Index - U

Index - U


U.D. [Groningen], 1502.
Ubbo [Woldendorp], 494.
Ubbo, Sacerdos, 1.
Ubbega, 487, 896.
Ubbema, zie: Ubbena.
Ubben, Arnoldus, 1910.
Ubben, Gerlacus, 897.
Ubbena, Ave, 707.
Ubbena, Everdina, A1319D, A1319E.
Ubbena, Evertien, 1311.
Ubbena, Hab[b]ina, 4355, 4381.
Ubbena, Houwe, 297.
Ubbena, Jan, 3455.
Ubbena, Joachim, 5153.
Ubbena, Reint, 1090, 1095, A1319D, A1319E, 1692A, 3454, 3465.
Ubbena, Teteke, 802.
Ubbena, Wendela Cornera, 961, 2964.
Ubbena, Willem, 296, 383h, 1094, 3454, 3456, 3457, 3464.
Ubbena, 296, 297, 353, 577, 582, 707, 802, 806, 951, 960-962, 1090, 1094, 1095, 1101, 1171, A1319D, A1319E, 1692A, 2077, 2079, 2390, 2573, 2964, 2965, 2968-2970, 3195, 3454, 3457, 3464, 3465, 3713, 3716-3719, 3737, 3788, 3941, 4031, 4315, 4347, 4358, 4381, 4385, 4395, 4460, 4599, 4625, 5153wapen.
Ubbenius, M., 3932.
Ubbens, Eyse, 2779.
Ubbens, Frederick, 3234, 3237, 3238.
Ubbes, Grietien, 3732.
Ubbes, Heertjen, 4428.
Ubbens, Houle, 3321.
Ubbens, Jan, 88b, 4878.
Ubbens, Memme, 2886A.
Ub[l]es, Gale, 2397, 2400, 2406.
Uibels, Grietje, 3988.
Ubels, Heine, 760.
U[i]bels, Simon [Symon], 1297, 3078.
Vchte, Droste, 1548.
Uchteman, Alethecie, 2603, 2604.
Uchtman, Dyonisius Hubertus, 3059.
Uchtman, Justina, 1472.
Uchtman, Theodorus Alma, 1826.
Uchtman, 1817, 2601, 2603, 2604, 2620wapen.
Udalricus [Groningen], 1366.
Udema, Luppo, 2364, 2367.
Uden, Beno, 1972.
Udes, J.A., 5096.
Udens, Menso, 237b, 1123.
Udes, Munke, 2498.
Udes, Weyke, 2487.
Ufkens, Popko [Poppel. 1329d.
Ufkens, 271, 512, 606, 1329d, 3017, 4454wapen.
Uillersma [Uildersmal, Derk, 2630, 2641.
Uildersma, D.G., 3008.
Uilersma, 320, 489, 492wapen.
Uildersma [Uldersma] 2660.
Uilhoorn, Pieter Joesten, 40.
Uilkens, Theodorus, 5107 .
Uithuizen, 2379, 3716, 3719, 3720, 3722, 3726, 3860, 3861, 3863, 4458 — Advocaat 3752 — Altaarlamp 4664 — Avondmaalsbeker 3714A — Banken 3713, 3714 — Diaken 3775 — Eigenerfde 3736, 3738, 3753 — Doopsgezinden 3756 — Gebrandschilderd glas 3707 — Goudsmid, zie: Zilversmid — Grafzerken 463-466, 3720-3779 — Hervormde kerk 3707-3779 — Houtkoper 3761, 3771 — Huisman 3760, 3764 — Kapel 562 — Karspellieden 3708 — Klankbord 3711 — Klokken 3708, 3709 — Collator, collatrix 3708, 3709, 3736, 3738, 3740, 3753, 3770 — Collector 3761, 3771 — Commandeur 3762 — Coopman 3736, 3740, 3750, 3754 — Leeraar 3756 — Maire 3775 — Med.doctor 3723 — Orgel 3712 — Ouderling 3734, 3753, 3761, 3770, 3772, 3774 — Predikant 3299, 3707, 3779 — Rechtstoel 3710, 3781 — Redger [Rigter] 3739, 3741-3743, 3747 — Rooms-katholieke kerk 463-466, 562, 4664 — Rouwborden 3715-3719 — Schepper 243m, 250d — Secretaris 3747 — Zilversmid 227Ab — Windvaan 3710 — Zie: Albonndaheerd, Edema, Engersma, Engersum, Menkema [huis], Mentekemaheert, Tacuma, Tettema.
Uithuizen en Uithuizermeeden — Rechtstoel 3710, 3781.
Uithuizermeeden [Meeden], 1311, 2379, 3472, 3716, 3722, 3726, 4458 — Banken 3783 — Buitendijks 3792 — Gedenksteen 3780 — Gezangboek 3784 — Goudsmid, zie: Zilversmid — Grafkelder 3789 — Grafzerken 471, 472, 3790-3811 — Graftombe 469 — Greeden 1311 — Hervormde kerk 3780-3811 — Huisman 3804A — Kerkeraadslid 3797 — Kerkvoogd 3793, 3804 — Klokken 467, 468 — Collator 3780, 3782 — Landbouwer 3801 — Landman 3805 — Molen 3807 — Nieuwe dijk 3806 — Orgel 3782 — Ouderling 3797 — Pastoor 467 — Predikant 3782, 3791, 3796 — Rechtstoel 3710, 3781 — Rijksontvanger 3284 — Rooms-katholieke kerk 467-472 — Rouwborden 470, 3785-3788 — Zilversmid 227Abz — Timmerman 3707, 3789 — Toren 3780 — Wedman 3797 — Windvaan 3781 — Zie: Greeden, De Hadder, Nieharkemaheert, Rensema, Ungersma.
Uithuizermeeden-Buitendijks 3792.
Uitwierde, 473, 3484, 3486, 3491, 3493, 3500-3504, 3506, 3645, 3646, 3813 — Avondmaalsbeker 3815 — Diakenen 3815 — Gedenksteen 473 — Gemeente 3813 — Grafzerken 474-476, 3816-3821 — Hervormde kerk 3812-3821 — Kerkvoogden 3813 — Klok 426 — Collator 3813 — Orgel 3814 — Ouderlingen 3815 — Predikant 3813, 3815, 3816, 3819 — Preekstoel 3813 — Rooms-katholieke kerk 473-476 — Timmerman 3813 — Toren 3812 — Windvaan 3812 — Zie: Betingeheem, Rengeheim, Ringeheem, Ringenum.
Wckema, Abell, 2958.
Wkema, Eebele, 435, 2958.
Uckema, Corneelis, 2959.
Wkema, Tadde, 435.
Ukena, Ulske, 460.
Ukena, 460, 514wapen.
Ukes, Emko [Emke], 2935.
Ul[d]ersma, zie: Uil[d]ersma.
Ulpharts, Focko, 3943, 3944.
Olfers, Hermannus, 227Aaw.
Ullfertz [Olferts], Jan, 4367, 4368.
Olfers, J., 71.
Olfers, Ludolf, 227Aci.
Olfers, 71.
Ulgers, Anna Maria, 2946.
Ulger, Duirt [Durandus], 337, 339.
Ulger, Evert, 325.
Ulgers, Hebbele, 4910, 4911.
Ulger[s] 325, 347, 352, 705, 1171, 1675A, 1712A, 2255, 2946, 3391, 4460, 4626wapen.
Ulger de Noorddijk, 4626wapen Ulger.
Ulcken. Johannes, 1944.
Ulms, Hindrik Hindrik van, 4586, 4587.
Ulrum, 234c, 2072, 2574, 3822, 3826, 3827 — Avondmaalsbeker 3826 — Bank 3825 — Chirurgyn 3832A — Grafkelder 3827 — Grafzerken 3828-3835 — Herbergier 3832A — Hervormde kerk 3822-3835 — Kerkvoogd[en] 477, 3822 — Klokken 477, 3822 — Collator 3822 — Coopman 3831A — Organist 3822 — Orgel 3824 — Pastoor 477 — Predikant 3822, 3831, 4038 — Rooms-katholieke kerk 477 — Windvaan 3823 — Zie: Asinga, Eelens, Capel.
Ungersma [Uithuizermeeden], 469, 472.
Ungnaden, Von, 3454.
Unia, Theotarda Sufrida van, 5142c, 5142e.
Unia [1], 1525wapen.
Unia [2], 624, 1693wapen.
Unikes, Aalderk, 924.
Unkes, Doe, 2506, 2513.
Uniken, 908wapen.
Unsta, zie: Onsta.
Unswedde. zie: Onstwedde.
Uphuis, zie: Ophuis.
Upkena, Egbertus, 337, 339.
Upkena, Steven, 1354.
Uplewerd, 2707, 2712, 3665a.
Uplewerd, 890, 2285, 2707, 2712, 2713, 2716, 3840wapen, wapen Von Inn- und Kniphausen [2] en wapen Von Inn- und Kniphausen [3] Upstalboom, Zegelstempel, 1.
Upwerda. zie: Opwierde.
Ureterp, Predikant. 2937.
Usquert, 3717-3719, 3841, 4272-4274 — Grafkelder 3842, 3843 — Grafzerken 3844-3864 — Hervormde kerk 3836-3864 — Huisman 3855, 3857 — Kerkvoogden 3836 — Klank bord 3838 — Klokken 478, 3835A, 3836 — Collator 3836 — Collector 3848, 3852 — Commissarius 409, 418 — Kuiper 3848, 3852 — Landbouwer 3859 — Lidmaat 3857 — Pastoor 478 — Predikant 575e, 3836, 3845, 3850 — Proost 293, 379, 545 — Redger 3846 — Rooms-katholieke kerk 478 — Rouwborden 3839-3841 — Schoolmeester 1084 — Windvaan 3837 — Zie: Grootbosch, Holwinda, Kloosterwytwerd, Luidema, Papenkop, Watwerd, Wytwerderklooster.
Ustrop, 3284, 3291.
Utersteweer, 2716, 3445, 3490, 3839, 4267, 4453, 4551wapen.
Uiterwyck, 725, 1548, 2723wapen.
Utrecht, 325 — Admiraliteitsheer 1329e — Baillie, zie: Duitse orde — Bisdom 260Fries-Groningse studentenvereniging 2857 — Rentmeester 260 — Zegelstempel 260 — Unie van 3486.
Wtrecht, Antonius van, 443.


Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina