BibliografieBibliografie Redmer Alma (1982-)
In vet zijn boeken en andere zelfstandige publicaties aangegeven, in een kleiner corps de korte mededelingen en krantenartikelen en voor het overige betreft het tijdschriftartikelen en recensies.

  1982

 • R.H. Alma'Genealogie Writzers', Gruoninga. Tijdschrift voor genealogie, naam- en wapenkunde 27 (1982) 69-82. [pdf]


 • 1983

 • R.H. Alma'Het bonte leven van Wessel Ottenhoff en Antje van Raab', Gruoninga. Tijdschrift voor genealogie, naam- en wapenkunde 28 (1983) 65-83. Tevens verschenen in: » Bakker, Geschiedenis van de Groninger tak van het Deldense geslacht Ottenhoff. [pdf]

 • R.H. Alma'Luitje Hindriks... Homan?', Gruoninga. Tijdschrift voor genealogie, naam- en wapenkunde 28 (1983) 120-121. [pdf]


 • 1984

 • R.H. Alma'Genealogie Ibema', Gruoninga. Tijdschrift voor genealogie, naam- en wapenkunde 29 (1984) 92-111. [pdf]


 • 1985

 • R.G.J. Bakker m.m.v. R.H. Alma, De geschiedenis van de Groninger tak van het Deldense geslacht Ottenhoff ([Wassenaar] 1985).

 • R.H. Alma'Van Blijdenbergh', De Nederlandsche leeuw 102 (1985) k. 397-398. [pdf]

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Tijdschrift voor genealogie, naam- en wapenkunde 30 (1985) 182-


 • 1986

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 31 (1986) 185-


 • 1987

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 32 (1987) 213-


 • 1988

 • R.H. Alma en F.J. Ebbens, red., Groninger kwartierstatenboek [I] (Groningen 1988) IX + 627 blz.

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 33 (1988) 197-


 • 1989

 • R.H. AlmaHet Groninger patriciaat circa 1500 (Groningen 1989; doctoraalscriptie R.U.G.) 67 + XXXII blz.

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 34 (1989) 141-


 • 1990

 • Redmer Alma en Oebele Vries, 'Summa agrorum in Slochtra. Een gedeeltelijk Oud-Friese tekst uit de Ommelanden', Us wurk. Tydskrift foar frisistyk 39 (1990) 1-48. [pdf]

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 35 (1990) 210-


 • 1991

 • Redmer Alma en Wim Braakman, Gedenkboek 25 jaar GICA, 1965-1991 (Groningen 1991) 97 blz.

 • R.H. Alma'Het schatregister voor de jaartax van 1540', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 36 (1991) 58-89. [pdf]

 • R.H. Alma'Eigenerfden te Visvliet omstreeks 1650', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 36 (1991) 174-176. [pdf]

 • R.H. Alma'Index op het schatregister van 1540', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 36 (1991) 179-190. [pdf]

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 36 (1991) 191-

 • Redmer Alma, 'Rondom de klokken van Zandeweer', Groninger kerken 8 (1991) 109-111. Tevens verschenen in: Ommelander courant (9 nov. 1991). [pdf]

 • Redmer Alma, recensie van J.W. Boersma e.a., red., Groningen 1040. Archeologie en oudste geschiedenis van de stad Groningen (Bedum 1990), in: MADOC. Tijdschrift voor mediëvistiek 5 (1991) 174-177.


 • 1992

 • Redmer Alma, recensie van P. Brood e.a., red., Drentse biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Drenten I en II (Meppel/Amsterdam 1989, resp. 1990), in: Ons waardeel (1992) 36-37. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Nogmaals de klokken van Zandeweer', Groninger kerken 9 (1992) 77-78. Tevens verschenen in: Ommelander courant (2 juli 1992). [pdf]

 • R.H. Alma, 'Wittewierum: schoorsteenmantel', Groninger kerken 9 (1992) 106.

 • P.H. Broekhuizen, H. van Gangelen, K. Helfrich, G.L.G.A. Kortekaas, R.H. Alma en H.T. Waterbolk, red., Van boerenerf tot bibliotheek. Historie, bouwhistorie en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-Complex in Groningen (Groningen 1992) 600 blz.

 • R.H. Alma, 'Bewoningsgeschiedenis tot de negentiende eeuw', in: » Broekhuizen e.a., red., Van boerenerf tot bibliotheek, 7-32. [pdf]

 • R.H. Alma, 'Lak- en waszegels', in: » Broekhuizen e.a., red., Van boerenerf tot bibliotheek, 559-570. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Adel en patriciaat in de provincie Groningen 1360-1594', Nieuwsbrief Rijksarchief in Groningen (juni 1992) nr. 15, [1]-[2].

 • Petronella J.C. Elema en Redmer Alma, 'Cleveringa', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 37 (1992) 155-183. [pdf]

 • R.H. Alma, 'Een kroniekje van Johan Rengers ten Post', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 37 (1992) 140-147. [pdf]

 • R.H. Alma, 'Een beschrijving van Visvliet van ca. 1640', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 37 (1992) 200-204. [pdf]

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 37 (1992) 204-213.

 • Redmer Alma, 'De wapens in de gebrandschilderde ramen in het koor van de Martinikerk', Bulletin Vereniging van Vrienden van de Martinikerk (1992) 15-16.


 • 1993

 • Redmer Alma, 'Het gilderaam van 1770 in het koor van de Martinikerk', Groninger kerken 10 (1993) 5-13. [pdf]

 • Redmer Alma, 'De gebrandschilderde ramen in het koor van de Martinikerk', Bulletin Vereniging van Vrienden van de Martinikerk (1993) 13-16.

 • R.H. Alma, 'Groningen: archiefkistje van het burgerregiment', Groninger kerken 10 (1993) 145.

 • R.H. Alma, 'Het schatregister voor de jaartax van 1556 en het huis te Adorp', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 38 (1993) 167-172. [pdf]

 • Redmer Alma, recensie van Yme Kuiper, Adel in Friesland (Groningen 1993), in: Virtus. Bulletin van de Werkgroep Adelsgeschiedenis 1 (1993/1994) 14-15. [pdf]

 • R.H. Alma'Aanvulling op "Een beschrijving van Visvliet van ca. 1640" ', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 38 (1993) 180. [pdf]

 • R.H. Alma en R.F.J. Paping, 'Register op de begrafenissen te Uithuizen, 1715-1811', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 10 (1993) 181-198.

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 38 (1993) 199-205.


 • <1994

 • R.H. Alma en M.D. Peterzon, 'Het stadsbestuur rondom de Reductie', in: P.T.F.M. Boekholt, J.F.J. van den Broek en A.H. Huussen red., Rondom de Reductie. Studies over 400 jaar ontwikkeling van Groningen, Stad en Land (Assen 1994) 88-97.

 • P.H. Broekhuizen, H. van Gangelen, K. Helfrich, G.L.G.A. Kortekaas en R.H. Alma, red., Oudheden onder De Hunze. Archeologisch en historisch onderzoek naar een steenhuis en een boerderij onder een Groninger nieuwbouwwijk (Groningen 1994) 200 blz.

 • R.H. Alma'Bewoningsgeschiedenis tot 1765', in: » Broekhuizen e.a., red., Oudheden onder De Hunze, 25-63. [pdf]

 • Zestiende-eeuwse bevolkingslijsten van de stad Groningen 1535-1542, R.H. Alma en W.G. Doornbos ed. (Groningen 1994) 96 blz.

 • R. Alma, W. Friso, K. Holstein, F. van Kammen en R. van der Leij, De Nederlands hervormde kerk te Niehove (Groningen 1994) 58 blz.

 • R. Alma, K. Holstein en R. van der Leij, 'De grafzerken in de kerk', in: » Alma e.a., De Nederlands hervormde kerk te Niehove, 28-38. [pdf]

 • R. Alma en A. Rinzema red., Amici. Herinneringen van Groninger historici-mediaevisten aan de tijd van prof.dr. A.G. Jongkees en aan de reünistenkring 'Amici' (Groningen 1994) 63 blz.

 • R.H. Alma'Aantekening uit een zwervend boekje', Gens nostra 49 (1994) 474.

 • R. Alma, 'De Ommelander adel in de late middeleeuwen', Virtus. Bulletin van de Werkgroep Adelsgeschiedenis 2 (1994/1995) 23-33. [pdf]

 • 'Groninger veroordeelden in Veenhuizen en Ommerschans, 1896-1901', R.H. Alma ed., Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 39 (1994) 73-104. [pdf]

 • P.J.C. Elema en R.H. Alma, 'Sniwint', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 39 (1994) 216-229. [pdf]

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 39 (1994) 230-240.


 • 1995

 • R.H. Alma'Stadsbestuur en handel van Groningen in de late middeleeuwen', in: K. Helfrich, J.F. Benders en W.A. Casparie, Handzaam hout uit Groninger grond. Houtgebruik in de historische stad (Groningen 1995) 102-107.

 • R. Alma, 'Lijkroof in Roden', Provinciale uitgaanskrant voor Drenthe 3, nr. 8 (augustus 1995) 2.

 • R. Alma, 'Houw en trouw in Drenthe', Provinciale uitgaanskrant voor Drenthe 3, nr. 9 (september 1995) 2. [pdf]

 • R.H. AlmaLangs Ommelander borgen (Groningen 1995) 26 blz. [pdf]

 • R. Alma, recensie van Ordelen van de etstoel 1450-1518, F. Keverling Buisman ed. ('s-Gravenhage 1994), in: Waardeel. Drents historisch tijdschrift 15, nr. 3 (september 1995) 22-23.

 • R. Alma, 'A multi-level database: study on the elite of 15th and 16th century Groningen', in: K. Goudriaan, K. Mandemakers, J. Reitsma en P. Stabel, Prosopography and computer (Leuven/Apeldoorn 1995) 185-194. [pdf]

 • R.H. Alma en W.E. Goelema red., Rechtspraak in Drenthe (Groningen 1995) 96 blz.

 • R.H. Alma'De bouw van het Paleis van Justitie en het Huis van Arrest en Justitie te Assen', in: » Alma en Goelema red., Rechtspraak in Drenthe, 68-88.

 • Redmer Alma, 'Adel en zegelkunde', recensie van J.H. de Vey Mestdagh, m.m.v. J.A. de Boo, Liber sigillorum. De zegels in het archief van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, 1200-1811 (Utrecht 1995), in: Virtus. Bulletin van de Werkgroep Adelsgeschiedenis 3 (1995/1996) 73. [pdf]


 • 1996

 • R. Alma, 'Zoeken naar Drentse familiewapens', Waardeel. Drents historisch tijdschrift, 3, nr. 2 (juni 1996) 14-18.

 • R.H. Alma'Scheltus van Kampferbeke', De Nederlandsche Leeuw 113 (1996) k. 44.

 • Redmer Alma, 'Laat-middeleeuwse adel in Winsum', Infobulletin Winshem, 1 (1996/1997) nr. 2, 5-6. [pdf]

 • Gildrechtboek van de stad Groningen 1434-1710, W.G. Doornbos en D.F. Kuiken ed., m.m.v. R.H. Alma en voorwoord van B.S. Hempenius-van Dijk (Groningen 1996) 248 blz.


 • 1997

 • R. Alma, 'Van muizen en mensen', Drentse en Asser Courant (11 jan. 1997). Tevens verschenen in: Groninger Courant (11 jan. 1997).

 • R. Alma, 'Ommelander adel in de late Middeleeuwen', Huppeldepup. Mededelingenblad van de afdeling Groningen en Noord-Drenthe van de Nederlandse Genealogische Vereniging, 4 (1997) 21-22. [pdf]

 • R. Alma, 'Adellijke religieuzen', recensie van: E.M.F. Koch, De kloosterpoort als sluitpost? Adellijke vrouwen langs Maas en Rijn tussen huwelijk en convent, 1200-1600 (Leeuwarden/Mechelen 1994), in: Virtus. Bulletin van de Werkgroep Adelsgeschiedenis 4 (1997) 22-23. [pdf]

 • R. Alma, 'Friese adel en testamenten', recensie van J.A. Mol ed., Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende en zestiende eeuw (Leeuwarden 1994), in: Virtus. Bulletin van de Werkgroep Adelsgeschiedenis 4 (1997) 24-25. [pdf]

 • R.H. Alma'Obing, Bobing, Bantingboer... Oosterhesselen in de late Middeleeuwen', in: H. Gras, ed., Een buurschap en haar marke. Geschiedenis van Oosterhesselen (Assen 1997) 22-36. [pdf]

 • R. Alma, 'Rondleiding Rijksarchief Drenthe. Wandelen zonder op te staan', Radicaal. Personeelsblad van de Rijksarchiefdienst 2 (1997) nr. 10, 9. [pdf]

 • R. Alma, 'De vijftiende-eeuwse schattingslijst van Drenthe', Drents genealogisch jaarboek 4 (1997) 62-77. [pdf]

 • R. Alma, 'Een schattingslijst van Roden van 1546', Drents genealogisch jaarboek 4 (1997) 30-34. [pdf]

 • R.H. Alma'De Navorscher' [Den Ham: grafzerken], Groninger kerken 14 (1997) 100-101. [pdf]

 • R. Alma en Aart de Goojer, 'Een deftig huis in de Oosterstraat', Hervonden stad. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen 2 (1997) 67-71. [pdf]

 • R. Alma, [recensie van:] 'B. Jonker e.a., Assenaren in de 18e eeuw', in: Tijdschrift van de Historische Vereniging Assen 7 (1997) nr. 4, 19-21.

 • Redmer Alma, 'De laat-middeleeuwse adel in de Marne', Merne. Publicaties van de Vereniging Historische Kring 'De Marne' (z.p. 1997) Maatschappelijke ontwikkelingen, 1-4. [pdf]


 • 1998

 • R.H. Alma'Hekeren en Bronkhorsten in Groningen', in: D.E.H. de Boer, R.I.A. Nip en R.W.M. van Schaïk, Het Noorden in het midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd (Assen 1998) 18-30. [pdf]

 • Redmer Alma en Paul Brood, ed., Drenten gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Drenthe, te (Assen/Arnhem 1998) 210 pag.

 • Redmer Alma, 'Het gilderaam van 1667 in het koor van de Martinikerk', Groninger kerken 8 (1998) nr. 2, 57-59. [pdf]

 • Redmer Alma en Paul Brood, 'Gezocht en gevonden. Meer halen uit stamboomonderzoek', Waardeel 18 (1998) 20-22.

 • Redmer Alma, 'Drentse heraldiek I', Drents genealogisch jaarboek 5 (1998) 31-34. [pdf]

 • H. van Gangelen, G.J. Hamers en R.H. Alma, ed., Passen en meten. Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gerechtsgebouw te Groningen (Groningen 1998) 112 pag.

 • R. Stenvert, C. Kolman, B. Olde Meierink en S. Broekhoven, m.m.v. R. Alma, Monumenten in Groningen (Zeist/Zwolle 1998) 271 pag. [pdf]

 • [R. Alma], 'Historie', in: » Stenvert e.a, Monumenten in Groningen, 12-19. [pdf]

 • R. Alma, 'Johannieter bronnen', recensie van J.M. van Winter, ed., Sources concerning the Hospitallers of St John in the Netherlands, 14th-18th centuries. Studies in the history of Christian thought, LXXX (Leiden enz. 1998), in: Virtus. Bulletin van de Werkgroep Adelsgeschiedenis 5 (1998) 43-44. [pdf]

 • R. Alma, 'De familie Tamminga in 1498', in: K. Holstein en G. Smit, ed., De kerk van Hornhuizen (Groningen 1998) 37-40. [pdf]

 • R.H. Alma'Landeigenaars in Termunterzijlvest (ca. 1520)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 43 (1998) 177-180. [pdf]

 • R.H. Alma'Dijkrol van Maarslag (1573-1662)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 43 (1998) 186-189. [pdf]

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 43 (1998) 186-196.

 • R. Alma (tekstredactie), A.E.S. de Mol Moncourt en H.M. Luning, 'Welkom aan het garnizoen.' 157 jaar militaire aanwezigheid in Assen (Groningen 1998) 120 pag.


 • 1999

 • R. Alma, 'De patroon van Rolde', De kloetschup. Tijdschrift van de Vereniging Rolder Historisch Gezelschap 2 (1999) nr. 1, 15-18. [pdf]

 • R.H. AlmaRond en om Deventer. Stad en platteland in Zuidwest-Salland (Groningen 1999) 96 blz.

 • R. Alma, 'Gebrandschilderd glas aan de Grote Markt', Hervonden stad 4 (1999) 97-102. [pdf]

 • R.H. Alma, recensie van T.S.B. Johnston, Codex Hummercensis (Groningen, UB, PEIP 12). An old Frisian legal Manuscript in Low Saxon guise (Leeuwarden 1998) en J.C. Sijtsema, De 17 keuren en 24 landrechten in de Ommelander rechtshandschriften (Amsterdam 1998), in: Pro memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden 1 (1999) 163-165.

 • Redmer Alma, 'Drentse heraldiek II', Drents genealogisch jaarboek 6 (1999) 143-146. [pdf]

 • R.H. Alma'Addinga' (23), 'Alma/Heralma' (40), 'Aylkema (tho Rasquert)' (60/61), 'Brook, Tom' (142), 'Bruggen, Ter' (144), 'Canter' (155-156), 'Cater' (159), 'Familiewapens' (251-252),.'Gaykinga' (278), 'Gelkingen' (281), 'Gockinga I' (294), 'Groningen, Van' (317-318), 'Gruoninga' (333), 'Houwerda' (388), 'Huinga' (390), 'Huninga' (395-396), 'Lellens, tho' (505-506), 'Nittersum' (605), 'Onsta' (631), 'Tiddinga' (855), 'Ukena'(887), 'Wicheringe' (993), 'Wifringhe' (999); R.H. Alma en H. Feenstra, 'Adel en stadspatriciaat' (23-26), 'Clant' (162-164), 'Coenders'(166-168), 'Ewsum, Van' (245-246), 'Horenken' (385), 'Jarges' (411-412), 'Lewe' (510-512), 'Rengers' (722-724), 'Ripperda' (738-739), 'Sickinghe' (790-791), 'Tamminga' (843), in: P. Brood, A.H. Huussen en J. van der Kooi, Nieuwe Groninger encyclopedie (Groningen 1999) s.v.

 • Redmer Alma, 'Codex Sickinghe. Het oudste Ommelander rechtshandschrift', Us wurk. Tydskrift foar frisistyk 48 (1999) 122-146. [pdf]

 • R.H. Alma'Oostrum in Eesterrecht. Duizend jaar Eenumerhoogte', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 44 (1999) 184-201. [pdf]

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 44 (1999) 202-209.

 • B.G. Schuring, 'Adel en patriciaat in Stad en Ommelanden. Samenvatting van de inleiding gehouden door drs. R.H. Alma', Westerwolde 20 (1999) 43-45. [pdf]


 • 2000

 • R.H. Alma'De grafzerken in het koor van de Martinikerk', Bulletin Vereniging van Vrienden van de Martinikerk 17 (2000) 22-40. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Het Oudfriese Landrecht van het Oldambt', Us wurk. Tydskrift foar frisistyk 49 (2000) 1-44. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Drentse heraldiek III', Drents genealogisch jaarboek 7 (2000) 171-177.

 • Redmer Alma, 'Nogmaals Brunger to Loquard', Brunja 50 (aug. 2000) 13-14. [pdf]

 • R.H. Alma'Grafzerken te Zuidhorn', Groninger kerken 17 (2000) 89-90.

 • R.H. Alma'Het wapen van de nieuwe gemeente Aa en Hunze', De Nederlandsche Leeuw 117 (2000) k. 429.

 • R.H. Alma'Het wapen van de nieuwe gemeente Noordenveld', De Nederlandsche Leeuw 117 (2000) k. 429.

 • R.H. Alma'De vroegste ontwikkeling van de Groninger heraldiek', Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 54 (2000) 5-45. [pdf]

 • R.H. Alma, 'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 45 (2000) 199-208.


 • 2001

 • Redmer Alma, 'To Ewer en Brungersma', Brunja 51 (febr. 2001) 6-10. [pdf]

 • R.H. Alma'Het wapen van de nieuwe gemeente Borger-Odoorn', De Nederlandsche Leeuw 118 (2001) k. 381-382.

 • R.H. Alma'Het wapen van de nieuwe gemeente Tynaarlo', De Nederlandsche Leeuw 118 (2001) k. 383.

 • Redmer H. Alma'De Middeleeuwen in de Middeleeuwen', in: E. Knol, J.M.M. Hermans en M. Driebergen red., Hel en hemel. De Middeleeuwen in het Noorden (Groningen 2001) 130-137. [pdf]

 • R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R. van der Ley, Groninger kwartierstatenboek 2 (Groningen 2001) IX + 668 blz.

 • R. Alma, 'Kerken in Noordenveld. Een beschrijving uit 1869', Roon. Tijdschrift van de Historische Vereniging [Roon] 23 (2001) nr. 1, 5-14. [pdf]

 • R. Stenvert, S. Broekhoven, S. van Ginkel-Meester en C. Kolman, m.m.v. R. Alma, Monumenten in Drenthe (Zeist/Zwolle 2001) 246 pag. [pdf]

 • R.H. Alma'Historie', in: » Stenvert e.a., Monumenten in Drenthe, 11-18. [pdf]

 • Redmer Alma, 'De Navorscher', Groninger kerken 18 (2001) 77-80.
  [Betr. een gevelsteen te Oldenzijl, grafzerken te Uithuizen, Appingedam, Groningen, Tinallinge, Nuis en Zuidwolde.]

 • Redmer Alma, 'Het Oldambtster landrecht. Een prijsvraag na anderhalve eeuw opgelost', Stad en Lande 10 (2001) 2-5. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Streekwapens', Genealogie 7 (2001) 104-106. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Drentse heraldiek IV', Drents genealogisch jaarboek 8 (2001) 100-101. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Drentse schultezegels I', Drents genealogisch jaarboek 8 (2001) 102-118. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Wapens, huismerken en opschriften in Groningen', in: R.-J. Grote en K. van der Ploeg e.a., red., Muurschilderkunst in Nedersaksen, Bremen en Groningen. Vensters op het verleden (2001) 244-250. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Wappen, Hausmarken und Inschriften im Groningerland', in: R.-J. Grote en K. van der Ploeg e.a., red., Wandmalereien in Niedersachsen, Bremen und im Groningerland. Fenster in die Vergangenheit (2001) 244-250. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Oostrum en het Eesterrecht', Driemaandelijkse bladen 53 (2001) 123-128. [pdf]

 • W.G. Doornbos, inleidingen van R.H. Alma en R.F.J. Paping, Bewonerslijsten van de stad Appingedam (Groningen 2001) 215 blz.

 • Redmer H. Alma, 'De lijsten van edele heerden te Appingedam', in: » Doornbos, Bewonerslijsten van de stad Appingedam ca. 1480/1490-1811, xvii-xviii.

 • R.H. Alma, 'Adellijke banden', recensie van Y. Kuiper en K. Thomassen, Banden van vriendschap. De collectie alba amicorum Van Harinxma thoe Slooten (Leeuwarden 2001), in: Virtus. Bulletin van de Werkgroep Adelsgeschiedenis 8 (2001) 52-53. [pdf]

 • R.H. Alma'Dopen, bruiloften, kledingen en eerste missen in Groningen (1519-1534), Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 46 (2001) 37-44. [pdf]

 • R.H. Alma'Dijkrol van Vliedorp (1542, 1568)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 46 (2001) 44. [pdf]

 • R.H. Alma'Zijlregister van Tjamsweersterhamrik (1598)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 46 (2001) 103. [pdf]

 • R.H. Alma'Register van Borgham (1608)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 46 (2001) 109. [pdf]

 • R.H. Alma'Schattingen en jaartax 1498-1516', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 46 (2001) 166-193. [pdf]

 • R.H. Alma'Dijkrol van Zuurdijk (1577, ca. 1630), Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 46 (2001) 194-195. [pdf]

 • R.H. Alma'Registers', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 46 (2001) 199-208.


 • 2002

 • Redmer Alma, 'De geschiedenis van Op ter Borg tot 1594', in: K. Holstein en G. Smit red., De boerderij Op ter Borg te Wirdum. Geschiedenis en restauratie 1999 tot 2000 (Groningen 2002) 13-20. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Adel en recht in Siddeburen', Bie t Schild 2 (2002) nr. 1, 10-15. [pdf]

 • R.H. Alma'Het wapen van de nieuwe gemeente Coevorden', De Nederlandsche Leeuw 119 (2002) k. 61-62. [pdf]

 • G.J. van Dijk-van Eerden; Redmer Alma en Douwe Huizing red., Rekening en verantwoording. Het kerkvoogdenboek van Roderwolde 1538-1608, Gratamareeks 1 (Assen 2002) XXVI + 126 blz.

 • Nina van den Broek, Trijnie Hartman en Redmer Alma; W.R. Foorthuis en P. Brood, red., Drenthe. Gids voor cultuur en landschap (Bedum 2002) 336 blz.

 • Redmer Alma, 'De kerk van Eelde. Een beschrijving uit 1869', Kontakt Stichting Ol Eel (2002) nr. 3, 43-45. [pdf]

 • R.H. Alma'Het wapen van de nieuwe gemeente De Wolden', De Nederlandsche Leeuw 119 (2002) k. 340-341.

 • Redmer Alma, 'Drentse heraldiek V', Drents genealogisch jaarboek 9 (2002) 184-186.

 • Redmer Alma, 'Relevante adeldom', naar aanleiding van: J. Dronkers, De maatschappelijke relevantie van hedendaagse Nederlandse adel (Amsterdam 2000), [en andere publicaties van deze schrijver], Virtus. Bulletin van de Werkgroep Adelsgeschiedenis 9 (2002) 56-60. [pdf]

 • R.H. Alma'Landgebruikers te Kloosterburen (1640)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 47 (2002) 76. [pdf]

 • R.H. Alma'Dekenlammeren, koeschot, schapenschot, weltplege en dijkhaver in de Marne', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 47 (2002) 131-165. [pdf]

 • R.H. Alma'Schotlijst van Hoogemeeden (1566)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 47 (2002) 165. [pdf]

 • R.H. Alma'Landgebruikers in Den Ham (1517-1604)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 47 (2002) 194-195. [pdf]

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 47 (2002) 200-208.


 • 2003

 • R.H. Alma'Het wapen van de nieuwe gemeente Westerveld', De Nederlandsche Leeuw 120 (2003) k. 54.

 • R.H. Alma, recensie van G.H.A. Venner, 'De ridderschap van het Overkwartier van Gelder 1590-1702', Publications de la Société Historique et Archéologie dans le Limbourg 134-135 (1998-1999) 267-426, in: De Nederlandsche Leeuw 120 (2003) k. 3-4; tevens verschenen als » 'Gelderse ridders'.

 • Redmer Alma, 'Digitaal perkament', Waardeel 23 (2003) 10-11.

 • Redmer Alma, 'Adelsgeschiedenis en genealogie', Genealogie 9 (2003) 107-109.

 • Redmer Alma, 'Zegelstempels uit Groninger grond', Hervonden stad 8 (2003) 65-70.

 • R.H. Alma'Adel en ridderschap', 'Alting', ['Clooster, van den',] 'Drents Heraldisch College', 'Drews, de', 'Familiewapens', ['Gemeentevlaggen', 'Gemeentewapens',] 'Horenken', 'In- en Kniphuisen, van', 'Lewe', 'Mepsche, de', 'Polman', 'Provincievlag', 'Provinciewapen', 'Rengers', 'Ripperda', 'Zegels', in: Drentse encyclopedie (Assen 2003). De lemmata tussen rechte haken zijn abusievelijk niet opgenomen.

 • Redmer Alma, 'Drentse heraldiek VI', Drents genealogisch jaarboek 10 (2003) 230-232.

 • Redmer Alma, 'Drentse schultezegels II', Drents genealogisch jaarboek 10 (2003) 82-86.

 • R.H. Alma'De Ommelander ridderschap 1498-1516, Virtus. Jaarboek voor Adelsgeschiedenis 10 (2003) 7-70. [pdf]

 • R.H. Alma'Een handschrift uit de familie Grelle', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 48 (2003) 21-32. [pdf]

 • R.H. Alma'Landgebruikers ten noorden van Noordhorn (1545)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 48 (2003) 58. [pdf]

 • R.H. Alma'Conscriptio nobilium Groningensium. Het wapenboek van Rinnert van Solckema (ca. 1590)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 48 (2003) 82-110. [pdf]

 • R.H. Alma'Dijkrollen van de Nije Slachte bij Oxwerd (ca. 1492-1549)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 48 (2003) 128-134. [pdf]

 • R.H. Alma'Schotlijst van Ezinge (1579)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 48 (2003) 189. [pdf]

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 48 (2003) 201-208.

 • Redmer Alma, 'Vernoeming in Groningen en de Ommelanden in de 16de eeuw', Naamkunde 35 (2003/2004), 11-40.
  [pdf]


 • 2004

 • Redmer Alma, 'Literatuur in brons. Een bijzonder klokopschrift in Roswinkel', Waardeel 24 (2004) 18-20. [pdf]

 • R.H. Alma, 'Gelderse ridders', recensie van G.H.A. Venner, 'De ridderschap van het Overkwartier van Gelder 1590-1702', Publications de la Société Historique et Archéologie dans le Limbourg 134-135 (1998-1999) 267-426, in: De Nederlandsche Leeuw 122 (2004) k. 133-134; tevens verschenen in » De Nederlandsche Leeuw 121 (2003).

 • Redmer Alma, 'De Navorscher', Groninger kerken 21 (2004) 57-58.
  [Betr. een grafzerk te Schildwolde]

 • R.H. Alma'Het wapen van de nieuwe gemeente Midden-Drenthe', De Nederlandsche Leeuw 121 (2004) k. 51.

 • Redmer Alma, 'Drentse schultezegels III', Drents genealogisch jaarboek 11 (2004) 82-101.

 • Redmer Alma, 'Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis', Kasteelkatern 6, nr. 11 (aug. 2004) 7.

 • Edze de Boer, m.m.v. Redmer Alma, De stichter, de stukken, de schenkers van het Benedictijnenklooster Feldwerd of het Oldenklooster bij den Dam ([Spijk] 2004) 488 blz.

 • R.H. Alma'Grovens' erven', in: » De Boer, De stichter, 390-455, 471-478.

 • Redmer Alma'Jancko Douwema en de adel', recensie van M. Kist en H. Wind ed., Een man van eer. Bloemlezing van Jancko Douwama's geschriften (Hilversum 2003), in: Virtus. Jaarboek voor Adelsgeschiedenis 11 (2004) 197-200. [pdf]

 • Redmer Alma en Menne Glas, 'Staatboek van Ommelander meiers (1595-1803)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 49 (2004) 3-35. [pdf]

 • R.H. Alma'Landgebruikers te Scheemda (1598)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 49 (2004) 91. [pdf]

 • R.H. Alma'Schotregister van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest (1553)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 49 (2004) 107-142. [pdf]

 • R.H. Alma'Register op het schotregister van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest (1553)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 49 (2004) 195-200. [pdf]

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 49 (2004) 201-208.


 • 2005

 • Redmer Alma, 'De Navorscher', Groninger kerken 22 (2005) 21-22.
  [Betr. grafzerken te Zuidbroek en Lutjegast]

 • R.H. Alma'Alberda/Fraylema/Aulsema', De Nederlandsche Leeuw 122 (2005) k. 81-118. [pdf]

 • Redmer Alma, 'De orgelluiken van Tinallinge - een reconstructie', Groninger kerken (2005) 86-89. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Adel en boeren rond Appingedam in de late Middeleeuwen', in: J.E. Emmelkamp red., De historie van boerderijen en molens in de gemeente Appingedam (Bedum 2005) 25-32.

 • Redmer Alma, 'Schat- of Zijlregister van Tjamsweer ten noorden van het Damsterdiep', in: J.E. Emmelkamp, De historie van boerderijen en molens in de gemeente Appingedam (Bedum 2005) 631.

 • Redmer Alma, 'Portretzerken in Groningen', Groninger kerken 22 (2005) 105-120. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Genealogiebeoefening in de provincie Groningen tot de zeventiende eeuw', Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 56 (2005) 13-35. [pdf]

 • A.J. Gevers, H.P. de Vries, A.J. Mensema, J.A. de Boo, J.C Terluin en R. Alma, Heraldiek. Verzameling voordrachten uitgesproken tijdens de Heraldische Dag 2004 (z.p. 2005) 100 blz.

 • Redmer Alma, 'Drentse heraldiek', in: » Gevers, e.a., Heraldiek, 91-99. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Medieval heraldry in the province of Groningen', in: H. de Boo, B. Hempenius en R. van Iterson, Regionale heraldiek en streekwapens. L'héraldique régionale. Regional Heraldry. Regionalheraldik (Bedum 2005), 11-17. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Adel in het Westerkwartier in de Late Middeleeuwen', Virtus. Jaarboek voor Adelsgeschiedenis 12 (2005) 35-74. [pdf]

 • [Redmer Alma], 'Een akte van Sint-Nicolaasavond 1509', Het Drenthe journaal (17 november 2005) 5.

 • R.H. Alma'50 jaar Gruoninga', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 50 (2005) 3-5. [pdf]

 • [Redmer Hans Alma], 'Redmer Hans Alma', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 50 (2005) 66-68. [pdf]

 • R.H. Alma'De Ruigewaard', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 50 (2005) 191-230. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Register Hervonden stad 1996-2005', Hervonden stad 10 (2005) 165-176.

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 50 (2005) 232-240.

 • R.H. Alma, Catalogus van Losse stukken Register Feith, meest charters behorende tot het stadsarchief van Groningen, 1272-1816 (Groningen 2005) [Archiefinventaris]. [pdf]


 • 2006

 • [Redmer Alma], 'De schrikkeldag', Het Drenthe Journaal (23 februari 2006) 5.

 • Redmer Alma, 'Heraldiek op kerkhoven en begraafplaatsen', Groninger kerken 23 (2006) 105-108, 117-120.

 • [Redmer Alma], 'Een middeleeuwse wildeman', Het Drenthe Journaal (15 juni 2006) 5.

 • Redmer Alma, 'Een bijzondere voorstelling', Groninger kerken 23 (2006) 81.
  [betr. prent van kerk en toren te Pieterburen]

 • Redmer Alma, 'De eeuwwisseling in Drenthe', Waardeel 26 (2006) 12-14. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Portret van een heer', Genealogie 12 (2006) 98-99. [pdf]

 • R.H. Alma'Butkens en Butjesstraat', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 51 (2006) 192-196. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Drentse schultezegels IV', Drents genealogisch jaarboek 13 (2006) 115-127.

 • Redmer Alma, 'De toren van Pieterburen', Groninger Museum Magazine (2006, nr. 2) 42. [pdf]

 • R.H. Alma'Schotlijsten van Dorpsterzijlvest (1470-1598)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 51 (2006) 114-142. [pdf]

 • R.H. Alma'Registers', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 51 (2006) 198-208.


 • 2007

 • [Redmer Alma], 'De kat op het spek', , Drenthe Journaal (10 jan. 2007) 5.

 • Redmer Alma, 'Een glas-in-loodraam uit 1712 in de Der Aa-kerk', Groninger kerken 24 (2007) 86-90.

 • Redmer Alma, 'De adeldom van de Mensema's', in: A.J. Gevers, e.a., Mensen van adel. Beelden, manifestaties, representaties. Opstellen aangeboden ter gelegenheid van het afscheid van Albert Mensema als archivaris bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, 14 september 2007 (Hilversum 2007) 55-74. [pdf]

 • [Redmer Alma], 'Een nieuwe oude oorkonde', Drenthe Journaal (28 juni 2007) 5. [pdf]

 • Redmer Alma, Hilde Bolhuis, Annemieke Galema en Anton Rinzema red., Jacques Tersteeg eindred., Winsum 1057-2007 (Winsum 2007) 344 blz.

 • Redmer Alma, 'Adel in Winsum in de Late Middeleeuwen', in: » Alma e.a., red., Winsum 1057-2007, 127-157.

 • [Redmer Alma], 'Stadsrechten Coevorden', Drenthe Journaal (13 dec. 2007) 5. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Adel en kerk in Pieterburen', Groninger kerken 24 (2007) 117-119. [pdf]

 • R.H. Alma'Landgebruikers te Harkstede (1586)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 52 (2007) 79-80. [pdf]

 • R.H. Alma'Landgebruikers in de Stadstafel (1589)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 52 (2007) 80. [pdf]

 • R.H. Alma'Landeigenaren te Kolham (ca. 1470)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 52 (2007) 168-172. [pdf]

 • R.H. Alma'Landgebruikers te Middelstum, Toornwerd en Kantens (1543-1547)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 52 (2007) 184-193. [pdf]

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 52 (2007) 198-208.


 • 2008

 • [Redmer Alma], 'Oosterhesselen', Drenthe Journaal (7 febr. 2008) 5. [pdf]

 • Redmer Alma, 'De wording van Stad en Lande. Groningen en Ommelanden in de 15e en 16e eeuw', in: A. Beuse e.a., red., De canon van Groningen. 40 ijkpunten uit de Groninger geschiedenis (Groningen 2008) 24-31.

 • Redmer Alma, Versteende wapens. Heraldiek op Groninger kerkhoven (Groningen 2008) 32 blz.

 • R.H. Alma, H.E.J. Hartog, R. Ploeger, J.A.P. Waterborg en G. Zuidema red., Groninger kwartierstatenboek 3 (Groningen 2008) V + 613 blz.

 • [Redmer Alma], 'Een chirograaf', Drenthe Journaal (27 maart 2008) 5. [pdf]

 • B.J. Finke en W. Heerspink; R.H. Alma, e.a. red. Heerscopinc : de geschiedenis van de erven en geslachten Heerspink 1325-2000. Echteler, Klein-Ringe, Rheeze, Genealogische reeks 2 (Utrecht 2008) 796 blz.

 • [Redmer Alma], 'Schijn bedriegt', Drenthe Journaal (26 juni 2008) 5. [pdf]

 • Redmer Alma, 'De adellijke dood verbeeld. Rouwborden en monumenten', in: J. Kroesen en R. Steensma red., De Groninger cultuurschat. Kerken van 1000 tot 1800 (Groningen/Assen 2008) 124-134. [pdf]

 • [Redmer Alma], 'Openingstijden', Drenthe Journaal (18 dec. 2008) 5. [pdf, pdf]

 • R.H. Alma'Schotregisters van de Lopster lutke zijleed (14de eeuw-1598)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 53 (2008) 80-86. [pdf]

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 53 (2008) 201-208.


 • 2009

 • [Redmer Alma], '750 jaar Assen', Drenthe Journaal (19 maart 2009) 5. [pdf]

 • [Redmer Alma], '11 mei is de dag', Drenthe Journaal (14 mei 2009) 5. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Steenhuizen in de bronnen', Stad en Lande 18 (2009) 26-29. [pdf]

 • [Redmer Alma], 'Het oudste archief', Drenthe Journaal (22 september 2009) 5.

 • Redmer Alma, 'Eer aan de vroege kerkbeheerders', in: D. Bosscher e.a., red., Ooit gebouwd voor altijd. 40 jaar Stichting Oude Groninger Kerken (Groningen 2009) 64-65.

 • [Redmer Alma], 'Calthorne bij Diever', Drenthe Journaal (18 nov. 2009) 5.

 • Redmer Alma, 'Heerden en grazen. Boerderijen en steenhuizen in Middelstum en Kantens tot 1600', in: Boerderijenboek Middelstum-Kantens met bijdragen tot de plattelandsgeschiedenis en een beschrijving van de boerderijen en hun bewoners (Kantens 2009) 27-69, 536-540.

 • R.H. Alma'Dijkrol van Eenrum, Pieterburen en Westernieland (15de eeuw-1651)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 54 (2009) 135-156. [pdf]

 • R.H. Alma'Register op de bijlagen bij "Defloratie en fornicatie"', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 54 (2009) 191-197.

 • R.H. Alma'Register op de dijkrol van Eenrum', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 54 (2009) 197-203.

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 54 (2009) 204-208.


 • 2010

 • Redmer Alma, 'Een bijzonder voorwerp', Groninger kerken 27 (2010) 94.
  [Betr. het grafmonument van Bonne Aulsema te Uithuizen.]

 • Redmer Alma, 'De grafzerken van de Sint Jan', Genealogie 16 (2010) 136-139.

 • Redmer Alma, 'Vroege adellijke symboliek', recensie van Georg Scheibelreiter, Wappenbild und Verwandtschaftsgeflecht. Kultur- und Mentalitätsgeschichtliche Forschungen zu Heraldik und Genealogie, Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsband LIII (Wenen/München 2009), in: Virtus. Jaarboek voor Adelsgeschiedenis 17 (2010) 146-148. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Middeleeuwse Friese adel en zijn huizen', recensie van P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners (Hilversum 2009), in: Virtus. Jaarboek voor Adelsgeschiedenis 17 (2010) 162-166. [pdf]

 • R.H. Alma, 'Landeigenaren van Reide, Fiemel en Termunten (eerste helft 16de eeuw)', Gruoninga 55 (2010) 140-144. [pdf]

 • R.H. Alma, 'Schatregister van Midwolda (1556)', Gruoninga 55 (2010) 194-201. [pdf]

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 55 (2010) 202-208.

 • Redmer Alma, 'Register Hervonden stad 2006-2010', Hervonden stad 15 (2010) ....


 • 2011

 • Redmer Alma, 'De levensvatbaarheid van een stom kind. Het Ommelander hofgerecht (1506-1513)', in: P. Brood en R. Flach, Historische Groninger rechtszaken. Bundel ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van het Groninger juristengenootschap Pro Excolendo Iure Patrio 1761-2011 (Bedum 2011) 9-16.

 • Redmer Alma, 'Klauwboeken - Entstehung, Entwicklung und Überlieferung', Quaerendo 41 (2011) 57-71. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Een rondgang langs de grafzerken in het koor van de Martinikerk', Groninger kerken 28 (2011) 62-70. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Das Digitaal oorkondeboek Groningen en Drenthe (Cartago)', in: Thomas Aigner, Stefanie Hohenbruck, Thomas Just en Joachim Kemper, red., Archive im Web. Erfahrungen, Herausforderungen, Visionen. Archives on the Web. Experiences, Challenges, Visions (St. Pölten 2011) 154-161. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Het belang van de maagschap', recensie van: S.A.C. Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten. Hun geschiedenis en hun portretten. De Heijnen-maagschap 1400-1800, Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, XVII ('s-Gravenhage: KNGGW, 2008), in: Virtus. Jaarboek voor Adelsgeschiedenis 18 (2011) 192-196. [pdf]

 • R.H. Alma, 'Landeigenaren langs de weg bij Hinckemahorn (ca. 1577)', Gruoninga 56 (2011) 144. [pdf]

 • R.H. Alma, 'Een tweede schatregister van Midwolda (1578/ca. 1630/ca. 1675)', Gruoninga 56 (2011) 151-154. [pdf]

 • R.H. Alma, 'De grenzen van het Eester- en Zandtsterrecht', Gruoninga 56 (2011) 166-180. [pdf]

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 56 (2010) 201-208.


 • 2012

 • Redmer Alma, 'De Navorscher', Groninger kerken 29 (2012) 72-74. [pdf]
  [Betr. grafzerken te Garsthuizen en Aduard en klokken te Oostwold en Holwierde]

 • T.J. Hoekstra, N.J. Barneveld-Schelling, R.H. Alma en G.L.G.A. Kortekaas, red., Het Hinckaertshuis. Zeven eeuwen bouwhistorie en bewoners (Groningen 2012) 324 blz.

 • Redmer Alma, 'De oudst bekende eigenaren en bewoners van het Hinckaertshuis. Drie vrouwen in de hoofdrol', in: » Hoekstra e.a., red., Het Hinckaertshuis. Zeven eeuwen bouwhistorie en bewoners (Groningen 2012) 183-230.

 • Redmer Alma, Conrad Gietman en Albert Mensema, red., Adel in heraldiek in de Nederlanden. Adellijke identiteit en representatie. Opstellen aangeboden ter gelegenheid van het afscheid van jhr. Arnold Gevers als archivaris bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle op 2 november 2012, Adelsgeschiedenis X, Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, XVIII (Hilversum 2012) 360 blz. [pdf]

 • Redmer Alma en Conrad Gietman, 'Inleiding', in: » Alma, Gietman en Mensema, red., Adel in heraldiek in de Nederlanden, 11-14. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Postume heraldiek. Adellijke kwartieren in Stad en Lande', in: » Alma, Gietman en Mensema, red., Adel in heraldiek in de Nederlanden, 51-94. [pdf]

 • Redmer Alma, 'De Ommelander hoofdeling. Edelman of rijke boer?', Stad en Lande 21 (2012) nr. 3, 11-15. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Cartago en ontsluiting van archiefbronnen vóór 1600', in Archievenblad (2012) 16-19. [pdf]

 • Redmer Alma, 'De schaduw van de voorouders', recensie van Elisabeth Harding en Michael Hecht, ed., Die Ahnenprobe in der Vormoderne. Selektion - Initiation - Repräsentation, Schriftenreihe des Sonderforschungsbereich 496 Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme, Band XXXVII (Münster: Rhema, 2011), Virtus 19 (2012) 200-204. [pdf]

 • Gert Schansker, Richard Paping en Redmer Alma, 'Zestiende-eeuwse Gronings-Drentse betrekkingen: de families Syrsema en Elevelt', Gruoninga 57 (2012) 3-49.


 • 2013

 • Redmer Alma, 'Drie zerken van de familie Ripperda', Groninger kerken 29 (2013) 44, 53-55. [pdf]

 • Redmer Alma, 'De herkomst van de lazuren draak', Diepgang. Een kroniek van drie dorpen langs het Reitdiep 1, nr. 2 (september 2013) 17.

 • Redmer Alma, De grafzerken van Farmsum. Spiegel van een heerlijkheid (Farmsum 2013) 80 blz.

 • Redmer Alma, 'Familieverbanden tussen de Noord-Nederlandse adel en Oostfriese adel, 15de en 16de eeuw', in: Klaas-Dieter Voß, ed., ... doch die Welt nicht Heimat mir? Beiträge zu sechs Jahrhunderten Migrationsgeschichte in Ostfriesland und den benachbarten Niederlanden (Aurich 2013) 81-91. [pdf]


 • 2014

 • Redmer Alma, 'Voorwoord', in: Marc Lindeijer, Tussen kasteel en kerk. De katholieke Gelderse adel 1765-1827, Adelsgeschiedenis 13 (Aalten 2014) 5.

 • Redmer Alma, 'Een voorbarige verjaardag. Over de bouwgeschiedenis van de Sint-Hippolytuskerk te Middelstum', Groninger kerken 31 (2014) 85-91. [pdf]

 • Redmer Alma, De grafzerken van Farmsum. Spiegel van een heerlijkheid (Farmsum 20142) 96 blz.

 • Redmer Alma, Wim Barneveld, Simon Bijl, Pieter Bootsma, Egge Knol, Kees van der Ploeg, Taco Tel, Stef Tuinstra en Freerk J. Veldman, De Nieuwe Kerk 1664-2014. Opvattingen veranderen, kennis vermeerdert (Groningen 2014) 155 blz.

 • Redmer Alma, 'De glas-in-loodramen van 1663 in de Nieuwe Kerk', in: » Redmer Alma e.a., De Nieuwe Kerk 1664-2014 63-80. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Postume Heraldik. Zur Deutung von Ahnenwappen anhand einiger Beispeile aus der niederländischen Provinz Groningen', in: Genealogica & heraldica. Grenzen in genealogie en heraldiek. Frontiers in Genealogy and Heraldry. Frontières dans la généalogie et l'héraldique. Handelingen van het XXXe Internationale Congres der Genealogische en Heraldische Wetenschappen. Proceedings of the XXXth International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences. Actes du XXXe Congrès international des Sciences généalogique et héraldique ('s-Gravenhage 2014) 1-7.

 • R.H. Alma, 'Zegels in het Drents Archief', Drents genealogisch jaarboek 21 (2014) 5-8.


 • 2015

 • R.H. Alma en C. de Graaf, 'Het Drents/Groninger geslacht Hubbelding, later genaamd ten Holte en Oving', Drents genealogisch jaarboek 22 (2015) 37-87.

 • Redmer Alma, 'Wapens van de Nederlandse adel', recensie van Coen Schimmelpenninck van der Oije, Egbert Wolleswinkel, Jos van den Borne en Conrad Gietman, Wapenregister van de Nederlandse adel. Hoge Raad van Adel 1814-2014 (Zwolle 2014), Virtus 22 (2015) 225-229. [pdf]

 • Redmer Alma, 'De zegelcollectie Hora Siccama van het CBG. Verloren zegels teruggevonden', Blazoen 1 (2015) 82-84.

 • Redmer Alma, 'Register Hervonden stad 2011-2015', Hervonden stad 20 (2015) ....


 • 2016

 • Redmer Alma, 'Pathuis online', Heraldisch Tijdschrift 22 (2016) 12-14.

 • Redmer Alma, 'De memoria van Johan de Mepsche', Groninger kerken 33 (2016) 45-48. [pdf]

 • Redmer Alma, De grafzerken van Farmsum. Grafzerken, doopvont en klokken (Farmsum 20163) 136 blz.

 • Redmer Alma, 'Rudolf Huinga te Uithuizermeeden. De achtergrond van een bijzonder monument', Groninger kerken 33 (2016) 49-52, 69-70. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Pontianus in Farmsum. De zoektocht naar een opmerkelijke heilige', Groninger kerken 33 (2016) 121-127. [pdf]


 • 2017

 • Redmer Alma, 'Op zoek naar de dader. De mishandeling van de kerkklok van Farmsum', Groninger kerken 34 (2017) 41-49. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Adel en recht', in: J. Emmelkamp, De historie van boerderijen, borgen en buitenplaatsen, steenfabrieken en molens rond Delfzijl (Bedum 2017) 38-49.

 • Redmer Alma, 'Landbouwers in de 16de eeuw', in: J. Emmelkamp, De historie van boerderijen, borgen en buitenplaatsen, steenfabrieken en molens rond Delfzijl (Bedum 2017) 1090-1091.

 • Redmer Alma, Jan Emmelkamp en Gert Schansker, 'Heerden met heerlijke rechten', in: J. Emmelkamp, De historie van boerderijen, borgen en buitenplaatsen, steenfabrieken en molens rond Delfzijl (Bedum 2017) 1159-1168.

 • Redmer Alma, 'Nieuw leven voor de grondwet van Drenthe', Waardeel 37 (2017) nr. 2, 20-25. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Landrecht en landschap', Drents landschap 95 (2017) 18-19. [pdf]


 • 2018

 • Redmer Alma, 'Adel en klokken', 25 jaar Stichting Klokkenspel Groningen (Groningen 2018) 35-61

 • Redmer Alma, 'Net als een aardappel. Verborgen schatten onder het koor van Farmsum', Groninger kerken 35 (2018) nr. 4.

 • Redmer Alma, Recensie van Henk D. Meijering en Han Nijdam, Wat is Recht? De receptie van Oudfries recht in de Groninger Ommelanden in de 15e en 16e eeuw (Gorredijk 2018), Emder Jahrbuch 98 (2018) 190-192.


 • 2019

 • Redmer Alma, 'De vrouw met blauw bloed', Van adel 14 (2019) 21-22.

 • Karin Bockelmann, 'Occa Ripperda hat ihren Platz in Jennelt gefunden!', [interview met Redmer Alma], in: K. Bockelmann, red., Krummhörner Orgelfrühling 7. bis 12. Mai 2019 (2019) 60-65.

 • Redmer Alma, 'Het zegel van pastoor Dodo', Groninger kerken 36 (2019) nr. 4, 102-105.

 • Redmer Alma, 'Occa Johanna Ripperda. Mutige Entscheidungen einer jungen Witwe', in: Klaas-Dieter Voß red., Freie Friesentöchter - Tradition und gelebte Wirklichkeit (Oldenburg 2019) 149-156

 • Janny de Weys, 'Redmer Alma. Geboeid door Ommelander adel', in: Ommelander Courant (juni 2019) ...

 • Redmer Alma, 'Occa Johanna Ripperda (1619-1686). Opperhofmeesteres aan het Zweedse hof', Stad en Lande 28 (2019) nr. 3, 10-15.

 • Redmer Alma, 'Cornelis Bos. De beroemdste kunstenaar van Groningen', Stad en Lande 28 (2019) nr. 4, 38-42.

 • Redmer Alma, 'Het Corpus Roemeling. Heiligen en heren in Drenthe online', Waardeel 39 (2019), nr. 4, 11-13.

 • Redmer Alma, 'Die Särge und Toten in der Gruft der Kirche zu Jennelt', Emder Jahrbuch 99 (2019) 97-121.

 • Redmer Alma, 'Een bourgondisch kruis op de Pontianusklok te Farmsum. Bourgondische symboliek in Groningen', Blazoen. Kwartaalblad voor heraldiek en zegelkunde 5 (2019) 132-135.


 • 2020

 • Redmer Alma, 'De klokkengieter Frans Hatiseren te Groningen (1535-1548), Groninger kerken 27 (2020) 35-41.

 • Redmer Alma, 'Die Grimersumer Kiste', Emder Jabrbuch 100 (2020) 353-367.

 • Redmer Alma, 'Zegels uit een beerput te Coevorden, Waardeel 40 (2020) nr. 2, 16-20.

 • Redmer Alma, 'De meestervervalser Johan Lewe tot Asinga', Stad en Lande 29 (2020) 36-42.

 • Redmer Alma, 'Onbekende zegels uit een beerput te Coevorden', Blazoen 6 (2020) nr. 2, 66-67.

 • Redmer Alma, 'Heinrich Bernhard von dem Appelle en de studie van het Fries in de eerste helft van de 18de eeuw', Us wurk. Tydskrift foar Frisistyk 69 (2020) nr. 1, 1-37.

 • Redmer Alma, 'Zielzorg achter de stadsmuur. Het Cellebroedershuis en het Kropelhuis in Groningen', Groninger kerken 27 (2020) 61-63.

 • Redmer Alma, 'Occa Johanna Ripperda (1619-1686)', in: Yme Kuiper en Sjoerd Cuperus, Dekema State Jelsum. Biografie van een landgoed (Gorredijk 2020) 97-98.

 • Egge Knol en Redmer Alma, 'De Allersmabeker', De Stavelij. Jaarboek (2019/2020) 8-25.

 • Redmer Alma, 'Een monument voor een oud geslacht. Het epitaaf van Gijsbert Herman Ripperda te Oosterwijtwerd', Groninger kerken 27 (2020) 92-99.

 • Redmer Alma, 'De voetsporen van de bisschop. Diana Spiekhout schrijft imposante studie over kastelen in het Oversticht', Het buiten. Kastelen, buitenplaatsen en hun bewoners 5 (2020) nr. 6, in druk.

 • Redmer Alma, 'De middeleeuwse kerk', 'Borgen en steenhuizen', 'Edele heerden', 'Bestuur en recht', in: Verhalen van Delfzijl (Bedum 2020) in druk.

 • Redmer Alma, 'Register Hervonden stad 2016-2020', Hervonden stad 25 (2020) in druk.

 • Redmer Alma, 'Vier portretten van Beetke van Rasquert', Stad en Lande 28 (2020) nr. 4, 16-21.

 • Redmer Alma, 'Overledenen te Koekange 1506-1580, Drents genealogisch jaarboek 27 (2020) in druk.

 • Redmer Alma, 'Een monument voor adellijke en aanzienlijke Groninger geslachten in de Martinikerk', Nieuwsbrief Ridderschap van Groningen (Groningen 2020) Najaar 2020, [3]-[4].

 • [Redmer Alma], [tekstredactie] [Brederode] (Utrecht 2020) in druk.


 • 2021

 • Redmer Alma, 'Het wapen van Nienoord', Blazoen (2020) in druk.

 • Redmer Alma, 'Het oudste Nederlandse wapen te Farmsum. Een bijzonder voorwerp', Groninger kerken 28 (2021) ter redactie.

 • Redmer Alma, 'De grafzerk van Eise Sigers en Ide Nankens te Appingedam', Groninger kerken 28 (2021) ter redactie.

 • Redmer Alma, 'Het wapen Tamminga-Van Ewsum', Blazoen (2020) in druk.

 • Redmer Alma, 'Hoogten en leegten'

 • Contact


  Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 9 november 2020
Naar begin van de pagina