Index - P

Index - P


P.A.V. [Groningen] 1661 — P.B. [Appingedam] 265, [Ter Apel] 554 — P.D.T. [Losdorp] 2384 — P.E. [Appingedam] 683, [Groningen] 5066 — P.G. [Godlinze] 5113, [Groningen] 4732, [Oldenzijl] 3029 — P.H. [Eppenhuizen] 1146, [Groningen] 359, 1662 — P.I. [Groningen] 336, [Ranum] 3219 — P.J.K. [Bellingwolde] 901 — P.J.M. [Groningen] 151 — P.K. [Bellingwolde] 902, ['t Zandt] 4347 — P.K.S. ['t Zandt] 4347 — P.L. [Tolbert] 3675 — P.N. [Holwierde] 1960 — P.T.S [Winsum] 4217 — P.W. [Huizinge] 2017, [Veendam] 3872.
Pabus, Quintyn, 5151, 5152.
Paden, Reyndert van der, 4158a.
Payters, Tjark, 1964.
Palatinum, Biponto, 1999, 2003, 2011.
Palen, De, [Westerwijtwerd], 4131, 4134.
Pallandt [Palant], Van, 2707, 2712wapen.
Palmer, Jannes, 53.
Palmar, Cornelia, 1176A.
Palmer, Wilhelmus, 3869.
Pal[t]s, Tweebrucken, 1999, 2003, 2011.
Pander, Willem, 80m.
Panhuys, Jan Ernst van, 5169.
Pannekoecke, De, [Godlinze], 1311.
Pansers, Evert, 1225.
Pantser, Sikke, 3875.
Panser [Vierluizen], 2072, 3827, 3873, 3883.
Panser, 3454.
Panser [1], 1223, 1225, 3827, 3873wapen.
Panser [2], 1101wapen.
Papenkop [Usquert], 3851.
Papink, B., 71.
Papink, E., 71.
Pappinck, Harman, 1330e.
Paping, Jan, 227Abz.
Papingh, Weduwe J., 70.
Papingh, M.B., 70.
Papingh, M.E., 70.
Papink, W., 71.
Papma, Harcko, 432.
Papma, Rempt. 429.
Pappus a Tratzberg, Petrus, 1521, 4927.
Pars, Jaques, 46m, 602.
Pars van Dam, G., 674.
Pasor, Matthias, 4729.
Pastorius, Gerhardus, 1369.
Pastorius, Maria, 1369.
Pater, J., 2826.
Pathuys, Ense, zie: Pathuis, Mense.
Pathuis, Jacobus, 4741.
Pathuis, Joannes, 4741.
Pathuysz, Mense, 1358, 1363, 1461.
Pathuis, 1550.
Pauly, Christiaen, 111f, 111g.
Pauli, Rolof, 3285.
Pave van Darthuisen, 3194bwapen.
Peeuwsum, Popke van, 1688.
Peynman, S. Jans, 152.
Peipinge, W...tien, 1347.
Peise, 4717, 4719, 5142d, 5142e.
Pekela, zie: Nieuwe Pekela, Oude Pekela.
Pelinck, J., 3308, 3309.
Penninck, Garbrant, 189b.
Penon, P., 5169.
Pep[p]inge, Weintgen, 1347.
Peppinck, Anna Catharina, 4664A.
Pesman, Jan, 3619.
Pesman, Johannes, 3636.
Pesman, Zacharias, 4127.
Peter[s], zie: Pieter[s].
Petersbuiren, zie: Pieterburen.
Peetes, Merten, 3213.
Petit en Fritsen, 4651.
Petri, Nicolaus, 3888e, 3893.
Petri, Timan[n]us, 383g, 395, 397, 399.
Petzenius, Johannes, 3271.
Petten, 5112.
Pewsum, Popco van, 1688.
Pfalz, 1999, 2003, 2011.
Pieck, 2076.
Pykes, Jan, 140.
Pyloorsema [Den Ham], 1559.
Pilon, Antje, 2107.
Pieman, Carel, 5135.
Pipenpoy, 891wapen.
Pypper, H.H., 152.
Pierius, Gerhardina Hajolina, 993.
Pierius, Gerhardina Lucretia, 814.
Pierius, Gerhardus, 5103.
Pyrsema, Gesyna, 3039.
P[i]eter [Appingedam], 668 — [Visvliet], 3896.
Peter ... rs [Toornwerd], 3693.
Pieterburen, 234d, 3029, 3719, 3940, 4596 — Bank 3192 — Bel 3193 — Eerste steen 3188 — Gedenkstenen 3187, 3188 — Gewelfschotels 442 — Grafzerken 444, 3197-3212 — Hervormde kerk 3187-3212 — Huisman 3200 — Kerkvoogd[en] 443, 3187, 3188 — Klok 443 — Collator 3187, 3190 — Collectezak 3193 — Koopman 3207 — Koperslager 3190 — Landman 3209 — Opsigter 3209, 3210 — Orgel 3191A — Paalwerk 3209, 3210 — Pastoor 443, 444 — Portaal 3187 — Predikant 3205 — Preekstoel 3191 — Rooms-katholieke kerk 442-444 — Rouwborden 3194-3196 — Schoolmeester 3188 — Smit 3208, 3211 — Toren 3188 — Uurwerk 3189 — Waard 1311 — Wedman 3210 — Windvaan 3190 — Zie: To Dyke, Dyksterhuis, Teemaheert, Wibbenga.
Peters, Aechtye, 2609.
Pieters, Aafke, 3434, 3462, 3521.
P[i]eters, A[a]ltjen, 822, 2571Q, 4202.
Peters, Aam, 2462.
Peters, Afke, 1315.
P[i]eters, Albert, 2130, 2655, 3852, 3982.
Pieters, Allart, 3848.
Pieters, Altien, 822.
Pieters, Anje, 1104A, 1104B, 1920, 2641, 4007A, 4630.
Peters, Anna, 2202.
Peter, Anne ... Mar ..., 3896.
Pieters, Arys, 2791.
Peters, A., 3932.
Pieters, Bartolt, 5012.
Pieters, Beertien, 1803.
Pieters, Bene, 238b.
Peters, Beerent, 3197A.
Peters, Boughien, 4565.
Peters, Boucke, 2617.
Pieters, Bouwe, 2506.
Pieters, Derck, 3247.
Pieters, Ebelie, 4489.
Pieters, Edo, 4288.
Peters, Eeckien, 2325.
Pieters, Egbert, 2099.
Peters, Eysse, 2395.
Pieters, Eltien, 2645.
Pieters, Engel, 3605.
P[i]eters, Enne, 1104A, 2640, 2642, 4390.
Pieters, Eppo, 5112.
P[i]eters, Evert, 2857, 3321.
Pieters, Freke, 4075.
Peters, Frouke, 2040.
Peters, Geert, 2392A.
P[i]eters, Geertie[n], 767, 776, 1301, 4222.
Pieters, Geertruit, 2659.
Pieters, Geeske, 3466.
Peters, Geesien, 1773.
Pieters, Grietie, 1283, 3201, 4214.
P[i]eters, Haye, 110, 494, 3902G.
Pieters, Harko, 874.
P[i]eters, Harmen, 1805, 1984.
Peters, Helye, 4129B.
P[i]eters, He[e]re, 999, 1065.
Pieters, Hesterdyna, 3293.
Pieters, Hiddetgen, 2571AB.
P[i]eters[en], Hindrik, 461, 191, 258, 819, 3232, 3767, 3867.
Pieters[z], H., 176, 5158.
P[i]eters, Jacob, 965, 966, 3233, 3833, 4209.
Pieters, Jacobtien, 636.
P[i]eters, Jan, 98c, 612, 824, 1009, 1637, 1957, 2202, 2786B, 5001, 5088.
Pieters, Jantien, 4282.
Pieters, I.K., 662.
Pieters, Kas Doje, 258.
Pieters, Klaes, 1070, 2096.
P[i]eters, Cornelis, 812, 2125, 2566, 2631, 2775-2777.
Pieters, Kornelske, 1956.
Pieters, Kunje, 2102.
Pieters, K., 2144.
Pieters, Louke, 3088.
Pieters, Lourens, 2571X.
Pieters, Luirt, 4432, 4435.
Pieters, Lulof, 2647.
Peter, Luitjen, 1190.
Pieters, Martjen, 3767, 3906, 4807, 4808.
Pieters, Mathys, 3189.
Peters, Merten, 230m.
Peters, Peelman, 3815.
P[i]eters, P[i]eter, 1858, 1861, 4578A.
Peters, Pieterke, 4133.
Pieters, Reyner, 2860.
Pieters, Reint, 4971.
Pieters, Rine, 3188.
Pieters, Roelf, 4290.
Peters, Symen, 747.
Pieters, Siementje, 2441.
Pieters, Siertje, 828.
Pieters, Sikko, 3264, 3265.
Pieters, Styntje, 4196.
Peters, Swier, 1311.
P[i]eters, Tamme, 763, 2035, 2036.
Peters, Tewes, 4378.
P[i]eters, Ties [Thys], 2651, 3189.
Pieters, Tjaart, 3756.
P[i]eters, Tjapko, 2889, 2890.
Payters, Tjark, 1964.
Peters, Tomes, 597.
Pietersen, Tomas H., 3767.
Pieters, Tonnis, 4063.
P[i]eters, Tryne, 3214, 4855, 4857, 5016, 5062.
P[i]eters, Tryn[t]je 3693, 4060.
Pieters, Ulfert, 237f .
Peters, Wicher, 2605.
Pieters, Willem, 1104C, 5058.
Pieters, Wilte, 3048-3050.
Pieters, Wolte, 4094.
Peters, Writzer, 1273.
Pieters, ... [Leens], 2205 — [Usquert] 3864.
Pie ... [Scheemdaj, 3368C.
Piccardt, Alexander, 3607a, 3966.
Piccardt, Engelprecht, 1333.
Piccardt, Fossea Margareta, 1136.
Piccardt, Gualtherus, 1579A, 2121, 2124.
Piccardt, Hendrik, 3902.
Piccardt, Henric, 1909-1913, 1915-1919, 2121, 3205, 3445, 3446.
Piccardt, J[ohannes], 3205, 3955, 3956.
Piccardt, Occo, 2121.
Piccardt, 1136, 1579A, 1909-1913, 1915, 1916, 1919, 2121, 2124, 3205, 3445, 3446, 3607a, 3956, 3966wapen.
Pilger, Pieter, 68h.
Pimperlinck, Laur[entius], 626, 631.
Pissat [Pisset], Guilame, 1326b.
Polacius, Christina, 2508.
Placius, Johannes, 3346, 4418.
Platenaar, Marten, 2277.
Pleckenpoll, 3997.
Plettenburg, 3454, 4031, 4258wapen.
Pleun, Bernhard van, 28.
Ploen, Bernhard van Holsteyn, 28.
Poekens, Tammo, 1277.
Poel, Tryntje Klasons de, 1875.
Poelgeest, 3012wapen.
Poelgeest, 3012, 3014, 3021.
Poelman, Cornelis, 111j, 5101.
Poolman, Peter, 1086.
Pol, 3194cwapen.
Polacius, zie: Placius.
Polanen, 3194cwapen.
Polders, 258.
Polleman, zie: Polman.
Pollinck, Geert, 3417.
Polman, Antoni, 1564, 1740.
Polman, Enno, 1309.
Polman, Folkert, 1309.
Polman, Johan, 1037, 1038.
Polman, Johan Frederik, 607.
Polman, Ulrich Wilhelm, 268, 602.
Polman, Wilhelmina, 1279, 2989, 4254, 4255, 4260.
Polman, 607, 1037, 1038, 1279, 1309, 1564, 1740, 2397, 2406, 2989, 3029, 4033, 4254, 4255, 4263, 4333, 4626wapen.
Pommeren, 2310.
Pontanus, Henricus, 333n.
Ponta ten Dyke, Ode, zie: Dyke, Ode [Ponta] ten.
Pool, Bartholomeus, 5019.
Poorten, Johan ter, 498.
Pootholt, Berent, 1438.
Pootholt, 71 — Weduwe, 70.
Popinge, 270, 281, 613, 624wapen.
Popkes, Albert, 2650.
Popkens, Albertien, 1681A.
Popke[n]s, Eltje, 2857, 3319, 3928.
Popkens, Focko, 1021.
Popkens, Hinderick, 146j.
Popkens, Meenk, 1120.
Popkes, Menje, 4000.
Popkens, Nombde, 4055.
Popkes, Pomp., 3319.
Popkens, Tammo, 2299, 2300, 2505.
Popkens, Tiabbet, 455.
Popma, 3301wapen.
Poppe .. s, [Appingedam] 669.
Poppes, Hommo, 898, 922, 931.
Poppens, Jan, 879.
Poppens, Poppo Jans, 879.
Poppens, Tjapko, 2805, 2806.
Poppes, Willem, 974.
Poptada, 847, 1287, 1531, 4292, 4294, 4296wapen.
Porta, Bernardus a, 68f.
Porten [Porete], Johan ter, 498.
Posie, Israel, 192.
Post, H[indrik], 4154, 4157.
Post, Onno I., 109.
Post, Ten, 233a, 365, 960, 1101, 1274, 1275, 1568, 3029, 3650, 3716, 4256, 4257, 4263, 4266, 4268, 4272, 4274, 4281, 4284, 4287, 4358, 4375, 4385, 4395, 4462, 4909 — Damsterdiep 231a — Collector 4280 — Mulder 4274B — Schepper 231e — Wedman 4279, 4280 — Zie: Wittewierum.
Post, Edsert Rengers ten, zie: Rengers, Edzard.
Post, Egbert Rengers ten, zie: Rengers, Egbert.
Post, Johan Rengers ten, zie: Rengers, Johan.
Post, Mariea, 1632.
Postma, Jakob T., 2885.
Postema, Menke E., 1871.
Postema, Minki Fransen, 3679.
Postra, H.S., 177.
Posthumus, Hendericus, 227Ace.
Postumus, Martinus, 2978.
Pot, Harmen Aeldrix, 44.
Pott, Hendrick, 1798.
Pot, Jan, 581.
Pot, Claas, 583.
Pot, Cornelis Jans, 4183.
Pott, Wicher, 1334f.
Pothoff, Harmannus, 5128.
Pothoff, Jacobus, 5107.
Pots, Simon, 227Ar.
Pottebacker, Hindrick Tonnis, 4935.
Powels, Gert, 1220.
Pouwels, Heyne, 2206.
Pouwels, Jan, 50.
Praag, Jozef uit, 4686.
Praag, Jozef Lammerts van, 4711.
Praag, Lemele uit, 4711.
Praet, Du, 2713wapen.
Praedinius, Regnerus, 345, 5165.
Prei, Pouwel, 97c, 97g.
Prenger. 847, 1287, 1531, 4292, 4294, 4296wapen.
Priejee, Henricus Jacobus, 227Aaj.
Proest, Geertruida, 1684A.
Prooyen, A.J. van, 5101, 5103.
Prott. Bernhard Johan van, 2399, 2402-2404, 2407a-2407d.
Prott, 2399, 2403, 2407awapen.
Pruissen, Petrus, 5154.
Pruyssen, zie: Elbing.
Puise, Ayelt Jans, 44.
P..., Klaes, [Leens], 2204.


Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina