Index - V

Index - V

Zie ook onder F.

V.E. [Groningen] 1665A — V.C.H.M.M.L.P. [Jukwerd] 2062 — V.H. [Groningen] 1452 — V.M. [Sellingen] 454.
Vaek, 4264, 4626wapen.
Valburg, 714.
Valck, Schoontje, 4702.
Valcke, Joost [de], 3040, 4955, 4956.
Valcke, Otto, 2946.
Valcke, Pompejus de, 1241.
Valcke, Popco de, 3040.
Valcke, Sophia, A1318B, 3645.
Valck[e], 3096-3098, 3661wapen.
Valcke, A1318Bwapen.
Valcke [De], 2946, 3040wapen.
Valckenburg, Gertruda, 4726.
Valckenh[uis], 3096.
Valckius, Everhardus, 2770.
Valois, 1588.
Valtyn, Elisebet, 3421a.
Vanderraa, zie: Van der Aa.
Varwers, Anna, 5122.
Varwers, Anneien, 2772.
Varwers, zie: Verwer.
Vasen, Jacobus, 45.
Vatyn, Paulus, 3421b.
Vechnerus, Jacobus, 73e.
Vechten, 2307, Drost 1548.
Vechter, Eisse Harms, 971.
Vechter, Gerh., 676.
Vegter, Harm Clasen, 970, 972.
Vegter, Heye Hindr., 4053.
Fechter, Here, 7.
Vegter, Claes Bartels, 951.
Veelcker, Albert, 4049d.
Veelcker, Albertien, 4662.
Veelker, T., 1589.
Veelcker, 421, 1353, 4662wapen.
Veen, 3493wapen.
Veen, P. van der, 5127.
Veen, Tiddo van der, 1080.
Veendam, Bank 3866 — Beeldhouwer 3866 — Bouwfragment 3872 — Goudsmid, zie: Zilversmid — Grafzerken 3869-3871, 4709-4711 — Hervormde kerk 3865-3872 — Joodse gemeente 4709-4711 — Kaarsenkroon 3867 — Kerspelwapen 5170 — Kerkvoogden 3868 — Klok 267 — Lessenaar 3865 — Monstercommissaris 3866 — Ontginner 5171 — Orgelbouwer 3310 — Predikant 3868, 3869 — Zilversmid 227Al, 227Am, 227Aq, 227Abp, 227Acm — Uurwerk 3868 — Wijzerplaat 3868.
Veendam en Wildervank — Kerspelwapen, 5170, wapen.
Veenhuis, Joannes ten, 2548.
Veenkamp, Eppo Leenarts de, 1292.
Veenecamp, E. de, 28.
Veencamp, E.D., 1323.
Veenekamp, Garbrand Beerends, 2571M, 2571Q.
Veentamp, Martha, 1239, 1244.
VeenkoloniŽn — Aanlegger, Ontginner, Stichter, 5170-5172.
Veerhuisen, Niclaes, zie: Vierhuisen, Nicolaes.
Veersema, Griderius, 227Aax.
Vegter, zie: Vechter.
Vecte[nsis], 2307.
Veltman, Eppyn Hansens, 879.
Veldtman, H[indrik] de Sandra, 2120, 2122, 2123, 3375, 3442.
Veltman, Samuel, 236n, 239g, 240b, 241r.
Veltman, Wigbolt, 601n, 601NB.
Veldtman, 236n, 239g, 240bwapen.
Veldtman, De Sandra, 2120, 2122, 3375wapen.
Veelerveen, Evangelisatiegebouw, 3898 — Klok 3898.
Velge, zie: Vellage.
Velingius, Anna Sara, 5105.
Vellage [Velge], Klok 440 — Pastoor 440 — Predikant 1203, 2939.
Velsen, 3421d.
Velsenwapen Van Nyenrode.
Velzen, Cornelius van, 4738.
Velting, Gerrit, 132g, 133k.
Veltscheer, Jan Francken, 4851.
Venekamp, zie: Veenkamp.
Veneker, Tekela Harms, 3432.
Venema, Andries Martens, 5095.
Venhuis, 3096, 3645, 3646, 3661.
Venhuizen, Jacobus, Petruszoon, 3468.
Venkehoest van Norden, 1308.
Venlo, Belegering, 3726.
Vennen, De, [Godlinze] 1311 — [Stedum] 3522.
Vensterhuis [Stedum], 3522.
Verburgh, Antoni, 236o.
Verburgh, H., 3172.
Verdugo, Francois de, 4.
Vereem, Johannes, 3791.
Verenigde Staten van Noord-Amerika, 564.
Verens, Hemke, 3790.
Verhaage, Derk, 138h.
Verhagen, Hermanna, 3397.
Verhagen, Predikant, 3421b.
Verhildersum [Leens], 487, 569c, 2178, 2180, 2182, 2183, 2185, 2193, 2402, 2407c, 5157.
Verhulst, Rombout, 2712, 3486.
Veri, Hugo, 2279, 3934, 4055.
Verlage, Heino, 907.
Vermaten, G., 4158b.
Vermaten, Jacob, 1044.
Vermaten, Piter, 3091.
Verrutius, Aurelia, 1567.
Verrutius, Gerlacus, 1693A.
Verrutius, Hieronymus, 1349, 1367.
Verruti[us], Jan, 1676, 1796c.
Verrucius, Johan, 1579A.
Verruci, J., 1323.
Verrucius, Maria, 2902.
Verruci, Sibrant Walta, 797c.
Verrutius, Titia, 2556.
Verruci[us], 797c, 959, 1567, 1567, 1676, 1693A, 1694, 1821, 2556wapen.
Verschuir, Bernardus, 52, 55.
Versfelt, Antonius Hendrik, 3834.
Versfelt, A., 3834.
Vervouw, Abel Coenders van, zie: Coenders, Abel.
Verwer, Arentien Jans, 4830.
Verwer, Jan Frericks, 4830.
Verwer, zie: Varwers.
Vette, Didrik de, 340.
Vetter, Katharyna Everdyna, 3305.
Vetter, Christianus, 1311, A1318A, A1319A.
Vetter, Gesina, A1318A.
Vetter, Symen, 1318.
Vianden, 23, 39, 1792, 5161wapen.
Vygh, 2076, 2079.
Vielandt, Arendt Gerdts, 4638.
Vieraecker, 2285wapen.
Vierbuiren, 960, 1101, 2379, 2381, 3381, 3464, 3465, 3716, 4010, 4358, 4375, 4380, 4385, 4395, 4462 — Wedman 3469.
Vierendeel, Het — Schepper, 243n, 249, 252, 255, 3599.
Vierhuizen [Hunsingo] 4722 -. Grafzerken 3875-3886 — Hervormde kerk 3873-3886 — Huisman 3879 — Kerkvoogden 3873 — Klok 3873 — Collatoren 3873, 3874A — Ouderling 3883 — Predikant 3950 — Preekstoel 3874A — Windvaan 3874 — Zie: Beusum, Menneweer, Midhuisen, Panser, Warkemaheert.
Vierhuisen [Spijk], 3459.
Vierhuizen, 3875, 4722.
Vierhuisen [Veerhuisen], Nicolaes, 68l, 68o, 68s.
Viersen, Wilhelm van, 1540.
ViŽtor, B. Haitzema, 5169.
ViŽtor, Jacop Didden, 114.
ViŽtor, C[ornelius], 5116, 5117.
ViŽtor, Tekelina, 881.
Victor Friso, 4653.
Victor, Hindrick, 927, 933.
Viltiers, De Soete de Laecke de, zie: Soete de Laecke de Villiers, De.
Vink, Joannes, 63c.
Vinkelius, Iesrael, 2307.
Vinkenborg, Anna, 1461.
Vinckenborgh, Jacob, 4741.
Vinkenborg, 1358wapen.
Vinckers, B.H., 3370, 3400.
Vinckers, Geessyn, 3413.
Vinckers, Catharina Maria Gesina, 2986b.
Vinckers, Corneelyus, 3404.
Vinkers, Pieterus, 3405.
Vinkers, Regiena, 3406.
Vinkers, 2986bwapen.
Vinckius, Jakobus, 3421b.
Vintsenze, Hindrik Pietersen, 3767.
Vintsentze, Tomas H. Pietersen, 3767.
Visback, Hans, 4961.
Visschering, Droste zu, 577.
Visschers Anna, 5060.
Visscher, Magdalena Adriana Canter, 2833.
Visvliet, 1862, 4458 — Bakker 3895 — Gedenksteen 479 — Grafzerken 3889-3896 — Grietenij 3888 — Grietman 3888d — Hervormde kerk 3887-3896 — Kerkvoogd 3888c — Klok 3888 — Collatie 3888 — Collatoren 3888b — Predikant 3888e, 3893, 3894 — Rooms-katholieke kerk 479 — Toren 3887 — Trotseerloodje 3887.
Vischwer[d]t, 2716, 3486, 3487wapen.
Vlaanderen, 1512, 4721 — Archiatro 1384 — Burgwal 4730.
Vlagtwedde, Diaconen 3897 — Grafzerken 3899-3902 — Hervormde kerk 3897-3902 — Kerkvoogd[en] 3897, 3900 — Klok 3897 — Klokgieter 3897 — Ouderlingen 3897 — Zie: Veelerveen.
Vliedorp, Grafzerken 3902A-3906 — Hervormde kerk 3902A-3906 — Predikant 2788, 2794 — Zie: De Hoogte, Westerhuis.
Voelens, zie: Volens.
Voermans, Bartolt, 1311.
Voerman, Hindrick Hansens, 5009.
Voerman, Rempt Ryckens, 5068.
Vogelsanck, 2712, 2732.
Volens [Voelens], 1171, 1532, 2403, 3311, 4454, 4455, 4457, 4461, 4462wapen.
Vollehant, De [Loppersum] 2360 — [Warffum] 3985.
Volmer, zie: Folmer.
Voor, Joest ter, 144e.
Voormeulen, Gerrit, 227Abp.
Voormeulen, Jan Gerrits, 227Acm.
Voorne, 1171, 4460wapen.
Voorst, 606, 3017wapen.
Voort, Geertruytie van der, 3421b.
Vorden, 3493wapen.
Vo[o]rencamp, Lucas, 81d, 4044.
Voorentholt, Sophia Harms, 935.
Vos [Fos], Albert, 133i, 143d.
Vos, Albertje Pieters, 3110.
Vos, Antie Rentens, 595.
Vos, Hermannus, 5139.
Vos, Jan, 94.
Vos, Jasperus, 263.
Vos, J., 33, 34.
Vos, 1516wapen.
Vos, zie: Vos van Steenwvk, De.
Vos van Steenwyk, Coenraet de, 333j.
Vos van Steenwyk, De, 328, 333j, 351, 402, 497, 1172, 1671C, 2285wapen.
Voss, Von, 3997wapen.
Vosbergen, Sophia Margrita van, 1579A.
Vossenburg [Slochteren] 3449.
Vredenburg [Hoogezand], 198.
Vredewold. 228, 2175, 2177, 2467, 2468, 2704, 2707, 2711, 2712, 2722-2727, 2730, 2976, 3665a, 5162 — Buurrechten, Eigenerfden, Grietenij, Ingezetenen, Richteren, 3667.
Vredewoldwapen en wapen Von Inn- und Kniphausen [3].
Vreese, Ajoldus, 1030.
Vry, Wilhelmus Jakobus de, 2947, 2985, 3651, 3652, 4049a.
Vrydag, zie: Freitag, Von.
Vrileng, Berta, 1374.
Vryman, J.B., 3585.
Vriese, Alegunda, 1606.
Vries[e], Hindrik [de], 104, 142.
Vriese, H., 71.
Vries, Jacob de, 872, 875.
Vries, Jan Doekes de, 227Abm.
Vries, Jan Jans de, 3774.
Vries, Jantien de, 1810, 1815.
Vries, I.F. de, 183.
Vrys, Kasper de, 206.
Vriese, Lysebeth, 1814.
Vries, Mariea Jans de, 1810.
Vries, M.P. de, 184.
Vriese, M., 70.
Vriescheloo, 4292 — Brouwer 3914, 3918 — Grafzerken 3910-3927 — Hervormde kerk 3907-3927 — Ingezetenen 3907a — Kandelaar 3909 — Kerkvoogd[en] 3907a, 3908, 3913, 3914 — Klankbord 3908 — Klok 3907 — Collator[en] 653, 3907 — Ouderling 3914, 3915 — Predikant 3907a, 3907h, 3912, 3919, 3931 — Preekstoel 480 — Rooms-katholieke kerk 480.
Vrieslant, zie: Friesland.
Vuyle Bruin, Jan die, 4812.
Vuyst [Vuurt], Barolt, 1442.
Vuyst, Jan, 1617.
Vuist, 4454wapen.


Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina