinge, Ide, 2571D.
Camstra, Barbara van, 2000.
Camstra, Van, 2000, 2078wapen.
Kanckena, 268.
Cannegieter, Berent, 2095.
Kannegie[ter], Nicolaes, 1013.
Kantens, 17, 243k, 247, 1145, 2068, 2072, 2581h, 3490, 3502 — Backer 2095 — Bank 2072 — Deuromlijsting 2067 — Eigenerfde 2093 — Gebrandschilderd glas 17, 18 — Grafzerken 2080-2110 — Hervormde kerk 2067-2110 — Huisman 2108 — Kerkvoogden 2068, 2081-2083, 2085 — Klokken 379, 2068 — Collator 2068, 2069 — Coopman 2097 — Landman 2104 — Orgel 2071 — Ouderling 2093 — Pastoor 379 — Predikant 832, 2068, 2080 — Preekstoel 2070 — Rechthuis 17, 18 — Rooms-katholieke kerk 379 — Rouwborden 2073-2079 — Schepper 2092, 2093, 2096 — Windvaan 2069 — Zie: De Delt, Klinkenborg, Rensemaheerd, Smeen[g]heem, Tuwingaheert.
Kantens, Albert Lewe van, zie: Lewe, Albert.
Canter, Geerdt, 1546.
Canter, Helena, 4237.
Canter, Jacobus, 326.
Canter, Joachim, 1457.
Canterus, Lambertus Jhesu, 329.
Canter, Familie, 341.
Canter, 4237wapen.
Canter, 326, 329wapen.
Canter Visscher, Magdalena Adriana, 2833.
Canters, 1164, 1167wapen.
Cantes, zie: Kantens.
Capel [Ulrum], 3830.
Capellexeis, 2407b.
Cappel, Barbara, 242.
Kaps, Johanna van, 1994.
Kaps, Lod. van, 5134.
Kaps, Sjoert van, 1993.
Kaps, Van, 1683, 1997wapen.
Car [1], 4259wapen.
Car [2], 1989, 4259wapen.
Car, 1989, 4259.
Cardingahuistermaar, 249.
Karel de Grote, 324.
Karel de Vijfde, 22, 409, 411, 413, 415, 416, 419, 423, 532.
Carelsveld [Midwolde]. 2467.
Karinthië, 1366.
Carlier [1], 4264wapen.
Carlier [2], 4626wapen.
Carlier, 4264, 4626.
Kõrnten, 1366.
Karssyns, Hero, 2827.
Karsjens, Jacob, 733.
Karsiens, Marrien, 4783, 4784.
Karskens, Harm Jarkes, 3056.
Cazemir, Benne Lammerts, 2735.
Cazemir, Grietje Bennes, 2736.
Casius, Gosuinus, 4153a.
Kassel, Jozef, 4698.
Cate, Dirk ten, 1189.
Cate, lzc. ten, 4634.
Kate, Lammert ten, 227Acu.
Cate, Pieter Hindrik ten, 1189.
Kater, Frowke [Vrouke], 506, 514.
Cater, Hilla, 1528, 2024.
Caeter, Claes, 2023.
Cater, Lueke, 506.
Cater, 472, 506-508, 514, 577, 578, 794A, 798-800, 808, 889, 890, 896, 1172, 1528, 2193, 2285, 3716, 3840, 4030, 4258, 4358wapen.
Catersels, Filippus, 57, 58.
Katzenellnbogen, 11, 23, 39, 1792, 5161wapen.
Katwyk, Femina van, 3289.
Cavrelle, 4264, 4626wapen.
Kee, Hottinga van, 1737.
Keemten, 1366.
Keers, zie: Kiers.
Keirs, zie: Kiers.
Keyser, Joachim, 1171A.
Keiser, Johan Harmen, 3287.
Keiser, J.W., 249.
Keizer, Reinder, 227Aac.
Keiser, 1821, 3287wapen.
Kekerbaert, Gregorius, 2319.
Kelbergie, Berent, 3900.
Kelderman, Harman [Kellerman, Harmen], 4507, 4508.
Kemmerer, Elisabet, 1864.
Kemner, Anthoni, 80i, 80t, 82a , 83.
Kempes, Egge, 4838, 4992.
Kenneken, Hinderich, 909.
Keppel, 4626wapen.
Kerckhof, Hindrick, 1582A.
Kerckhof, 1582A.
Kerkhoven, Van, 2718wapen.
Kestner, Jan, 1595, 5105.
Kestner, Petronella Elisabeth, 2940.
Ketel, Johanna, 4155.
Ketell, Rotger, 3105.
Ketelaer, Anna, 4661.
Keetelaer, Heyndrick Jacobs, 41.
Ketteler, Von, 3997wapen.
Kettingius, Henricus, 4055.
Ketwich, Albert van, 3289.
Ketwich, Euphemia van, 3289.
Ketwich, Femina van, 3289.
Ketwig, Weduwe, 1864.
Keuchenius, Gualterus, 1370.
Keuchenius, Petrus, 1370.
Keuchenius, Robert, 1370.
Keulen, Aartsbisschop, Keurvorst, 25, 28.
Keun, zie: Kuen.
Kialingus, Plebaan, 3497, 3499, 3500, 3501, 3526, 3563, 3841.
Kyff, Fredrik Jan, 5101.
Kyff, H., 1600, 1600A.
Kyff, Johanna Maria, 606.
Kyf, genaamd Frens, Jan, 1327i.
Kyff [Kyft], 606, 3017wapen.
Kyft, Henrik Jansen, 3523.
Kymmell, 4620.
Kiers, Gezina Geertruid, 4026.
Keirs, Konraat, 98d.
Keers, Roelof, 5085.
Civyt, Hendrick Jans, 3523.
Kim, M., 1936.
Kimminga, Anje, 4117.
Kimminga, Hinderica, 2437.
Kind[er]en, Cornelis der, 3444y, 3444NB.
Kinderhuis [Rottum], 3234.
Kistemaker, Hindrick Albers, 4873.
Kistemaker, Jan die Vuyle Bruin, 4812.
Kistemaker, Tjalling, 4921, 4922.
Kittelbie, 2403, 2407awapen.
Klaertien, vrouw van Pieter Kornelis, 5074.
Klaas, Mester [Groningen], 4781, 4822.
Klaas, Styntje, 1827.
Clairvaux, 479, 523, 524, 526, 527, 530, 531, 5117, 5118wapen en wapen Aduard.
Clant, Adriaan, 3486, 3487, 3496-3498.
Clants, Aleyt, 383h.
Clant, Allegonda Maria, 4137.
Clant, Allert, 1352.
Clant, Allert Joost, 3995.
Clant, Amelia Maria, 2590.
Clant, Andolph, 1795b, 1795c.
Klants, Andreas, 449.
Clant, Anna, 705.
Clant, Asinga Swier, 969.
Clant, Ave Maria, 1742.
Clant, Bartholt, 1684.
Clant, Bauduna, zie: Clant, Bouwina.
Clant, Bawe, 4273.
Clant, Bouwina, 4456, 4550, 4597.
Clant, Derck [Jacob], 1793i, 4453, 4458, 4544a, 4546, 4547, 4549.
Clant, Doco, 519.
Clant, Ebbelia Johanna, 4334.
Clant, Edsert, 3300.
Clant, Edzard Jacob, 1671, 4608.
Clant, Egbert[us], 448, 3029, 3301, 3302, 3486, 4316, 4318, 4337.
Clant, Eilco, 3486, 3494, 3495, 3562, 4609.
Clant, Elisabeth, 17, 3476, 3490, 3491, 3502, 3843.
Clant, Epo, 4861.
Clant, Eppe, 4909.
Clant, Eernst, 1401.
Clans, Euca, 519, 800.
Clant, Gratia Susanna, 2184, 2186.
Clant, Helena, 18, 2577, 2578, 2589.
Clant, Herman, 285, 1311, 1352.
Clant, Jan, 3937, 4861, 4909.
Clant, Jan Remmert, 3669.
Clant, Johan, 231i, 330, 1030, 1284, 1328d, 1544A, 3479, 3482, 3484, 3486, 3488, 3489, 4043, 3842, 4055, 4610.
Clant, Josina Petronella, 2573, 3030, 3783, 4315, 4321.
Clants, Catharina, 1549.
Clant, Lucia. 4472.
Clant, Ludeken, 327, 519.
Clant, Luirt, A322B.
Clandt, Lucas, 383b, 383d, 1863.
Clant, Lutgert, 795.
Clant, Margaretha, 3099, 4452, 4475.
Clant, Maria Helena, 1692A.
Clant, M[aurits], 4545, 4548, 4550-4552.
Clant, Melle, 271.
Clant, Nicolaus, 1311, 3299.
Clant, Osebrandt, 3720.
Clant, Otto, 3303.
Clant, Reint, 1684.
Clant, Roel., 2597.
Clant, Trudea, 1863.
Clant, Wigbolt, 4909.
Clant, Willem, 384.
Clants, Willemtien, 383d.
Clant, Willemina, 3500.
Clant, ..., zuster van Jan Clant, 4861.
Clant, 3907b, 3995.
Clant, 231i, 271, 285, A322B, 352, 384, 519, 569b, 569c, 584, 705, 795, 800, 808, 969, 1171, 1284, 1288b, 1328d, 1352, 1401, 1549, 1670, 1671, 1676, 1683A, 1684, 1692A, 1742, 1863, 1987, 1793i, 1795b, 1795c, 2067, 2068, 2071, 2074-2076, 2079, 2182, 2184, 2194, 2383, 2402, 2404, 2407c, 2407d, 2573, 2577, 2578, 2590-2593, 2597, 2801-2803, 2954, 2968, 2969, 3029, 3030, 3091, 3097, 3099, 3192, 3195, 3196, 3445, 3454, 3464, 3465, 3476, 3486, 3487, 3489-3491, 3499, 3502, 3717, 3719, 3720, 3783, 3788, 3839, 3841, 3843, 3907b, 3937-3940, 3995, 4030, 4032, 4033, 4137, 4258, 4259, 4263, 4273, 4274, 4281, 4315, 4316, 4318, 4321, 4334, 4337, 4376, 4453, 4456, 4458-4460, 4472, 4475, 4542-4544a, 4546, 4547, 4549-4551, 4597, 4604, 4608, 4616, 4623, 4625, 4626, 4716, 4909wapen, wapen Clant van Stedum [1] en wapen Clant van Stedum [2].
Clant to der Borch, Willem, zie: Clant, Willem.
Clant van Hankema, 2954.
Clant van Stedum [1], 3486, 3487, 3496, 3499, 3562, 3563, 4055, 4609, 4610wapen.
Clant van Stedum [2], 3479, 3482, 3484, 3489, 3501, 3526, 4600wapen.
Klaasens, Aaltjen, 2847.
Klasen[s], Albert, 129c, 233c.
Klaasen, Alle, 1079.
Klaasen, Allert, 3538.
Claesen, Andries, 144a.
Klaassen, Angenietje, 1267, 4146.
Clasen, Anje, 1061, 4424, 4430.
Claesen, Aryes, 132c, 138c.
Clasen, Beene, 4190.
Klaassen, Bonne, 2043, 2046, 2047.
Clasen, Derek, 1311, 2571Y.
Klasen, Dieuwerke, 1302, 1304, 2430.
Klaesen, Ecco, 623.
Klasens, Elsien, 5022.
Clasens, Emo, 4521C, 4526.
Klaaszen, Fokke, 2348, 2354.
Klaes[en], Geert, 4868, 4976.
Claasen, Geertien. 4006.
Klaessen. Gerrit, 64.
Klasen[s], Grietje, 2824, 3634, 4584, 4589.
Klaesen, Grie.... 2198.
Klaasen, Hans, 3678.
Clasen, Harmen, 796, 1311, 1321, 4945.
Clasen, Harmtien, 3544.
Clasen, Harryt, 5112.
Claesen[s], Hindrick, 1766, 2351.
Klasens, Hindriktje, 837.
Klaessen, Ippe, 3902F.
Claesen, Ittien, 3792.
Claesen, Jacob, 1841, 1842, 3077, 3815.
Klaasen, Jacomina, 3851.
Klasen[s], Jan, 138j, 749, 2163B, 2548, 2607, 2609, 2610, 2629, 2635, 2985, 3700, 4500, 4990.
Klasen, Klaas, 1098, 1099, 3212.
Clahsen, Cornellis, 1966.
Klasen, Korneliske, 3251.
Klaasen[s], K., 170, 5158.
Clasen, Laurents, 124.
Klaessen, Lippe, 3902E.
Klaasen, Luilef, 3073, 3089.
Klasen, Luurt, 3278.
Klaasen, Mariea, 3799.
Claesen, Martien, 3832A.
Claesen, Mein[d]ert, 4848, 4852.
Claesen, Nancko, 3605, 3615.
Kla[es]sen[s], P[i]eter, 622, 1779, 3458, 3460, 3462, 4049a, 4416.
Klasen, Riemke, 2358.
Clasen, Roe[c]kes, 2414, 2416.
Clasen, Sebe, 4424, 4430.
Clasen, Simen, 2168.
Klasens, Sioukjen, 1867.
Klaasens, Zwaantje, 2571P.
Klaassens, Tammo, 2696.
Clasen, Tonnis, 740, 756.
Claesen, Trine, 2162A.
Claes, Trina, 3891.
Klaasens, Trynje, 2819.
Klasens, Ulrich, 5070.
Clasen, Vycke, 41.
Klasens, Wypke, 2687, 2810.
Clasen, ... [Groningen] 4781, 4822 — [Leens] 2200.
Klateringe, Jan Roelefs, 1562.
Klateringe, 4611, 4617.
Cla... [Middelstum], 2608.
Klein, Geeske Jans, 2053.
Klyn, Harmannus, 2053.
Klein, Henricus, 1630.
Klien, Hilvert Beerents, 3924, 3926.
Klein, H., 1976.
Kleine Arck[e], De, [Oosternieland], 3076, 3079.
Kleinemeer, Kruisbeeld 4661 — Rooms-katholieke kerk 4661.
Klein Garnwerd, 1266 — Huisman 1268, 1272 — Zie: De Raaken.
Kleinkoppen [Spijk], 3461.
Klein Martyn [Harkstede], 1911, 3445, 3446.
Klein Termunten, zie: Termunten, Klein.
Klein Wierum [Holwierde], 374.
Klei-Oldambt, zie: Oldambt[en].
Kleywerum [Holwierde], 374.
Klem, Hindrik, 144g.
Clemens XI, Paus, 4652.
Klempenhof, Siurt Jansen, 1016.
Kletter, Jan Alberts, 230o.
Cleve, 403wapen.
Kleverinck, Arendt Reintiens, 2257.
Cleveringa, Bronno Frederikus, 664.
Cleveringa, Derck Berents, 1071.
Cleveringa, Enno Ebels, 4352.
Cleveringa, Frerik Writsers, 3254.
Cleveringa, F., 2182.
Cleveringa, Grietje, 3743.
Kleveringa, Gritie Freriks, 3256.
Klevringa, Jantjen, 3751, 3758.
Cleveringa, Joannes, 2182.
Kleverincks [Kleeveringh], Writser Frericks, 3239, 3243, 3244.
Klien [Klyn], zie: Klein.
Clinghe, Bruen, 3331.
Klinge, Ghert, 322.
Clinge, R., 28, 1323.
Clinge, Wya, 1669.
Clinge, 1667B, 1669, 2944wapen.
Clingius, Georgus, 4082.
Klinck[ema], lpo, 520.
Klinckema [Zuidhorn], 1288a, 4541, 4544b.
Klinkenborg [Kantens], 17, 247, 2068, 2069, 2076, 2281, 3564, 3565.
Klinchamerus, Theodorus. 3658.
Klinckhoppen, Marryen Abels van, 1224.
Cloeck, Johannes, 630.
Kloester, zie: Clooster, [Van den].
Kloek. J., 35, 36.
Clok, R., 5127.
Klooster, Willem Jacobs, 793.
Klooster, zie: Clooster, [Van den].
Klooster, Jantien Jansen ten, 4924.
Clooster, Van den, 577, 3840.
Clooster, Van den [1], 1173, 1736, 2285, 3195, 3196, 3717, 3788, 4625wapen en wapen Van den Clooster [2], wapen Closter van Dornum.
Clooster, Van den [2], 890, 2285, 2404, 3939, 3940wapen.
Closter van Doornum, 1172wapen.
Kloosterburen 2006 — Balk 1998 — Grafzerken 2111-2119 — Hervormde kerk 2111-2119 — Kerkvoogden 1998 — Collator 1998 — Landbouwer 2119 — Predikant 2007-2012 — Toren 1998 — Zie: Bocum, Feddemahuis, Oldenclooster.
Clooster Hilligerlce, zie: Heiligerlee.
Klooster ter Apel, zie: Apel, Ter.
Kloosterwytwerd [Usquert], 559, 561, 3844, 3854, 3862, 4115. Zie: Wytwerd.
Kloot, Jan, 4845, 4846.
Cloot, Johan Gerhard, 1480, 1491.
Cloppenburg, Hindrick, 4638.
Kloppenborch, Mechteld Aleyd, 4566.
Cloppenborch, Theodorus, 3901.
Closter, zie: Klooster.
Klugkist, Joh[annes], 3121, 3122.
Klugkist, C[onradusj, 1115, 4509, 4512.
Kluisman, Klaas, 647.
Cluivingh, H[enrick], [Henricus], 25, 28, 1503, 1791j.
Cluivinghe, Jacob Jansen, 1803.
Cluivinghe, Johan, 1798.
Kl...n, Jan, 2215.
Knacks, Bauwina, 1381.
Knacks, Geertruida, 1381.
Knasse, Lambertus, 371.
Knyf, Johannes, 259a, 259b, 290.
Knypenga, Syverdina, 3616.
Kniphausen [Kniphuisen], zie: Inn- und Kniphausen, Von [1], Inn- und Kniphausen, Von [2] en Inn- und Kniphausen, Von [3].
Kniphuisen, Eltjo, 111j.
Kniphuisen, Fekko, 1928, 1934, 1935.
Kniphuisen, Hindrik van, 138j.
Kniphuisen, Catharina Alberdina, 1641.
Kniphuizen, L., 3000, 3003.
Kniphuisen [Kniphausen], zie: Inn- und Kniphausen, Von.
Kniphuizen, Van Inn- en, zie: Inn- und Kniphausen, Von.
Kniplinck, Luitien, 4514A.
Knipping, Von, 3997wapen.
Knock, Antonius, 2889, 2890, 2937.
Knock, Bernhard, 2938.
Knock, Bernhard Hermans, 4740.
Knock, Herman, 1383.
Knock, Catharina 2938.
Knock Wesselus, 2473.
Knol, Anje Harmens, 3062.
Cnols, Anna, 4124G.
Knol, Derck Harms, 3250.
Knol, Ebele, 4124B.
Knol, Ewe Jans, 3979.
Knols, Grietien, 1148.
Knol, Harmen, 1149, 1150, 3836.
Knol, Harm Derks. 3256, 3263.
Knol, Harm Jans, 759, 765, 771.
Knol, Hilje Harms, 3267.
Knol, Yktjen Jans, 3969, 3975, 3978.
Knol, Jacob Eeuwes, 2423A.
Knol, Jan Ewes, 3978, 3979.
Knol, Jan Harms, 759.
Knol, Jan Klasen, 3235, 3236.
Knol, Claes, 1147-1149, 4128A, 4246.
Cnols [Cnollais], Lippo, 4122, 4124F, 4124G.
Cnols, Styntjen, 3954, 3961.
Knol, Tamme Derks, 3266.
Knol, Tietje Harms, 790.
Cnols, Tryntyen, 4393.
Knol, ... Jans, 764.
Cnol [Westerwijtwerd], 4124G.
Knoppert, 2285wapen.
Cnotte, Claes, 4515.
Knotte, Roelof, 5053.
Knotte, Sicko, 4898, 4899.
Knuist, Hendrick Pieters, 3613.
Cobentzl, Margaretha [J.F.C.J.A.E.] von, 3014, 3020, 3021.
Codde, Jan Allarts, 4755.
Coehoorn. Johan. 3731.
Koeckenbacker, Engelbert Hansen, 4794.
Koeckenbacker, Eevert, 4787.
Coemen, Peter Peters van, 617.
Co[e]nders, Abel, 2574, 2581h, 3682, 4317, 4331, 4332.
Koenders, Albert, 261.
Conersum, Alert, 1326g.
Conders, Aldert, 1547.
Coenders, Allert, 1327j, 1684A.
Coenders, Anna, 1684B, 2021, 2031, 2072, 3488, 3497, 3499, 3563, 4049b, 4331.
Coenders, Bauwine, 1671, 4608.
Coenders, Berent, 1515.
Conders, Bernard[us], 2016, 2021, 4328.
Coenders, Bouwe, 709.
Coenders, Derck, 1822.
Conders, Elisabet, 1565.
Coenders, Etta, 1573, 3669.
Conders, Frederik, 1528, 2024.
Coenders, Hillebrant, 1458.
Conders, Henrick, 1327j.
Co[e]nders, Johan, 1573, 1788.
Coenders, Johanna, 1090, A1319D, A1319E.
Coenders, Johanna Juliana, 5149.
Conders, Joost, 4319.
Coenders, Joost Lewe, 4333, 4334.
Coenders, Josina, 1688.
Conders, J., 230d.
Coenders, J.M., 5149.
Conders, L, 1791l.
Conders, L., 28, 230b.
Co[e]nders, Mello, 331, 356.
Coenders, Petronella, 2067, 2068, 2074, 2075.
Conders, Swane, 1535.
Conders, Tammo, 1519.
Conersum, Willem, 1326g.
Coenders, Wilhelm[us], [Willem], 1561, 2018.
Coenders, 2079, 2586, 2587, 2590-3293, 3454, 3564.
Coenders [1], 230b, 230d, 261, 331, 577, 584, 709, 806, 1090, 1101, 1171, 1183, 1287, 1288a, A1319D, A1319E, 1458, 1515, 1517, 1528, 1573, 1671, 1671A, 1688, 1746, 1791l, 2021, 2025, 2067, 2068, 2071-2077, 2182, 2184, 2193, 2194, 2390, 2402, 2573, 2574, 2723, 3196, 3445, 3488-3491, 3499, 3502, 3563, 3669, 3670, 3682, 3716, 3717, 3719, 3788, 3839, 3841, 3941, 4030, 4032, 4033, 4049b, 4258, 4263, 4315, 4317, 4321, 4334, 4337, 4358, 4381, 4395, 4456, 4458-4460, 4544a, 4546, 4549-4551, 4597, 4600, 4608, 4610, 4612, 4625, 4626wapen en wapen Coenders [2].
Coenders [2], 2021, 4328, 4331wapen.
Coenen, 1350, 3454wapen.
Koenes, Derck, 3531, 3533.
Koe[e]s, Engeltje, 938, 939.
Koenes, Heere, 3571, 3572, 3575-3577, 3586.
Koenes, Jan, 249, 2287, 2288.
Koenens, Jantien, 5065.
Coens, Joh., 4109.
Koenes, Rickert, 136.
Koenes, Tymen, 2090, 2094.
Koenes, ... [Winsum], 4228.
Coeninck, zie: Coninck.
Koers, Geert, 1381.
Coerts, Jan, 227Abq.
Koerts, Jurjen, 2832.
Koerts, Jurjen A., 945.
Koerts, Sypko, 2471, 2499, 2520, 2540.
Koesvelt, Erenst Jansen van, 98a .
Coeur, Henric,
1910.
Coevorden, 2879, 2881, 3939 — Drost 2726, 5041 — Gouverneur 2188 — Parnas 4701.
Koevorden, Hendrik van, 333e.
Cohen, Chajche, 4698.
Cohen, Friedman, 4692.
Cohen, Haim, 4670.
Cohen, Izaak de, 4674, 4675.
Cohen, Izaak Izik, 4689.
Cohen, Jozef, 4700.
Cohn, Joseph Samel, 4700.
Cohen, Mate de, 4675.
Cohen, Mordechai, 4682.
Cohen, Mozes [de], 4670, 4674, 4675, 469', 4696.
Cohen, Nissan, 4682.
Cohen, Salomo de, 4675.
Cohen, Samel, 4700.
Koiter, Albert Jans, 2172.
Coyters, Egbert, 4767.
Koiter, Frerick, 1356, 4833.
Coyter, Jan P[i]eters, 1371, 1423.
Koeiter, Jurjen, 111a .
Koiter, J.,
2174.
Cock, Abraham de, 1323.
Cock, Bernardus, 3779.
Cock, E[nna] de, 2270, 2273.
Kock, Hans, 4999.
Cock, H.I., 2120.
Cock, Jacob, 916.
Kock, Cornelis, 1508, 2025, 4841.
Cock, Margareta, 4496.
Cock, Meinhard, 5109.
Cock, Gerhardina Mettina de, 2064, 3664.
Cock, Harmanna Margaretha de, 2831.
Cock, Petrus de, 3449.
Cock, Regnerus Tjaarda de, 2831.
Cock, Tjaarda de, 2840.
Kokenbacker, Henrick, 503.
Kox, 2403wapen.
Kolde Paulsvloet, 1311.
Colderveen — Schout, 1312.
Kooler, Derck Willem, 121.
Colham, 1910, 2120, 3381, 3442, 3448, 4010 — Avondmaalsschotel 2123 — Bank 2122 — Grafzerk 2124 — Hervormde kerk 2120-2124 — Kerkvoogden 2120 — Klok 2120 — Collator[en] 2120, 2121, 2123 — Predikanten] 2121, 2124, — Schepper 231m, 1910 — Windvaan 2121.
Colhol, 3071, 3082, 3086, 3087, 4390, 4414, 4424 — Huisman 3081, 3084 — Koopman 3081.
Collen, Jan Jansen van, 1631.
Kolthoff, C., 1631A.
Coman, 3194bwapen.
Kommerzijl[vest], 232 — Grietmannen 232 — Schoenmaker 1858.
Commerstein, 3005, 3012wapen.
Commissaris, Arent Willems, 1018.
Compen, zie: Campen [Oostfriesland].
Konawurf, 2713wapen.
Conders, zie: Coenders.
Conersum, zie: Coenders.
Koning, zie: Coninck.
Coninck, Agatha, 511.
Coninck, Ave, 296, 511.
Koninck, Jan Egberts, 635.
Koning, J.S.G., 5169.
Coninck, Radinck, 337, 339.
Koning, Tonnis Jans, 2571O, 2571S.
Coninck [Koning], 296, 297, 577, 582, 806, 960, 962, 1524, 1728, 2025, 2074, 2075, 2964, 2970, 3445, 3716, 3718, 4259, 4358, 4380, 4382, 4383, 4385wapen en wapen Van Ballen.
Coninck [Koning] genaamd van Ballen, vergelijk: Ballen, Van.
Coninck, Aepko Aylva de, 5142b.
Coninck, Justus Bartholomeus de, 5142c-5142e.
Coninck, Willem Frederik van Schratenbagh de, 5142a.
Conradi, Anna, 818.
Conradi, Georgius, 811.
Conring, Andreas, 1448.
Contenot, Cornelis, 4053.
Kool, Beerent, 88A.
Koolman, Harke Nannes, 4499.
Coops, Abraham, 1594.
Coops, Geert, 1509.
Koops, P.P., 5172.
Kop, Cornellis, 73a.
Koperslager, Geert Klasen, 4976.
Koperslager, Hendrick Jansen, 5047.
Copinga, W., 663.
Coras, Louis, 4996.
Cordes, Berntcien, 2598.
Cordes, Des, 4264, 4626wapen.
Corenberg, 2076.
Korendyk, 4405, 4428.
Corenpoort, 4454, 4466wapen.
Korffmaker, Harcko Kornelis, 5042.
Korfmaker, Hindrick Allers, 5026.
Corlingh, Jan Janssen, 3999.
Cornelys, Albertjen, 1154.
Cornelis, Anna, 2703, 2871.
Cornelis, Auke, 3575.
Cornelis, Berent, 3451, 4495, 4498.
Kornelis, Bouke, 3847.
Cornellis, Derck, 1087.
Kornelis, Eize, 4274B.
Cornelis, Elske, 3691.
Cornelis, Emeltje, 4070.
Korneli[u]s, Focke, 3857, 4491, 4494.
Cornellis, Frerick, 1087.
Cornelis, Geertruida, 3759.
Cornelis, Gerrit, 1848, 1857, 1988, 2416A.
Kornellis, Gyze, 3930.
Cornelis, Grietie, 2621A.
Cornelys, Hans, 4855, 4857.
Kornelis, Harcko 5042.
Cornelis, Heerke, 741.
Cornelis, Hictien, 1235.
Cornelis, Hindricktien, 2421.
Kornelis [Cornelius], Jacob, 1216, 3992, 3993, 4142, 4203, 4207, 4218, 4998.
Cornelisse, Jacobus, 4643d.
Cornelis, Jan[nes], 2003, 3535, 3536, 3766, 4074, 4291, 4391, 4488, 5079.
Corneli[u]s, Jantie[n], 2271, 4099.
Cornelis, Johan, 1234.
Kornelis, Klaas, 1238, 2636, 2639.
Kornelis, Loech, 4962.
Cornelis, Lubbert, 3903.
Kornelius, Martjen, 2695.
Cornelis, Menste, 2440.
Cornelis, Oomcke, 3793.
Kornelis, P[i]eter. 1176, 3805, 3836, 4064, 5074.
Cornellis, Raeng, 1102.
Cornelyes, Reinder, 4645.
Cornelis, Riender, 4008, 4009.
Cornelius, Syben, 2873, 2874.
Kornelis, Sirck, 4809.
Cornelys, Themmo, 3612.
Kornelis, Tjaaktie, 770.
Corneles, Tjaert, 3877.
Cornelis, Tryntje, 2392.
Kornelys, Willem, 4131A.
Cornelis, ...ns, 4143.
Kornelisien, vrouw van Egge Kernpis, 4992.
Kornput, loannes a, 1521.
Corn..., Rintien, 1899.
Korst, zerkhouwer [Groningen], 5170.
Corstius, Melchior, 5107.
Kortryk, J.J., 171.
Cosma, Jantien Hayes, 2196.
Cost, W., 835.
Coster, Tryntien Pieters, 4198.
Costerus, Albert Jan, 34, 3260.
Costerus, Tetje, 4205.
Costerus, Wilhelmus, 3258, 3259, 4205.
Costerus, W., 34.
Koten, Predikant, 2937.
Coudekerk, 3012, 3014, 3021.
Couvroirs, Anna, 4362.
Kraak, Jan Pieters, 2660.
Kraan, Joh., 1004.
Kraan, J.H., 1004.
Crabbe, Gerrit, 1328e, 1882, 1883.
Crabbe, Willem, 1158.
Crallius, Arnoldus, 589.
Kramer, Bartholomaeus, 4638.
Cramer, G., 5.
Kramer, H.B., 829.
Kramer, Jannus Bernardus, 227Aar.
Cramer, Lucas, 3190.
Cramer, Mentke Willems, 3886.
Cranenborg, Wybrandus, 4018.
Crangeweer, 1103, 3553.
Kraningsperg, Van, 963wapen.
Crans, Agnieta, 1489.
Crans, Busheer, 1428.
Crans, Cyprianus Jansz, 1878.
Crans, Grietjen, 1436.
Crans, Jan, 27, 3708.
Crans, Mena, 1597.
Cranssen, Willem, 229c.
Cras, Aeltien, 2212.
Cras[sus], Bernhardus, 2212, 5157.
Crassus, Gerh., 2994.
Cras, Jan, 2212.
Crebas, J.A., 4156, 5096.
Credix, 891wapen.
Creyen Derck, 4855.
Kreytsbergen, Hetwyg van, 1333.
Cremers, Gerardus Ignatius, 4654.
Kremer, Hendrik Pieters, 227Ac.
Creemer, Jacob, 108.
Kremer, Sikko Tammes, 2702.
Kremer, T.K., 2702.
Kremer, 4009A.
Cremona, Emanuel van, 528.
Crente[r], B., 4154.
Krewerd, 1232 — Avondmaalsbeker 2129 — Bank 2128 — Gewelfschildering 379A — Grafzerken 2130-2137A — Hervormde kerk 2125-2137A — Kerkvoogd[en] 380, 2125, 2126, 2137A — Collatie 2385 — Collatrix 2127, 2129 — Orgel 380, 2125-2127 — Pastoor 380 — Predikant 2125, 2126, 2131-2135, 2137 — Rooms-katholieke kerk 380.
Kryns, Derck, 4779.
Kryns, Elisabeth, 4341.
Kryns, Harmen, 4974.
Cryns [Krins], Jacob, 3977, 3990.
Krins, Jan, 1291.
Cryns, Claas, 3657.
Cryns, Wendelina, 1425.
Cryt, Harmannes, 144b.
Krythe, Jannes Willems, 1870.
Crithae, Margaretha, 3797.
Crythe, Nikolaas, 51.
Krythe, Rienje J., 1870.
Krythe, Rypke W., 1873.
Krins, zie: Kryns.
Crisman, Jan Jansen, 88a.
Christiaan V, koning Denemarken en Noorwegen, 3284.
Christiany, Elysabeth, 3846.
Christiaans, Grietje, 3434.
Christophers, Rodolph, 1344.
Christopori, R., 1323.
Chrystophori, Wyboldus, 3159.
Kroddebuiren, 2296.
Croesen, Harmen, 1319.
Crol, Hindrik A., 2692, 2703.
Croll. Jan, 1632, 5040.
Krook, Hindrik, 61e.
Krook, Jan, 62e.
Croon, Asswerus, 4839.
Croon, Catharina, 2801.
Croon, 2801-2803, 4839wapen.
Kropswolde, Doophek 2140 — Erfgezeten 2139B — Gebrandschilderd glas 2139 — Gedenkstenen 21382139A, 2139B — Grafzerken 2141-2143 — Hervormde kerk 2138-2143 — Ingezetenen 2139B — Kerkvoogden 2138, 2139A, 2139B — Pastorie 2139B — Predikant 2138-2139B — Toren 2139A — Volmagten 2138 — Zie: Schattershof.
Krozinsky, Victorin, 3420.
Cruydner, Hindrick, 4741/4742, 4867, 4918.
Crumminga, Horatius, 4464.
Crumminga, Jr., 4464.
Crum[m]inga [Grimminga], 4455, 4457, 4461, 4462, 4464wapen.
Kruiper, P.J., 3417.
Cruse, Jan Jansen, 82b.
Kruse, Maria, 4635.
Kruse, Warmelt, 2962.
Cruyse, 1171, 2285wapen.
Krueser, 2285wapen.
Cruzinga, Anje Jacobs, 3772.
Cruisinga, Hiillchin, 4286.
Crusse, Harmen Harmens, 4840.
Kubbenga, Jan, 107.
Cuick, A., 1906.
Cuick, Gerdt Hindricks, 189c.
Kuilman, Jan Jans, 227Aaa.
Cuyts, Georch, 1754A.
Culenborg, Van, 2707, 2712, 2713, 2716wapen.
Cunningh, Bernhardus, 4764.
Kunning. Herman[nus], 1105, 1122, 3320.
Kuenninck, Peter, 81b.
Cunningh, Willemtien, 4764.
Cup, Barbera Alegonda, 2345.
Cup, M., 70.
Kuiper, Frans Fekens, 126.
Kuypers, Geert Willems, 3442.
Kuiper, Geertje Berens, 3438.
Kuyper[s], G., 3171, 3305A, 4663.
Cuiper, Jan Hindriks, 57, 58, 4860.
Kuyper, Jan Ottens, 4791.
Cuper, Jo[h]anne, 409, 418.
Cueper, Coert Mertens, 5041.
Kuper, Luidtken, 262.
Curl, 3997.
Kusemers, Proost, 362.
Kuitert, Jan Koning, 227Acv.
Kuitert, Cornelis, 227Aj.
Keun, Antonie, 227Aan.
Kuen, Everwyn, 1432, 5126.
Kuen, Jan, 1684A.
Kuen, Jacobus, 2218.
Kuen, Joachimus Sebastianus, 2740.
Kuen, J., 34.
Kuen, Clara, 1936.
Kuen, Watzius, 3064.
Kuen, 2740.


Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina