Index - H

Index - H


H. [Doezum] 1031, [Groningen] 1714 — H.A. [Appingedam] 688, [Groningen] 4793 — H.A.F. [Eexta] 1114 — H.A.T. [Groningen] 5081 — H.B. [Groningen] 1448 — H.B.H. [Groningen] 1698 — H.B.I. [Delfzijl] 1028 — H.D. [Appingedam] 695, 696 — H.F. [Bellingwoldel 927, [Rottum] 3270 — H.G. [Appingedam] 670 — H.H. [Groningen] 1346, 1500, [Oldehove] 3009 — H.H.B. [Lettelbert] 2298 — H.I. [Kantens] 2110 — H.C. [Groningen] 1765, [Loppersum] 390 — H.L. [Groningen] 5005 — H.M. [Groningen] 1452, 1687 — H.P. [Noorddijk] 2949 — H.R. [Leens] 2242 — H.R.V.P. [Appingedam] 697 — H.S. [Groningen] 1447, 4802 — H.S.S. [Groningen] 4736 — H.C. [Groningen] 1831, [Oostwold Westerkwartier] 3138, [Scheemda] 450 — [Zeerijp] 4505 — [Warfhuizen] 3998A — H.T.M.D. [Siddeburen] 3425 — H.V. [Groningen] 4876 — H.V.G. [Groningen] 24 — H.V.T. [Groningen] 337 — H.W. [Groningen] 1676B, 5074 — H.W. [Schildwolde] 3390.
Haeftenkamp, Harm Jans, 219.
Haeyma, 4462wapen.
Haakman, Lucas, 5110.
Haans, Alagonde, 4595.
Haan, Egbert Lykeles de, 3145.
Haar, Boelman ter, 3417.
Haer, Van der, zie: Zuylen van der Haer.
Haersolte, Van, 789, 1171, 4626wapen.
Haerst, 794A.
Habkens, Nomno, 426.
Hadder, De [Uithuizermeeden], 3795, 3805.
Haghen, 2285wapen.
Hagen, P. van der, 3421b.
Hagenouw, Anna Maria, 3834.
Hagenouw, Maria, 5101.
Haio [Loppersum] 396.
Haiens, Brunt, 3507.
Hayens, Epcko, 3306.
Haeyens, Eppo, 383a.
Hayyens, Focke, 2767.
Hayes, Geert, 2782.
Hayens, Ipo, 3324.
Hayes. Jan, 99, 3815.
Hayes, Jantien, 736, 753, 755.
Hayes, Luirt, 4518A.
Hayes, Occo, 371.
Ha[e]yes, Reender, 794, 3684, 3686.
Hayes, Tyepke, 1860.
Haickelenborgh, Haico Petri, 3004, 3013d.
Hayckema [Zeerijp], 1171, 4460.
Haeykes, Eppo, 3427.
Hayckens, Fre[de]rick, 237j, 2489.
Haickens, Haico, 1344.
Hayckens, Helena, 1292.
Haickens, H., 2914, 2915.
Haykens, Idkien, 1331.
Hacicke[n]s, Jacob, 3904, 5106.
Hayckens, Lamma, 1481.
Haeyckens, Mattias, 2371.
Haikens, Reiner, 3386.
Haickens, Tetien, 1107.
Hayckens, Tymo, 3483.
Haykens, Timentien, 5102.
Hayma, Harcke, 435.
Haitsema, B., 5096.
Haytzema, Mesche Loban, 4167.
Hack, 2716wapen.
Hackfort, 714, 1173, 4259wapen.
Hackvoort, 1172, 4452, 4453, 4551wapen.
Haxthusen, Von, 2716wapen.
Halbes, Alle, 232.
Halen, Jan Harmens van, 144d.
Halewechs, Griete, 4743.
Half-Schildwolde, zie: Schildwolde, Half.
Halle, Klokgieter, 2179, 3285, 3369.
Halle, Von, 2707, 2712, 2716wapen.
Halsema, Antie, 4558.
Halsema, Derck, 2314.
Halsema, Diderik Frederik Johan van, 4238, 4252.
Halsema, Frederik Wilhelm van, 4238, 4250.
Halsema, Jacob, 715a, 715b.
Halsema, Jakob Benes, 3750, 3754.
Halsema, Michiel Jakobs, 3750.
Halsema, Theodoricus van, 4250.
Halsema, T.F.I. van, 4250.
Halsema, W.D. van, 3813.
Halteren, H.K. van, 5172.
Halve ambt. 896.
Halwassenius, Johannes, 1273.
Ham, Den, [Westerkwartier], 1878 — Avondmaalsbeker 1879 — Bank 1881 — Diakenen 1879, 1880 — Doopbekken 1880 — Grafzerken 363, 1882-1899 — Hervormde kerk 1878-1899 — Carspelluiden 1878 — Klok 1878 — Comnies-generaal convooien 1883 — Ouderling 1879 — Predikant 1879 — Rooms-katholieke kerk 363 — Schepper 1887, 1888 — Zie: Pyloersema.
Ham, Den [Westerwolde] 543.
Ham, Bawe in den. 491.
Ham, Bywe in den, 387.
Ham, Tamme in den, 394.
Ham, In den, [Loppersum] 383f, 394, 398, 402.
Ham, In den, 387, 400, 402, 487wapen.
Ham, Menno ten, 815.
Ham, Rembt ten, 231g, 1288a.
Ham, Ten, 231g, 1288awapen.
Ham, Cornelis Jacobs van, 4223.
Ham, Pieter van, 5130.
Ham, P. van, 34, 4152b, 5131.
Ham, Symens Jacobs, 4221.
Hamburg, Orgelbouwer, 1324 — Zilvermerk 230.
Hamersveld, Klok, 4651, Pastoor 4651.
Hamersvelt, 3194bwapen.
Hamhuis, Scholte, 52.
Hamhuis, Tonnis, 51.
Hammi[ng], Freederykes, 4208.
Hammingh, Ite Pieters, 3134.
Hamminck, Johan, 118c.
Hamminck, Lucas, 1425, 5133, 5140.
Hantming[h], Willem, 1426, 4859, 4860, 5121.
Hammingha, Roelefien, 4657.
Hamsterdijk, 4645.
Hamswerum, Predikant, 968.
Han, Albert Alberts de, 3749.
Handtschocker genaamd Doorwaet, 2285wapen.
Hanekrott, Everart, 1454.
Haenenberger, Willem Leonard, 881.
Hanckema [Zuidhorn], 1288a, 1793e, 3272, 4456, 4458, 4542-4544, 4546, 4547, 4549-4552.
Hanckema, 4544a, 4546, 4547, 4549wapen.
Hanckema, M[aurits] Clant van, zie: Clant, M[aurits].
Hannes, Maria, 2812.
Hannetien, vrouw van Servaes Jansen, 5021.
Hansen, Engelbert, 4794.
Hansens, Eppyn, 879.
Hanssen, Frans, 97g, 97i.
Hanssen, Hayke, 922.
Hansens, Hindrick, 5009.
Hansen, Intse, 4995.
Hansens, Ipo. 5037.
Hansen, Jan, 1382.
Hansens, Klaas, 3679.
Hansen, Otte, 132g.
Hansens, Tryntien, 4999.
Hansenses, H., 165.
Hansouwe, Otto ter, 503, 5149.
Hansouwe, [Ter], 247, 794A, 2068, 2072, 4719wapen.
Hantkema, zie: Hanckema.
Herdenbergh, Jacob Peters, 3952.
Herdenberg[ius], Joannes, 2857.
Hardenberch, Theodericus, 556.
Harderwyck, Wolter Toenis van, 4879.
Hardeweer, 1158, 1166, 1167 — Erfschepper 1160, 1166, 1167 — Grietman 313.
Hardeweer, Allo tot, 310.
Hardeweer, Luwe to, 307.
Hardinga, L., 109.
Haremshof, H., 166.
Haren, 2872 — Avondmaalsbekers 1905, 1906 — Banken 1902, 1903 — Bijbel 1904 — Gedenksteen 1900 — Gesworen 1900, 1906, 1908 — Grafzerken 1907, 1908 — Hervormde kerk 1900-1908 — Kerkvoogden 1900, 1901, 1906, 1908, 2872 — Klok 1901 — Ouderling 1908, 2872 — Plak 5095 — Predikant 1901 — Schoolmeester 5095 — Schulte 1900, 1901, 1907 — Secretarius 1900 — Toren 1900.
Haren, Elisabet van, 2728.
Haren, Jacob van, 79, 80a.
Haren. Mechtelt van, 1350.
Haren, Willem van, 1326f.
Haren, Van, 1350wapen.
Ha[e]ren, [Von], 2707, 2712, 2723, 3493wapen.
Harinksma, 624wapen.
Harinxma, 4031wapen.
Harckema, Abel Reyners, 3028.
Harkama, Aulus van, 3888d.
Harkama, R., 3888c.
Harkenroht, Jacobus Isebrandi, 602, 642, 643.
Harkenroht, Johannes Andreas, 643.
Harkenroht, Maria, 642.
Harkes, Freerk, 3261, 3268.
Harkens, Gertin, 1622Q.
Harkes, Harmen, 3617.
Harkes, Hindrik, 2109, 2545.
Harkes, Jacob, 3255, 3257.
Harkes, Jan, 3461.
Harckens, Lucas, 1623.
Harkens, Lu.en, 1622Q.
Harckes, Rielf, 4483.
Harkes, Siert, 3860, 3861.
Harkinga, zie: Harkunge.
Harkot, zie: Hackfort.
Harckstede[n], [Beide], 449, 1910, 1912, 1915, 1916, 1918, 3301 — Avondmaalsbekers 1916 — Avondmaalsschotel 1915 — Bijbel 1914 — Gebrandschilderd glas 1912 — Gedenkbord 1910 — Gedenksteen 1909 — Geweifschotels 1911 — Grafmonument 1917-1919 — Grafzerken 1920, 1920A — Hervormde kerk 1909-1920A — Kapitelen 1911 — Collatoren 1915, 1916 — Orgel 1913 — Predikant 1122, 1910, 1914c, 3966 — Rouwborden 3445, 3446 — Zie: Klein Martijn.
Harkunge [Harkinga], 512, 1171, 4454, 4462, 4474wapen.
Harlingen, 4702, 4721 — Admiraliteit 960, 1167, 2191, 4034, 4210.
Harmannus, zie: Herman[nus], Hermanni.
Hermen [Appingedam], 285 — [Zuidbroek] 515.
Harmen, Vrouw van mester, 2786A.
Harmens, Aaltien, 2352.
Harmens, Aafien, 4400.
Harms, Aeise, 2511.
Harmens, Alyt, 4841.
Harmens, Arent, 4968.
Harms, Aucktje, 2691.
Harm[en]s, Berent, 138b, 143c, 143e, 236i, 239b, 2401, 241m, 1624, 2469, 2470, 2474, 2475, 3707, 3789.
Harms, Boucke, 4246.
Harmens, Boucktjen, 1887, 1890.
Hermen, Bryn, 380.
Harmens, Duirke, 3236.
Harmannus, Eeke, 871.
Harmens, Eggerik, 138c.
Harmens, Ento, 1951.
Harmens, Eppo, 2868.
Harm[en]s, Evert, 973, 5011.
Harmens, Fokko, 4492.
Harms, Freeke, 4136.
Harmens, Geert, 133e, 4908.
Harms, Geesien, 1208.
Harms, Harm, 3553, 3557.
Harmens, Hemme, 4515.
Harms, Hillebrant, 2997.
Harms, Hindrik, 1754C, 4572, 4852.
Harms, Yktjen, 4134.
Harmens, Isebrandt, 3072.
Harm[en]s, Jacob, 138a , 4635.
Harm[en]s, Jan, 460, 138a , 143a, 1030, 1040, 1266A, 1996, 2138, 2534, 2571D, 2622, 2626, 2649, 2658, 2942c, 3554, 4052A, 4894, 4995.
Harms, Jantje, 2552, 3927.
Harms, Jelte, 1296, 1298.
Harmens, Johan, 2971.
Harmens, Katrine, 4359.
Harmens, Klaes, 2250, 4195.
Harms, Cornelius [Cornellis], 2138, 3566.
Harms, Lysabet, 2639, 4493.
Hermens, Marten, 1030, 1039.
Harmens, Martien, 758, 807.
Harmens, Meerten, 1030, 1039.
Harmens, Ouke, 1071.
Harms, Pieter, 2441, 2552, 2836.
Harmens, Reyntien, 138d, 138e.
Harms, Remmert, 4414.
Harms, Roelof, 4635.
Harmens, Sirck, 44.
Harmens, Stine, 4899.
Harms, Tetje, 2544.
Harmens, Timon, 2834.
Harms, Tonnys, 227.
Harmens, Tryntien, 735.
Harmens, Wessel, 5032.
Harmens, ...e, [Termunten], 3617.
Harms, ... tjen, [Leermens], 2274.
Harmtien, vrouw van Lambert Jansen, 4975.
Harpenist, Tobias N., 5019.
Harssema, zie: Harssema.
Harsens, 4272-4274.
Harsens [1], 2723wapen.
Harsens [2], 725wapen.
Harsens [3], wapen en wapen Hillebrandes van Harsens Harsens, Entens van, zie: Entens van Harsens.
Harsens, Hillebrandes van, zie: Hillebrandes van Harsens.
Harsevoort, 402.
Harstma, Henrick, 2313.
Hartgerts, Berent. 131b.
Hartgers, Geert, 133g, 4842.
Hartgers, Oede, 4774.
Hartken, Johanna, 1596A.
Hartlieb, genaamd Walspoorn, Maria Alber-tina van, 1582B.
Hartlieb, genaamd Van Waldsporn, 963, 1582Bwapen.
Hartman, Anthoni, 3672.
Hartman, Jan, 45.
Hartman, Roelof, 5086.
Hartmans, Willem, 142.
Hartogs, Benjamin, 4708.
Hartogh, Hindrick, 80ac, 4636, 4638.
Hartog. Meyer, 4702.
Harssema, Nicolaus, 4112.
Hartsema, Onne Tomas, 2661.
Harttelius, Gerreyt, 131b.
Hart.er, [Schildwoldej, 3391.
Hase, Bernard Philip, 832.
Haseborg, G.P. ter, 3310.
Haseborg, Jan ter, 3363.
Hasehorg, J. ter, 3310.
Haseborg, M.J. ter, 3310.
Haselbeke, Margarieta, 3791.
Hazelhof, Beelke, 978.
Haselhof[f], Derck, 979, 983, 4013, 4014.
Haselhof, Evert, 4015.
Hazelhoff, Jan, 227Aq.
Hasehoff, Magdalena, 4019, 4022.
Haselhof, ... truidt, 4017.
Hasselt, Gerhardus van, 557.
Hasselt, Gerard Jan van, 2681, 2688.
Hasselt, Jantje Marcus van, 5102.
Hasselt, Marcus van, 1785.
Hasselt, Tammo van, 2683.
Hatzfelt, Van, 403, 963wapen.
Haulerwijk, 224.
Hauwerda, zie: Houwerda.
Have, Berend ten, 3931.
Have, T. E. ten, 3310.
Havekenschede, Von, 3997wapen.
Haven, Theodorus van der, 1497b.
Havestat, Gert, 146f.
Havicius, P., 3421b.
Havinga, Anna Willemina, 5101.
Havingha, Anthonius, 4300, 4422.
Havinga, Geert, 1625.
Havinga, Harmannus, 3188.
Havinga, Jan Abrams, 1023.
Havinga, Jantjen, 1084.
Havinga, Pieter, 1625A.
Haevincks, Alje, 2341.
Havitius, G., 3421b.
Hebels, Tiarck, 3928.
Hebens, Frerick, 2548.
Hecht, Geert, 1794, 1795.
Heddema, F., 1192.
Heddema, H[armannus], 1194, 1204, 1205.
Heddema, Sytie, 462.
Heddema, 1193wapen.
Heddes, Timen, 3619.
Heeck, Hindrik van, 2398.
Heeck, I.Vigl. van, 1340.
Heeck, Jan Jansen van, 1566.
Heeck, Toebeyen Jansen van, 1545.
Heems, Chrisstoffer, 97b.
Heemskes, zie: Heveskes.
Heemster, Abbe, 387.
Heemster, Bauwe [Bawe, Bawina], 387, 400, 402.
Heemster, 387c, 400, 402wapen.
Hcemstra, Tjemcke van, 2001.
Heemstra, Van, 810, 2001, 2002wapen.
Heerkens, G.N., 4663.
Heerma, Anna Maria van, 3015.
Heerma, Catharina van, 624.
Heerma, Lod., 3037.
Heerma, Ludolf van, 3842.
Heerma, 960, 961.
Heerma, Van, 624, 3005, 3012, 3842, 4472wapen.
Heertiens, Jan, 1799.
Heftingh, Boele, 651.
Hegh, Bernardus, 4158b.
Hegh, Johannes, 4158a.
Hegeman, Hans Jacob, 1327h.
Hegers, Trine, 2005.
Heide, Johan von der, 4638.
Heidefeld, M[ammeus] F[remy], 1843, 2471, 2666, 3228, 3370, 3625, 3709, 4079.
Heidelberg, 920, 1369.
Heiden Reinestein, Louis van, 5169.
Heyden, Van, 577.
Heyen, 3997.
Heyes, Boelem, 3913.
Heikens, O[lchert], 80ac, 92.
Heykoop, C.A., 5169.
Heile, vrouw van Adam van Bergum 4918 — weduwe van Jan Pieters Straeckholt 4972.
Heiligerlee, 4097 — Diaken 4091 — Eeuwfeest 5169 — Gebrandschilderd glas 543 — Doodkist 544 — Gedenknaald 5167 — Huisman 4094, 4096 — Kerkvoogd 4102 — Kerspel 4093 — Kerspelwapen 4077 — Klokgieter 3898 — Klooster 543, 544 — Kloosterkerk 544 — Kloostertil 5167 — Monument 5168 — Naamplaat 544 — Oorkonde 5169 — Ouderling 4098, 4102 — Overwinning 5169 — Predikant 4082, 4088 — Zylvest 236g, 2371, 238e, 239k, 240c, 4091, 4093 — Slag[veld] 544, 5169 — Heiligerlee, zie: Heiligerleester clooster, Westerlee.
Heiligerleester clooster [Heiligerlee], 4094, 4096.
Hein, Jan, 227Ach.
Hein, Sybrand Peters, 4446.
Hein, 4067.
Heinens, Derck, 274.
Heinens, Lippe, 2157.
Heinens, Writz[er], 3037.
Heinsius, Decia, 1222, 3729wapen.
Heite, Von, 2716wapen.
Heekema, R., 226.
Hekes, Elske, 2322.
Heckman, Hindrick, 4171.
Helenius, zie: Hillenius.
Helphenstein [1], 39, 3480, 3485wapen.
Helphenstein [2], 39, 3480, 3485wapen.
Heeling, Lukas, 80ad.
Helle, Ter, 889, 890, 896, 2285, 3840wapen.
Hellenius, zie: Hillenius.
Hellum, 365, 366, 1173, 1923, 1931, 1933, 1944, 2379, 3091, 3383, 3502, 3647, 4713 — Avondmaalsbeker 1929 — Avondmaalsschotel 1928 — Banken 364, 1926, 1927 — Bijbel 4513 — Deuromlijsting 1922 — Dijkgraaf 1172 — Gebrandschilderd glas 1921 — Grafzerken 1931-1940 — Hervormde kerk 1921-1940 — Kerkvoogden 1923 — Kerspel 4492 — Klok 1923 — Collator 1923, 1927 — Collector 1939 — Organist 4492 — Orgel 1925 — Overste schepper 1172 — Predikant 1923, 1928, 1932, 1934, 1935 — Preekstoel 1924 — Rooms-katholieke kerk 364-366 — Rouwborden 365, 366, 1930 — Schatbeurder 1939 — Schepper 3392 — Schoolmeester 4492 — Toren 1922.
Hellum, Eillert Dercks van, 4867.
Helmstad, 4726.
Helpen, zie: Helpman.
Helpen, Bernhart Entens van, zie: Entens, Bernhart.
Helpen, Melchior Egbert Entens van, zie: Entens, Melchior Egbert.
Helpen, Abel Co[e]nders van, zie: Coenders, Abel.
Helpen, Allert Coenders van, zie: Coenders, Allert.
Helpen, Anna Coenders van, zie: Coenders, Anna.
Helpen, Bauwine Coenders van, zie: Coenders, Bauwine.
Helpen, Berent Coenders van, zie: Coenders, Berent.
Helpen, Bernardus Coenders van, zie: Coenders, Bernardus.
Helpen, Derck Coenders van, zie: Coenders, Derck.
Helpen, Elisabet Coenders van, zie: Coenders, Elisabeth.
Helpen, Frederik Coenders van, zie: Coenders, Frederik.
Helpen, Wilhelm[us] Coenders van, zie: Coenders, Wilhelm[us].
Helperi, Theodorus, 5134, 5137, 5138.
Helpman, 1327j — Avondmaalsbeker 1327j — Hervormde kerk 1327j — Predikant 1941 — Zie: Helpen.
Helprichs, Lammert, 3884.
Helprichs, Roelof, 1343, 1510.
Helst, Hugo van der, 3421d.
Helt, Lambertus, 528.
Heemert, 2290, 2292.
Hemert, 3194cwapen.
Heemert, Paulus van, 4153d.
Heining, Jan, 2962.
Heemenge, Johannes, 73e.
Hemmo [Eexta], 1119.
Hemmes, Freerk, 601h, 601NB.
Hemmens, Geert, 133f.
Hemme[n]s, Hommo, 1116, 1119.
Hemmes, H., 1596B.
Hemmes, Jan, 3604.
Hemmes, Wbbe, 2672.
Hemony, F., 1503, 2575.
Hemony, Petrus, 38.
Hemsing, Harmannus, 111ii, 117.
Hemste, vrouw van Peter Gerreits, 374.
Hemstra, zie: Heemstra.
Hendrik[s], zie: Hindrik[s].
Henckemaheert [Zeerijp], 4485.
Henkerdus [Zandeweer], 504.
Henningius, Jacobus, 2137.
Henricus [Aduard] 522 — [Uithuizermeeden] 467.
Henricus, Anje, 2315.
Henrici[des], Lambertus, 4271, 4338, 4339.
Henricius, Ludolf, 3667.
Henricides, Theodorus. 2318.
Henricides, Lambertus, 4271.
Henste, vrouw van Peter Gerrits, 374.
Heppenaar, Kaarel, 144g.
Heralma, Redmer, 445.
Heralma, Wennechien, 342.
Heralma [Saaksum] 445.
Heeralma, 358, 445, 725, 2723wapen.
Herathema [Eenrum], 301.
Herborn, 4729.
Herdenberg, zie: Hardenberg.
Heere ... yts, 982.
Heeren, Theo, zie: Theo Heeren.
Heeres, Alje, 3588.
Heeres, Alle, 3590.
Heeres, Altjen, 3571.
Heres, Anne, 3203.
Heres, Arent, 813.
Heerens, Eppo, 614.
Heeres, Geertje, 3125.
Heerens, Grietyen, 3240.
Heres, Hero Jansen, 3186.
Heres, Jan, 2262.
Heres, Jantien, 1297.
Heres, Koene, 3582, 3776.
Heeres, Kornelis, 3586.
Herens, Louwe, 2304, 2305.
Heeres, Lubge, 793.
Heerens, Nieske, 2410B.
Heerens, P[i]eter, 1057, 1061.
Herens, Popco, 2303.
Heeres, Tetie, 3572, 3577.
Heres, Tryntje, 4048.
Herens, Waldrie, 3928.
Heringa, Sasker van, 346.
Heringa, Van, 346, 624, 1172wapen.
Heringen, 3997.
Hercane, 544.
Herkingen — Predikant, 4418.
Herkus [Termunten], 3610.
Herman[nus] [Harmannus], klokgieter, 302, 304, 467, 477, 478, 494, 521.
Hermana, 3938wapen.
Hermanni, Angelide, 1114.
Hermanni, Jairus. 3164.
Hermanni, Mettien. 2203.
Hermanni, Vesselus, 540.
Hermite, Maria l', 4912.
Hersefoert, zie: Harsevoort.
Hersfeld, 11wapen.
Hertaingh [Herteingh], 891, 4626wapen.
Herties, Jan, 1799.
Hertiens, Menne, 3475.
Hertoghe, Daniel de, 575c.
Hertoge, Daniel Onno de, 1032, 2401.
Hertoghe, Elisabeth Anna de, 2387.
Hertoghe, De, 1032, 2387, 2401wapen.
Hertogenbosch, 's, 2779.
Herwen, Sybelt, 917.
Herz, Meier, 4702.
Her..., Nanje, 3268A.
Hesse, Eidina, 3362.
Hesse, Eppo Dries, 3353.
Hesse, Hans, 549.
Hesse, Harm[annus], 3360, 3365.
Hesse, Harmen Alberts, 4461.
Hesse, Tjabina, 3353.
Hesselingh, Reiner, 67, 68g, 68j.
Hessels, Aeve, 3138.
Hessels, Jan, 4782.
Hessels, Jantjen, 2515.
Hessen, Frederick Jacob tot, 11.
Hessen, 11wapen.
Hessen-Cassel — Capitain, 1014.
Hetewegge, Hinreck, 284.
Heuvel, Van, zie: Hoevell, Van.
Heuwens, Toncko, 2895.
Heveskes [Heevensches, Heemskes], Deuromlijsting 1943 — Dijkgraaf 1172 — Egenarffden 1944 — Gedenksteen 1942 — Grafzerken 1947-1959 — Hervormde kerk 1942-1959 — Kerkvoogd[en] 1942, 1944 — Klok 1944 — Collator 1942 — Overste schepper 1172 — Predikant 1944 — Preekstoel 1946 — Windvaan 1945.
Hevvinge, Bartolt, 98c.
Hibernia, 4644.
Hiddema, 4262wapen.
Hiddens, Duirt, 3380.
Hiddens, Hiddo, 111c, 111d.
Hiddes, Martien, 2039.
Hiddings, Nisa, 2923.
Hiddingh, 351.
Hid..., Frouwe Jaecke, 2905.
Hyies, Rembt, 430.
Hyll, Allard, 2838, 2839.
Hyl, Georgius, 4288, 4291.
Hyll, Jurjen, 67, 681, 4942.
Hylkema, Eise Arents, 2428.
Hylkema, Jacob Pieters, 3413.
Hylkema, S[iementje] P[ieters], 2441.
Hylkemaheert [Baflo], 767, 776, 783.
Hymans, Hartog, 4702.
Hiemstra, 539.
Hill, Jurjen, zie: Hyll, Jurjen.
Hilgerlee, zie: Heiligerlee.
Hille Botterkoopster, 4843.
Hille, weduwe van Simon Luitiens Meter, 5090.
Hille, Cornelius van, 3845.
Hillebrandes, Johanna, 2389.
Hillebrandes, zie: Hillebrants.
Hillebrandes van Harsens, 1232, 2965, 2968, 2969, 4031, 4032wapen.
Hillebrants, Albert, 50.
Hillebrants, F., 167.
Hillebrants, Hinrica, 3361.
Hillebrants, Jan, 1326e.
Hillebrants [Hillebrandes] 505, 1668A, 2389, 3941, 4454wapen.
Hillenius, Anna, 3921.
Hillenius, Ellerus, 899, 932.
Helenius, Eltyo, 853.
Hillenius, Eppo, 3915, 3922.
Hillenius, Esaias, 575e, 3836, 3845.
Hillenius, Frouwe, 942.
Hillenius, Harmen, 2352.
Hillenius, Cornelius, 3845.
Hillenius, Michael, 3846.
Hillenius, Remke, 879.
Hillenius, Samuel, 4350, 4379.
Helenius, Vrouwe, 940.
Hillenius, Wiea, 4101.
Hillenius, 3836, 3845wapen.
Hilletien, vrouw van Loech Kornelis 4962 — vrouw van Thete Evers 4994.
Hilligerlee, zie: Heiligerlee.
Hiltjes, Ida, 2827.
Hiltiens, Jan, 3389.
Hilties, Wibbe, 873.
Hiltkens, Jan, 3382.
Hinderici, zie: Henrici.
Hindriy, Claes, 3873.
Hindrick [Henrick, Hinrick, Hinricus], [Beerta] 883 — [Feerwerd] 316 — [Godlinze] 1311 — [Groningen] 1427 — [Uithuizermeeden] 467 — [Zuurdijk] 521 — vrouw van Johan Joansen, 2477.
Heinric van Nassau, zie: Hendrik Casimir I.
Hendrik Casimir I, stadhouder, 1691, 2901.
Hendrik Casimir Il, stadhouder, 28, 3940.
Hindrick[t]ien, vrouw van Hindrick Jansen Koperslager 5047 — vrouw van Tonnis Jans 4164.
Hindriks, Aafke, 837.
Hindricks, Abel, 4574.
Hindricks, Abraham, 1381.
Hindricks, Albert, 4746, 4762, 4777, 4932.
Hindricks, Allert, 189a.
Hindriks, Anje, 2488, 3127.
Hindriks, Antje, 1269.
Hinders, Arent, 4437.
Hendrix, Bartholt, 1760.
Hindricks, Berent, 4751, 4770.
Hindricks, Bouke, 3535.
Hindriks, B., 168, 1942.
Hindrik[s], Derk, 150, 3128, 4052A.
Hindreks, Driefwes, 188.
Hindrikx, Edze, 2411.
Hendricks, Eefke, 2405.
Hindriks, Engelke, 3914.
Hendriks, Enne, 770.
Hindr..., Evert, 1499.
Hindricks, Focko, 4757.
Hindriks, Frouke, 4498.
Hindriks, Geert, 138h, 189a, 1402.
Hindricks, Gepke, 936.
Hindericks, Gerdtken, 3614.
Hindrick[s], Gerryt, 461, 80v, 80z.
Hindricks, Gese, 4942.
Hindricks, Gosse, 2960.
Hindricks, Gr[i]etien, 2139, 2454, 2571H, 2571J, 5031, 5078.
Henderks, G., 2117A.
Hindriks, Harm[en], 93, 2487, 2494, 2510, 2511, 3451.
Hindriks, Hindrik, 1938, 4579, 4581.
Hindriks, Hindrikje, 2818.
Hendriks, H., 5158.
Hindricks, Jacob, 229c, 2426, 2436, 4766.
Hendricks, Jan, 93, 138d, 138e, 1045, 2126, 2137A, 2203, 2208, 2209, 2340, 3423, 3432, 4789, 4805, 4806, 4860, 4900.
Hindricks, Jantjen, 2571S, 4116, 4852.
Hindricks [Henricks], Johan 557A, 2180, 2201.
Hendriks, Klaas, 2351.
Hindricks, Koop, 131c, 132a, 132b, 138f, 143f, 629.
Hindricks, Cornellis, 745, 3522, 3529.
Hindrickx, Corneliske, 3237.
Hindrix, C., 3962.
Hindricks, Leffert, 129a.
Hindriks, Louwo, 2571L.
Hindriks, Ludewe, 880.
Hindricks, Luitien, 2531, 4122, 4124C-4124E.
Hindricks, Martien, A1319B.
Hendrix, Meynt, 2419.
Hindrickx, Melle, 2561.
Hindricks, Peter, 4116.
Hindricks, Rert, 1560.
Hindricks, Roelof, 4810.
Hendriks, Seike, 3859.
Hinderks, Sieke, 3085.
Hindriks, Sophia, 1451.
Hindricks, Tiapke, 4788.
Hindricks, Tomens, 129b.
Hindrix, Tonnis, 146h, 146i.
Hindricks, Trine, 5034.
Hindriks, Trintjen, 3473.
Hindriks, T., 4052.
Hindricks, Wessel, 4928.
Hindriks, Wigbold, 871.
Hindricks, Wilhelmus, 4200, 4229.
Hinderks, Wolter, 1045.
Hinkart, Willem[ina], 3495, 3562, 4609.
Hinkaert, 2074, 2075, 2590, 2591.
Hinka[e]rt [1], 891wapen.
Hinckart [2], 584, 705, 1171, 3486, 3487, 3489, 3490 , 3491, 3496, 3562, 4321, 4337, 4376, 4459, 4460, 4550, 4609wapen.
Hinsz, A.[A]., 2473, 2668, 2890, 3310, 3782.
Hinsheek, Adriana Maria, 3183.
Hinsheeck, Johan Adam, 3183.
Hin..., Geert, 764.
Hin.., Van, 885.
Hirsch, Zwi, 4693.
Hissema [Garslhuizen], 1287.
Hitjes, Joachim, 2838.
Hit[t]iens, Wypcko, 3306, 3313.
Hittens, Yctti.en, 4061.
Hochepied, Gerard Johan de, 3485.
Hochepied, De, 3485wapen.
Hoedenborch, Ernst van, 4930.
Hoedenbergs, Heilena, 2866.
Hoedenborg, Hindrickjen, 2030, 2033.
Hoedenhorgh, Jan, 1508.
Hoefschmidt, Ariaan Ariaans, 4636.
Hoeickes, Popko, 2299.
Hoeisum [Warffum], zie: Hoisum.
Hoeites, Luppo, 4087.
Hoeckx, Lamme, 1882.
Hoeksema, Evert, 132e, 138g, 139.
Hockema, Fokke Egberts, 837.
Hoeksema, Jurrye, 193c.
Hoexum, Eybenius, 2126.
Hoexum, Geertruida, 2012.
Hoexum, Sirp, 4191.
Hoexum, Sirp Antoons, 227Aaz.
Hoemen, 3493wapen.
Hoen, 403wapen.
Hundricken, Albrt, 2962.
Hoenrix, Gerhardus, 3187.
Hoendrix, Meit, 1178.
Hoendrix, 1181, 2397, 2400, 2406, 4466wapen.
Hoerhuzen, zie: Hornhuizen.
Hoerenbeck, zie: Hoornbeek.
Hoeth, Albert Willem[s], 4045, 4750.
Hoet, Elisabeth, 2600.
Hoeth, Hesther Catharina, 3336, 3339.
Hoeth, H[indrik] R[udolf], 4154, 4157.
Hoeth, Cebes, 1801.
Hoevel, Fredericus ten, 143b, 332.
Hoevel, Van, 577, 582, 961, 962, 2964, 2965, 3195, 3718, 3719, 3941wapen.
Hoevenbergh, H[enrik] R., 3907a, 3907h.
Hof, Albert Harmens, 129a, 129b.
Hofhuis[en], Jo[h]annes, 2005, 2007.
Hofman, Albert, 1428.
Hofman, Andreas, 1626.
Hofman, Hendrik, 227Ab.
Hofmans, Catharina, 1428.
Hofman, Reinder Harmannus, 227Aap.
Hoffman, 5107.
Hofsnider, H., 1346.
Hofsnider, 4603.
Hoffste, Hindrick, 4742.
Hofstede, Maria Johanna, 5110.
Hogemaheerd [Toornwerd], 3696.
Hoogemeeden, 2146, 2173 — Kerkvoogd[en] 2144, 2154 — Predikant 2144, 3141 — Schepper 229b — Volmagt 2144.
Hogenberg, Hendrik, 3229.
Hoogezand, Bank 1979 — Catechete 3259 — Goudsmid, zie: Zilversmid — Grafzerken 1980, 1981 — Hervormde kerk 1977-1981 — Klok 1977 — Plak 5095 — Predikant 1978, 1980, 3258 — Preekstoel 1978 — Schoolmeester 5095 — Zilversmid 227Aby — Zie: Overwater, Stadwyck, Vredenburg.
Hohenlandsberg, Van Schwartzenberg en, zie: Schwarzenberg en Hohenlandsberg, Van [Thoe].
Hoykes, Grietie, 591.
Hoisingius, Goedefridus, 809.
Hoising, Hermannus Christiaan, 5139.
Hoisingius, Simon, 3594.
Hoisum [Warffum], 3943, 3944, 3968, 3970, 3980, 3981.
Hoitinge, Grete, 1969.
Hoxter, Jurjen Meter van, 4982.
Hol, Aeltien Jurjens van, 3204.
Hola, Angelia ten, 2938.
Hola, Antonius ten, 1334i, 1477.
Holdinga [Hollinga, Holinga], Van, 2025, 2402, 2590, 3017, 4263, 4268, 4269, 4321, 4337, 4456, 4458, 4550, 4551, 4608, 4626wapen.
Holhuis, 71.
Holinga, zie: Holdinga.
Holckes, Ide, 5018.
Holland, 4118 — Admiraliteitsheer 1329b.
Holland, Noord, zie: Noord Holland.
Hollander, Phylipus Cornelis, 2906.
Hollander, K., 141.
Hollenborg, Frans, 139.
Hollinga, zie: Holdinga, Hottinga.
Hollo, Geert, 4984.
Holm, Joannes, 2182.
Holst, Andreas, 857.
Holst, leltie, 866.
Holst, Claes, 1326d.
Holstein, Anna, 2134.
Holsteyn-Ploen, Bernhard van, 28.
Holte, Ludolf de, 3096.
Holte, Elteke ten, 4384, 4664Ab.
Holte, Johan ten, 512.
Holten, Reent ten, 4472, 4474.
Holten, Writzer ten, 4444, 4466.
Holte, Te[n], 514, 3839, 4259.
Holte, Ten [1], 512, 516, 1171, 1987, 2255, 4383-4385, 4394, 4454, 4455, 4457, 4460-4462, 4469, 4470, 4474, 4664Abwapen.
Holte, Ten [2], 1288b, 3445, 3489, 4472wapen.
Holte, Ten, zie: Tonholte.
Holten, Van, 1171, 1712, 4460wapen.
Holthuis, Arent, 1381.
Holthuis, Frans, 227Ak.
Holthus, Jan, 46m.
Holthuis, M., 70.
Holwerd, Predikant, 803.
Holwierde, 473, 1960, 2053, 3493, 3502-3504, 3506, 3645, 3646 — Avondmaalsbekers 1966, 1967 — Banken 372, 1962-1965 — Doopsgezinden 374 — Eigenerfden 370 — Gedenkbord 371 — Gedenkstenen 369, 374 — Gewelfschilderingen 367, 368 — Grafzerken 373, 374, 1968-1976 — Hervormde kerk 1960-1976 — Kerkvoogden 371, 1960, 1961, 1966, 1973 — Kerspel 370, 1976 — Klokken 370, 1960 — Lantaarn 371 — Organist, Orgelist 1960, 1976 — Orgel 1961 — Pastoor 367, 370, 371 — Pastorie 369 — Predikant 1960, 1961, 1966, 1969, 1971, 1972, 1973 — Rooms-katholieke kerk 367-374 — Schepper 1974 — Schoolmeester 1976 — Uurwerk 371 — Vermaning 374 — Zie: Klein Wierum, Meiweruhem.
Holwinde [Usquert], 3842.
Homan, Anje Reinders, 777.
Homan, Hendrik Jan, 1395, 1455.
Homan, Herman Georg, 1395.
Homan, H., 1901.
Homan, Jan Reinders, 772.
Homan, Cryn, 5032.
Homan, Reinder Jans, 762, 772, 773.
Homan, Sytske [D.], 3025, 3027.
Hombergen, 2706.
Homburg, 11.
Homma, Laurentius, 3421b.
Hommenes, 5108.
Hommes. Aaltjen, 3049.
Hommen[e]s, Ayold[us], 1578, 4921, 4922, 5108, 5123.
Hommes, Eltje, 3050.
Hommens, Enne, 667.
Hommes, Fokko, 2834, 4052A, 4053.
Hommes, Geessyn, 2537.
Homme[n]s, Hemme, 1110, 1113.
Homnes, Heero, 1117, 1120.
Hommes, Klaas, 628, 2624.
Hommes, Martje, 4135.
Hommens, Poppo, 4515A.
Homsterland, zie: Humsterland.
Homsterzijlvest, 232.
Hongarije, Maria van, 328.
Hontohe, 1516wapen.
Hooft, Albert Harmens, 129a, 129b.
Hooftman [genaamd Van Eychelberch], Albert[us], 1524, 1542, 1551A, 1559, 1560B.
Hooftman, genaamd Van Eychelberch, Arnout, 1551A.
Hooftman, genaamd Van Eychelbergh, Elisabeth, 3827.
Hooftman, genaamd Van Eychelberch, Hendrik, 1542.
Hooftman, genaamd Van Eychelberch, 1542, 1551A, 1559, 1560B, 2723, 3827wapen.
Hoogduitsche te voet, regiment, 3284.
Hoogkerk, 243i, 1987, 1989 — Avondmaalsbeker 1984 — Avondmaalsschotel 1983 — Bank 1982 — Diaken 1984 — Grafzerken 1985-1997 — Hervormde kerk 1982-1997 — Klok 375 — Landdagcomparant 601NB — Olderlingh 1984 — Predikant 1984, 2166, 2169, 2171 — Resident 1989 — Ridder 1989 — Rooms-katholieke kerk 375 — Zeepzieder 1994, 1995 — Zie: Elmersma.
Hoogkerk, Sara Catherina, 4153i.
Hoogte, De, [Vliedorp], 2791, 2795.
Hoogwatum [Bierum], 972.
Hooren, Cyriacus, 1802, 5000.
Hoorn, Christophorus, 2924.
Hoorn, Petrus, 4997.
Hoorn, Den, [Groningen], 4855.
Hoorn, Den, [Oosternieland], 3060, 3070, 3074 — Huisman 3073, 3080.
Hoorn, Den, [Warfhuizen], 4001, 4002, 4007A, 4008 — Gedenksteen 4659 — Goudsmid, zie: Zilversmid — Collecter 4005 — Koopman 3999C, 4000, 4005 — Missaal 4660 — Pater s.j. 3998 — Rooms-katholieke kerk 4659, 4660 — Zilversmid 227Aby.
Hooren, Tryntje ten, 872.
Hoorn, F. van, 1106.
Hooren, J. van, 4078.
Hoornbeek, Albartus, 5105.
Hoornbeeck, Arian van, 4943.
Hoornbeek, David van, 1627.
Hoerenberk, Jacob van, 110.
Hoornbeek, Catharina, 1443.
Hoorenbeeck, Simon van, 1456.
Hoorenbeeck, 1456wapen Hornenborch, Joannes, 2133.
Hornenbergius, Joannes, 3414.
Hoorneberch, Joannes Frederici, 3414.
Hoorndyk, Jan Derks, 43.
Hoornen, Elisabet van, 1051.
Hopma, Derkje Bartelts, 4225.
Hopma, Lambert, 1247.
Hopman, Jan Luurts, 2543, 2546.
Hoppenbrewer, Egbertus, 4310.
Hoppinck, Henrica, 2616.
Hora, Anna Maria, 2664, 4591.
Hora, Johan, 2663, 2665, 2669.
Hora, 2669, 4591wapen.
Horen, zie: Hoorn.
Hornekens, Ael... 1587B.
Hornekens, Albert, 3311.
Horenken, Egbert, 1797b, 3191A, 3193.
Horenken, E., 1323.
Horenken, Geertruid, 1429, 1435, 1668, 2278, 2280, 3415.
Horenken, Ger[h]ard, 1793d, 3029, 3187, 4456, 4596, 4597, 4604.
Horenken, Johan, 344, 356A, 705, 1537, 1668B.
Horenken, Johanna, 1089, 1101.
Hoorenkens, Margreta, 1532.
Horenken, Margaretha Josina, 3192, 4459.
Horenken, Sibilla, 3191A, 3193.
Horenken, Steven, 1330d.
Horenkens, 1429, 1435.
Horenken 333n, 344, 356A, 705, 1089, 1330d, 1532, 1587B, 1668, 1668B, 1682, 1730, 1744, 1793d, 1797b, 2280, 2283, 2403, 2407a, 3029, 3191A, 3192, 3193, 3196, 3311, 3415, 3457, 3719, 3838, 4459, 4604wapen.
Horn, Den, Doopsgezinde gemeente, 4633 — Lessenaar 4633.
Horn, Louwina ten, 3779.
Horn, Ter, [Delfzijl], 1017.
Horn[e], Ter, ['t Zandt], 4416, 4417, 4425 — Diaken 4501 — Leeraar 4416 — Mennoniten 4416, 4501.
Hornekens, zie: Horenken.
Hornenborch [Hornenberg], zie: Hoornborch, Hoornberg.
Hornhuizen, 376, 2002, 2003, 2006 — Avondmaalsbeker 2003 — Balk 1998 — Bank 2000 — Bijbel 2001, 2002 — Grafzerken 376, 2004-2015 — Hervormde kerk 1998-2015 — Kerkvoogden 1998, 2003 — Klok 3213 — Collator 1998, 2003 — Coster 1999 — Predikant 1999, 2003, 2005, 2007-2012 — Redger [Regiger] 1999 — Rooms-katholieke kerk 376 — Toren 1998 — Uurwerk 1999 — Zie: Tammingaborg.
Horniken, zie: Horenken.
Hosson, Fredrik Carel de, 227Acs.
Hottinga, 606.
Hottinga van Kee, 1737wapen.
Houbings, Adelheida, 1316.
Houbingius, Henricus, 4362, 4371.
Housum [Warhum], zie: Hoisum.
Houtman, 3059.
Houttuyns, Lauwerelia, 1619.
Houttuin, 1817.
Houwerda, I[e]tien [Jetske], 281, 613.
Houwerda, Snelger [van], 270, 277, 281.
Houwerda, 231c, 270, 277, 281, 598, 613, 624, 1172, 1173, 2001, 2285, 2716, 3486, 3487, 3489wapen.
Houwerzijl, 3904 — Secretaris 738 — Smid 3903.
Houwerzijl, Enno Sibrands, 32.
Houwink, Barak, 3173.
Houwinga, 4462wapen.
Hoove, Lammetien ten, 1477.
Hoven, Lucas ten, 117.
Hovestadt, 3997.
Hoovinghe, Albert, 129d.
Hovingh, Gerrit, 45, 46o.
Hovingh, G., 603.
Hovinck, Harmen, 1628.
Hovinck, Hindrick, 4786.
Hoovinghe [Hovinckl, Jan, 129d, 143j.
Hovingh, Lammert, 190.
Hovingh, Roelyna, 1391.
Hoving, R., 2138.
Hoving, Willem, 433.
Hubbeldinge, 1520, 3841, 3937wapen.
Hubbelink, J[ohannes] C[onradusj, 4155, 4172, 4176.
Hubert, Hendrik, 227Ad.
Huyberts, Andries, 3421c.
Huyberts, Geertruy, 3421d.
Huiberts, Huibert 3421b.
Huiberts, Maria, 3421b, 3421c.
Huiherts, Pieter, 3421b.
Huginge, Reynolt, 3331.
Huginck, Simen, 5132.
Hugo [Veri], 2279.
Huim, 4259wapen.
Huinga, Arnout, 1794i.
Huynge, Ode, 471.
Huing[h]a, Rodolf [Rudolf], 469, 470, 472, 1541.
Huinga, 333i, 471, 472, 514, 516, 794A, 806, 1517, 1524, 1541, 1794i, 2403, 3311, 4259wapen en wapen Ten Holte [2].
Huies, Rembt, 430.
Huis, Hermannus, 657, 658.
Huys, Hindrick, 5067.
Huis, H., 1961.
Huis, Cornelus, 227Aca.
Huis der muuren [Eppenhuizen], 1154.
Huis te Bunde, 961.
Huis te Oosterwytwerd, 3096, 5159.
Huis te Wedde, 22, 549.
Huisman, Elo Jans, 3434.
Huisman, Eppo Martens Remkes, 1940.
Huysman, Laurens, 1106.
Huisman, Jan, 4917.
Hulscher, Jan, 4637.
Hulsebusch, Daniel, 592.
Hulsebusch, Henricus, 592, 4166.
Hulsebus, Johannes, 4565.
Hulsebos, Roelf Abrahams, 227Aam.
Hulzewe, Jannes, 97h.
Hulshof, Gerrit Berends, 639.
Hulsius, Joh[annesj, 1914a, 1914b.
Hulsius, J., 5105.
Hulsius, Paulus, 1910.
Hulst, 4139.
Hulten, Lucas van, 1798.
Hulten, Van, 1101wapen.
Humalda, Ebel Juliana Aebinga van, 4106.
Humalda, Van, 4106wapen.
Hummel, W.J., 2734.
Hummens, Harmen, 5031.
Humsterland, 3007, 4270, 4458, 4542, 4664Ab — Grietman 3017 — Secretaris 2769.
Hundinga [Hundenghe], [Eenrum], 1049, 1050, 1052, 1053.
Hundricken, Albrt, 2962.
Huninga, Ailko, 4289, 4296.
Huininga. Ambtman, 4297.
Huninga, Bonno, 4295.
Huininga, Brand, 4295.
Huninga, Doedo, 850, 1531.
Huninga, Dodo Allart, 3017.
Huninga, Eppe, 4292, 4294.
Huninga, Johan, 1287.
Huninga, Pieter Harms, 1085.
Huninga, Sebo, 847.
Huyninga, Teete, 1560A.
Huninga, Tiddo, 1794f.
Huninga, 847, 850, 1287, 1531, 1560A, 1794f, 3020A, 3391, 4294, 4296wapen.
Huininga [Bedum] 834 — [Eenrum] 1065, 4117.
Hunsingo, Landdagcomparant 601NB.
Huisen, Anna Mariea van, 1905.
Huisynmaker, Jan Jans, 149b.
Huising, Okko Hindriks, 227As.
Huizenga, Freerk Pieters, 786.
Hu[i]sing[e], Jan, 121, 144b.
Huisinga, Jocgem, 142.
Hu[i]singe, Claes, 4944, 4945.
Huizinga, Lue Derks, A1292B.
Huizinga, Leu T., 2051, 2052.
Huizinge, Lippe Sierts, 791.
Huisenga, Martjen Tammes, 2442.
Huisinga, Pieter Derks, 3699, 3701.
Huisinga, Roelf, 227Aav.
Huisinga, Syrt Derks, 778.
Huizinga, Stientje C., 2051, 2052.
Huisinga [Huizenga], Tamme Egges, 3085, 3859.
Huizinga, Tamme Lues, 2054.
Huisinga, Tamme Pieters, 761.
Huizinge, Tryntje Lippes, 791.
Huisinga, Tryntje Tammes, 4425.
Huizinge, 1528, 1561, 2018, 2021, 2031, 3719, 4074 — Bijbel 2022 — Diaken 2042 — Gebrandschilderd glas 2016 — Grafzerken 377, 378, 2023-2058 — Hervormde kerk 2016-2058 — Kerkvoogden 2021 — Klok 2018 — Collator 2018, 2019 — Koorhek 2021 — Pastoor 377, 378 — Predikant 2021, 2022, 2026, 2027, 2030, 2034, 2037, 2038 — Preekstoel 2020 — Ridder 2016, 2021 — Rooms-katholieke kerk 377, 378 — Schepper 243h, 2042 — Schoolmeester 2039 — Trotseerloodje 2017 — Windvaan 2019 — Zie: Fraem, Melkema.
Huising, J.M. Coenders van, zie: Coenders, J. M.
Huizinge, Johanna Juliana Coenders van, zie: Coenders, Johanna Juliana.
Husmans, Geeske [Geessin], 805, 1805.
Huizum — Avondmaalsschotel 4151, Kerkvoogdij 4151.
Huttenga, Luitjen, 653.
Huvel, Van, zie: Van Hoevell.
H..., Eltio [Beerta], 849.
H..., Jan Jansen van 1566.
H..., Sicko [Scheemda], 3330.


Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina