Index - O

Index - O


O.E. [Leens] 2246 — O.H. [Groningen] 4870 — O.Z. [Groningen] 4728.
Obbena, zie: Ubbena.
Obbes, Geesein, 2701.
Obbes, Jan, 460.
Obeli, H., 3932.
Oberfeldt, 3997.
Obergum, Aannemer 2996 — Avondmaalsbeker 2989 — Avondmaalstafel 2987 — Bank 2988 — Chirucyn 2985 — Goudsmid, zie: Zilversmid — Grafzerken 2990-3003A — Hervormde kerk 2985-3003A — Hoedemaker 3001 — Houtkoper 2996 — Kerkvoogd[en] 2985, 2997, 2998, 4183, 4206 — Klok 2985 — Collatoren 2985 — Koopman 2997, 2998 — Overrichter 4184, 4206 — Predikant 2994, 2999, 3000, 3003 — Preekstoel 2986 — Schatbeurder 2998 — Schepper 243i, 2427, 2437 — Zilversmid 227Acb, 227Acg — Uurwerkmaker 1004 — Zie: De blauwe borg, De Brake, Luttichuisen.
Obertin, zie: Aubertin.
Obierg, 3284, 3291.
Oer, 3096wapen.
Oestewolt, zie: Oostwold [Fivelgo].
Oetingen, zie: Ottingen.
Oetsma, 810wapen.
Oever, Henricus ten, 2301.
Oever, Roeleff Frerickx ten, 1636.
Offerhaus, Elisabeth, 1393.
Offerhaus, H[ermannus] J[ohannes], 4213, 4216.
Offerhaus, Cornelia, 4213.
Offerhaus, Christiaan, 4216.
Offerhaus, Christiaan Gerard, 4216.
Ofkes, zie: Ufkens.
Oirschot, Kappittel 3184 — Kanunnik, 3184.
Oiselius, Jacobus, 4733.
Okkes, Boele, 860.
Okkes, Derk, 45, 461.
Ockens, J., 1204.
Ockens, Lutgert, 1194, 1204, 1205.
Ockens, Sebo, 1106.
Ockersse, Willem Anthony, 4153f-4153i.
Ockinga, 2078.
Oldambt [Klei-Oldambt], zie: Oldambt[en].
Oldambt [Wold-Oldambt], zie: Oldambt[en].
Oldambt[en], Advocaat 1133 — Ambtman 20, 516, 3311, 3605, 4289, 4296, 4297 — Ambtman Cleyoldamt 2381, 1000, 1106, 1797, 3606b, 3607b — Bode 20 — Dijkgraaf 240a — Dijkgraaf Cleyoldambt 3606b — Draagteken 20 — Drost 20, 236e, 237a, 238a, 239a, 240a, 240m15391796a, 1796b, 2946 — Fiskaal 3112 — Collonel 236e, 240a — Colonel Cleyoldambt 3606b — Landschrijver 2908, 2914, 2915, 2917, 2923 — Ontvanger 3112 — Secretaris 3112 — Zijlvest, zie: Termunterzijlvest — Stadsbezittingen 10 — Wapen 20, 236e, 241f, zie: Termunterzijivest.
Oldebert, 't, zie: Tolbert.
Oldehem, Aucko Ludolphi, 444.
Oldehove, Armen 3013a — Balk 3006 — Banken 3010-3012 — Deuromlijsting 3005 — Gedenksteen 3004 — Genootschappen 3020A — Grafkelder 3022 — Grafmonument 3014 — Grafzerken 436A, 3213-3027 — Hervormde kerk 3004-3027 — Kerkvoogd[en] 3004, 3007, 3008 — Klok 3007 — Klokstoel 3009 — Collectebus 3013 — Luidbalk 3008 — Pastoorsdyk 1311 — Predikant 2770, 3004, 3008, 3013d, 3023, 3026 — Rooms-katholieke kerk 436A — Rouwborden 3015-3020A — Sarcofaag 3021 — Smit 3008 — Stelmaker 3008 — Toren 3006 — Wedman 3008 — Zie: Englumborg, Fritema, Jensema.
Oldekerk, 2958, 2959, 3414 — Grafzerk 437 — Grietman, Hervormde kerk, Kerkvoogden, Klok, Collatoren 3028 — Predikant 3028, 3414, 3416 — Rooms-katholieke kerk 437.
Oldemarcke, 362.
Oldenbo[ec]kum, Von, 606, 2707, 2712, 3017, 3493, 3997wapen.
Oldeneel, 1516wapen.
Oldenhuis [Eenrum], 1067, 1072.
Oldenhuis [Wittewierum] 233a, 1273, 1276, 1279, 4257, 4263, 4267, 4272, 4274, 4287.
Oldenklooster [Feldwerd] — Abt, 369, 480.
Oldenclooster [Kloosterburen], 2113, 2115 — Schepperij 234b.
Oldenklooster — Abt, 4809, 4838.
Oldenzijl 3033a, 4335 — Avondmaalsbeker 3031 — Bank 3030 — Gedenksteen 3029 — Grafzerken 3032-3036 — Hervormde kerk 3029-3036 — Klok 484 — Collatoren, Koster 3029 — Predikant 3029, 3034 — Schoolmeester 3029.
Oldersum, Hero von, 3872.
Oldersum, 3285.
Oldersum, Van, 2707, 2712, 4258wapen.
Oldorp, 3847, 3853.
Olfer[t]s, zie: Ulferts.
Olger, zie: Ulger[s].
Olgers, Aafke, 2460.
Olgers, Focko, 4521A.
Olgers, Jan, 3792.
Olgers, Rickert, 3042, 3044, 3047.
Olidam, 3096.
Olingius, Johannes, 5066.
Oljes, Anje, 2825.
Ollershemius, Bernhardus Andreae, 2466.
Olm, Matth. van, 94.
Olsende, 794A, 798, 799, 808, 1172wapen.
Olthuis, F.J., 317-320, 1180-1189.
Olthuis, J., 317-320, 1180-1189.
Oltmans, Karsien, 1208, 1209.
Oltsende, zie: Olsende.
Oltteyts, Allete, 406.
Ol..., Jan, 2334.
Omke[n]s, zie: Oomke[n]s.
Ommelanden, 3907e, 4375 — Afgevaardigde 3486 — Arbiter 3788, 4343 — Erfgeseten 2463 — Gebrandschilderd glas 565, 4619 — Gecommitteerde raad [raden] 17, 601a, 1167, 1266, 1269, 1270, 1850, 1890, 1893, 1895, 1896, 1898, 2289, 2292, 2755, 3254, 3264, 3400, 3716, 3717, 3770, 3854, 4343, 4344, 4462 — Heeren 33 — Karspelen 3960 — Kerk 4619 — Klooster 565 — Landdag 2463 — Landdagcomparant[en] 601, 655, 660, 4600 — Lid 4581 — Monsterheer 3254, 3770, 4285, 4286 — President 601b, 3489, 3501 — Raet 1910, 1918, 4375, 4395 — Richter 2792, 3960 — Rekenkamer 4560 — Rekenmeester 2755 — Rentmeester 601l, 601NB, 1527 — Rooms-katholieke kerk 4664A, 4665A — Secretaris 601m — Syndicus 601k, 601NB, 1349, 1681B, 1910, 1918, 3205 — Stadsbezittingen 10 — Staten 3888, 3935 — Wapen 601a, wapen — Zie: Stad en Lande.
Ommen, Rotger Warmelts van, 4773.
Ompta, zie: Ompteda.
Ompteda, Elisabeth, 4383.
Ompteda, Fecco [Fecke], 506, 508, 4357, 4382, 4383, 4394.
Ompteda, Harmen [Herman] 4349, 4380, 4384.
Ompteda, Harmtje, 4330.
Ompteda, Menolt, 506.
Ompteda, Taco Johan, 4356, 4385.
Ompteda, ..., 507.
Ompteda, 506-508 , 577, 582, 725, 960, 962, 1101, 1746A, 2073, 2586, 2723, 2964, 2965, 2970, 3445, 3718, 3719, 3941, 4317, 4330, 4332, 4345, 4380, 4383, 4385, 4393, 4394, 4398, 4404, 4438, 4458, 4551wapen.
Ompt[ed]a ['t Zandt], 510, 4345, 4380, 4382-4385, 4393, 4398, 4404.
Onderdendam, Grafzerken, 3038, 3039 — Houtkoper 836 — Koopman 777 — Zie: Menkeweer, Onderwierum.
Onderdendamster zijlen, 245 .
Onderwierum, 960 — Grafzerken 3038-3054 — Hervormde kerk 3037-3054 — Huisman 3052, 3054 — Kerkvoogden 3037 — Klok 3037 — Collatoren 3037 — Landdagcomparant 601, NB — Ouderling 3048, 3054 — Predikant 3037-3039.
Onnema [Zandeweer] 1383, 4319, 4324-4336, 4351.
Onnes, Aris, 746.
Onnes, Geert, 2431.
Onnes, Harm, 758.
Onnes, Lubbert, 845.
Onnes, Roelf, 4580.
Onnes, Zwalve, 2676.
Onnes, Tamme, 2595.
Onno, zie: Ewsum, Onno van.
Onsta, Aepko, 487.
Onsta, Abel[e], 446, 447, 1692.
Onsta, Egbert[us van], 422, 2581e.
Onsta, Eylcke, 1515.
Onsta, Hidde, 2193.
Onsta, Uda, 3285.
Onsta, 447, 487, 889, 890, 896, 1287, 1288a, 1515, 1647, 1692, 2182, 2193, 2194, 2285, 2402, 2404, 3840, 4030, 4032, 4137-4139, 4258, 4263, 4626wapen.
Onstaborg [Sauwerd], 3287, 3289.
Onstede, zie: Onsta.
Onstra, zie: Onsta.
Onstwedde, Diaken 3057 — Gedenksteen 3055 — Grafzerken 3058, 3059 — Hervormde kerk 3055-3059 — Klok 3056 — Collectebus 3057 — Licentiatius 3058 — Maire 3056 — Predikant 3055, 3056, 3058, 3059, 3177, 3178 — Toren 3055 — Werkbaas 3055.
Oomkens, Adamus, 3056.
Oomkes, Diurt, 919.
Omkes, Eede, 2920.
Ompkens, Frouwe, 910, 2903.
Omkes, Geebel, 2893.
Oemkes, Cieele, 4241.
Oomke[n]s, Gerhardus, 973, 993.
Oomkes, Heika, 3367.
Oomkes, Ycke, 4517.
Oomkens, J., 1325f.
Oomkens, Omius, 3296, 4150.
Oomkes, Oomke, 336.
Oomke[n]s, O., 3310, 3368.
Oomkes, Reint, 3930.
Oomkens, Tammo, 3296, 3304.
Oomkens. Tjadina, 986, 987.
Oomkes, Willem, 3335, 3352.
Oomkens, 3296wapen.
Ooms, Luitien, 1142.
Oorsinck, Jan, 149b.
Oorsinga, Rudolphus, 5130.
Oort, De, [Middelstum], 5162.
Oortman, Antonius, 3039.
Oostbree, Jacobus, 3421b.
Oostbroeck, Albertus van, 1121.
Oostbroeck, Engelia van, 1121.
Oostbroeck, Fredericus van, 1114, 1122, 1142.
Oostbroek, Gerhard van, 4403.
Oostbroeck, Henricus van, 1121.
Oostbroeck, Johan[nes] van, 1121, 1122.
Oostbroek, Van, 3328wapen.
Oos[t]broek [Lellens], 2296.
Oosten, Albertje van, 3185, 3186.
Oostenryk, Ferdinand van, 3726.
Oostenryck, Keemten, 1366.
Oosterbroek, 1537.
Oosterburen, 2645, 2647, 2653, 3700.
Oosterdeel-Langewolt, 4458, 4541 — Grietman 4458.
Oosterdijkshorn, 2287.
Oosterhoft, Bartel Jurryns, 47.
Oosterhof, Jurrien Bartels, 602.
Oosterhof, Mense, 4036.
Oosterhuis, Arnoldus, 2349.
Oosterhuizen ['t Zandt], 4432, 4435.
Oosternieland, Grafzerken 3060-3089 — Hervormde kerk 3060-3089 — Kerspel 3070, 3073, 3080 — Klok 302 — Pastoor 302 — Predikant 3064, 3066, 3083, 5156 — Smid 3065 — Zie: De kleine Arkk.
Ooster-Renema [Lutjegast], 2406.
Oosterwaar, 963.
Oosterwaard, 3774.
Oosterwijtwerd, 473, 2127, 2129, 2379, 2383, 2385, 2388, 3091, 3096-3098, 3644-3647, 3650, 3661, 3663, 5159, 5160 — Avondmaalsbeker 3094 — Bank 3093 — Bel 3095 — Eigenerfde 3108 — Gasthuis 5159, 5160 — Gedenkstenen 3090, 5159, 5160 — Grafmonument 3096 — Grafzerken 3101-3110 — Hervormde Kerk 3090-3110 — Klok 3091 — Collator 3108 — Collectezak 3095 — Predikant 3107, 3109 — Redger 3102, 3103, 4252 — Rouwborden 3097-3100 — Tol 3101 — Wapen 2383, 3091, 4616, wapen — Windvaan 3092 — Witwerdertol 3101 — Zie: Huis Oosterwijtwerd, Riewersvelt.
Oosterzee, Predikant, 2686.
Oostfriesland, 4166 — Kanselar 296.
Oosthof, Jurjen Harkes, 878.
Oost-IndiŽ, 1773.
Oostinger, Jan, 210.
Oostrum, C., 34.
Oostzaan, 4080d — Bijbel 4080 — Predikant 4080d, 4080f.
Oostum, Bank, 3111 — Grafzerken 438, 439 — Hervormde Kerk 3111, Klok 316 — Collator 1258 — Predikant 1260, 1262, 1264, 1265 — Rooms-katholieke kerk 438, 439.
Oostwold [Fivelgo], 1173, 1553, 1923, 1933, 1944, 3383, 3422.
Oostwold [Oldambt] 847, 850, 1135, 1287, 1531, 2820, 4294-4296 — Banken 3116, 3117 — Gedenkstenen 3112, 3113 — Grafzerken 3118-3133 — Hervormde kerk 3112-3133 — Kerkvoogd[en] 3112-3115, 3118, 3120 — Klok 3114 — Medicien 3123 — Orgel 3115 — Ouderling 3120 — Pastorie 3113 — Predikant 1128A, 3112, 3114, 3115, 3119, 3121-3123.
Oostwold [Westerkwartier], Avondmaalsbeker 3136 — Avondmaalsschotel 3135 — Gebrandschilderd glas 3134 — Grafzerken 3137-3142 — Hervormde kerk 3134-3142 — Ouderling 3134 — Predikant 2144, 3140, 3141 — Zie: Westerdijk.
Oostwolderhamrik, 2850, 3126.
Oostwold[em]erpolder — Huisman, 3124 — Landgebruiker 3124.
Opende, 1862 — Avondmaalsbeker 3148 — Diakenen 3144 — Eerste steen 3146 — Gedenkstenen 3143-3146 — Gecommitteerde 3145 — Grafzerken 3149-3151 — Hervormde kerk 3143-3151 — Klok 3147 — Ouderlingen 3144 — Predikant 3143, 3148 — Schipper 3147 — Volmacht 3145.
Opgant, 1401.
Ophuis, Abelia Michiels, 3754.
Ophuis, Arendje Michiels, 3750.
Uphuis, Derek, 1489.
Opleewert, zie: Upleward.
Opslagterzyl, Grietmannen, 232.
Opweren, Hoise, 503.
Opwierde, Avondmaalsbeker 3152 — Diakenen 3152 — Hervormde kerk 3152-3163 — Grafzerken 441, 3153-3163 — Kerkvoogd 3153 — Klok 440 — Collator 653 — Ouderlingen 3152 — Pastoor 441 — Predikant 3152, 3156-3163, 3425 — Rooms-katholieke kerk 440, 441.
Oranje, 39, 5161, 5168wapen.
Oranje, Prins van, 28, 39, 5169.
Oranje, zie: Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik van Oranje.
Oranje-Nassau, Albertina Agnes van, 6.
Orde van de kouseband, 5161.
Orde van saint Michel, 2016, 2021, 4614wapen Coenders [2].
Ohren, Willem Geerts van, 5054.
Ornia, Taetske [Tadea], 4049d.
Ornia, 4049dwapen.
Osell, Drossart, 1333.
Osenbruggen, Dirk van, 4643f.
Osenbruggen, W.F. van, 4643f, 4643h.
Osseweid [Westeremden], 4066, 4073, 4075.
Ostendam, 2025.
Oterdum, 1311 — Avondmaalsbeker 3167 — Bank 3166 — Diakenen 3167 — Dijkgraaf 1172 — Grafzerken 3167A-3170 — Hervormde kerk 3164-3170 — Carspel 3164 — Kercksworen, Kerkvoogd[en] 3164, 4169 — Klok 3164 — Ouderling[en] 3167, 3170 — Overste schepper 1172 — Predikant 596, 2373, 2999, 3164, 3167, 3167A, 4299 — Preekstoel 3165 — Zylvest 233b, 233c, 1958 — Volmagt 1958 — Zie: Nieuwenhuis.
Oterdumer zijl[vest], 233 — Schepper 233a.
Otersum Smit, Jan Jansen van, 5048.
Otto [Loppersum], 396.
Otte ..., 1, [Woltersum], 497.
Ottes, Gr..., 3659.
Ottens, Hindrick, 5152.
Ottens, Jan, 124, 4791.
Ottens, Warner, 5106.
Ottingen, 2713wapen.
Oudaen, Claes Jansen, 3890.
Oude Beerta, zie: Beerta.
Oudeman, Arnoldus, 3555.
Oudeman, A., 3481.
Oudeman, Everdina, 2295.
Oudeman, Jelte, 4072.
Oudeman, Cornelis, 4065.
Oudemans, C., 4052.
Oude Noort, De, [Toornwerd], 3699, 3701.
Oude Pekela, Avondmaalsbeker 3173 — Gedenkstenen 3171, 3172, 4663 — Goudsmid, zie: Zilversmid — Grafzerken 3174-3180, 4706, 4708 — Hervormde kerk 3171-3180 — Joodse gemeente 4706-4708 — Leviet 4708 — Opzichter 3176 — Parnas 4706, 4708 — Predikant 3178A, 4168 — Rabbi 4707 — Rooms-katholieke kerk 4663 — Zilversmid 227Ar-227At, 227Ax, 227Aaa — Toren 3172 — Veenmeester 3175A, 3176 — Verlaten 3176.
Ouderman, Klaas Cornelis, 602.
Oudeschans [Bellingwolderschans] 909 — Assessor 3185, 3186 — Avondmaalsschotel 3181 — Grafzerken 3182-3186 — Hervormde kerk 3181-3186 — Kommandant, Kommandeur 955, 3184 — Ouderling 3185 — Zie: Bellingwolde.
Oude Tonge, Predikant 596.
Oud Scheemda, zie: Scheemda.
Oudschoten, Predikant, 2876.
Oud Termunten, zie: Termunten.
Ovelgunne, zie: Euvelgunne.
Over, Den, [Eenrum], 1046, 1056, 1059, 1063, 1069.
Over, Albert Alberts ten, 80b, 80d.
Overisel — Gouverneur, 544.
Overmaas, Land van, 3505.
Overmaringe, Schepper[y], 243k, 2092.
Overney, P[etrus], 1030, 1191, 1798, 2175, 3822.
Overwater [Hoogezand], 1978.
Oving, I., 37.
Oving, Jan Hermannus, 227Aai.
Oving, Juwelier, 237-239.
Oving, 351.
Owe, Tammo, 4653.


Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina