Index - B

Index - B


B. [Groningen] 1448, 1696, [Leens] 2230 — B.A. [Groningen] 4827, [Niehove] 428 — B.B. [Groningen] 4813, 4814, [Lagemeeden] 381 — B.E. [Groningen] 1759, 4979 — B.G. [Groningen] 4993 — B.H. [Groningen] 4767 — B.I. [Groningen] 347, 4980, [Leens] 2236 — B.C. [Appingedam] 691, 692, [Vriescheloo] 3907a — B.M. [Grijpskerk] 1876, [NiekerkHunsingo] 2783 — B.N. [Leens] 2241 — B.W. [Groningen] 4973.
Baen, Hinricus, 1923.
Baer [De Bare] 2716, 3096wapen.
Baerna[w]we, 3096.
Baertrna, Reynder Alberts, 3459.
Bafo [Baffelt], 705, 714, 720, 725, 4596 — Bakker 751 — Balk 702 — Diaken 733 — Doodkisten 706-713 — Doopsgezind leraar 756, 761 — Eigenerfde 3637 — Gasthuis 5111A — Gedenkstenen 701, 5111A — Grafzerken 291, 714-794 — Harthouwer 745 — Herbergier 793 — Hervormde kerk 701-794 — Huisman 766, 769, 781, 785 — Cavallerie 713 — Kerkvoogd[en] 701, 702, 704, 729 — Kerck... 731 — Kerspel 3627 — Collator[en] 701, 729, 4185 — Koopman 736, 737, 742, 753, 769 — Landman 792 — Naamplaten 706-713 — Ouderling 738, 749, 765 — Overrigter 738 — Pastorie 290 — Portret 290 — Predikant 290, 701, 702, 722, 730, 731 — Preekstoel 704 — Ritmeester 713 — Rooms-katholieke kerk 290, 291 — Rouwbord 705 — Schatbeurder 733 — Schepper[ij] 243f, 739, 1077 — Zylrigter 739, 765 — Uurwerk 703 — Zie: Almaheerd, Hielkemaheert, Hylkemaheert, Lutkesaaksum, Meiland, Meyma, Rasquert.
Bajes, Ybe, 1000.
Backhuis, Evert, 62a.
Backhuis, J., 63a.
Backer, Albert Jakobs, 3680.
Bakker, Aldert Stoffers, 4007.
Bakker, Anna, 1073, 1074.
Backer, Arent Dercks, 5005.
Bakker, A.B., 154.
Bakker, A.I., 155.
Bakker, A.W., 1413.
Bakker, Eyse Pieters, 2395, 2396.
Bakker, Evert Pieters, 3762.
Bakkers, Grietie, 1409.
Bakker, Harryt Eyses, 2395.
Bakker, Jacobus, 46o.
Backer, Jacob Jansen, 4832.
Backer, Jan Jacobs, 593.
Backer, Jan Luitjes, 1780.
Bakker, Tjark Willems, 3473.
Bakker, Ude Derks, 3110.
Backer, 3005, 3012wapen.
Bacot, G.J.G., 3003.
Baldringa, Grietie, 644.
Baldringa, Hindrik Claasen, 641.
Baldringa, 640.
Ballen, Agatha van, 511.
Ballen, Ave van, 296, 511.
Ballen, Derrick van, 347.
Ballen, Johan van, 347, 1516.
Ballen, 296, 297, 347, 1728, 3489, 3716, 3839, 3938, 4330, 4358, 4452wapen en wapen Coninck.
Balsters, Albert, 1075.
Baltsers, Berent, 5056.
Balsters, Ida, 3998D.
Balsters, Wybe, 3035.
Balt, Harcke Jacobs, 44.
Balthasar, Jurjen, 247, 2068, 3665c, 3835A.
Baltus, Nelletie, 3421b.
Balveren, 705, 2074, 3486, 3487, 4264, 4626wapen.
Bandsma, Seerp, 1416.
Banga, P.B., 156.
Barbançon, De Ligne de, zie: Ligne de Barbançon, De.
Barbertien, vrouw van Wilte Eerekens, 4979.
Barbitonsoris, Henricus, 293.
Barch, T.V., 1608A.
Barchuis, Albartus, 4917.
Barchuis, Harmen, 96a.
Bare, De, zie: Baer.
Barelts, Eiso, 2766.
Barels, Jan, 2139, 4767.
Barets, Claesien, 4767.
Barels, Cornelys Jansen, 1848.
Barels, Wessel, 4749.
Barels, 1101wapen.
Bareltien, vrouw van Jacob Ayels Smit, 5089.
Barge, zie: Wolfsbarge.
Barkhout, Antje, 3444f, 3444g, 3444x.
Barkhout, Aris, 3444l, 3444v.
Barkhout, Diewertje, 3444h, 3444s.
Barkhout, Grietje, 3444i, 3444j, 3444m, 3444w.
Barkhout, Hendr. Jansz., 3444b, 3444c.
Barkhout, Jacob, 3444p.
Barkhout, Jan, 3444o, 3444q.
Barkhout, Jan [Maartensz], 3444e, 3444NB.
Barkhout, Jannetje, 3444r.
Barkhout, Maerte [Janse], 3444a, 3444d, 3444k, 3444u.
Barkhout, Maartje, 3444n, 3444y, 3444NB.
Barklag, A., 5127.
Barckman, Gerrit, 144e.
Barlagen, B., 1609.
Barlagen, Verman, 1609A.
Barlagen, ...ien, 1609A.
Barlham, zie: Broeckhuisen van Boerrelam.
Barlinckhof, Abraham, 1414, 1508, 1577.
Barlinckhoff, A., 28, 1323.
Barmentlo, 4262wapen.
Barmerheerd [Zandeweer], 4344.
Barnda, Wilhelm, 5106.
Barnda, 297, 577.
Barold[i], Jan, 5146, 5147.
Barsens, 705wapen.
Barta [Groningen], 1609B.
Bartelts, Jan, 4765.
Barthelts, Lucia, 1289.
Bartensleve, Von, [Bartensleben], [Wartensleben], 1736, 2707, 2712, 2716wapen.
Bartode, Jannes, 1177.
Bartolomeus, Epke, 1493.
Bartolomeus, Rewinck. 4444.
Baruchs, Izaak, 4679.
Basse, Anna Jacomina, 3304.
Bassen, Agnes van, 1179.
Bassen, Van, 1179wapen.
Bastenaken, [Bastenach], zie: Bastogne.
Bastyaens, Goesen, 131a.
Bastians, Jochum, 2740.
Bastiaens, Johan, 111a .
Bastogne [Bastenaken], [Bastenach], 2712, 2732.
Basuin, Grietien, 1322A.
Bazuin, Jan, 4139A.
Basuin, Johannes, 4139A.
Basuin, Roelof, 1322A.
Batenborch, Van Bronckhorst en, zie: Bronckhorst en Batenborch, Van.
Bauke, vrouw van Harm Jannes, 1322.
Bauko [Midwolda] 426, [Midwolde] 427.
Baukum [Zeerijp], zie: Boukema.
Baulard, Godfrid, 2548.
Baurmeester, Rembertina Maria, 1206.
Bauwrmeister, Willem, 1334e.
Baurmeister, W., 2249.
Bauts, Harmen, 1311.
Bauwkema [Zeerijp], zie: Boukema.
Bavingh, Egbert, 2916.
Bavinck, Everhard, 5125, 5126.
Bavinck, Roelof, 4878, 5106.
Bavingk, Rudolph, 5152.
Bavinck, R., 5106.
Bavingh, Tymen, 1477.
Bavingh, ... na, 1373.
Bawema, 810wapen.
Ba... [Niehove], 428.
Beaumont, Claude, 5003.
Bebingh, Hindrick, 131c.
Bebingh, Johan, 3286.
Bebingh, 3286wapen.
Becherer, Bartholomeus, 4936, 4937.
Becherer, Hyndrick, 4996.
Becherer, N.B., 4764.
Becherer, 5107.
Bedum [Beem], 798, 799, 808, 960, 1082, 2021, 2379, 4455, 4542 — Adjudant 815 — Altaar 294 — Avondmaalsbeker 797 — Boekhouder 797d — Edelluyden 795 — Gebrandschilderd glas 794A — Gemeentebestuur 3052 — Goudsmid, zie: Zilversmid — Grafzerken 294, 798-837 — Hervormde kerk 794A, 837 — Huisman 812, 827, 834 — Calendarium 293 — Cavallerie, 821 — Kerkvoogd[en] 795-797c, 804 — Klok 795 — Klokstoel 796 — Collator 796 — Koster 293 — Missaal 293 — Notaris 293 — Organist 2706 — Orgelmaker 2706 — Ouderling 834, 837 — Pastoor 292, 293 — Pastorie 292, 1311 — Predikant 795, 803, 805, 809, 811, 820, 832, 835, 3850 — Rooms-katholieke kerk 292-294 — Schepper 245 — Schoorsteenmantel 292 — Zilversmid 227Abj — Solliciteur 821 — Timmerman 796 — Vicarius 293, 294 — Zie: Alma, Folkerda, Huininga. Schultinga.
Bedumer zijlen, 245.
Beecks, Janhen ter, 4750.
Beeck, P[etrus] ter, 2468, 3667.
Beeck, Van der, 2285wapen.
Be[e]ckhuis, Albert, 132e, 133k, 140.
Beekhuis, E., 5107.
Beeltsnyder, Wyer, 1977.
Beem, zie: Bedum.
Beer, Baruch de, 4707.
Beerling, Everhardus, 138g.
Beerta [Oude Beerta], 1130A — Apoteker 859 — Armen[tafel] 5097, 5098 — Brouwer 865 — Eigenerfde 853, 857, 870, 882 — Geëligeerde 867, 879, 883 — Gemeentebestuur 2821 — Grafzerken 840-886 — Hervormde kerk 838-886 — Hopman 841 — Ingezetenen 839 — Kerkvoogd[en] 839, 855, 866, 876, 879 — Klok 839 — Koopman 857, 859, 875 — Luitenant 855 — Ouderling 861, 866, 875, 876, 882 — Predikant 851, 852, 856, 864, 881 — President 2821 — Schotels 5097, 5098 — Trotseerloodje 838 — Volmagten 839.
Beerta, Oude, zie: Beerta.
Beerte, vrouw van Wolter Jansen Kaermender, 5092.
Beertyen [Groningen], 1493.
Beertsterhamrik, zie: Nieuw-Beerta.
Bee[rt]sterhogen [Beertsterhoven], 862, 870, 873, 2810.
Beerwouts, 891, 4626wapen.
Beesten, 2403wapen.
Beesterhogen [-hoven], zie: Beertsterhogen.
Begemann, Frederik Adolf, 2667.
Beyeren, Maximiliaan Hendrik van, keurvorst en aartsbisschop, 25, 28.
Beilstein, 1792.
Beima, Aeltyn, 580.
Beyma, Jan Popkens, 1610.
Beyma, Titia, 1693A.
Beyma, Van, 1676, 1693Awapen.
Beyrinck, Jan Peters, 4812.
Bek, E., 1086.
Beke, Jan Berns ten, 143e.
Bekenkamp, B., 2472.
Bekers, Catharina, 4717.
Beckhuis, zie: Beekhuis.
Beckeringh, Aeltien, 2030.
Beckring, Alagonda, 3973.
Beckeringh, Beerta, 3742.
Beckeringh, Egberdina, 2881.
Beckeringh, Frederikus, 2811.
Beckeringh, Frederikus Tjapkes, 2822.
Beckeringh, Gerhardus, 2686, 2862.
Beckeringh, Hermannus, 2877.
Beckeringh, Johannes, 2879, 2880.
Beckeringh, Lambertus, 2030, 2034, 2038.
Beckeringh, L[ammetien], 3160, 3161.
Beckeringh, L., 3172, 5156.
Beckering, Lubb. Wilh., A3292A.
Beckeringh, Reint, 4302, 4303.
Beckeringh, Wilhelmus, 2037, 2038, 4301.
Beckeringh, Wilhelmus loannis, 2021, 2026, 2027.
Beckeringh, W., 5156.
Belier, Susanna, 4727.
Bellinga, Hame, 5101.
Bellinga, J., 112.
Bellingeweer, 250b, 888, 896, 4106, 4109 — Doodkisten 892-894 — Gedenksteen 887 — Grafzerken 895-897 — Hervormde kerk 887-897 — Klok 888 — Collator 888, 896 — Collector 4183 — Naamplaten 892-894 — Predikant 897, 3845 — Rouwborden 889-891.
Bellingwolde, 543, 1796a, 1796c, 4016 — Amunitsmeister 909 — Armentafel 5099, 5100 — Assessor 928, 936 — Balk 295 — Diaconie 5099 — Erfgeseten 928 — Forteresse 909 — Gedenksteen 898 — Goudsmid, zie: Zilversmid — Grafzerken 903-950 — Hervormde kerk 898-950 — Huisman 937 — Kaarsenkroon 901 — Kandelaar 902 — Kerkvoogd [en] 898-901, 937, 941 — Klokken 899 — Collatoren 898 — Compagnie te voet 916 — Koopman 919 — Leenman 22 — Luitenant 916 — Organist 901 — Orgel 900 — Ouderling 923, 931, 932, 937 — Paghtgericht 928 — Predikant[en] 21, 851, 898-901, 907, 918, 3419 — Priester 295 — Proviandmeester 909 — Rechthuis 21 — Richter 898, 899, 903-905, 920, 924 — Rooms-katholieke kerk 295 — Zilversmid 227Aas, 227Abk — S.S.M.candidaat 913 — Schoorsteenmantel 21 — Schotels 5099, 5100 — Toren 898 — Zie: Wedde [c.a.].
Bellingwolderschans, zie: Oudeschans.
Bemerwolde, 2866.
Bemmelen, Tomas van, 4939.
Bend, Derek, 5006.
Bendits, Jacob, 4697.
Benedictus, Taeke, 4777.
Benes, Eltien, 2637.
Beenens, Esse, 435.
Beenes, Frouke, 1075.
Benen, Margret, 2162.
Benes, Tjacko, 238k, 2865.
Bengen, Johan, 4638.
Beninga, Gebca, 1517.
Beninga, Snelger, 1517.
Beninga, 584, 806, 890, 1038, 1172, 1173, 2285, 2404, 2407d, 3195, 3196, 3717, 3719, 3840, 4178, 4259, 4263, 4626wapen.
Benne [Eexta], 1112.
Bennema, Berend Jans, 227Abu.
Bennema, 2957wapen.
Bennes, Bontko, 2371.
Bennes, Gerryt, 2032.
Bennes, Oemke, 1107.
Bennes, P., 157.
Benninga, 705, 890, 1173, 4454wapen.
Benninck, Warmolt, 1900.
Benoy, Cornelis, 4761.
Bensema, Harrit, 1033.
Bentheim, 1579B.
Bentinck, A[mbrosia] E[lisabeth], 1170, 1942, 4264, 4287, 4449, 4626.
Bentinck, 2965, 3939, 3941, 4264, 4626wapen.
Bentna, Reneko, 370.
Ber, Baruch, 4707.
Ber, Isasschar, 4707.
Berchuys, Adam. 237a.
Berchuis, Harmen, 98c.
Berchuys, Hermanna Elisabeth van, 1395.
Berchuys, Maria Albertina van, 1310.
Berchuys, Maria Beerta van, 4442.
Berchuys, Tjaart van, 1829, 1906.
Berchuys, Van, 237a, 1310, 4442, 4443wapen.
Be[e]rents, Albert, 4077, 4079, 4092, 4101, 4102.
Berents, Anje, 2657.
Beerens, Anna, 3918, 3922.
Berents, Arent, 4902.
Beren[t]s, Berent, 131d, 3929.
Berens, Davit, 191.
Berents, Derek, 4969.
Berents, Egbert, 2625.
Berents, Eye, 2422.
Berens, Eilart, 3739, 3742, 3747.
Berents, Elsche, 3265.
Berents, Ettien, 3524.
Berents, Evert, 4824.
Berends, Feibe [Fiebe], 900, 901.
Berents, Frerick, 4907, 4908.
Berents, Geert, 5013.
Berents, Geertien, 4776.
Berents, Gese, 4776.
Berents, Grietie, 3957, 4430.
Beerents, Harm, 3789.
Berents, Heine, 1923.
Berents, Hindrick, 143g, 4820.
Berens, Jacob, 4996.
Berents, Jan, 82a , 83, 131b, 143e, 236d, 239f, 240e, 241h, 3327, 3332, 3702, 3706, 3855, 4340.
Berents, Claes, 3006, 3278, 4051.
Berents, Kornellis, 4501.
Berents, Christophorus, 3650.
Berents, Lammert, 158.
Berents, Lubbert, 1767.
Berents, Luy, 131c.
Berents, Luitien, 5064.
Berents, Marya, 3197A.
Berents, Martien, 1153C.
Berents, Michiel, 4077.
Berens, P[i]eter, 194, 3930, 4577.
Berents, Roebert, 4776.
Berends, Roelf, 4344.
Berents, Sander, 138d, 138e.
Berens, Tonnis, 133j.
Berents, Warner, 5124.
Berends, Willem, 4638.
Beerents, ..., vrouw van Pieter Storm, 4084.
Bergh, Arys Gerryts ten, 80q.
Berge, 3997.
Berge, G[erhardus] ten, 1323, 1324, 1791d, 4844.
Berghe, G. ten, 1323.
Berg, Gerrit van den, 193b.
Berg, Harmanes van den, 105.
Bergh, Johannes van den, 3421b.
Berghe, Henrick van den, 555.
Berge, Wilhelmus van, 147.
Bergen, A[ndries] H[eeres] van, 2120, 2144, 2667, 3114, 3604, 3898.
Bergen, A. van, 839, 2836, 3056.
Bergen, H. van, 3056.
Bergen, Margaretha van, 4720.
Bergen op den Zoom, 1586.
Berghuys, A. H., 4346.
Berghuis, B., 3580.
Berghuis, Hendrik [Hendrik], 116, 240a, 240m.
Berghuis, Henricus, 1000, 3606b.
Berghuis, Lammert, 1777.
Berghuys, Petrus, 236bwapen.
Berghuis, Stientje Jans, 3774.
Berghuis, 241d.
Berghuys, 236bwapen.
Bergsema, M., 159.
Bergum, 2711.
Bergum, Adam van, 4917, 4918.
Berckhuis, Jacob Jacobs, 1534.
Berl, Mozes Aaron, 4687.
Berl, Wolf, 4687.
Berlage, Ber., 1609.
Berlyn, Riegiena Rosina, 4640.
Berlijn, 2740.
Bern, Digna Maria van, 3182.
Bern, Gerhard van, 3183.
Bernhard van Galen, vorst en bisschop van Munster, 25, 28.
Bernhard van [Holsteyn-]Ploen, 28.
Bernharde, Johanne, 293.
Bernardi, Johannes, 440.
Bernhardi, Petrus, 3156, 3157.
Bertels, Timen, 3055.
Bertramus [Middelstum], 2581b.
Bertus [Groningen]. 1498.
Berum, Abel van, 967.
Berum, Bernhard van, 952, 960, 2964.
Berum, Berent van, 961, 3907f.
Berum, Everdina Cornera van, 3708, 3713, 3718.
Berum, Johan van, 1968.
Berum, Christina Emerentia[na] van, 566, 573, 574, 577, 582, 584.
Berum, Onno van, 1728.
Berum, O[nno] Joachim] van, 951, 953, 958, 962.
Berum, Remmert van, 297, 1960, 2390.
Berum, Thecla Elisabeth van, 257, 2965, 2970, 2973.
Berum, Willum van, 353, 1728.
Berum, Van, 297, 344, 353, 566, 573, 574, 577, 582, 951, 958, 960, 962, 967, 1232, 1667A, 1962, 1968, 2077, 2079, 2964, 2965, 2968, 2969, 2973, 3195, 3708, 3713, 3718, 3719, 3838, 3907f, 3941, 4031-4033, 4599wapen.
Berum, zie: Bierum.
Beerum [Eenrum], 1075.
Besten, Gerhardus a, 1010, 1015.
Besten, Machteld van, 3289.
Besten, Maria van, 1548.
Besten, Van, 889, 896, 1014, 1015, 1548, 1670, 2285, 3161, 3162, 4623, 4716, 4790wapen.
Besuinck, Egbert, 2615.
Beswert, 1262A.
Beteke [Zuidhorn], 519.
Betien, masoer, 575b.
Beetinck, Willem Geerts, 4759.
Betingehiem [Uitwierde] 1553.
Betje, vrouw van Isak Leer, 4703.
Bethlehem [Rottum], 3232, 3241, 3249, 3264, 3265, 3267.
Beugel, W., 34.
Beukema, Geert Klaasens, 3886.
Beukema, Geeske Mennes, 3885.
Beukema, Jacob Pieter[s], 2181.
Beukema, Jan, 2796.
Beukema, Jan Jans, 2793.
Beukema, Klaas Mennes, 3886.
Beukema, Wietske Jans, 2014.
Beuns, Hippolitus Alexander Josephus, 1512.
Beuslager, zie: Böselager.
Beusum [Vierhuizen] 3873.
Bever, De, 584, 890, 2285, 2404, 2407d, 3840, 4626wapen.
Beveren, Antonius Wilhelmus van, 4080d.
Bewes, Jutte, 459.
Be... [Warfhuizen], 3998B.
Byenkorf, Willemtien Evers, 1572.
Byckelte, Geert van, 380.
Bylant, 4452, 4453, 4551wapen.
Byler, Gualtherus a, 3029, 3034.
Bijler, 3029, 3034wapen.
Bijma [Faan], 232, 1168, 1258.
Byma, 1921a.
Bymholt, Derck, 5145A.
Biponto-Palatinus, 1999, 2003, 2011.
Bierum, 297, 952, 953, 955, 963, 964, 1311, 3472 — Avondmaalsbeker 958 — Banken 956, 957 — Grafzerken 296-298, 964-972 — Hervormde kerk 951-972 — Huisman 970 — Kerkvoogd 951 — Klok 951 — Klokstoel 952, 953 — Collator 951 — Orgel 954, 955 — Ouderling 970 — Predikant 951, 968, 4413 — Rooms-katholieke kerk 296-298 — Rouwborden 960-963 — Schenkkan 959 — Zie: Berum [Van], Hoogwatum, Luinga, Watum.
Bierum, H.J. van Bolhuis van, zie: Bolhuis, H.J. van.
Bierum, Jan van, 66.
Bieruma, Johannes, 663.
Bieruma, Lambertus, 1387.
Biervliet, commies, rentmeester, 3898.
Byssum, Jan Gerdts van, 3820.
Byssum, 3491, 3493, 3503, 3504, 3820 — Landbouwer 3812.
Biiter van Rees, ...ve, 529.
Biiter, zie ook: .
Bywema, Reyner, 283.
Bywema, Syboldt, 283.
Bywkemoey [Godlinze], 1311.
Bickens, Reniere, 1415.
Billinckwolde, zie: Bellingwolde.
Binkis, Symon, 146k.
Birken, Van, 577.
Birza, Lubbertus, 4047.
Birza, Reindert, 227Acf.
Birza, Roelofie, 5102.
Birza, Wolter Jan, 227Abv.
Bisschops, Philippyntien, 4943.
Bitter, Jan. 94.
Blaggay, Von, 3021.
Blank. Willem. 227Aas.
Blanckenstein, zie: Blanckstein.
Blanckert, Abraham. 3421b.
Blanekaert, Andries, 3421b.
Blanckert, Anna. 3421a.
Blanckert, Elisebet, 3421a, 3421c.
Blanckert, Gregorius, 3421a.
Blanckert, Isaack, 3421b.
Blanckert, lakobus, 3421b.
Blanckert, Johannes, 3421b.
Blanckert, Catarina, 3421a.
Blanckert, Klas, 3421a.
Blanckaert, Leenuert, 3421a-3421c.
Blanckert, Leonard, 3421b.
Blanckert, Lysbeth, 3421b.
Blanckert, Pieternella, 3421b.
Blanck[en]stein, [E]ysebrandus, 2469, 2470.
Blanckstein, Elisabet, 3260.
Blanck[en]stein, Fredericus, 2469, 2470.
Blanckstein, Peter. 4188.
Blankstein, Timotheus, 4198.
Blankestein, Th., 2022.
Blarichorst, 2285wapen.
Blouw, D.B., 160.
Blauw, Frederick. 1611.
[Blouw], Jakob Harms, 4635.
Blouw, Jan Roelofs, 4635.
Blaauw, Regnerus, 3114, 3115.
Blouw, Roelof Harms, 4635.
Blau, Johanna Maria de, 1207.
Blauma, Reugger, 477.
Bloupot, Jakob, 143k.
Blaupot, Simen Jansen, 639.
Blauwe Borg, De, [Obergum], 2989.
Bleeker, Klaas, 5110.
Bleeker, S. J., 2695.
Blencke, Bern,. 5105.
Blencke, B., 34.
Blenke, Jan Dercks, 79, 80a.
Blencke, Johannes, 73d, 575a.
Blenck, Johan Dercks, 80b.
Blencke, J.. 70.
Blen[c]ke, Maria, 3296, 4150.
Blencke, N., 1155.
Blencke, Weduwe hopman, 70.
Blencke, 3296, 4150, — wapen.
Blenke, 71.
Blesvick, 3194cwapen.
Blijham, 543, 1796a, 1796c, 3918, 4016, 4171 — Architect 973 — Assessor 985 — Avondmaalsbeker 975 — Diaken 984 — Dykrigters 14 — Erfgezeten 985, 988-991 — Gedenksteen 973 — Grafzerken 976-993 — Hervormde kerk 973-993 — Kerkvoogden 973-975, 4177 — Kerspelkist 14 — Klok 322, 974 — Leenman 22 — Pagtgerigt 984 — Predikant 295, 973-975, 978, 986, 993 — Volmagten 973 — Zie: Wedde [c.a.].
Bliterswijk, Von, Zie: Von Blitterswijk.
Blickies, Hindrick Jurjens, 120.
Blickman, LA., 2156.
Blink, Albartus, 3746, 3753, 3758.
Blink, Eeu[w]ke, 3751, 3755, 3758, 3763, 3770, 3858.
Blinck, Jan, 2893.
Blink. Roelf, 3871.
Blink, Tietje, 3763.
Blitterswyck, Von, 2707, 2712, 2716wapen.
Bloem, Harm, 215.
Bloemendal, 4264, 4626wapen.
Bloemersma, Josina Petronella Alberda van, zie: Alberda, Josina Petronella.
Bloemert, Henrick, 5140.
Bloemert, H., 34.
Bloemert, Hendrik H[armen], 5130, 5131.
Bloemert, H.H., 1439.
Bloemkamp [Wittewierum] 558.
Blok, Gerardus, 140.
Blocq, Helena de, 3819 .
Blocq, Jan de, 3818.
Bloupot, zie: Blaupot.
Blouw, zie: Blauw.
Blumen, zie: R[h]unen.
Boode, Claes Willems, 143h.
Bodelschwing, zie: Bolswin, Von.
Bodron, Martinus, 102.
Bodts [Both], Lambart [Lammert] 1174, 1175.
Bodts, Wilmyntie, 1175.
Boeckens, Hopman, 1572, 1592.
Boeckent, Geert Willems, 4891.
Boekholt, Harmen Hindricks van, 5078.
Boeckholt, Hindrick, 4638.
Boecop, [Van]. 1171, 3493, 4460wapen.
Boelard, Daeyken, 4723.
Boete [Groningen], 1587A.
Boelema, Cornelia, 2357, 2362.
Boeles, Aafke, 594.
Boels, Abel Hindriks, 3056.
Boelens, Bene, 1548A.
Boetes, Gerbrandt, 3520.
Boelen, Hendrick, 1373.
Boelens, Isebrant, 73e.
Boelens, Jacob, 4049a.
Boelens, Jan, 1103, 5139.
Boetes, Cornelis, 301.
Boelens, Siwerdus, 2301.
Boelens, Wytske, 1856.
Boelman, 794Awapen.
Boelmans, Albertjen, 3924, 3926.
Boelsema[heert], [Lellens], 2290, 2292, 2295.
Boelsiabmaheert [Loppersum], 2337.
Boenen, Von, 3997wapen.
Boer, E.E.de, 241.
Boer, Claes de. 4305n.
Boer, Rikkolt Pieters de, 227Aaq.
Boer, Ten, 492, 808, 1228, 3486, 4385 — Avondmaalsbeker 3594A — Gedenksteen 458 — Grafzerken 3595-3601 — Hervormde kerk 3594-3601 — Kerkvoogd 3599 — Klok 3594 — Collator 3599 — Landdagcomparant 601, 601NB — Predikant 1932, 1980, 2840, 3594, 3595 — Rooms-katholieke kerk 458 — Schepper 2311.
Boerema, Grietien, 4279.
Boernonville, zie: Bournonville.
Boerrelam, Broeckhuisen van, zie: Broeckhuisen van Boerrelam.
Boersema, Derk M[certens], 1865, 1869.
Boursema [Buirsema], Jacop, 80ad, 87.
Boersema, J.M., 1843.
Boertange Avondmaalsschotel 2277 — Fort[resse] 23, 994 — Gedenksteen 23 — Grafzerken 994-997 — Hervormde kerk 23, 994-997 — Kommandant 955 — Commies 995, 996 — Convoyen en licenten 995 — Majoor 4999 — Munitiemagazijn 23 — Ontvanger 995 — Predikant 994, 2869.
Boesma, Cyperyanes, 138b.
Boeseggius, Henricus, 293.
Boetes, Gertrud, 2761.
Boetes, Casparus, 3028.
Boewes, Anje, 1974.
Boy, Hindrick Harmens, 2298.
Boies, Ebel, 3815.
Bojes, Menne, 3736.
Boyckema, Jan, 3876.
Boima, Anska, 4058.
Bois, Joanna du Goudi a, 2062.
Bois, Nicolas du, 4718.
Bois, P. du, 3421c.
Bok, A., 610.
Bockes, Geertien, 1012.
Bockorst, Ruiddolfa, 1362.
Boekhorst, 794A.
Bockma, 1172wapen.
Boxbergen, 3096.
Bokum [Kloosterburen], 2119.
Bole [Feerwerd], 316.
Bolhuis, Abel Eppo van, 243o, 254, 3123, 3954, 3960, 3961.
Bolhuis, Ahelus Lamberti a, 2166.
Bolhuis, Ella Catharina van, 4312.
Bolhuis, Harmannus van, 1497l.
Bolhuis, H. van, 2182.
Bolhuis, H.J. van, 3874.
Bolhuis, Jan[nes] van, 55, 3954, 3987.
Bolhuis, C., 2571I.
Bolhuis, Lambertus van, 3112, 3123.
Bolhuis, Michiel [Michael] van, 3934, 3947, 3949, 3954 3967 3973.
Bolhuis, M. van, 256.
Bolis, Cornelis, 301.
Bolsiersema [Scherfsborg], [Leermens], 383h, 1311, 1548, 2254, 4345.
Bolsward, 4306.
Bolswin, Von, [Bodelschwing, Von], 2707, 2712wapen.
Bolt, Albert, 1212.
Bolt, Aleida, 1081.
Bolt, Gepke Alberts, 2564.
Bolt, Geesyna, 2425, 2432, 2433.
Bolt, Jacob, 5103.
Bolt, Jacob Eisse, 3594A.
Bolt, Johan, 1158.
Bolt, Cornelis, 1211, 2564.
Bolt, Meinardina, 1866.
Bolt, Peter, 3483.
Bolt, Peter Ennes, 1157.
Bolt, Tobias, 1254.
Bolta, 539, 624wapen.
Bolte, Jan, 228.
Bolting, Albertien, 5046.
Bolting, Harrem, 5046.
Bomsterzijlvest, 232.
Bona 1541.
Bonda, zie: Bunde.
Bondsma, G., 1417.
Boonekamp, Salomon, 1409.
Bonne [Midwolda, Oldambt], 426.
Bonnes, Albert, 5049.
Bonnes, Anje Jans, 4190.
Bonnes, Anna, 1262A.
Bonnes, Derk, 52.
Bonnes, Derk J., 52.
Bonnes, Janna, 2047.
Bonnes, Jullena, 2046.
Bonnes, Klaas, 2043.
Bonnes, Luhge, 1954.
Bonnes, Nanne, 2460, 2461.
Bonnys, Pieter, 4064.
Bonnes, Trintien, 2640.
Bonserna, Geert, 211.
Bonsema, G., 232, 1417, 1418.
Bontekoe, Willem Jans, 145.
Bonteman, Maeitien Pieters, 3891.
Bonthuis, Derk, 3740.
Bonthuis, Derk [Aljes], 2366.
Bonthuis, Derk Sebes, 2296.
Bonthuis, Sebe D., 2295.
Bonthuis, Swaantjen D., 2105.
Boogh, F. van der, 4632.
Booys, P. de, 3421c.
Boockoop, zie: Boecop.
Borema, Harm Jannes, 1322.
Borg Godlinze, 1309, 1311.
Borgh, Eweke, 519.
Borgh, Adriana ter, 5135.
Borgh, A.J. ter, 1419, 2569.
Borgh, H. ter, 1419.
Borgh, Jan ter, 73d.
Borch, Ter, 800wapen.
Borg, Ter, 624wapen.
Borch, Ter [Warfhuizen], 327, 384, 1793g, 4542.
Borg, Ter [Wirdum], 4253.
Borg, Ter, Schepperij, 234c.
Borch, Anna de Sighers ther, zie: Sighers ther Borch, Anna de.
Borch, Gysbert de Sighers ther, zie: Sighers ther Borch, Gysbert de.
Borch, Willem Clant to der, zie: Clant, Willem.
Borch, Allard Philip van der, 4600.
Borch, J.C. van der, 603.
Borch, Van der, 4600wapen.
Borgel, Harmannus, 4507.
Borger, Sculte, 5046.
Borgesius, Geertruida, 3796.
Borgesius, Goedbard, 21.
Borgesius, Jacobus, 21, 1814.
Borgesius, Joachimus, 4919, 4923, 5109.
Borgesius, J., 898, 5105.
Borgesius, J.G., 900, 901.
Borgesius, Lucretia, 5103.
Borgesius, Michael, 4386, 4389.
Borgesius, 21wapen.
Borch[h]ard[t], J[ohannes], 246, 248, 603, 974, 1043, 1047, 2569, 3007, 4078, 4106, 4157, 4445.
Borgman, Geertje Klasens, 2015.
Borgman, Hendrik Klaasens, 2015.
Borgman, Ipe Klasens, 2119.
Borgman, Klaas Everts, 2119.
Borgman, Trientje, 2119.
Borgniual, 891wapen.
Borchol, 3509.
Borgsweer, Armevoorstanderen 1001 — Avondmaalsbeker 1001 — Gedenksteen 998 — Grafzerk 1002 — Hervormde kerk 998-1002 — Kerkvoogd[en] 998-1000 — Klankbord 1000 — Klok 999 — Ouderlingen 1001 — Predikant 998-1001, 3606d.
Borgweer [Wehe], 4029.
Borck, Johan van, 4469.
Borck, Nicolaus van, 1793h, 4448, 4450, 4454.
Borck, Willem [Wilhelmus] van, 228, 1171, 4451, 4460.
Borck, Van, 1171, 1722, 1793h, 4441, 4442, 4448, 4450, 4451, 4454, 4460, 4469wapen.
Borculo, Drost, Wapen, wapen Lintelo [2].
Born, Bernard, 227Acw.
Borst, Beerent, 138f.
Bor..., Jannes, 4003.
Bos, Allert Jans, 4039.
Bos, Derk Cornellys, 3467.
Boss, Engelina J., 1598.
Bos, Grietje Pieters, 1892.
Bos, Harmannus Derks, 227Aay.
Bosch, Jakob Jans, 3851.
Bos, Jan Cornelis, 3812.
Bos, Jan Pieters, 4118.
Bosch, Cornelius [Knellys] Derks, 3471, 3472.
Bos, Laurens, 1497d.
Bos. Pieter Jans, 3230.
Bosch, Den, zie: 's-Hertogenbosch.
Böselager [Beuslager], 606, 1038, 2078, 3017wapen.
Booser, M. de, 70.
Bosker, J.H., 227Aw.
Boschma, J., 2138.
Bossche, Ten, 4262wapen.
Boscher, J.H., 227Aw.
Bosscher, Jan Geerts, 2485, 2486.
Bossyn, H.H., 161.
Both, zie: Bodts.
Bote, Caspar[us], 3416.
Bothenius, Adriana, 3786.
Bothenius, Louis. 1334h.
Bothenius, L., 10.
Boterdiep, 24.
Botties, Albert, 5099.
Botjes, Edze, 4533.
Botjes, Eltje, 4535.
Botjes, Grietie, 4532.
Botnia, Syts [van], 1178.
Botnia, Sixtus van, 1178.
Botnia, 624, 2006wapen.
Botterkoopster, Hille, 4843.
Botterman, E., 1597.
Botterup, Gerdt Gerdts, 4638.
Bottichius, Henricus, 2139A.
Boudron, Franciskus, 3573.
Bouer, Daniel, 3001.
Bouer, Frena, 3001.
Boukamp, Teunis, 61b.
Boukema [Baukum, Bauwkema, Baukuma], [Zeerijp], 1273, 4382-4385, 4463, 4466, 4488, 4490, 4493, 4500.
Bouma, H., 4052, 4053.
Bouman, Bronno T., 2535.
Bouman, Henricus Luitjens, 2471.
Bouman, H., 5169.
Bouman, H.L., 2530, 2532.
Bournonville, 4264, 4626wapen.
Boursema, zie: Boersema.
Bourtange, zie: Boertange.
Bout, Anna Clasina [a], 3505.
Boute, 514.
Bouwens, Edse, 431.
Bouwens, Jacobtien, 3349.
Bouwens, Jan, 1966.
Bouwes, Joh., 1961.
Bouwma, Wildrik H., 3813.
Bow ..., [Groningen], 1541.
Bo..., Jan, 2055.
Braak, N., 98d.
Braak, Justus ter, 1448.
Braak, Claas ter, 116.
Braeck, Theodora ter, 1401.
Braemsche, Ebbe de, 1544A.
Braemsche, 1544A, 3841, 3937wapen.
Brabant, Hoge raad, 3505.
Brabant, Raadsheer, 3505.
Brake, 4258.
Braake, De [Obergum], 797b, 2987.
Braecke, Arent ter, 4823.
Bra[ac]kel, Van, 714, 1288b, 2707, 2712, 2716, 4259, 4264, 4626wapen.
Bramsch, 806wapen.
Brandt, Steph. Hk., 901.
Brantlecht, Geert Harmens, 5031.
Brants, Garbrant Tymens, 1850, 1856.
Brandts, Jan Willem, 3417.
Brandts, Johannes, 2984.
Brants, Tryntie, 1857.
Brass, Barber, 2329.
Brass, J[oh]annes, 2325, 2327.
Brass, Lucas, 2327.
Bras, Pieter, 2325.
Brazil, Predikant 1186.
Braunius, Johannes, 4735.
Brauns, Johs., 1412.
Brauwer, zie: Brouwer.
Brebys, Margreta, 1370.
Breede, 1004 — Avondmaalsbeker 1007 — Bank 1006 — Diaken 1007 — Grafzerken 1008, 1009 — Hervormde kerk 1003-1009 — Kerckmeester 1003 — Klok 1003 — Collator 1004 — Orgel 1005 — Ouderling 1007 — Predikant 1003, 1007, 3636 — Uurwerk 1004 — Wedman 3990. Zie: Eppenheerdt.
Breede, Jan Clant van de, zie: Clant, Jan.
Bre[e]denborg [Warffum], 3934, 3941, 3963A, 3966, 3983, 3991.
Bregenbeek, Frerik, 935.
Bregenbeek, Frerik Albers, 926.
Bregenbeek, Geeske, 21, 901.
Breegenbeek, Harm Freeriks, 937.
Bregenbeek, 21wapen.
Breider, Pieter Cornelis, 5074.
Breider, Willem Pieters, 5058.
Brekhoff, David, 61a.
Bremen, 459, 1115, 1265, 2732 — Bode 5025.
Bremensis, Eilardus Lodwicus, 1220.
Bremensis, Joannes, 426, 5141.
Brendern van Wiederstein, 963wapen.
Breslers, Jan Tiddens, 78.
Briensen, zie: Van Brienen.
Bri[e]nen, Van, 714, 2707, 2712, 2716, 4259wapen.
Briezenka, 1499.
Bril[l], Joh., 2568-2571.
Bringues, Sophia de, 1585.
Bringues, De, 1585wapen.
Brincks, Arnoldus, 113.
Brittannië, Groot. zie: Groot-Brittannië.
Broyls, Arent, 3745A.
Broeils [Broiels], Edse, 3968, 3970.
Broyels, Hayo, 1509.
Broeils, Joannes, 4058.
Broeils, Lubbartus, 2317, 2325.
Broils, Sebastianus, 4058.
Broeils, Steven, 3980, 3981.
Broeils, Tryntien, 3952.
Broek [Wierhuizen], 4140 — Koopman 4140.
Broek in Waterlant, 1073.
Broeck, Ten, 806, 3872wapen.
Broeck, Van [der], 891, 4626wapen.
Broekhuisen, Johannes van, 564.
Broeckhuisen, Reiner van, 4909.
Broekhuyzen, 4626wapen.
Broeckhuisen van Boerrelam [Barlham], 3194bwapen.
Broens. Davyt, 238i.
Broersema, Anna Margaretha, 4664Ab.
Broersema, Anna M.R., 4664Ab.
Broersema, Date, 357B.
Broersema, Dato Dietlef, 4664Ab.
Broersema, Pabe, 3028, 4542.
Broersema, Pietertie, 1180.
Broersema, Tiaert Christopher, 231n.
Broersema, Wigb., 1794d.
Broersema, 231n, 357B, 1101, 1171, 1180, 1528, 1679, 1794d, 2404, 3445, 3454, 3489, 3490, 3716, 3717, 3788, 3841, 4259, 4358, 4455, 4457, 4461, 4462, 4542, 4625, 4664Abwapen.
Broesema, zie: Broersema.
Broy[e]ls, zie: Broeils.
Brock, Eendrike tho. 2886A.
Brock, Tom3872.
Brocksmit. Jakob, 136.
Bromed, zie: Bromer.
Bromer, Aaron, 4685.
Bromer, David, 4685.
Bromet, zie: Bromer.
Bromleuw, Agnes, 5093.
Brommelcamp, Albert, 1497n.
Brominelcamp, A., 37.
Brommersma, Martjen Wibes, 3593.
Brongers, Bouke, 2510, 2511.
Brongers, Edzoo, 2676.
Brongers E[ppo], 3619, 3624.
Brongers, Luitjen, 992.
Brongers, L.B., 5172.
Brongersma, Julke, 363A, 363.
Bronckhorst en Batenborch, Johan van, 46b.
Bronckhorst [en Batenburg], 46b, 2078, 2713wapen.
Bronnes, Aaltje, 944.
Bronnens, Grietien, 2325.
Bronnes, Jantien, 2500.
Bronnens, Pieter, 1343.
Bronnens, Siabbe, 1773.
Bronnes, Siabbo W., 3399.
Bronnens, Willem, 2316.
Bronts, Anna, 2314.
Bronts, Jantjen, 3409.
Brons, Wubbelt, 3917.
Brontsema, Anna, 2296.
Brontsema, Bront Heyes, 2290, 2292.
Bronsema, Enno Nomdes, 32.
Brontsema, Cornellis, 2289, 2293.
Brontsema, 2282, 3374wapen.
Broos, Jannes, 4420, 4421.
Broos, Trientje, 1255.
Brauwer, David, 5110.
Brouwer, Engel Engelkens, 3918, 3922.
Brouwer, Engelke Hindriks, 3914.
Brouwer, Harm Jans, 2546.
Brouwer, Hinderik J., 2657.
Brouwer, Hindrick Claesens, 1766.
Brouwer, Jan Luirts, 2543.
Brouwer, Jan Roelofs, 5076.
Brucherus, E[ngelbertus], 32, 603, 655.
Brucherus, H[eino] H[ermannus], 652, 655, 661.
Brucherus, J[acobus], 3668, 3669.
Brucherus, Johannes] C[hristophorus], 650, 655, 661.
Brugge, 4721.
Brugge, Henryck ter, 333n.
Bruggen, Wilhelmus ter, 333n.
Bruggen [1], Ter, 516, 1516wapen.
Bruggen, Ter, 333n, — wapen.
Bruggen, Gerrit van, 213.
Bruggers, Engel, 938, 939.
Bruggers, Naantje Engelkens, 3914.
Bruggers, Tettje Engels, 938.
Brugma, Johanna, 2565, 2567.
Brugma, J.D., 2565.
Brugmans, Antonius, 1392.
Brugman, Jan Jansen, 1360.
Brugman, Joan, 111b.
Brugman, Hopman, 1360.
Bruin, Jan die Vuyle, 4812.
Bruinier, Jan, 60e.
Bruins, Derck, 5144, 5145A.
Bruins, Geert, 138k.
Bruins, Harke, 3633, 3634.
Bruins, H., 91.
Bruins, Jacob, 1847.
Bruins, Jan, 1792, 1793.
Bruins, Jantien, 3222.
Bruins, Jurjen, 97h.
Bruins, Sybrand, 258, 3638.
Bruckhorst, Johan, 1823.
Brun, Baduinus, 4638.
Brungers, Julie, 1885.
Brunnens, Grietie, 2260.
Brunes, Siabbo, 1142.
Brunts, Tiarck, 298.
Bruns, Willem, 1944.
Bruns, ... [Leens], 2223.
Bruntinck, Bartoldus, 304.
Budde, Gerardus, 383e.
Budde, Van, 2707, 2712, 2716, 3096-3098, 3661wapen.
Budde[n]borg, 3096, 3646.
Buer, Ten, zie: Boer, Ten.
Buiksloot, 3421b.
Buir, Ten, zie: Boer, Ten.
Buirma, Klasien Cornelys, 1252.
Buirma, Kornelis, 1246.
Buirsema [Boersema], Jacob, 80ad, 87.
Buckhorst, Aleyd van, 473.
Buckhorst, Elisabeth, 620.
Buckhorst, 620, 690, 1553.
Buckhorst, Van, 473, 1362, 3096wapen.
Bulderen, H[indrikI G[errit] van, 1325d, 1345.
Bult[en], Frerick Hindrick[s], 77.
Bunau, 577.
Bunde [Bonds], 3917 — Kerkvoogd 2866 — Predikant 2675 — Zie: Huis te Bunde.
Bunga, zie: Buininga.
Buningh, Anna, 4560.
Buining, Franciscus, 951.
Buningh, Fransois, 4560.
Buningh, Frederich, 4560.
Buning, F., 1978.
Boning, Gerard, 113.
Buningh, Joannes Francois, 115.
Buningh, Lubbertus, 4544f, 4560.
Buining, Reinder, 216.
Buning, T. de Cock, 5172.
Buningh, Wigboldina, 4560.
Buningh, 4544f, 4561.
Buininga [Bunga], 4031wapen.
Bunisenus, Harmannus, 2192.
Bunninga, 847, 1287, 1531, 4292, 4294, 4296wapen.
Burchgraef, zie: Burghgraef.
Buren, Alligen ten, 275.
Buren, Marien ten, 276.
Burger, Frederic[us] U[da]Iric[us], 1191, 1200.
Burgerhuys, Michael, 3898.
Burghgraef, 891, 4626wapen.
Burgwal 4730.
Burg ... van de, 670.
Burckhorst, Johan, 1823.
Burmania, Anna van, 407, 408, 560.
Burmania, Geertruyd Foek van, 4106.
Burmania, G. T.van, 4106.
Burmania, Titia Barbara, 4262.
Burmania, [Van], 407, 1693, 2006, 3301, 4106, 4262wapen.
Burssum, 806wapen.
Busch, Bernardina, 2512.
Bus, Egbert, 144a.
Busz, Gerhardus, 3574.
Busz. Henricus, 4739.
Busch, Izaak, 111j.
Bus[z], Jan Egberts, 133h, 143e.
Bus, Cristoffer, 4978.
Busch, Marcus, 3934, 3950.
Busch, Martinus, 5105.
Busch, Nicolaes, 1793k, 4718.
Busch, R[eneke], 228, 1324, 1420, 1612, 1663, 1785, 5102.
Busch, Sara, 596.
Bus[s]ch[e], Van, 2707, 2712, 2716wapen en wapen Amelunxen.
Buseman, F.H., 3310.
Buseman, H.K., 3367.
Bushuis, Jan, 1790, 1791.
Busscher, Aaldrik Eilderts, 2826.
Busscher, Geert Eilderts, 2812, 2821.
Busker, Meerten, 2491.
Busscher, Meerten Brongors, 2504.
Buytenpost, Ryck, 5152.
Bu[y]ter, Johannes, A322B, 323, 1311.
Butforde, Preekstoel 806.
Butghens, Wyllem, 435.
Buitink, Jurjaan, 1658A.
Butler, William, 1583, 1978.
Buttingha, Niclas van, 1901.
B..., Hitje Derks, 3870.


Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina