Index - S

Index - S


S.A.T. [Appingedam] 684 — S.D.W. [Garmerwoldo] 1253 — S.E. [Groningen] 4938, [Oldenzijl] 3031, ['t Zandt] 557A — S.F. ['t Zandt] 557A — S.H. [Middelbert] 2571W — S.I. [Bellingwoldel 5100, [Groningen] 1664, 5143, 5145, [Leens] 2228, 2229 — S.C. [Warffum] 481 — S.O. [Bellingwolde] 5100 — S.P. [Groningen] 1664A — S.S. [Groningen] 4805, 4806 — S.U.N. [Winsumer en Schaphalsterzijlen] 245b.
Saagman, Harmen Clasen, 602.
Saaxsma, zie: Saaxuma.
Saaksum, Avondmaalsbcker 3272 — Gedenksteen 445 — Grafzerk 3273 — Hervormde kerk 3271-3273 — Klok 3271 — Collatoren 3271 — Pastoor 445 — Predikant 3271, 3273 — Rooms-katholieke kerk 445 — Toren 445 — Zie: Heralma.
Saaxma, Claas Luirts. 2430, 2435.
Saaxuma, Iidje Luirts, A1292B.
Saaxuma, Klaas Tonnes, 781.
Saaxema, Tonnis Luirts, 2622B.
Saaksumhuizen, Bank 3274 — Grafzerken 3275-3280 — Hervormde kerk 3274-3280 — Huisman 784 — Landman 3279 — Overrichter 4206 — Predikant 1085, 3414, 4119 — Zie: Zandvoord.
Zael, Goebel, 314.
Zaan, De, 4305ac.
Zaandam, 1661, zie: Westzaandam.
Zaandijk, Burgemeester, 4305ab.
Sagelate, Wilem der, 435A.
Sagelterland, 435A.
Sakens, Tiepke. 82a , 83.
Saksen, Albracht van, 537.
Saksen, Georg van, 486.
Saxenhuisen. Machdalena, 4014.
Salderln, 2403wapen.
Zalen, Frouke van, 1084.
Zalen, Hilligien van, 3398.
Zalen, H. van, 1084.
Zalen, W[illem] van, 3403, 3407.
Salingen, Arent van, 4768, 4769.
Sallant, Drost, 473.
Salomons, Mate, 4675.
Salomons, Sippora, 4708.
Salomons, Vogeltie, 4677.
Salwert, zie: Solwerd.
Sambeeck, Jan, 80s.
Samuels, Daniel, 4709.
Samuel, Mozes, 4708.
Samu... [Oostwold, Oldambt] 3118.
Zandt, Alie Pieters, 2335.
Zandt, Grietje, 2365, 2368.
Zandt, Grietje Peters, 2363.
Zandt, Hendrik Pieters, 2371.
Zant, Jan Pieters, 3696, 3698.
Zandt, Cornelia Hindriks, 2376.
Zandt, Peter Aljes, 2301, 2357, 2362.
Zant, Peter Jacobs, 1060.
Zandt, 't, 508, 960, 963, 1101, 1232, 1311, 1553, 3087, 3464, 3465, 3716, 4268, 4272, 4274, 4347, 4358, 4365, 4374, 4375, 4380, 4381, 4385, 4395, 4398, 4400, 4402, 4404, 4458, 4459, 4462 — Diaken 4392 — Doopsgezinde gemeente 4416 — Gedenkstenen 4345, 4346 — Gewelfschotels 506 — Goudsmid, zie: Zilversmid — Grafzerken 507-511, 4359-4440 — Hervormde kerk 4345-4440 — Huisman 4428, 4434 — Kerkvoogd[en] 4345, 4346, 4350, 4351, 4363, 4366, 4367, 4370, 4398, 4404, 4426, 4425 — Kerspel 3067, 3069, 3071, 3081, 3082, 3084, 3086, 3088, 4423, 4432, 4434 — Klok 4347 — Kloosterland 557A — Collator 4419 — Collectezak 4352 — Koopman 4419 — Leeraar 4416 — Orgel 4350, 4351 — Ouderling 4398, 4400, 4402, 4404, 4420, 4428 — Predikant 3346, 4350, 4351, 4362, 4371, 4379, 4386, 4389, 4403, 4413, 4418, 4422 — Redger 4387, 4388 — Rooms-katholieke kerk 506-511 — Rouwborden 4353-4358 — Schepper 231j, 2265, 2272, 4497 — Schoolmeester 4392 — Schoorsteenmantel 557A — Zilversmid 227Acf — Toren 1060, 4345, 4346 — Volmacht 4434 — Wedman 4419 — Wijzerplaat 4348 — Windvaan 4349 — Zie: Alberdaheerd, Ter Horn[e], Om[p]t[ed]a, Oosterhuizen, Zandtster voorwerk.
Sandbeke, Jan, 5007.
Sandbrink, E.A., 5169.
Sanden, Daniel van, 66.
Sanders, Mr. [Groningen], 4938.
Zandeweer, 3029, 4316, 4317, 4325, 4326, 4331, 4335, 4722 — Avondmaalsheker 4318 — Avondmaalstafel 4314 — Banken 4316, 4317 — Grafkelders 4324-4337 — Grafzerken 505, 4338-4344 — Hervormde kerk 4313-4344 — Kerkvoogden 503 — Kerspel 503, 504 — Klankbord 4313 — Klokken 503, 504 — Orgel 4315 — Ouderling 4344 — Pastoor 504 — Predikant 4318, 4338, 4339, 4341, 4342 — Rooms-katholieke kerk 503-505 — Rouwborden 4319-4323 — Schepper 4344 — Zie: Barmerheerd, Nyenstein, Onnema, Scheltkema Nyenstein.
Sandra, De — wapen Veldtman, De Sandra.
Zandtster- en Eesterrecht, 2379, zie: Eesterrecht.
Zandtster schepperij, 2272, 4497.
Zandtster voorwerk ['t Zandt] 557A, 4368, 4378, 4409, 4424, 4427 — Schoorsteenmantel 557A.
Zandvoort [Saaksumhuizen], 3279.
Santen, Adriaen van, 4158b.
Sap[pe]ma [Sappens], 320, 347, 2400, 2406wapen.
Sappemeer, Bank 3281 — Bijbel 4635 — Doopsgezinde gemeente 4635 — Goudsmid, zie: Zilversmid — Grafzerken 3282, 3283 — Hervormde kerk 3281-3283 — Richter 1797b — Zilversmid 227Aau, 227Acc — Stadsbezittingen 10 — Zie: Welgelegen.
Sappemeer, Selwerd en, zie: Selwerd en Sappemeer.
Sappens, zie: Sappemawapen.
Sara, vrouw van Leib, 4690.
Sas, Hans, 4849.
Sasmeshuisen, Alegonda, 4386.
Sasmeshusen, Johannes, 1289.
Sasse, 3194bwapen.
Sasses, Eiske, 2571AA.
Saterdag, Peter Peters, 1861.
Saterland, 435A.
Zaunslifer, Fredericus, 1446.
Sauthusen, 3096.
Sauwerd, 487, 1515, 2021, 3284, 3285, 3291, 3292, 4139 — Arreslede 3295 — Avondmaalsbeker 3287 — Doodkisten 3289-3292 — Gebrandschilderd glas 3284 — Grafzerken 446-447A, 3293, 3294 — Hervormde kerk 3284-3295 — Kerkvoogden 3285 — Klok 3285 — Collator 3286 — Naamplaten 3289-3292 — Rooms-katholieke kerk 446, 447A — Rouwbord 3288 — Schepper 3293, 3294 — Windvaan 3286 — Zie: Onstaborg.
Savornin, Isabella Anna de, 1829.
Schaep, Peter Jansen, 111b.
Schaepker, Jan Jansen, 133d.
Schaapschoe, Gerardus, 1643.
Schaapschoe, Hans Hindrik, 108.
Schaepschoe, Jannes, 113.
Schapschoe, J.H., 226.
Schade, Petronella Elisabeth, 3646, 3652.
Schade, Von, 2383, 2707, 2712, 3091, 3096-3098, 3493, 3661, 4616wapen.
Schaffer, Ave, 356A.
Schaffer, Berend, 2389.
Schaffer, Bywe, 4327, 4329.
Schaffer, Egbert, 1357.
Schaffer, Geertruyt, 1359.
Schaffer, Gerh[ardt] 20, 236e, 239a, 4512.
Schaffer, Gosen, 4724, 4946.
Schaffer, Johan, 2141.
Schaffer, Catharina, 4861.
Schaffer, Theodoricus, 338.
Schaffer, Wemele, 1355.
Schaffer, Willemtje, 1458.
Schaffer, 236e, 239a, 241e, 333u, 356A, 361, 720, 794A, 798, 806, 889, 890, 896, 1458, 1516, 1517, 1520, 1528, 1544A, 1672, 1673, 1689, 2025, 2073, 2141, 2285, 2404, 2586, 3195, 3196, 3445, 3717, 3788, 3840, 3841, 3873, 3937, 4327, 4329, 4384, 4385, 4458, 4466, 4551, 4625wapen.
Schagen, Rooms-katholieke kerk, 304.
Schay, Gerh., 1795g.
Scay, Gerrit Cornelissen, 1327b.
Schay, Corneli[u]s, 229c, 236a, 1334b, 2888.
Schay, C., 1462.
Schay, 236a, 241a, 963, 1334b, 1462, 1795gwapen.
Schaik, Alyda Gysberta van, 4153b, 4153i.
Schaik, Anna Hillegonda van, 4153d.
Schaik, Fredrica Wilhelmina Constantia van, 4153j.
Schaik, Gysberta Johanna van, 4153c.
Schaik, Jacobus Engelen van, 4153e.
Schaik, Johanna Christina van, 4153g.
Schaik, Leendert van, 4153a, 4153h.
Schaik, Maria Catherina van, 4153f.
Schaik, Joanna Teschelina van, 4153i.
Schaik, Sara Catherina van, 4153i.
Schainck, Albertus, 4802.
Schainck, Hendrick, 98b.
Schallemkerch, Johan, 1901.
Schaphalsterzijl, 2428 — Zylrichter 4588.
Schaphalsterzijl[vest], zie: Winsumer- en Schaphalsterzijlvest.
Scharman, Berent, 97b, 97f.
Scharmer, 383f, 449, 1241, 3301, 3303 — Avondmaalsbeker 3297 — Avondmaalsschotel 3296 — Diaconie 3297 — Erfschepper 1101 — Gebrandschilderd glas 448 — Grafzerken 449, 3299-3305 — Hervormde kerk 3296-3305 — Collecteschaal 3298 — Predikant 1832, 3296, 3304, 3305 — Rooms-katholieke kerk 448, 449 — Schepper 231k, 3303 — Erfschepper 1101.
Scharmerzijlvest, Erfschepper, 1101.
Scharpenseel, zie: Scherpenzeel.
Schatter, G., 5112.
Schatter, Peter, 1328b.
Schatter, Wolter, 325.
Schatter, 325, 1101, 1171, 1225, 1232, 1328b, 1902, 1968, 2390, 3454, 3456, 3716, 3717, 3719, 4031, 4032, 4358, 4361, 4375, 4395, 4460, 5112wapen.
Schattershof [Kropswolde], 2141.
Schattersum [Schildwolde], 3370, 3376.
Schaumburg, 11wapen.
Scheedam, zie: Schiedam.
Scheel, 3096-3098wapen.
Scheemda, Advocaat 3362 — Erfgezeten 3355 — Gedenksteen 3305A — Geëligeerde 3310, 3350, 3363 — Goudsmid, zie: Zilversmid — Grafzerken 3311-3368E — Hervormde kerk 3306-3368E — Kaarsenkronen 3307-3309 — Kerkvoogd[en] 2859, 3305A, 3306, 3308-3310, 3313, 3321, 3354, 3355 — Kerspel 3350 — Klokken 450, 3306 — Kroniek 3310 — Luitenant 3313 — Notarius 3318 — Orgel 451 — Ouderling 3307, 3321, 3332, 3337, 3345, 3361, 3368 — Pastorie 3305A — Predikant[en] 2857, 3305A-3310, 3325, 3329, 3336, 3339 — Rooms-katholieke kerk 450, 451 — Secretarius 3318 — Zylvest 236e, 237d, 238k, 239e, 240d, 3305A, 3318, 3321, 3356 — Zilversmid 227Aam, 227Abm, 227Acr — Studiosus 3334 — Wedman 3361.
Scheemda, Nieuw[e], zie: Nieuwscheemda.
Scheemderhamrik, zie: Nieuwscheemda.
Scheer, Van der, 333t.
Scheerhoorn, Dewertien Jans, 4906.
Scheerhoorn, Johan Warmolts, 1643A.
Scheffer, Berent Baltsers, 5056.
Scheffer, Sywert, 87.
Scheffert, Wilhelm Horatius von, 4461.
Scheffert, 4455, 4457, 4461wapen.
Scheele, zie: Scheel.
Scheelenb[org], 3096.
Scheelius, Johannes Matthias, 1999, 2003, 2008-2011.
Scheeliuis, Lucya, 2008.
Schelkes, Barta, 1934.
Schellingwoude, Alida van, 3005, 3012.
Schellingwoude, 3005, 3012wapen.
Scheltema, Hiltjo, 2999.
Scheltema, Jantien, 2999.
Scheltema, Petrus. 2999.
Scheltes, J., 603.
Scheltens, Reindert, 227Ag.
Scheltes, Reinje, 2112.
Scheltens, Schelto, 5110.
Schelts, T.F., 4156.
Scheltes, Wierdt, 3385.
Scheltinck, zie: Schultinga.
Sceltcuma, Eyska, 505.
Scheltkema Nyenstein [Zandeweer], 243c, 505, 2573, 4316, 4318, 4321, 4337.
Scheltkema Nyenstein, 2573, 4318, 4315, 4316, 4337wapen.
Schenck, Magdalene, 2258.
Schenck van Tautenburg, Karel, 22, 543.
Schenck van Tautenburg, 22wapen
Schenkel, zie: Schinckel.
Schensema, Haeike, 320.
Schensema, Johannes, 5133.
Schepel, A[llardus] 3160-3162.
Scheepel, Geert Heikes, 42.
Schepel, Gerhardus, 3160.
Scheepel, Johannes, 2864.
Schepel, J., 34.
Schepels, Metjen, 2213.
Scheppeler, Johannes, 3508.
Scherff, Diderich, 1548.
Scherff, Oede Sophia, 4623.
Scherff, 1548, 4623wapen.
Scherfsborg [Leermens], zie: Bolsiersema.
Scherius, Secretaris, 1428.
Schermbeek, Margareta, 5105.
Scherpenzeel, Scharpenseel.
Scherpenzeel [1], 3445, 3873wapen.
Scherpenzeel [2], 1516, 3486, 3487, 3489wapen.
Scherpenzeel [3], 1172wapen.
Scherphuis, H., 70.
Scherphuis, 71.
Schiedam, Mechtelt, 4783, 4784.
Scheedam, Reiner, 4886.
Schedam, Volmacht, 4909.
Schichart, Philippus. 1312, 3515.
Schickhar[d]t, Jacob[us], 1311, 1312, A1321B, 3515, 5112.
Schickhart, Caspar Henrick, 1312.
Schildwolde 365, 366, 1173, 1923, 1931, 1933, 1944, 3383, 3647 — Armevoogden 3379 — Avondmaalsbekers 3377, 3378 — Banken 3374-3376 — Dykgraaf 1172 — Erfgezeten 3400 — Grafzerken 3380-3413 — Grossier 3386 — Herberg 3379 — Hervormde kerk 3369-3413 — Ingezetenen 3370 — Kerkvoogd[en] 3369, 3370, 3377, 3383, 3385, 3392, 3400 — Kerspel 3379 — Klepel 3371 — Klokken 3369, 3370 — Collectebus 3379 — Koopman 3386 — Ouderling 3404, 3412 — Overste schepper 1172 — Predikant 3369, 3370, 3373, 3377, 3379, 3394, 3395 — Preekstoel 3373 — Redger 3383, 3387 — Schepper 3383 — Uurwerk 3372 — Zie: Schattersum.
Schildwolde, Half, 1910, 3442.
Schilge, Maria Catherina, 4153a.
Schil[li]g[e]ham, 4192, 4195, 4197, 4203, 4211, 4212, 4223 — Huisman 4215, 4219.
Schilhorn, Hindrik, 1084.
Schilkamp, Maurits, 218.
Schilthuis, Jan, 5107.
Schimmel, Gerhard [Gerrit], 1044, 1977, 4347.
Schinckel, Andreas, 904.
Schinkel, Ghossen [Goosen], 903, 924.
Schinkels, Hester, 979.
Schinkel, Hilbrant, 503.
Schenckel, Henricus, 1311.
Schinckel, Hindrick, 899, 903, 905.
Schinckel, 906wapen.
Schipper, Aldert Gerrits, 1757.
Schipper, Pieter Jacobs, 3036.
Schipvaart, J., 1408.
Schlannygh, 606, 3017wapen.
Schledehausenwapen Scheel.
Schlichtings, Thalia, 2559.
Schlosslar, Annegien Guiliams, 4636.
Schlosslar, Annegien Velten, 4636.
Schmaal, Hermannus, 975, 978.
Schmaal, Lucas, 974.
Schmaal, Nicolaus, 4019.
Smael, Willem, 4511.
Schmidt, zie: Smit.
Schnitger, zie: Snitger.
Schoemaker, Berent Jansen, 4908.
Schoemaker, Geert Harmens, 4908.
Schoemaker, Geert Hartgers, 4842.
Schoemaker, Michael Luitiens, 5087.
Schoenenborch, Johannes, 1260.
Schoyerus, Johannes, 4665.
Schock, Wibbyna, 3119.
Scholles, 2403, 2407awapen.
Scholte, Johan, 4934.
Scholtens, Harm, 108, 132g, 133k, 133l.
Scholtens, Jacob Jans, 2118A.
Scholtens, Jan, 223.
Scholtens, Christjaan, 143k.
Scholtens, 5107.
Schonebeek, Geertjen Okkes, 2354.
Schoonebeeck, Henricus, 1984.
Schonebeek, Ocke Jans, 2338.
Schönleben, Maria Elisabeth von, 1684.
Schönleben, 1684wapen.
Schoonbeek, Agidius Vitus, 227Acq.
Schoonbeek, Theodorus, 227Ack.
Schoonheten, 1942, 4264, 4287.
Schoonheeten, A.E. Bentinck van, zie: Bentinck, A.E.
Schoonhoven, J., 3421c.
Schoor, Pieter van der, 227Aba.
Schortinghuis, Georgius, 2677.
Schortinckhues, Johan, 441.
Schortinghuis, Wilhelmus, 2663, 2677, 2678.
Schotland, Koning, 4644.
Schoute, Jan Roelofs, 5002.
Schouwen, 4583.
Schouwerzijl, Collector 2456 — Koopman 3999 — Kuiper 2456 — Schatbeurder 2456 — Secretaris 738 — Zylrichter 4588.
Schouwerzijlvest 234, 235 — Bode 235 — Draagteken 235 — Drinkbeker 234 — Schepper[s] 234a, 2463, 2464 — Wapen 234a, wapen.
Schroederus, Johans, 2162.
Schuilhgel, Von, 2716wapen.
Schuirman, Jacobus, 4481, 4482.
Schuyrman, Jan, 4924.
Schulenborg, Von der, 2716wapen.
Schuiling, Jan E., 80ad.
Schult, Hindrick, 4843.
Schulte, Jan Edsens, 88a.
Schulte, Cristoffel, 4931.
Schultens, Havick, 602.
Schultens, Hindrick, 97e.
Schultens, C., 10.
Scultes, W., 1960.
Schultgen, Johannes Vincentius, 80e, 80g.
Schultinge, Frouke, 442.
Schultincks, Hindrick, 1398.
Scultinghe, Liuwert, 798.
Schultinga [Bedum], 795-799, 808, 834, 1327c.
Schultinga [Schultinck] 442, 514, 794A, 797c, 798wapen.
Schuringa, Aaltyn, 568.
Schuringa, Jacob C., 1257.
Schuiringa, Jan Jacobs, 2759.
Schuiringa, J.J., 2760.
Schuringa, Roelof, 227Aco.
Schutdorp, Jochim van, zie: Schuttorpius, Joachimus.
Schutdorp, zie: Schuttorpius.
Schuiten, Gerardus Lucas, 227Aat.
Schuitenschuiver, Jan Kornelis, 5079.
Schutrup, Geert Jansen, 133j.
Schutte, Jan, 4811.
Schuttemaecker, Roeleff Jansen, 5078.
Schutter, Gerrit J., 1255.
Schuttinga, Alje, 2359.
Schuttorpius, Joachimus [Schutdorp, Jochim van], 262, 280.
Schwartsenberg en Hohenlandsberg, Tjalling Homme thoe [van], 2078, 2079.
Schwartsenberg, Douairière van, 2079.
Schwartsenberg, 2078.
Sch..., M., [Winschoten], 4164.
Sebaldeburen, Gebrandschilderd glas 3414 — Grafzerk 3416 — Hervormde kerk 3414-3416 — Predikant 3414, 3416 — Windvaan 3415.
Sebastiani, Hermannus, 1221, 1236.
Seebes, Allert, 3795.
Sebes, Aris, 3241.
Sebes, Grietje, 2878.
Seebes [Cebes], Klaas, 4069, 4433.
Sebes, Scholto, 4634.
Sebes, Tamme, 1974.
Sebrinck, Elle, 4478.
Zeeburgh, Jan van Bolhuis van, 3962.
Seeburg, 2713wapen.
Zee- en zomerdyken, zie: Farmsum, Dykgraaf[-gravin].
Sedlnitzki, Peter, 1327e.
Seemsbereider, Tiaert Jansen, 5043.
Zeghebodus, Klokgieter, 558.
Seyeltien, Berent Jansen, 5155.
Seyeltien, Jan Dereks, 5155.
Seiffert, G., 178.
Sekema, Jan, 1851 .
Zeelant, Wedercomst uth, 1540.
Selbach, Johannes, 575c.
Selbach, Henric van, 1330c.
Selbach, Maria van, 402, 403.
Selbach, [Van], 403, 1330cwapen.
Zelder, Lammert, 117.
Zelen, ...nys Hindrik, 3326.
Sellingen, 3919 — Avondmaalsbeker 3418 — Doopbekken 3419 — Gewelfschilderingen 453, 454 — Hervormde kerk 3417-3419 — Kerkvoogden 3417 — Kerspel 3417 — Klok 3417 — Kraagstenen 452 — Predikant[en] 3417, 3419 — Rooms-katholieke kerk 452-454.
Selwerd [Siloë], 293 — Abt 546 — Assessor 2946 — Gedenksteen 546 — Gericht 2139B, 2571H, 2571J, 2571M, 2571O, 2946 — Gezworene [bijzitter] 1906, 2139B, 2571H, 2571J, 2571M, 2571O — Klooster 546 — Kloosterzusters 293 — Poort 546 — Schrijfsters 293.
Selwert en Sappemeer, Amptman 1797.
Selwerd, Van, 577.
Sen, Anna Maria, 1612A.
Sens, Juerjen, 146a.
Zeneghe, 2285wapen.
Senger, Antoni, 5063.
Sentsses, Ebo, 1242.
Senses, Ocke, 1251.
Sergeant, Ulrich Klasens, 5070.
Zeerijp, 960, 963, 1101, 1104C, 1553, 3464, 3465, 3716, 4358, 4375, 4385, 4395, 4398, 4400, 4402, 4404, 4444, 4451, 4458, 4462, 4474, 4475 — Administrateur 4446 — Avondmaalsbeker 4451 — Avondmaalstafel 4449 — Gebrandschilderd glas 4441-4443 — Gedenksteen 4444 — Grafkelders 4463, 4464 — Grafzerken 512-514, 4465-4505 — Hervormde kerk 4441-4505 — Hilligen geest gasthuis 4477Kerkvoogd[en] 4444, 4448, 4450, 4451, 4497, 4503, 4665A — Kerspel 4490, 4493 — Klankbord 4448 — Klok 4445 — Collatoren 4448, 4450, 4451 — Curatoren, zie: Kerkvoogden — Luidbalk 4446 — Onderwijzer der jeugd 4504 — Organist 4486, 4497, 4504 — Orgel 4450 — Ouderling 4503 — Predikant 2688, 2879, 4444, 4448, 4450, 4465 , 4481, 4482, 4496 — Rooms-katholieke kerk 512-514 — Rouwborden 4452-4462 — Schoolmeester 4486, 4497, 4504 — S.s.t.candidaat 4450 — Toren 4444 — Tuinvazen 1171. Zie: Boukema, Doornbosheerd, Eelsum, Eenkema, Hayckema, Henckemaheert, Ju[w]ckema.
Seerooskerke, Tuyll van, zie: Tuyl van Serooskerke, Van.
Zerotin [Zierotin], 2713wapen.
Sescalo, Emmanuel da, 528.
Zevenbergen, 544.
Zevenhus, 2469.
Sevenstern, Harmen Wessels, 1463, 1689A, 1750.
Seevensteren, Reinder, 1644.
Sevenstern, 1707Awapen.
Shoock, Catharina, 1384.
Sichterman, Antonie Ewoud, 2988.
Sichterman, J., 4152a.
Sichterman, Mello, 2986b.
Sichterman, 2986b, 2988wapen.
Siddeburen, 233a, 365, 366, 1173, 1273, 1553, 1853, 1923, 1931, 1933, 1942, 1944, 3383, 3422, 4263, 4264, 4287 — Avondmaalsbeker 3422 — Bijbel 3421 — Diakenen 3422 — Gebrandschilderd glas 3420 — Grafzerken 455, 3423-3441 — Hervormde kerk 3420-3441 — Huisman 3434 — Kerkvoogd 3430, 3431, 3439 — Ouderling[enj 3422, 3439 — Predikant 3422, 3425 — Rooms-katholieke kerk 455 — Vrijmetselaar 3425 — Zie: Eelshuis, Neyenhuis, Nieuwenhuis.
Sybeldeweer [Godlinze], 1321A.
Sibelius, Adolphus, 3945, 3948.
Sibelius, Johannes, 3946.
Sibelii, Talletie, 920.
Sibenius, Margar. 5105.
Sibens, Aybbo, 515.
Sybens, Fopko, 237d.
Sybens, Foske, 2870, 2874.
Sibens, Habbe, 1010.
Sibes, Harm, 4110.
Sibering, Jan, 2962.
Sibinga, Anna Margareta, 2675.
Sibinga, Engelbert, 1497m, 5101.
Sibinga, Frederick, 238e, 1126, 3113.
Sibinga, F., 1667, 1756, 5127.
Sibinga, Heyo, 1127.
Sibinga, 1108, 1128wapen.
Sybingaheerdt [Westerwijtwerd], 4126A, 4131A.
Sybolts, Detmer, 2516.
Sibels, Reint, 2481.
Sybolts, Syben, 2481A.
Sybon, Benardus, 204.
Sibrandi, Adrianus, 1311.
Sibrandi, Arnoldus, 1311.
Sybrants, Bruin, 3637.
Sybrands, Etje, 913.
Sibrants, Harmen, 1886, 1890.
Sybrants, Jan, 144e.
Sydeburen, zie: Siddeburen.
Ziegenhain, 11wapen.
Sygers, Aefke, 2206.
Sygers, Geertruit, 3699.
Sigers, Gerh . 5136.
Sygers, Grietje, 3067.
Sigers, Hillegarda, 293.
Sigers, Jacob, 1554, 1556, 5129.
Sygers, Johannes, 5102.
Sygers, Styna, 1674.
Sighers, Wolter, 1539.
Sygers, Elteke de, 4466.
Sigers, Geert de, 1690.
Sighers, Harmen d., 1793e.
Sighers, Rolina de, 4012.
Sighers, Rudolph de, 1794g.
Sighers ther Borch, Anna de, 4382.
Sighers ter Borgh, Gysbert de, 228.
Sig[h]ers, De, 1171, 1539, 1674, 1690, 1690A, 1793e, 4012, 4237, 4382-4385, 4454, 4455, 4457, 4460-4462, 4466, 4474wapen.
Sygerswoude, Predikant, 2937.
Sieke, vrouw van Jan Ewes Knol, 3979.
Zylbach, Jan Boelens, 5067.
Zylbrugge [Westernieland] 4108, 4115, 4119, 4120.
Zyldyk, 1305, 4415, 4433 — Boekhouder 4435 — Diaken 4435 — Kerkvoogd 4427 — Koopman 3067, 3069, 3072, 3075, 3077 — Koopmansche 3088 — Koopvrouw 3077 — Mennonitenkerk 4427.
Zyldyk, 't Zanster, 3085.
Zylker, Freerk Jans, 2823.
Zielma, Pieter G., 4135.
Zylma, Pieter Harms, 2552.
Sylman, Elisabet, 1601.
Sylman, Joh[annes], 1106, 1129-1130A.
Sylman, Peter, 5126.
Sylman, W[arner] D[uirts], 5115, 5144, 5145A.
Siloe, zie: Selwerd.
Zylvestenyen, 228-257.
Simon, Francois, 1158, 3037, 3682.
Symon, Jo[h]annes, 1923, 1960.
Symons, Auke, 4193.
Simons, David, 119c.
Simens, Driewes, 3246, 4434.
Simens, Ede, 5034.
Simens, Elisabet, 819.
Simons, Eppe, 4068.
Simons, Esther, 4668.
Simons, Evert [Everardus], 337, 339.
Symons, Frerik, 2633.
Simons, Gerryt, 2867, 2870.
Symon, Hendrik, 196.
Simons, Ydje, 3697.
Symons, Jantien, 2642.
Simons, Jittele, 4688.
Simons, Claes, 119b.
Simens, Marrien, 5008.
Simens [Simons], Martje[n], 1280, 4199.
Simons, Pieter, 2635, 3906.
Symens, Reintien, 2366, 3475, 3512, 3704, 3705.
Symons, R., 3372.
Symens, Sabbe, 129b.
Symens, Tiaert, 2358.
Symens, Tryntje, 2366.
Zyp, Cornelis van, 4651.
Syper[t]s, Lodowich, 1439.
Sypkens, Aaltjen, 3121.
Sypkes, Albert, 2542.
Sypkens, E., 1106, 5156.
Sypkens, E.C., 5156.
Sypkens, E.H., 2681.
Sypkens, E.R., 5110.
Sypkens, Johannes, 1134.
Sypkens, Catharina, 1135, 3083.
Sypkens, Koert, 2496.
Sypkens, Tammo, 1136.
Sypkens, T., 3305A.
Sypkens, 1136wapen.
Zierikzee, zie: Circksee.
Zierotin, zie: Zerotin.
Siert [Toornwerd], 3690.
Syrts, Albart, 461.
Sierts, Edzko, 2518.
Siers, Elisabet, 2997.
Sierdts, Eltie, 3424.
Siertz, Focko, 1003, 1008, 3379.
Siers, Harke, 3253.
Sierts, Jacob, 3343A, 3343B.
Sierts, Jan, 3804A, 4070.
Cierts, Klaas, 2344.
Sierts, Lippe, 1290, 4241, 4242.
Sier[d]t[s], Nanno, 2529, 4093.
Sier[d]ts, Tiddo, 863, 2473, 2476, 2522, 2524, 3393, 4540.
Sierts, Tiacke, 869.
Sierts, Trynie, 3690.
Sierzema, Anna Margreta Joh., 4139A.
Siertsema, Johannes, 2835, 2837, 2842, 4139A.
Syrsema [Zyrtsma], Luitje Reinders, 3832A.
Siertsema, Martinus, 3425.
Siertsema, Metdina, 1106, 1129-1130A, 2851.
Siertsema, Tiddo, 1130, 3121.
Zyrtsma, Tonnis Luitiens, 3832A.
Sysen, Hindrik van, 9, 12, 13, 1334g, 4351, 4445.
Sysen, H. van, 10, 5115.
Siso, Henricus, 5102.
Sietes, Jan, 46o.
Sytzama, Frans Onno van, 250b.
Sytzama, H.W.L. van, 892.
Sytzama, Johanna Ebella Judith Juliana Maria van, 893.
Sytzama, J.G. van, 894.
Sytzama, Pyrrhus Wilhelmus P[ier] Willem] van, 243g, 4106.
Sytzama, Van, 243g, 4106wapen.
Zytsema, Bernhardus, 4486.
Zytsema, Derk, 2374, 2377.
Sytsma, Jacob J[enes], 258, 781, 788, 2442, 2443, 3279.
Zytsema, Lambert, 4486, 4487.
Sytsma, Niclaas Jacobs, 768.
Sitsema, Tidde Wichers, 2614.
Zytsema, Wicheerus, 3023.
Zitsema, Wicher Peters, 2611.
Sytses, Aeilke, 2462.
Siwerts, Anne, 2992.
Sywerts, Doewe, 2103.
Sywerts, Jacob, 2628, 2632.
Siwerts, Jan, 3548, 3550.
Siverts, Jannis, 1859.
Siewerts, Tiaart, 3764.
Sywers, Wilcke, 4995.
Sickema, Harcke, 2149.
Siccama, Harko [Herco], 4559, 4564.
Siccama, Harco Hillarius, 4544b.
Siccama, Johan Hora, 2666, 2667.
Siccama, J.H., 1192.
Siccama, Margareta, 4567.
Sickema, Weidt, 1035, 1036.
Siccama, Wiardus, 2668, 3112, 3113, 3116, 4541.
Siccama, W., 4545.
Siccama, 3116, 4544bwapen.
Sickemaheert [Middelstum], 3685.
Sikkens, Albertjen, 2696, 2702.
Sikkes, Anje, 835.
Sickens, Elteke, 2900, 5042.
Sickens, Eppo, 3103.
Sickes, Gea ..., 3818.
Sikkes, Geertjen [Sickes, Geertien], 2845, 4065.
Sykkens, G., 179.
Sickes, Herman, 4056.
Sikkes, Hilje, 3698, 3703.
Sickens, Jacobus, 114.
Sicke[n]s, Jan, 180, 1221.
Sikkens, Jan K., 5107.
Sicke[n]s, Jochum, 1113.
Sikkes, Pieter, 3267.
Sickens, Roelof, 3832.
Sickens, Rotger, 1361.
Sickes, Thomas, 4124A.
Sickinghe, Bele, 3842.
Sickinghe, Duco Wilhelm, 3940.
Sickinghe, Elisabeth Susanna, 575e.
Sickinghe, Feyo, 566A, 575a, 3835A, 3836, 3932, 3938.
Sickinghe, Feyo Doeco, 575b.
Sickinghe, Feyo Johan, 257, 2965, 2973.
Sickinghe, Hendrik, 3934, 3941.
Sickinghe, Jan, 3939.
Sickinghe, Johan. 536, 1003, 1675, 4570.
Sickinghe, Ludolf, 333k.
Sickinghe, Onno, 575f.
Sickinghe, Onno Tamminga, 575e.
Sickinghe, Otte, 534.
Sickinge, Peter, 342.
Sickinghe, Sophia, 575d.
Sickinge, Wenneken, 342.
Sickinghe, 333k, 343, 361, 512, 566A, 806, 1003, 1006, 1288b, 1675, 1982, 1990, 2965, 3097, 3098, 3835A, 3836, 3842, 3934, 3938-3941, 4033, 4259, 4261, 4452-4454, 4456, 4459, 4462, 4551, 4615, 4626wapen.
Sic[k]man, C[asparus], 4049e.
Sic[k]man[s], Nicolaes [Klaes], 999, 1944, 2018, 2180, 2554, 3028, 3271, 3306.
Six, Christina, 4721.
Zilvervloot, Spaanse, 2779.
Silvius, Johannes, 3421b.
Sim...s, Heilthie Egberts, 1022.
Sinni[n]g[he], Jan[nes], 1440, 1497g, 2173.
Sinninghe, J., 1440.
Sinninghe, Ningo Nienhuis, 2760.
Sinninghe, Rudolphus, 1045, 4145.
Sint Anna, 4385.
Sint Johannes [Schip], 3147.
Sint Meertensvioet, 1311.
Sipkens, Jantien, 1175.
Sipke[n]s, Sipke, 64, 1645 .
Sipkes, Tymen, 3043.
Sipkens, Wybrant, 133c.
Sipsema, Teke Claassens, 78.
Sipsma, T.K., 181.
Circksee, Henrick van, 294.
Sircxma, Rembertus, 1329e.
Sissing, Aaltien, 2370, 2375.
Sissing[h], E[dzardus], 3451, 4052, 4054.
Sissingh, Johannes, 2064, 3664.
Sissingh, Mettyna Margaretha, 2064.
Sysingh, Roelof, 4893.
Zitsema, zie: Zytsema.
Sitter, A.J. de, 5169.
Sitter, Johan Hendrik de, 1192, 1206, 1207, 1210.
Sjaerd[em]a, 1232, 3301, 4031, 4032wapen.
Siabbes, Aete, 3275.
Siabbens, Focke, 278.
Siabbes, Freerck, 3268A.
Syabbes, Geertien, 2417B.
Siabbes, Martien, 2930.
Siabbes, Renske, 2929.
Sjabbes. Roelf, 4048.
Siabbens, Unne, 4765.
Siabbrandus [Eenum], 302.
Sjallema, Jan Gerhard Geertsema van, zie: Geertsema van Sjallema, Jan Gerhard.
Sjallema, Geertsema van, zie: Geertsema van Sjallema.
Siardus [Middelstum], 425.
Sjoerts, Hildebrant, 1212.
Siurdts, Jantien, 1012.
Siurtsma, Suffridus, 5124.
Siorda, 810wapen.
Slachter, Jan Peters, 3317.
Slachter, Steven Jansen, 3317.
Sleen, Catechete 3259 — Predikant 2939, 3258.
Sleutelaar, Frederik, 227Aah.
Sligh, Osewolt van, 111f, 111g.
Slochteren 231f, 492, 1793c, 1910, 1917, 1918, 2120, 2123, 3375, 3381, 3442, 3445, 3447, 3448, 4010 — Bijbel 3444 — Garde champÛtre 40 — Gedenksteen 3442 — Gesp 40 — Grafzerken 3447-3449 — Hervormde kerk 3442-3449 — Kerkvoogd 3442 — Klok 558 — Collator 3442 — Koppelriem 40 — Predikant 3442 — Rouwborden 3445, 3446 — Schepper oostzijde 2310 — Schepper westzijde 231f — Vrijmetselaar 3446 — Wapen 3445, 3446, 4614, wapen en wapen De Sandra Veldtman — Windvaan 3443 — Zie: Fra[e]ylema[borg], De Ruyten, Vossenburg.
Slogteren, Enno van, 1403.
Slochteren, Osebrant Johan Rengers van, zie: RengersOsebrantJohan.
Sloet [Sloot], 497, 2283, 2285, 4626wapen.
Slootkamp, Jan, 138k.
Slootema, Geert, 97c.
Slooten, Gielje Tammes van, 4140.
Sloterdyck, Predikant, 3421c.
Sluchtinghe, Ebbe, 322.
Sluchtinge, Eteke, 5145.
Sluis, 2025.
Sluis, Jan Reint, 1441.
Sluys, Elisabeth van der, 3421d.
Sluys, Geertruy van der, 3421d.
Sluis, Hermannus, 227Aad.
Sluys, Johanna van der, 3421d.
Sluys, Johannes van der, 3421d.
Sluys, Pieter van der, 3421d.
Sluys, Wyna van der, 3421d.
Sluiter, Hindrick, 1645A.
Sluter, Claes Harmens, 3298.
Smaal, zie: Schmaal.
Smaltzius, Joh[annes], 3629-3631.
Smedema, Pieter Sikkes, 3267.
Smeen[g]heem [Kantens], 2093, 2098.
Smeins, Willem Jelis, 1580.
Smeltingh, Hindrick, 4881, 4882.
Smit, Albert Hendriks, 45, 46n, 604.
Smidt, Alje Jans, 3065.
Smit, A.D., 2302.
Smit, Bernardus, 227Acc.
Smith, E.P., 3449.
Smit, Frerick Berents, 4907.
Smit, Frerik Willems, 227Abw.
Smith, F.C., 2301.
Smi[d]t, Geert Wolters, 8, 45, 46n, 604.
Schmidt, Gerrit Hindricks, 4638.
Smit, Gosen, 1449.
Smidt, G., 1604.
Smith, Hindrick, 2311.
Smit, Hendrik Eens, 200.
Smit, Hindrick Harms, 1754C.
Smidt, Jacob, 4795.
Smit, Jacop Ayelkes, 1646.
Smit, Jacob Ayels, 5089.
Smit, Jacob Jans, 1404.
Smit, Jan, 227Au.
Smid [Smit], Jan Albers, 3604, 5028.
Smit, Jan Geerts, 1810.
Smit, Jan Jansen van Oterdum, 5048.
Smit, Jan M., 207.
Smi[d]t, Johan[nes], 32, 461.
Smit, J., 29.
Smit, Kornelis, 132f.
Smit, C., 4154.
Smid, Meint Popkes, 2545.
Smit, M., 3008.
Smit, Neeltje Willems, 2119.
Smit, Roebert Jansen, 4885.
Smit, Sikke Valks, 2102.
Smit, Steven, 371.
Smith, Willem Kornelies, 4141.
Sminia, 810wapen.
Smook, Elisabeth, 1832.
Smook, Johannes, 1832.
Smulling, 403wapen.
Snaerke, Gerryt Pytters, 224.
Snabel, Albertina Lucretia, 2407b.
Snabel, 2407bwapen.
Sneek — Zilvermerk 3594A — Zilversmid 227Aa.
Snelgersma [Snelgerssoen], Omeko, 2.
Snelgersma [Appingedam], 633.
Snelgersma, 2, 270wapen.
Snider, Evert Harmens, 5011.
Snider, Jan Jacobs, 1717.
Snickevaerder, Derek Jansen, 4986.
Snickevaerder, Willem Abels, 4985.
Schnitger, Arp, 1324.
Snitger, F.C., 955, 3310, 4510, 4545.
Snitger, F.G., 900.
So[e]rius, Joachimus, 2300, 2308.
Soete de Laecke de Villiers, Françoise de, 2718, 2720.
Soete, De, 2718wapen.
Solbach, Ph., 1275.
Solckema, Maeycke, 795.
Solckema, 795wapen.
Solwerd, 2466, 3491, 3493, 3502-3504, 3506 — Hervormde kerk 3450, 3451 — Trotseerloodje 3450 — Zie: Solwerd en Marsurn.
Solwerd en Marsum, Avondmaalsbeker 3451 — Diakenen 3451 — Hervormde kerk 3451 — Predikant 3451.
Sombergh, Pieter, 5133.
Somberg, P., 34.
Zomerdijken, Zee- en, zie: Farmsum, Dykgraaf[-gravin].
Sonius, zie: Sohn.
Sonne, Jan Jansens, 4750.
Zonnemaire, 1829.
Sonnenberch, 798wapen.
Sonnenburgh, Drossart, 1333.
Sonoy, Diderich, 3194b.
Sonoy, 3097, 3098, 3194a, 3194b, 4453, 4456, 4551, 4626wapen.
Zoom, Bergen op den, zie: Bergen op den Zoom.
Sohns, Anna Tiaka, 2901.
Sohn, Johan Wilhelm, 1691, 2901.
Zorgwijk [Noorddijk], 2953.
Zorius, zie: Soerius.
Zoutkamp, 1311 — Zerkhouwer 4583.
Spaanse zilvervloot, 2779.
Spandaw, G.J., 900, 901.
Spandaw, Haio, 1497f.
Spanjaarden, 3486, 5169.
Spanje, 1524, 1528 — Infant 3726 — Koning van, 325, 544, 1521, 3726 — Zie: Philips II, Philips III.
Spanjer, C., 63b.
Spanjer, Johannes, 73e.
Spanjer, Nicolaas, 73d.
Spanger, W., 71.
Spanjer, Wed., 70.
Sparringa, Allegonda, 1138.
Sparringa, Anna Margaretha, 4139A.
Sparringa, Edzardina, 4027.
Sparringa, Frederik, 1128A, 1132, 3119.
Sparringa, Henricus, 3112, 3114, 3115, 3117.
Sparringa. Jacob[us], 2665, 2675.
Sparringa, Jacoba, 1128.
Sparringa, Uco, 1135, 3120.
Sparringa, Wibbyna, 3119.
Sparringa, 1139, 3117, 4027wapen.
Spee, Hans, 1543.
Spee, 1700wapen.
Spetius, Roelef, 138k.
Spiegelberg, 1792.
Spijk, 963, 1095, 1311, 3455, 3457, 3464, 3465, 3617 — Avondmaalsbeker 3453 — Bakker 3473 — Bank 3452 — Buitendijksters 1311 — Grafzerken 3455-3474 — Hervormde kerk 3452-3474 — Kerkvoogd 3453 — Kerspel 3472 — Collector 3473 — Landbouwer 3473 — Predikant 955, 3468 — Rouwbord 3454 — Wedman 3469, 3470 — Zie: Kleinkoppen, Vierhuisen.
Spyck, Hinderyckus, 73b.
Spijkster Uiterdijk, 3458, 3463, 3467, 3472.
Spyrynck, 2285wapen.
Spiessius, Joannes Michael, 3158.
Spight, Miggiel, 73b.
Spinlo, Albert Jansen, 146e.
Spithost, Luitjen Pieters, 42A.
Spithos, Peter Tomes, 125.
Spoor, Jochem, 60e.
Spraackel, Georgius, 1504.
Sprenger, Johans, 2886A.
Spronneaux, Carolus [Charles], 2279, 3594, 3934, 4055.
Spruit, J[ohan] F[redericus], 3822, 3831.
Stael, A.H., 5110.
Stael, Egbertus, 3510.
Staal, Hindrik, 227Abd.
Stael, Lammina, 2975.
Staal, Margrietjen, 4658.
Staal, Nomda, 81d, 86.
Stael [Stahl], Von, 2707, 2712, 2716, 3096-3098, 3661wapen.
Staes, Melchers, 4980.
Staes, Nomda, 81d, 86.
Staats, Hindr., 5151.
Stad en Lande, 26, 963, 1311, 1794a, 1795a, 3096, 4034, 4078 — Aannemer 2996 — Afgevaardigde 3486 — Academie, zie: UniversiteitAcademie- of Broerkerk 4714-5093, zie: Groningen, Minderbroedersklooster — Assessor 1101, 1446 — Bode 1404, 1408 — Broerkerk, zie: Academiekerk — Burse 4906 — Gardekapitein 3904 — Gedenkstenen 15, 4713, 5093A — Gedeputeerde[n] 633, 958, 1160, 1166, 1328a, 1528, 1793a, 1824, 2723, 2803, 3007, 3486, 3506, 3594, 3602, 3647, 4078, 4285, 4286, 4458 — Gerechtsgebouw, gerechtshof 4689, 4693 — Grafboek 4742-5093 — Grafzerken 4714-4741 — Hoge justitiekamer, zie: Hoofdman[nenkamer] — Hogeschool, zie: UniversiteitHoofdman[nenkamer] 15, 16, 325, 328, 383f, 1049, 1050, 1060, 1089, 1101, 1178, 1275, 1368, 1419, 1524, 1527, 1528, 1552, 1578, 1824, 1843, 2139B, 3464, 3667, 3780, 4375, 5125, 5161 — Hoofdmansdienaer 4906 — Hoogleraar, zie: Professor — Hopmannen 1326a, 1327a, 1327b, 1327f, 1327h-1327j — Ingenieur 10 — Jachtgerigt 1942, 2190, 3788, 4263 — Candidaat godgeleerdheid 3323 — Capitain[s] 1551A, 1794a, 1794f-1794m, 1795a, 1795f-1795m, 3726, 3940 — Kapitein generaal 1792 — Capitain geweldige 1632 — Collegium 4862 — Collonel 1794a-1794c — Kommandant der troupes 955 — Commies provinciaal 232, 1016, 1417, 1418, 2565 — Compagnie te voet 1551A — Corps de garde 26 — Krijgsgericht 1446, 1801 — Curatoren] 1528, 1567, 1824, 1910, 1918, 1942, 2187, 3196, 3788, 4263, 4724, 4883, 4942 — Lantmeeter 10 — Luitenant generaal 28 — Luitenant hoofdmannenkamer 325, 328, 383f, 394, 551 — Luitenant collonel 1794d, 1795d — Majeur 1802 — Mesterknaap 1942, 2190, 3788, 4263 — Molstercommissaris 1388 — Nassouische regiment 1326a, 1327a, 3726 — Onderaanvoerder 2025 — Ontvanger [generaal] 1383, 2138, 5102 — Overrigter 738 — Overste luitenant 1326a, 1327a, 1794a, 1795a — Palmenkas 5093A — Pedel 4741/4742, 4941 — Praeses 4249 — President 1801, 2139B, 3780 — Prinsenhof 4-6, 259Professor 1030, 1178, 1392, 1910, 3650, 4287, 4720, 4721, 4725-4729, 4731-4733, 4738, 4958, 5093A, 5105 — Procureur generaal 3226 — Provinciehuis 3 — Raad 2901 — Regiment 1551A — Regiment te voet 1794a, 1795a — Rekenkamer 1536, 4541 — Rekenmeester 734, 735, 738, 2789 — Rector [magnificus] 4720, 5094 — Rentmeester [generaal] 1527, 4903 — Ritmeester 1326a, 1327a — Scepter 5094 — Scholarch 1824 — Schoorsteenmantels 3, 4 — Secretaris 1275, 1420, 1536, 1552, 1612, 1691, 1793j, 1793k, 2901, 3667, 5125 — Sergeant majoor 1327c, 1794a, 1794e, 1795a, 1795e — Synode 1289, 2301, 4249, 4413 — Zonnewijzer 5 — Staatsvergadering 4115, 4210 — Stadhouder 4, 6, 28, 32, 39, 1579A, 1691, 1792, 2901, 3667, 3940, 4637, 4644, 5161 — Staten 2712 — Stookkas 5093A — Student 643, 1368 — Trotseerloodje 26 — Tuinaanleg 6 Universiteit 1528, 1567, 1584, 1910, 1918, 1942, 2187, 3196, 3788, 4263, 4713-5094 — Voorzitter 4413 — Wapen 28, 1793a, 2892, 3594, 4078, 5094, 5161, wapen — Watervloed 1311 — Windvanen 16. Zie: Groningen, Utrecht, Fries-Groningse studentenvereniging, Westindische compagnie.
Stad en landen van Groningen, Departementaal bestuur, 2372.
Stadskanaal, Synagoge, 4712.
Stadsnieuwepolder, 2827.
Stadwyck [Hoogezand], 1978.
Staikenburg, 4033wapen.
Stakenbroek, 891, 4261, 4626wapen.
Staleren, Albertien van, 1555.
Stammer, Henricus Rudolphi, 3656.
Stammer, Theodorus Rudolphi, 3656.
Stange, 3646.
Stania, 624, 810wapen.
Staphorst, Johan, 68p.
Staphorst, J., 68y.
Staphorst, L., 68v.
Star, Reynouw Gesina, 3281, 3283.
Star, 3283wapen.
Stark, Maritje Jans, 3444c, 3444t.
Starke, Bartoldus. 381.
Starkenborgh, [Van], zie: Tjarda van Starkenborgh.
Startenhuizen [Startinghuisen], 1148-1150, 1153, 1153C, 1157, 1290, 1293 — Zie: Wilkemaheert.
Stavinck, Berent Gerrets, 5056.
Stavooren, 4305ac.
Stechmans, Anna Margreta, 2340.
Stechman, Bolardus, 2946.
Stechman, Jan, 4900.
Stedum, 243d, 383f, 448, 456, 1286, 2021, 3481, 3484, 3486, 3490, 3491, 3493, 3500-3506 — Avondmaalsbekers 3484, 3485 — Bank 3482 — Beeldhouwwerk 3562, 3563 — Chirurgyn 3537 — Doodgraver 3545 — Doodkisten 456, 3494-3506 — Eigenerfde 3519, 3534, 3541, 3546 — Exercitiegenootschap 39 — Gedenksteen 3475 — Glasemaker 3542 — Grafkelder 39 — Grafzerken 456, 457, 3507-3561 — Graftombe 3486 — Harthouwer 3542 — Hervormde kerk 3475-3563 — Kerkvoogd[en] 3475, 3481, 3483, 3512, 3525 — Kerspel 3546 — Koopman 3527, 3536, 3554 — Kroniek 3483 — Landdagcomparant 4600 — Lidmaat 3534, 3537 — Naamplaten 3496-3506 — Organist 3481 — Orgel 3480, 3481 — Ouderling 3551, 3557 — Pastoor 457, 3508 — Prebende 457 — Predikant 3481, 3483, 3510, 3515, 3517, 3530, 3555 — Preekstoel 3479 — Rooms-katholieke kerk 456, 457 — Rouwborden 3487-3493 — Schepper 3504, 3538 — Schilder 3527 — Snikvaarder 3554 — Theol. candidaat 3518 — Toren 3475 — Vlag 39 — Wapen 39, 3480, 3563, 4610, wapen en wapen Clant van Stedum [2] — Wedman 3537 — Wijzerplaten 3476, 3477 — Windvaan 3478 — Zie: Jensema, Nittersum, De Vennen, Vensterhuis.
Stedum, Adriaan Clant van, zie: Clant, Adriaan.
Stedum, Anna Clant van, zie: Clant, Anna.
Stedum, Egbert Clant van, zie: Clant, Egbert.
Stedum, Eilco Clant van, zie: Clant, Eilco.
Stedum,182.
Steenblok, 1499.
Steenhuis, Havick, 4248.
Steenhuis, H., 227Abe.
Steenhuis, Jan Tonnis, 3436.
Steenhuis, Jan[nes], 4253.
Steenhuis[en], Jelmer, 1869, 4251, 4253.
Steenhuisen, Lamge, 3108.
Steenhuys, Pieter, 2170.
Steenhuysen, Henric van, 633.
Steenklyp [Eppenhuizen], 1153D.
Steenmetselaer, Harmen Luytiens, 5075.
Steens, Theodora, 4179.
Steenwyck, Jan Terincksx, 54.
Steenwyck, Suane van, 1671C.
Steenwyk, zie: Vos van Steenwyk, De.
Stephani, Stephanus, 5036.
Steffens, Hoyke, 2196.
Steege, Van der, 1586.
Stegnerus, Antonius, 1311, A1322E.
Stegnerus, Hermanerus, 2934.
Stegnerus, Joh., 1901.
Steidrgo, zie: Stoidrgo.
Stein, Matheus Augustinus van, 1329b.
Stelma, Jan Pieters, 3882.
Stellema, Pieter Jacobs, 4214, 4217.
Stellemaker, Luitien Jansen, 4890.
Stelmaker, P.M., 3008.
Stheeman, A.E., 3308-3310.
Stheeman, Harmannus, 4522.
Stheeman, Hinderyckus, 4528.
Stheeman, Joost, 4531.
Stheeman, Sypko, 3344, 3361.
Stheeman, S., 3307.
Stheeman, U.E., 3362.
Stenhuis, Bronno Sjabbes, A1322B, A1322C.
Stenhuis, Enje Sjabbes, 4407.
Stenhuis, Freke, 2293.
Stenhuis, Harmannus, 2356.
Stenhuis, Hendrikus, 4399.
Stenhuis, Cornelia, 608, 649.
Stenhuis, Martien Roelfs, 4397.
Stenhuis, Sjabbe [Roelfs], 4407, 4408, 4410, 4412.
Stenhuis, [Roelf] Sjabbes, 4397, 4399, 4400, 4402, 4407, 4408.
Stenhuis, Tryntien Bronnes, A1322D.
Stenius, Gerhardus, 722.
Stennebarch, 5041.
Sterckenborg [Sterkenburg], zie: Tjarda van Starkenborgh.
Sterlinc, Anna Har..., 1618.
Stertinghuisingh, zie: Startenhuizen.
Stevens, Agniete, 5036.
Stevens, Pieter, 5057.
Styl, Elisabeth van der ..., 3107.
Stynje, [Obergum] 3003A — Weduwe van Hans Visback 4961.
Sticke [Edelsticke], 889, 896, 2285, 3096wapen.
Sticker, Jan, 2927.
Sticker, Popko, 4516.
Stikker, Obbo U., 2698.
Stikker, Uipko G., 2689.
Stitswerd, 17, 247 — Avondmaalsbeker 3566 — Diakenen 3566 — Gebrandschilderd glas 3564 — Grafzerken 3567-3593 — Hervormde kerk 3564-3593 — Huisman 3584, 3588, 3590 — Kerkvoogd 3566, 3583 — Collator 3564 — Ouderling 2104, 3583, 3591 — Predikant 3566, 3570, 3573, 3574, 3578-3581 — Windvaan 3565 — Zie: Suidwenda.
Stoffers, Aldert, 407.
Stoidrgo [Steidrgo], 1987, 1989.
Stokholm, 3292.
Stokken, Van, Capitein, 5142b.
Stockum, 4139.
Stollinge, zie: Stullinga.
Stolpe, 2310.
Stols, Berent, 138k.
Storem, Berent, 445.
Stork, Edzert, 2337.
Stor[c]k, Jurjen Reinders, 2265, 2347.
Storck, Lambert, 1523.
Stork, 2403, 2407awapen.
Storck, Willem van der, 144b.
Storm, Pieter, 4084, 4085.
Storm van 's Gravesande, Jacob Charles, 5149.
Straeckholt, Jan Pieters, 4972.
Straat Davids, 3762.
Straatmaker, Hendricus, 227An.
Straatman, Andres, 4570.
Stralen, Hans van der, 1308.
Strasburgerus, Paulus, 1369.
Strasburgerus, Paulus Ludovicus, 1369.
Straten, Pieter van der, 4742.
Strating, Everhard[usj, 1111, 913.
Strating, 1., 1648.
Streek, De, [Eenrum], 1083.
Streek [Usquert], 3855.
Strepitz, 2403wapen.
Streun, Abraham van, 227Az.
Streun, Jan van, 227Ay.
Stroman, Franz Janssen, 2794.
Strotman, Jan., 5033.
Struif, Jan Christiaans, 4100.
Struif, Christiaan Jans, 4098, 4099.
Struif, Lucretia O., 2822.
Struuck, Henderica, 1586.
Struive, Derk Everwyn, 1808.
Struive, Hindrik Everwyn, 1809.
Struive, Willem] E[vert], 1497j, 2889.
Struiwig, Casper, 243, 604, 1984, 2070, 2182, 2301, 2577.
Stuirwolt, Berent, 2139B.
Stuirwolt, Driewes Claesen, 1063, 1069.
Stuirwolt, Jac. Drewes, 252.
Stuirwolt, Claes Drews, 3623.
Stullinga, Duert, 2147, 2161.
Stuivinga, M.W., 5145.
Stuivinga, Nicolaas, 3419.
Suarte, zie: Swartte.
Zuidema, Abraham, 4077, 4079.
Suidema, Hajo, 45.
Suidema, Meina, 3109.
Suidema, Willem, 1596A.
Zuiderzee, 1311.
Zuidbroek, Banken 4511, 4512 — Bijbel 4513 — Brouwer 4522, 4528 — Erfgezeten 4538 — Gedenksteen 4506 — Geëligeerde 4518A — Gewelfschildering 515 — Goudsmid, zie: Zilversmid — Grafzerken 516, 4513A-4540A — Hervormde kerk 4506-4540A — Kerkvoogd[en] 515, 4506-4512, 4519, 4521, 4523, 4524 — Kerspel 4518A — Klokken 4507, 4508 — Commies 4530 — Koopman 4521A, 4531 — Orgel 4510 — Ouderling 4518A, 4523 — Overste schepper 20 — Pastoor 515 — Predikant 4506-4512, 4536, 5102 — Preekstoel 4509 — Proviantmeester 4530 — Rooms-katholieke kerk 515, 516 — Zylvest 236m, 237k, 238j, 239i, 240i, 4523, 4529A, 4532, 4534, 4540A — Zilversmid 227Ao, 227Aal, 227Aas — Solliciteur 238j — Wedman 4520, 4521, 4524 — Zie: Oldambt[en].
Zuidhorn, 2954, 4458, 4542 — Avondmaalsbeker 4549 — Banken 4546, 4547 — Bijbel 4548 — Gebrandschilderd glas 4541 — Goudsmid, zie: Zilversmid — Grafkelder 4552 — Grafzerken 517-520, 4553-4568 — Hervormde kerk 4541-4568 — Kelk 4665A — Kerkvoogden 4542, 4545 — Klok 4542 — Monstrans 4664A — Organist 4548 — Orgel 4545 — Pastoor 333n — Predikant 993, 4545, 4566 — Preekstoel 4544 — Rooms-katholieke kerk 517-520, 4664A, 4665A — Rouwborden 4550, 4551 — Schoolmeester 4548 — Secretaris 4544f, 4560 — Zilversmid 227Aar — Uurwerkmaker 703, 1999 — Vrijmetselaar 4544a — Windvaan 4543 — Zie: Hanckema, Jellema, Klinckema.
Zuydman, Berent, 195.
Suidwenda [Stitswerd], 3567, 3571, 3572, 3575-3577, 3582, 3586, 3588, 3590.
Zuidwolde, 2008 — Avondmaalsbeker 4570 — Grafzerken 4571, 4572 — Hervormde kerk 4569-4572 — Predikant 575a, 4570 — Windvaan 4569.
Suylmans, Helena, 2866.
Suirvelt, Roelof, 821.
Sucre, De, 4264, 4626wapen.
Zuylen van der Haer, V[an], 2707, 2712wapen.
Summern, 3997.
Suire, 2285wapen.
Suirenhuisen, C. van, 5134.
Suirinck, Johan, 231p.
Suiringes, Lamme, 1522.
Suytem, 4922.
Zutphen, Uurwerkmaker, 1504.
Zuurdijk, 2187, 2191, 4034 — Grafzerken 4574-4590 — Hervormde kerk 4573-4590 — Huisman 4585 — Kerkvoogd[en] 521, 4578A, 4581, 4582, 4590 — Kerspel 521 — Klok 521 — Landman 4587 — Ouderling 4578A, 4581 — Pastoor 521 — Predikant 4038, 4575, 4576 — Rooms-katholieke kerk 521 — Windvaan 4573 — Zie: De Eewer, Flakkeryt.
Suhrhuis, [Van], 4455, 4457, 4461wapen.
Swaagh, Berendina Riemina van der, 2880.
Swaagh, Everhardus Petrus van der, 1388.
Swaagh, Hermannus van der, 2876.
Zwaag, Petrus Everhardus van der, 3334.
Swaagh, U.E. van der, 2881.
Swaan, Aalderik, 108.
Swalue, Eppina Hebelia, 2934.
Swalue, 1164, 1165, 1167wapen.
Swaanenborgh, 4452wapen.
Swanevelt, Gerrit van, 1649.
Swansbell, Von, 3997wapen.
Swart, H., 28.
Swart, Menso, 609A.
Swart, Wilhelmus, 80f.
Swartdyck, Heyne Egberts, 80e.
Swartte, Gerhard, 1576, 1788, 1791e, 2139A.
Swartte, Goudina, 2559.
Swarte, G., 1503.
Swartte, H[indrick], 1323, 1800, 2556.
Swartte, Joh.. 2559.
Swartte [Suarte], 1970, 2556, 3391wapen.
Swartwolt, Berent, 1497r.
Swartwold, Dirk, 227Acb.
Swartwold, Geert, 227Acg.
Swartwol[d]t, Harmen, 65, 5129.
Swartwolt, Jannes, 1497s.
Zweden, Gezant, 1369 — Raad 1369.
Sweertfeger, Hindrick Folckers, 5059.
Zweibrücken-Pfalz [Biponto-Palatinum, Tweebrucken-Pals], 1999, 2003, 2011.
Zwelis, Stephanus [Zwelen, Steven van], 388, 401.
Swyghuizen, Hesther Catharina, 3336.
Swyghuizen, Cornelius Hermannus, 3310, 3336, 3339.
Swykes, Elisabet, 853.
Swinderen, Abraham Quevellerius van, 1801.
Swinderen, Albert Hindrik van, 4027.
Swinderen, J[oannes] van, 230n, 1571.
Swinderen, Rudolphus Henricus van, 994.
Swinderen, R.A. van, 2120.
Swinderen, Wicher van, 1335.
Swinderen, Van, 230n, 994, 1335, 1571, 2120, 4027, 4958wapen.
Swindrecht, Johan Gouda van, 325.
Swinge, Tonnis, 4758.
Switsers, Compagnie, 4883.
Switsers, Femmitie, 581.


Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina