Index - D

Index - D


D.B. [Oldenzijl] 3031 — D.E. [Groningen] 4855, 4857 — D.F. [Appingedam] 611 — D.G. [Groningen] 1584 — D.I. [Appingedam] 49, [Oldehovc] 3009 — D.C. [Appingedam] 693, [Eenurn] 1087, [Groningen] 225 — D.K. [Visvliet] 3887 — D.L. [Appingedam] 694 — D.N.T. [Losdorp] 2384 — D.T.W. [Noorddijk] 2949.
Day, Catarina, 4922.
Dainef, Elisabeth, 5003.
Dalen, Hindrick Jans, 143i.
Dalhof, Johannes, 290.
Dalhoff, Christianus, 1064.
Dalhausen, 3997.
Dallinga, Nantko J[ans], 2836, 2856.
Dalmolle, Walradus, 3143.
Darn, zie: Appingedam.
Dam, G. Pars van, 674.
Dam, Hindrik van, 53.
Dam, Gerrit van den, 527.
Dam, Lambertus van, 227Abt.
Dam en zoon, L. van, 1258.
DamstÚ, Jan Sinninghe, 5128.
Damsterdiep, 231a.
Daniels, Derk, 4077.
Daniels, Eisso, 2667, 2697.
Danckerts, C., 3421b.
Danzig, Reinholdts Bank, 4646-4648.
Darthuizen, Pave van, zie: Pave van Darthuizen.
Dasseborgh, Von, 2716wapen.
Datens, Cornelis, 313.
Datuma, Egbert, 2147.
Dauwes, zie: Douwes.
Daveman, P., 112, 5115.
Davids, Abraham, 4677.
Davids, Fegele, 4678.
Davids, Feitje, 4678.
Davids, Jan, 192.
Davids, Vogeltie, 4672.
Davids, zie: Straat-Davids.
Dedem, Van, [Dyedem], [Deema], 1516, 2285wapen.
Deel, Den, [Middelstum] 2613, 2617, 2638, 2643, 2651.
Deelman, Engelbertus, 227Af.
Deelman, Lambertus Hofstee, 227Abh.
Deest, Hindrickjen, 2974.
Deest, Johan, van 1527.
Deest, Johan] Willem] van, 230e, 3015, 3018.
Deest, Christophorus [Christoffer] van, 1528A, 3213.
Deest, Peter van. 357.
Deest, Van, 230e, 1527, 1528A, 2974, 3005, 3012, 3020A, 3213wapen.
Degenhart, Jan, 108.
Deye, Marya van. 4244.
Deekema, Lucia van, 2006.
Dekema, Sicke van, 1998.
Dekema [Decka], 1998.
Deekema, 2006wapen.
Dekens, Johannes, 4318.
Decka, zie: Dekema.
Delfzijl, 1101, 1173, 1205, 3645, 3646 — Avondmaalsbckers 1010 — Diakenen 1010 — Fortresse 33, 1010, 1014, 1016, 3818 — Fransche bezetting 3813 — Goudsmid, zie: Zilversmid — Grafzerken 1011-1029 — Hervormde kerk 1010-1029 — Hopman 33, 1016, 1017, 1022 — Kapitein-majoor 624 — Collonel 33 — Commandant 624, 955 — Convoyen en licenten 1014 — Koopman 1023 — Majoor 3818 — Ontvanger 1014 — Ouderlingen 1010 — Predikant 1010, 1015 — Ringkraag 33 — Rooms-katholieke kerk 4650A — Schotel 4650A — Schutterij 33 — Zilversmid 227Aay, 227Abe — Waarman 1019 — Wijncooper 1012.
Delfzijlen, Zijlvest der drie, zie: Drie Delfzijlen.
Delft, Gasthuispredikant, 3797.
Delt, De, 2097, 2104, 2105.
Deema, zie: Dedem, Van.
Denemarken [en Noorwegen], Assessor, 3284 — Generaal majoor 3284 — Goeverneur 3284 — Koning 3284, 3291 — Crygscollegie, 3284 — Luitenant generaal 3291 — Overste 3284 — Regiment hoogduitsche te voet 3284 — Ridder van syn conincklyke mayesteyts ordre 3284 — Ritmeester 4295 — Vlag 3284, 3288.
Denen, 3288.
Departement van de Westereems, Insculpatieplaat goud- en zilversmeden 227A — Kantoor van de waarborg 227A — Prefect 258 — Raden van prefecture, 258 — Vice-president tribunal ter eerster instantie 1395.
Derck [Groningen], 1498 — [Oude Pekela] 3174.
Derck, Creyen, 4855.
Derks. Aaltien, 2101.
Dercks, Abraham, 5020.
Derks, Albertien, 1681A.
Derks, Anna, 985.
Dercks, Arent, 1220, 1229, 5005.
Dercks, Bonne, 236f, 239j, 241j.
Derks, Dietien, 4390.
Dercks, Doe, 1320.
Dercks, Eillert, 4867.
Dercks, Elias, 68e.
Derks, Elizabet, 3128, 3132.
Derks. Eitje, 2844.
Dercks, Engelbert, 4815, 4816.
Dercks, Focke, 98a .
Dercks, Garbrant,
2154.
Dercks, Geertruit, 2035, 3070.
Derks, Gepke, 2436, 2439.
Derks, Grietje, 1271, 2434, 4129EA.
Dereks, Haye, 736.
Derks, Hyke, 1940.
Derks, Hitje, 3870.
Derks, Jacob, 2065.
Dercks, Jan, 74, 775, 2644, 2648, 4129AA, 4934.
Dercks, Jantien, 578, 2426.
Dercks, Jelte, 3529, 3532.
Derx, Claes, 1984.
Derks, Kornelis, 3545, 4963.
Derks, Lietke, 4340.
Derks, Lyzahet, 980, 3366.
Derks, Lue, A1292B.
Derks, Luitjen. 45, 1010.
Derks, Luiken, 942.
Derks, Marten [Meerten]. 93, 3964.
Dereks, Martien, 721.
Dercks, Otte, 3662.
Derks, P[i]eter, 45, 2342, 3245, 3251, 3252, 3976.
Dercks, Reinder [Riender]. 755, 4633.
Dercks, Se[e]be, 2081, 2083.
Derks, Sibelt, 3583.
Derks, Sypke, 1304.
Derks, Syrt, 757.
Dercks, Styntien, 2602.
Derks, Sieuwe Jacob, 4553.
Derks, Tamme, 2041, 2044, 2045, 2048, 2049.
Derks, Tjeert, 147.
Dercks, Toebyna, 2323.
Derks, Tryntjen, 1302.
Dercks, Willem, 45, 3597, 3600.
Dercks, ... — [Winsum] 4180.
Derksma, Staats, 150.
Detmers, Edzo H., 839.
Dethmers, F. J., 2138.
Detmers, Hessel Sybolts, 4095, 4097.
Detmers, Hillenius, 2538.
Detmers, Jacob Hessels, 973.
Detmers, J.H., 4177.
Detmers, Sybolt, 238d, 2515, 4103, 4105.
Deventer, Klokgieter, 1977 — Professor theologie 4216.
Dyedem, zie: Dedem, Van.
Didrik de vette, 340.
Dyk, [Dick], Jacoba, 3259, 4205.
Dyk, W.W., 605.
Dyke, Ode [Ponta] ten, 442, 443.
Dyke, Ten, Schepperij, 234d.
Dyke, To, [Pieterburen], 442.
Dikema, L., 5169.
[Dikem]a, [Tr]yntje Willem[s], 2654, 2656.
Dyken, Dieter, 5154.
Dykhuis, Albert Harkes, 3125.
Dykhuis, Lue Rennes, 3878, 3880.
Dykhuis, Luiktjen Lues, 3879.
Dykhuis, Thies Gerriets, 1144.
Dyekhuisen, Allardt, 1613, 5125.
Diekhuizen. Henrikus, 836.
Diekhuizen, Jantje, 836.
Dykhuyzen, C[laas] Biernardus], 3469, 3470.
Dyckh[uisen] [Tjamsweer], 3659.
Dico van Groningen, [Appingedam], 533.
Dyxhorn, zie: Westerdijkshorn.
Dyksterhuis [Pieterburen], 243h, 442, 1047, 1048, 2019, 3187, 3188, 3192, 3194-3196, 3274, 3719, 4456, 4459, 4596, 4597, 4604.
Dyksterhuis, Gosen Geurt Alberda van, zie: Alberda, Gosen Geurt.
Dyksterhuis, Willem Alberda van, zie: Alberda, Willem.
Dyksterhuis, Alberda van, zie: Alberda van Dyksterhuis.
Diksterhuis, Gerard Horenken van, zie: Horenken, Ger[h]ard.
Dykstra, Klaas Rienks1874.
Dykum[borg] [Garsthuizen], 2318, 1284, 1287, 1288a, 2193.
Diekveld, Jantjen Jacops, 3641.
Diel, Den, zie: Deel, Den.
Diemer, Pieter, 1612A.
Diepenbrock, Von, 3997wapen.
Diepenburch, 2285wapen.
Diepenheim, 1942, 4264, 4287.
Diepholt, 4263, 4626wapen.
Diephuis, Jan, 4639.
Diephuis, Marcus Cornelis, 1176A.
Dizinckhus, 403wapen.
Diest, Van, zie: Deest, Van.
Dieters, Geessyn, 939.
Dietz, 6, 11, 23, 39, 1792, 5161wapen.
Dik, Aaltje Phebus, 1023.
Dikhuis, Trientje Willems, 2654.
Dickhusen, zie: Dyckhuisen.
Dillinck, Roelef, 1374.
Dingweer [Lellens], 2289, 2293.
Dinckgreve, Anna Luppina, 5101.
Dinckgreve, G., 5107.
Dinckgreve, Johan, 4638.
Dinklage, 3096, 4626wapen.
Ditsum, 4462wapen.
Diurken, 1669wapen.
Dobbels, Jan, 148.
Dodo [Kantens] 379 — [Zandeweer] 503.
Doedens, A[e]ilko, 974, 986.
Doedens, Assa, 3059, 3177, 3178.
Doedens, Frerick, 4160.
Doedens, Geert, 82c, 1614.
Doedens, Geertruida, 4025.
Doedens, Harmannus, 4021.
Doedens, Lubbert, 144c.
Doekes, Jan, 227Abm.
Doekes, Thomas, 3152.
Doenga, Abeltien, 1183.
Doenga, 1183, 2182, 2587, 2591-2593, 2801-2803wapen.
Doens, Jacob, 3928.
Doens, Nanninck, 4125A.
Doern, 891wapen.
Does, Frerick, 1315A.
Does, Tidde, 3815.
Does, Cornelia van der, 1365.
Does, Van der, 387c, 402wapen.
Does van Noordwijk, Anna van der, 2714.
Does van Noordwyk, Van der, 2707, 2712, 2718wapen.
Doesburgh, J., 34, 5131.
Doezum, 1037, 1038, 1160, 1167 — Bank 1031 — Boekweitenmulder 1041 — Grafzerken 1033-1042 — Hervormde kerk 1030-1042 — Carspelluyden 1030 — Kerkhof 1030 — Kerkvoogd[en] 1030, 1039 — Klok 1030 — Koopman 1039, 1041 — Predikant 1030 — Rouwborden 1032, 2402-2404 — Zie: Dorp, De Eest.
Doewes, Derk, 3074.
Doewes, Hilje, 3278.
Doewes, Jacob, 3698, 3703.
Doewes, Tamme, 2108.
Doinck, Menne, 316.
Doccum, Admiraliteit, 1329 — Secretaris 1329e.
Dockom, Feye van, 536.
Doccum, Herman[nus van], 369, 480.
Dokkuur, Herman Bernhardszoon van, 480.
Dockum, Riemersma van, 539wapen.
Doll, Harmannus, 1421.
Dolgen, zie: Dulgen.
Dollard, Aanwas, 2834.
Dooma, 1171, 1288a, 4454wapen.
Dominicus, Frederick, 144e.
Donge, 2182wapen.
Donia [1], 624wapen.
Donia [2], 4031wapen.
Donk, Eduart van der, 1810, 1815, 5101.
Donkens, Reinder, 138i.
Donop, 2403, 2407awapen.
Doodstil, 2107.
Doorenbus, Aelke, 3101.
Doornbos, Aelert Ewes, 1281.
Dorenbos, Anje Eu[wjkes, 4407, 4408, 4410.
Doornbos, Anje Lippes, 2648.
Doornbos, Anje Luirts, 3086.
Dorenbusch, Annetien, 1773.
Doornbosch, Bouke, 3766.
Doornbos, Dieuwerke Luierts, 791.
Doornbusg, Eeuke Jacobs, 3738.
Doornbos, Enje Kornelis, 3745A.
Doornbos, Gerrit, 2634.
Doornbos, Gertruit Luirts, 3082.
Doornenbos, Harm, 2621A.
Doornbos, Hinderk Pieters, 831.
Dorenbos, Jan Jelmers, 3541, 3543.
Doorenbus, Jelmer Eeuwes, 3534.
Doorenbos, Julle Cornellis, 3062.
Doornbusch, J., 5.
Dorenbos, Cornelis, 1405.
Doornbosch, Cornelis Jans, 3862.
Doornbos, Kornelis Lippes, 2623.
Doornbos, Lippe Gerriets, 4053.
Doornbos, Luirt Melles, 3081, 3082, 3086.
Doornbos, Luurt Pieters, 3087.
Doornbos, Pieter Hindriks, 1082.
Doornbos, R., 141.
Doorenbusch, Simon Cornellis, 3598.
Doornbosheerd [Zeerijp], 4499.
Doorninck, 4626wapen.
Dornum, Gerdt tho, 268.
Doornum, Closter van, zie: Closter van Doornum.
Doornum [Dornum], 890, 2285, 3840, 4259, 4452wapen.
Doornum van Esens, zie: Esens, Doornum van.
Doornwerd, zie: Toornwerd.
Doorwaet, Handtschocker genaamd, zie: Handtschocker genaamd Doorwaet.
Dooskam, Adrian, 111e.
Dordt, zie: Dorth.
Dorenbos, zie: Doornbos.
Dorgelos, 2403wapen.
Dorkwerd, Avondmaalsschotel 1045 — Diaken 1045 — Hervormde kerk 1043-1045 — Klokken 1043, 1044 — Collator, 1043 — Ouderling 1045 — Predikant 1045, 2166, 3894, 4145.
Dornum' zie: Doornum.
Dornwert, zie: Toornwerd.
Dorp [Doezum], 1030.
Dorpsterzijlvest, wapen, 231.
Dorth, 1671C, 3493wapen.
Dorwert, zie: Toornwerd.
Dotinga, 4626wapen.
Douglas, 1989, 4259wapen.
Douma, Aelcke van, 4592.
Dowma, Atke van, 3301.
Douma, [Van], 3301, 4262wapen.
Dousae, Cornelia, 1365.
Douwema, Jantien Alberts, 1898.
Douwema, Tet, 1178. Douwen, De, 2197, 2208.
Dauwes, Dauwo, 73c.
Douwes, Derktjen, 1305.
Douwes, Feike, 2734.
Douwes, Geertruit, 788.
Douwes, Jan, 1311.
Douwens, Tonnys, 80p, 80r.
Douwes, Tryntje, 4499.
Dragten, 1282.
Drakenborch [Drakenburg, Van], 329, 2707, 2712, 3194wapen.
Draper[s], Anna, 1342, 1431, 1506.
Draper, H., 1615.
Draper, 1342, 1724wapen.
Dravenhorst, 3997.
Drent, H. Wolters, 2140.
Drent, Willem, 380.
Drenthe, 1384 — Drost 1330b, 2726, 5041 — Drost en gedeputeerden 1330a — Gedeputeerde 2925 — Kapitein generaal 1792 — Landschriver 4818 — Stadhouder 1792 — Wapen 1330awapen.
Drente, Het wapen van, zie: Groningen, Het wapen van Drente.
Dreesen, Gertruda, 1265.
Drewes, Egbert, 3225.
Drewes, Gallus Jacobus, 227Abj.
Dre[uwes], Havick, 2332.
Drewes, Simon, 3080, 3089.
Driewes, Syahbetien, 628.
Dreevis, Wibbo, 4392.
Drews, Albert Johan de, 250e.
Drews, E.J.de, 250e.
Drews, E[yso] T[jaardal de, 1345, 2944, 2835.
Drews, Johan de, 228, 229c, 1324, 1667B, 1667C, 1791p, 2834, 2962.
Drews, J. de, 1323, 1325e, 3172.
Drews, Rudolf de, 2837, 4442.
Drews, Wilhelm, 5123.
Drews, De, 1325e, 1667B, 1667C, 1676A, 1669, 1791p, 2944, 4442wapen.
Drie Delfzylen, Zijlvest der, 231-231A — Bode 231A, Draagteken 231A — Drinkbeker 231 — Erfdijkgraaf 4010 — Erfschepper 1101 — Olderman 231n — Overste schepper 231b, 231A, 1910 — Praesident 4010 — Schepper[s], 231c-231o, 633, 960, 4358 — Secretarius 231pSyneparchae [Zijlvest] 4395 — Waarman 231q, 1019.
Drifhaamer, Aris, 604.
Driels, Simon, 4703.
Dries, Andries Tjackes. 1137.
Dries, Hiske Eppes, 3338.
Dries, Tjacko, 238e, 4091.
Driessen. Ant., 2952.
Driessen, Arend Ludolph, 2952.
Driessen. J. P., 601k.
Dryver, Geert Alberts, 2814.
Driewes. zie: Drewes.
Dronryp, Ettin, 646.
Dronryp, Herman, 2834, 3930.
Dronryp. Johannes, 1422.
Dronryp, Wilhelmus, 4750.
Dronryp, 4786.
Drost, Hindrik F., 185.
Droste zu Visschering, 577.
Drueten, 2076, 2079.
Dubbelbirs, Jantien, 1360.
Dubbelbiers, Jeyjen, 1423.
Duchesnoy, zie: Chesnoy, Du.
Ducielie, S.M., 2373.
Duins, Zeeslag bij, 3378.
Duirswold, 365, 366, 3383, 4010.
Duerth, 288.
Duirts, Ecke, 1212.
Duirts, Jakob, 766, 3248.
Duirts, Jeronimus, 132a, 138a , 143f, 144a.
Duirsema, Jan, 1978.
Duirsum [Loppersum], 383f, 398, 402.
Duisterbeke, 1171wapen.
Duitsche orde, baillie Utrecht, 1792 — Landcommandeur 1792wapen Lintelo [2].
Duitsche, Hoog-, zie: Hoogduitsche.
Dui..., Ave, [Lagemeeden], 2145.
Dulgen [Dolgen] [Dulck], 2073, 2586, 3445, 4458, 4551wapen.
Dulck, Gosen van, 5132.
Dulck, zie: Dulgen.
Dulmen, Hindrick Adams van, 5081.
Dulmen, Jan van, 4889.
Dulsen, 2285wapen.
Durnringh, Ede Jans, 604.
Dunebroek, 3488, 3497.
Duynen, Isaack, 80y, 80aa, 80ac.
Duinen, N.van, 5172.
Dungelen, Von, 3997wapen.
Duntze, B., 1265.
Duppengiesser, Susanna, 3292.
Duurstede, Wijk bij, zie: Wijk bij Duurstede.
Duurswold, zie: Duirswold.
Dwingel, Geradus Wiltinck van, zie: Wiltinck van Dwingel, Geradus.


Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina