Genealogie Meijer
Inleiding

Deze familie Meijer stamt oorspronkelijk uit Oost-Friesland. De Duitse gegevens zijn aan verschillende andere websites ontleend. Daarnaast is aanvullende informatie met dank ontvangen van verschillende nazaten, onder wie Iep Meijer te Garminge. De oudste generaties betreffende de familie Meyer te Burlage zijn ter beschikking gesteld door Jürgen Meyer.

Genealogie

I.Harm Reinders, vermeld in 1649 als meier van de johannieters te Burlage, tr. N.N..
De gegevens van de eerste drie generaties zijn in dank ontvangen van Jürgen Meyer.
Harm Reinders was wellicht een lid van de familie von Schatteburg, in welke familie dezelfde voornamen voorkomen.
Uit dit huwelijk (o.a.?):
1.Reinder Harms, volgt II..

II.Reinder Harms, zoon van Harm Reinders (I.), vermeld met zijn vader in 1649 als meier van de johannieters te Burlage, tr. N.N..
Uit dit huwelijk (o.a.?):
1.Harm Reinders, geb. ca. 1660?, volgt III..

III.Harm Reinders, zoon van Reinder Harms (II.), geb. ca. 1660?, tr. N.N..
Uit dit huwelijk (o.a.?):
1.Harmannus Harms, geb. ca. 1700, volgt IV.1.
2.Edsert Harms.
3.Reinder Harms.
4.Behrend Harms.
5?.Christoffer Harms (Christoffer Meyer), volgt IV.2.

IV.1Harmannus Harms, zoon van Harm Reinders (III.), van Burlage, geb. ca. 1708, † Großwolde 24 dec. 1783, begr. Steenfelde, tr. Wobke Geerds Hessenius, geb, ca. 1723, † Großwolde 8 juli 1793.
Dat zij de ouders van Harm Harms Meyer (II.) zijn, kan worden aangenomen op grond van de vernoemingen naar de namen Harmannus, Harm en Wobke, het feit dat hun zoon de achternaam Meyer voert en dat zij in Oost-Friesland woonachtig zijn.
Bron: http://www.luitjens.net/Genealogie/d0009/g0000027.html#I32072.
Uit dit huwelijk (o.a.?):
1.Harm Harm(annu)s Meyer, geb. Backemoor? ca. 1750?, volgt V.1.
2.Jan, geb. Backemoor 4 febr. 1756, † Backemoor 3 maart 1757.
3.dochter, † Backemoor 17 jan. 1758.
4.Antje, geb. Backemoor 12 mei 1761.
5.Jan Harmannus Meyer, geb. Backemoor 9 aug. 1764, volgt V.2.

IV.2Christoffer Harms (Christoffer Meyer), wellicht zoon van Harm Reinders (III.), te Critzum, tr. Geertje Jurjens Uitermark.
Hun namen zijn ontleend aan de overlijdensakte van hun dochter Heepke. Hun zoon Harm is als neef getuige bij het huwelijkscontract van Harm Harms Meijer (II.).
Uit dit huwelijk:
1.Harm Christoffers (Smit), van Critzum, tr. 1° Winschoten 25 nov. 1761 Jantjen Zuidema, van Winschoten, dochter van Willem Jurjens en Maria Jans, weduwe van (tr. Winschoten 28 juni 1744) Frans Dresselhuis, van Fürstenau; tr. 2° Winschoten (ondertr. Nieuwe Pekela 28 apr., huwelijkscontract 4 mei) 4 mei 1781 Kornelessien Kiers, weduwe van Klaas Luitjes.
Bij het huwelijkscontract van het tweede huwelijk waren Harms neef Harm Harms Meijer en Sietske Bartelds Gosselaar getuigen.
Arch. Kerspel Winschoten, inv.nr. 77a: op 17 apr. 1775 is afgaand olderman Harm Christoffers Smit; Harm Christoffers als olderman verkoren 12 apr. 1773.
Uit het eerste huwelijk:
a.Geertyn, ged. Winschoten 14 maart 1762, begr. Winschoten 28 apr. 1762 (kind van Harm Christoffers).
b.Christoffer, ged. Winschoten 23 dec. 1763, verder onbekend.
2.Heepke Christoffers Meijer, weduwe van Pieter Eerkes, ged. Critzum 20 febr. 1748, † Winschoten 29 juni 1827 (oud 79 jaar, 4 maand, 9 dagen, geb. te Critzum, dochter van Christoffer Meijer en Geertje Jurjens Uitermark), tr. (ondertr. Winschoten 29 apr. 1770, att. naar elders) Willem Frans Dresselhuis, ged. Winschoten 27 juli 1746, smid, zoon van Frans Dresselhuis en Jantje Zuidema.
Uit dit huwelijk, o.a.? (http://www.flevoland.to/~birgit/genealogie/franken/geneal218.html):
a.Frans Dresselhuis, geb. (ged.?) Kritzum 2 febr. 1777, † Midwolda 13 apr. 1839, tr. Winschoten 16 dec. 1810 Aagtje Hindriks Brand.
b.Geertje Dresselhuis, geb. Kritzum 15 febr. 1783, tr. Winschoten 22 maart 1814 Jan Emmes Smit, zoon van Emme Jans Smit en Sara Joosten.
C.Christophel Dresselhuis, geb. Kritzum jan. 1780, † Winschoten 27 juli 1833, tr. 28 mei 1809 Sieke Harms Klein.

V.1Harm Harm(annu)s Meijer, (waarschijnlijk) zoon van Harmannus Harms (IV.1), geb. Backemoor? ca. 1750?, schoenmaker, begr. Winschoten 23 [28?] sept. 1796, tr. Winschoten (huwelijkscontract 3 febr.) 3 febr. 1773 Sytske Bartelds Gosselaar, ged. Nieuwe Pekela 5 juli 1750, begr. Winschoten 27 sept. 1794 (als ‘Harmen Meiers vrau’), dochter van Bartelt Gosselaar en Jantje Tiesen.
Bij hun huwelijkscontract van 3 febr. 1773 waren aanwezig aan bruidegomszijde: Harm Christoffers, neef, en Jantje Zuidema, aangetrouwde nicht; aan bruidszijde: Monsr D. Schooman en Ike Jans, aangetrouwde neef en nicht R.A. Oldambt, inv.nr. 7401).
Arch. Kerspel Winschoten, inv.nr. 77a: handtekeningen van Harm Harms Meijer in de Witte Vrouwenstraat, 8 apr. 1776; op 17 apr. 1775 is afgaand olderman Harm Christoffers Smit; tevens handtekening van Harm Harms Meijer; Harm Christoffers als olderman verkoren 12 apr. 1773; Mester Harm Harms Meijer ingetekent als nabuir 19 mei 1772; Harm Harms Meijer vermeld 22 apr. 1782; op 7 febr. 1777 handtekeningen van Harm Harms Meijer; begraven 18 mei 1794 Harm Meijers vrouw; vermeld 1 apr. 1794 Harm Harms Meijer; begr. 23 sept. 1796 Mester Harm Meijer.
Nog onduidelijk is naar wie de kinderen Egbert, Reinder, Berent, Anna en Antje zijn vernoemd.
Uit dit huwelijk:
1.Wobbeke, ged. Winschoten 22 okt. 1773, begr. Winschoten 5 nov. 1773.
2.Jantien, ged. Winschoten 27 dec. 1774.
3.Hermannus Harms Meijer, ged. Winschoten 19 apr. 1776, volgt VI.1.
4.Bartelt Harms Meijer, geb. Winschoten 31 okt. 1777, volgt VI.2.
5.Egbert, ged. Winschoten 24 sept. 1779.
6.Reinder, ged. Winschoten 18 nov. 1781.
7.Beerent Harms Meyer, ged. Winschoten 17 okt. 1783.
In http://luitjens.net/Genealogie/d0015/g0000026.html#I7232 heet hij Geerd Harms Meyer (zie hieronder), maar er is feitelijk geen reden om aan te nemen dat hij inderdaad identiek aan Berent Harms Meyer is.
8.Anna Harms Meijer, ged. Winschoten 6 dec. 1785, † Siddeburen 9 mei 1851 (63 jaar oud, dochter van Harm Harmannus Meijer en Sietske Jans Oosthoff(!)), ongehuwd.
9.Christoffer, ged. Winschoten 29 okt. 1787.
10.Freerk, ged. Winschoten 26 febr. 1790.
11.Antie, ged. Winschoten 18 nov. 1791.

V.2Jan Harmannus Meyer, zoon van Harmannus Harms (IV.1), geb. Backemoor 9 aug. 1764, † Flachsmeer 24 nov. 1811, tr. 1° Rikke Aalderks Ibelings (Voskamp), geb. Steenfelde 18 aug. 1767, † Großwolde/Steenfelde 8 okt. 1794, dochter van Dirk Aaldering Ibelings Voskamp en Geeske Fokken; tr. 2° 1796(?) Magdalena Dorothea Aalderks (Aalrichs, Aaldering) (Voskamp), geb. Großwolde/Steenfelde 8 okt. 1764, † Steenfelde 8 juli 1835, dochter van Dirk Aaldering Ibelings Voskamp en Geeske Fokken; zij hertr. Steenfelde 2 maart 1812 Peter Janssen Frey, geb. Großwolde 1 maart 1764, † Steenfelde Kloster 4 jan. 1844.
Bron: http://www.luitjens.net/Genealogie/d0009/g0000027.html#I32072. en http://www.ahnenundfriesen.de/html/d0017/g0001750.html#I2381..
Uit het eerste huwelijk:
1.Aalderk (Aalrich) Janssen Meyer, geb. ca. 1789, volgt VI.3.
2.Wopke Janssen Meyer, geb. Großwolde 24 dec. 1791, † Ihrhove 3 sept. 1833, ongehuwd.
Uit het tweede huwelijk:
3.Geeske Jansen Meyer, geb. Großwolde 24 jan. 1795, † Hatzum 22 apr. 1851, tr. Hatzum 9 febr. 1817 Harm Kaspers Telkamp, geb. Hatzum 11 maart, ged. ald. 23 maart 1794, † Hatzum 12 jan. 1861; hij hertr. Hatzum 27 apr. 1857 Christiana Jansen Bakker Meyer.
4.Harmannus Janssen Meyer, geb. Großwolde 12 febr. 1797, volgt VI.4.
5.Ibeling Janssen Meyer (Meinders), geb. Großwolde 24 juni 1799, volgt VI.5.
6.Geerd Janssen Meyer, geb. Großwolde 17 febr. 1802.
7.Antje Janssen Meyer, geb. Großwolderfeld 17 aug. 1806, ged. Steenfelde, † Steenfelderfeld 11 okt. 1873, tr. Steenfelde 26 [24?] febr. 1834 Focke Favot, geb. Steenfelderfeld 10 sept. 1809, kolonist, † Steenfelderfeld 25 aug. 1864, zoon van Baudouin Joseph Favot en Gretie Dirks Fokken.
Uit dit huwelijk nageslacht Favot.

VI.1Hermannus Harms Meijer, zoon van Harm Harm(annu)s Meijer (V.1), ged. Winschoten 19 apr. 1776, schoenmaker, † Hoorn 8 juli 1833, tr. 1º Winschoten (ondertr. Vlagtwedde 9 dec. 1800) 12 juli 1801 Geessien Wubbes Siems, van Vlagtwedde, † Winschoten 20 mei 1827, dochter van Wubbe Sijms en Antje Wilts; tr. 2º Winschoten 29 okt. 1829 Anje Wubbes Kortinga, geb. Beerta 5 apr. 1791, daglonerse, † Finsterwolde 11 apr. 1860, dochter van Wubbelt Kortinga en Antje Kuiper.
Arch. Kerspel Winschoten, inv.nr. 77a: vermeld 27 febr. 1797 Harmannus Meijer.
Uit het eerste huwelijk:
1.Harm Harmannus Meijer, geb. Winschoten 5 okt., ged. ald. 11 okt. 1801.
2.Wubbe Harmannus Meijer, geb. Winschoten 21 mei, ged. ald. 30 mei 1803, volgt VII.1.
3.Hindrik, geb. Winschoten 21 febr., ged. 3 maart 1805, jong overleden.
Op 13 aug. 1807 wordt een kind van Harm Meijer begraven (ontvangst 17 stuiver en nog 4 stuiver voor het laken)
4.Bartelt Meijer, geb. Winschoten 8 maart, ged. ald. 22 maart 1807, volgt VII.2.
5.Antje Meijer, geb. Winschoten 22 juni, ged. ald. 23 juli 1809, † Groningen 17 febr. 1852, tr. Groningen 24 mei 1840 Eppo Jurjens Bruins, geb. Adorp 1807/1808, † Groningen 19 jan. 1886, zoon van Jurjen Pieters Bruins en Geesjen Eppes; hij hertr. Maria Louisa Blink.
Uit dit huwelijk geen kinderen gevonden.
6.Hindrik Meijer, geb. Winschoten 14 mei, ged. ald. 23 mei 1811 [geb. Winschoten (24) okt. 1811], volgt VII.3.
7.Sebo Harmannus Meijer, geb. Winschoten 21 sept. 1813, † Zutphen 8 sept. 1879, ongehuwd.
8.Sietske Meijer, geb. Winschoten 15 juli 1816, verder onbekend.
Uit het tweede huwelijk:
9.Jantje Meijer, geb. 1830/1831, † Winschoten 15 mei 1906, tr. Beerta 31 mei 1856 Derk van Dijk, geb. Ulsda 1831/1832, landbouwer, † Zuidlaren 28 mei 1925, zoon van Geert Borgerts van Dijk en Grietje Jans Kamer.
Uit dit huwelijk nageslacht Van Dijk.

VI.2Barteld Harms Meijer, zoon van Harm Harm(annu)s Meijer (V.1), geb. Winschoten 31 okt. 1777, onderwijzer, † Groningen 10 juli 1864, tr. Termunten (ondertr. Winschoten 3 juli) 31 juli 1803 Jantje Klaassens Hulst, ged. Groningen 20 aug. 1772, bij haar huwelijk van Oudeschoot (Fr.), † Groningen 15 okt. 1848, dochter van Klaas Pieters Huls(t) en Margien Kiers.
In het adresboek van Groningen van 1854 wordt B.H. Meijer, Munnekeholm G 152, vermeld als schoolhouder.
In familiebezit (J.M. Dokter-Fokkens te Groningen) bevindt zich een oorkonde met de volgende tekst:
‘Halve Eeuwfeest der school Hervorming / Zorgd Neerlands bestuur in t onderwijz / der deugd. / Dan bloeien er verlichting, orde en deugd. / Tot dankbare herinnering van on af gebroken / staatszorg / voor /Neerlands schoolwezen / Plechtig herdacht in Juni 1851. / Geschonken aan B.H. Meijer. / Mede onderwijzer B.H. Meijer / Het Bestuur T.A. van Swinderen / H. Wester / J.H. van Palen / Jan van Nieuwenhuizen.
60 jaar heeft B.H. Meijer van die school geweest. Het was zijn eigen school. Die hij zelven heeft opgericht.’
Uit dit huwelijk:
1.Harm Bartelds Meijer, geb. Termunten 31 okt., ged. ald. 13 nov. 1803, † Groningen 10 maart 1806.
2.Harm Bartelds Meijer, ged. Groningen 21 jan. 1807 (Speldemakersgang), volgt VII.4.
3.Marchien Meijer, ged. Groningen 9 juli 1809 (Speldemakersgang), † Groningen 15 maart 1879, ongehuwd.
4.Klaas Meijer, geb. Groningen 2 jan. 1812, volgt VII.5.
5.Sijtske Meijer, geb. Groningen 20 okt. 1814, † Groningen 18 apr. 1849, tr. Groningen 21 mei 1846 Cornelis Hoefman, geb. Rotterdam 1813/1814, sergeant-politiemeester, † Delft 5 nov. 1873, zoon van Jan Hoefman en Angenietje van Wijk; hij hertr. Leentje Lafebre en Attje Melles.
Uit dit huwelijk:
a.Jantje Hoefman, geb. Groningen 13 apr. 1847, † Groningen 30 sept. 1888, tr. Arnhem 15 sept. 1875 Johannes Levering, geb. 1809/1810, timmerman, oppasser, † Arnhem 13 jan. 1884, zoon van Pieter Levering en Wimpie Surel (Wilhelmina van Zwol), weduwnaar van Helena Gerritsen en Frederica Teunissen.
Uit dit huwelijk, o.a.:
A.Sijtske Levering, geb. Arnhem okt. 1876, † Arnhem 28 okt. 1876.
B.Wilhelmina Levering, geb. Arnhem okt. 1876, † Arnhem 28 okt. 1876.
C.Johanna Pieternella Levering, geb. Arnhem 31 juli 1878, tr. Groningen 10 mei 1900 Pieter Pestman, geb. Windeweer 31 mei 1880, sigarenmaker, † Groningen 17 sept. 1914, zoon van Roelof Pestman en Elsje van der Veen.
Aanwezig bij haar huwelijk zijn haar voogden Klaas Meijer, arbeider te Saaksum, en Harm Meijer, schilder te Groningen, en als getuigen o.a. Machiel Vonk, arbeider, en Reinder Machiel Vonk, spoorwegbeambte te Groningen.
b.Angenietha Wilhelmina Hoefman, geb. Groningen 20 maart 1849, † (als Sijtske Angenietha Wilhelmina) Groningen 4 sept. 1849.
6.Jantje Meijer, geb. Groningen 10 dec. 1818, geb. Groningen 16 maart 1896, ongehuwd.

VI.3Aalrich Janssen Meyer, zoon van Jan Harm(annu)s Meijer (V.2), geb. ca. 1789, † Steenfelderfeld 24 juli 1864, tr. Steenfelde 23 maart 1819 Dedde Arends van Mark, geb. ca. 1798, begr. Steenfelde 23 apr. 1879.
Uit dit huwelijk:
1.Jan Harmanns Meyer, geb. Steenfelderfeld 14 febr. 1821.
2.Hindertje Ahlrichs Meyer, geb. Steenfelderfeld 24 sept. 1823., tr. Steenfelde 18 juni 1853.
3.Arend Ahlrichs Meyer, geb. Steenfelde 20 febr. 1826, volgt VII.6.
4.Harmannus Harms Meyer, geb. Steenfelderfeld 3 okt. 1828, molenaarsknecht te Norden, tr. 1863 Antje Feldmann, geb. Steenfelderfeld 22 aug. 1838, dochter van Hans Janssen Feldmann en Frauke Gerdes Ravenberg.
5.Alderk Meyer, geb. Steenfelde 6 febr. 1834, volgt VII.7.
6.Dorotheus Meyer, geb. Steenfelderfeld 2 jan. 1840, arbeider, tr. Steenfelde 4 nov. 1863 Marie Dorothea Louise Wilhelmina Heitman, geb. Ülzen 14 okt. 1847, dochter van Hans Heinrich Christian Heitman en Ilse-Marie Louise Grüne.
7.Antje Meyer, geb. Steenfelderfehn 12 juli 1843, tr. Steenfelde 16 dec. 1866 Klaas Fuls Welp, geb. Stapelmoor 8 sept. 1842, arbeider, zoon van Willem Jans Welp en Gepke Klaassen Fuls.

VI.4Harmannus Janssen Meyer, zoon van Jan Harm(annu)s Meijer (V.2), geb. Großwolde 12 febr. 1797, † Steenfelde 12 okt. 1828, tr. Grotegaste 9 maart 1828 Johanna Remmers Hesse, geb. Weener ca. 1805, † Steenfelderfeld 26 jan. 1871, dochter van Remmer Jans Hesse en Grietje Janssen Köhler; zij hertr. Steenfelde 10 juli 1830 Ibeling Janssen Meyer.
Uit dit huwelijk:
1.Magdalena Dorothea Meyer, geb. Steenfelderfeld 11 juni 1828, †/begr. Steenfelde 22 jan. 1895, tr. Steenfelde 23 febr. 1850 Joest Hisken Brandt.

VI.5Ibeling Janssen Meyer, zoon van Jan Harm(annu)s Meijer (V.2), geb. Großwolde 24 juni 1799, arbeider, kolonist, kleermaker, † Steenfelderfeld 13 apr. 1857, tr. Steenfelde Steenfelde 10 juli 1830 Johanna Remmers Hesse, weduwe van Harmannus Janssen Meyer.
Uit dit huwelijk (met tegenstrijdigheden):
1.Johann Hermann Meyer, geb. Steenfelderfeld 2 jan. 1830, tr. Detern 30 maart 1864 Wübbine de Graf, geb. Weener 28 apr. 1840.
of:Johann Harmannssen Meyer, geb. Steenfelderfeld 2 nov. 1830, kolonist, †/begr. Steenfelderfeld 26 okt. 1898, tr. Steenfelde 29 maart 1869 Trina Eilerds Kruse, geb. Loga 6 dec. 1838, dochter van Eilert Tammen Kruse en Ettje Albrechts Steenhusen.
2.Remmer Janssen Meyer, geb. Steenfelderfeld 14 dec. 1832, † Steenfelderfeld 28 mei 1842.
3.Hermannus Meyer, geb. Steenfelderfeld 24 apr. 1835, Hilfswärter, †/begr. Steenfelde 3 mei 1901, tr. Steenfelde Aaltie Haak, geb. Steenfelderfehn 17 aug. 1846, dochter van Harm Harms Haak en Greetje Peters Börgfeld
Uit dit huwelijk:
a.Harm Haak, arbeider, tr. Steenfelde 5 mei 1894 Hilke Hahn, geb. Steenfelderfeld 23 mei 1870, dochter van Behrend Hinrichs Hahn en Aatje Siebens Korfe.
4.Ahlrich Ibelings Meyer, geb. Steenfelderfeld 14 febr. 1838, volgt VII.8.
5.Gretie (Grietje) Ibelings Meyer, geb. Steenfelderfehn 4 febr. 1841, † Langeriepe 3 mei 1916, begr. Kirchborgum, tr. Driever 29 maart 1869 Hinderk van Koten, geb. Langeriepe 2 aug. 1842, † Langeriepe 27 mei 1918.
Uit dit huwelijk:
a.Willem van Koten.
6.Johanna, geb. Steenfelderfeld 19 apr. 1844, † Steenfelderfeld 4 apr. 1847.
7.Remmer (Jans) Meyer, geb. Steenfelderfeld 16 apr. 1848, volgt VII.9.

VII.1Wubbe Harmannus Meijer, zoon van Hermannus Harms Meijer (VI.1), geb. Winschoten 21 mei, ged. ald. 30 mei 1803, schoenmaker, † Winschoten 9 apr. 1853, tr. Winschoten 17 nov. 1831 Jantien R(e)inkink, geb. Groningen 1798/1799, † Winschoten 4 maart 1876, dochter van Kornelis Rinkink en Harmpien Lammerts.
Uit dit huwelijk:
1.dochter, geb. en † Winschoten 25 febr. 1833.
2.Harmannus Meijer, geb. Winschoten 29 maart 1834, † Winschoten 27 dec. 1836.
3.dochter, geb. en † Winschoten 3 aug. 1837.
4.Harmannus (Wubbo) Meijer, geb. Winschoten 23 mei 1839, volgt VIII.1.

VII.2Bartelt Meijer, zoon van Hermannus Harms Meijer (VI.1), geb. Winschoten 8 maart, ged. ald. 22 maart 1807, schoenmaker, † Winschoten 20 nov. 1870, tr. Onstwedde 25 nov. 1858 Wiltien Vos, geb. Onstwedde 1824/1825, † Winschoten 18 maart 1895, koopvrouw, dochter van Wolter Jans Vos en Lammechien Wilems.
Uit dit huwelijk:
1.Harmannus Lambertus Meijer, geb. Onstwedde 9 aug. 1860, † Winschoten 19 febr. 1927, tr. Winschoten 6 aug. 1885 Grietje Dijken, geb. Midwolda 1862/1863, † Winschoten 16 okt. 1929, dochter van Grietje Dijken.
Uit dit huwelijk geen kinderen gevonden.
2.Gezina Lammechiena Meijer, geb. Nieuw Buinen 20 juni 1863, † Winschoten 27 juni 1939, tr. Midwolda 10 jan. 1890 Hermannus Wiebrandus Bultena, geb. Bellingwolde, timmerman, zoon van Harm Bultena en Maria Anna Magdalena van Loo.
3.Lambertus Meijer, geb. Winschoten 12 sept. 1866, volgt VIII.2.
4.Harmanna Meijer, geb. Winschoten 4 nov. 1869, † Winschoten 30 juni 1932, tr. Winschoten 16 dec. 1909 Johann Heinrich Bohle, geb. Ahlen, zoon van Georg Bohle en Catharina Hiezemann.

VII.3Hindrik Meijer, zoon van Hermannus Harms Meijer (VI.1), geb. Winschoten 14 mei, ged. ald. 23 mei 1811 [geb. Winschoten (24) okt. 1811], timmerman, † Wagenborgen 22 juni 1896 (86 jaar), timmerman, tr. Winschoten 13 febr. 1840 Trijntje Scheltens Hilker, geb. Winschoten jan./febr. 1812, † Winschoten 22 aug. 1849, dochter van Roelf Conraads Hilker en Elsien Stoffers Schreuder; tr. 2° Winschoten 19 mei 1851 Hilke Brons, geb. Wagenborgen 3 maart 1821, † Wagenborgen 25 okt. 1909, dochter van Hindrik Wessels Brons en Albertje Woltjer.
Uit het eerste huwelijk:
1.Elsina Meijer, geb. Winschoten 13 juni 1840, † Groningen 19 apr. 1887, tr. 1° Groningen 20 jan. 1861 Pieter Mulder, geb. Maarslag, zoon van Jan Hendriks Mulder en Hendertje Geerts Pruis; tr. 2° Groningen 9 nov. 1865 Klaas Groen, geb. Winschoten, vleeshouwer, zoon van Klaas Jans Groen en Trijntje Abrahams Potter.
2.Gesina Meijer, geb. Winschoten 4 okt. 1841, † Winschoten 22 sept. 1842.
3.Harmannus Meijer, geb. Winschoten 12 febr. 1843, volgt VIII.3.
4.Roelof Meijer, geb. Winschoten 13 jan. 1845, verder onbekend.
5.Koenraad Meijer, geb. Winschoten 17 sept. 1847, volgt VIII.4.
Uit het tweede huwelijk:
6.Albertje Meijer, geb. Winschoten 1 sept. 1851, † Groningen 18 mei 1920, tr. Termunten 19 apr. 1878 Gerrit Verver, geb. Zuidbroek 13 febr. 1855, verver, huisschilder, † Groningen 2 maart 1930, zoon van Willem Verver en Geertje Huges.
Uit dit huwelijk nageslacht Verver. Zie: http://home.earthlink.net/~gverver/.
7.Geessina Meijer, geb. Winschoten 26 juni 1854, tr. Groningen 31 mei 1906 Hendrik Blaauw, geb. Groningen, magazijnbediende, zoon van Hendrik Blaauw en Grietje Hooghuis.
8.Catharina Meijer, geb. Winschoten 27 okt. 1856.

VII.4Harm Bartelds Meijer, zoon van Barteld Harms Meijer (VI.2), ged. Groningen 21 jan. 1807 (Speldemakersgang), veldwachter, brievengaarder, † Oldehove 9 febr. 1894, tr. Oldehove 15 mei 1841 Trijntje Thomas Zijlstra, geb. Feerwerd 1818/1819, † Oldehove 21 dec. 1884, dochter van Thomas Eites Zijlstra en Elisabeth Freerks.
Uit dit huwelijk:
1.Barteld Meijer, geb. Oldehove 30 apr. 1842, volgt VIII.5.
2.Klaas Meijer, geb. Oldehove 20 juli 1844, volgt VIII.6.
3.Elisabeth Meijer, geb. Oldehove 11 mei 1847, † Zoutkamp 7 febr. 1934, tr. Oldehove 4 aug. 1873 Willem Ritsema, geb. Warfhuizen, schipper, zoon van Pieter Klasens Ritsema en Janna Pieters Wiebringa.
4.Thomas Meijer, geb. Oldehove 23 maart 1851, volgt VIII.7.
5.Jantje Meijer, geb. Oldehove 30 sept. 1858, † Groningen 9 okt. 1935, tr. Oldehove 14 mei 1885 Pieter Delstra, geb. Kollum, zoon van Jan Delstra en Pietje Pieters Dijkstra.

VII.5Klaas Meijer, zoon van Barteld Harms Meijer (VI.2), geb. Groningen 2 jan. 1812, verver, † Groningen 4 mei 1872, tr. Groningen 29 okt. 1848 Anna Wiechers, † Groningen 17 nov. 1859, dochter van Jan Wiechers en Fennechien Jans Molenberg.
In het adresboek van Groningen van 1854 wordt Klaas Meijer, Schoolholm G 16, vermeld onder de verwers. Bij hen in huis leefde vermoedelijk ook Jantje Meijer, geb. Groningen 10 dec. 1818.
Uit dit huwelijk:
1.Bartelt Meijer, volgt VIII.8.
2.Fennegien Meijer, geb. Groningen 13 dec. 1850, † Groningen 22 maart 1900, ongehuwd.
Volgens overlevering woonde zij in de Bocht van Guinee te Groningen. Volgens familieoverlevering verdronk zij in het Boterdiep.
3.Harm Meijer, geb. Groningen 6 apr. 1852, schilder, † Utrecht 8 juni 1936, ongehuwd.
Volgens overlevering zou hij zijn kapitaal hebben belegd in Russische spoorwegaandelen. Toen die na de Russische Revolutie waardeloos werden, is hij krankzinnig geworden. Hij woonde toen in de Rabenhauptstraat en zijn aangehuwde neef Reinder Machiel Vonk werd zijn curator. Hij overleed (volgens Reind Fokkens vertelde oma Vonk/Meijer (=21) dat) in het Agnietengesticht te Utrecht, als krankzinnige
4.kind, geb. en † Groningen 2 okt. 1853.
5.Jan Wiechers Meijer, geb. Groningen 28 sept. 1854, † Groningen 23 juli 1855.

VII.6Arend Ahlrichs Meyer, zoon van Aalrich Janssen Meyer (VI.3), geb. Steenfelde 20 febr. 1826, spoorwachter, spoorarbeider, † Steenfelde 15 okt. 1901, tr. Steenfelde 7 juni 1857 Rikke Wilken Neehuis, geb. Ihrhove 20 dec. 1827, † Steenfelde 7 apr. 1888, dochter van Wilken Janssen Niewhuis (Neehuis) en Bette Weards (Borchers) Luiring, en weduwe van Johann Gerdes Wessels.
Uit dit huwelijk:
1.Deddine Rikkea Meyer, geb. Ihrhove 11 aug. 1855.

VII.7Alderk Meyer, zoon van Aalrich Janssen Meyer (VI.3), geb. Steenfelde 6 febr. 1834, † 1 juli 1890, begr. Weener, tr. Vellage 2 juli 1869 Antje Schaa, geb. Bunderhee 25 jan. 1847, † Möhlenwarf 28 nov. 1921, begr. Weener, dochter van Albert Sanders Schaa en Grietje Hinderks Dreesman.
Uit dit huwelijk:
1.Albert Meyer, geb. Mohlenwarf 28 nov. 1871, begr. Weener 27 apr. 1925.
2.Deddo Meyer, geb. Möhlenwarf 20 okt. 1873, † Holland, Grundy Co., Iowa 6 apr. 1950.
3.Herman Meyer, geb. Möhlenwarf 10 okt. 1875, volgt VIII.9.
4.Grete Meyer, geb. Möhlenwarf 5 jan. 1881, † 18 maart 1915, tr. Webster City, Iowa 21 juni 1900 Peter R. Troff, geb. West-Friesland, Holland 19 aug. 1865, † Big Stone City, Sd. 24 mei 1948.
5.Ali Meyer, geb. Möhlenwarf 15 juni 1882, † Westerstede 7 jan. 1972.
6.Henriette Annette Meyer, geb. Möhlenwarf 7 jan. 1886, † Weener 30 nov. 1956.
7.Antje Meyer, geb. Möhlenwarf 28 aug. 1888, † 29 jan. 1954.

VII.8Ahlrich Ibelings Meyer, zoon van Ibeling Janssen Meyer (VI.5), geb. Steenfelderfeld 14 febr. 1838, tr. Sievertje Poelmeijer.
Uit dit huwelijk:
1.Johanna Margaretha Meijer, geb. Groningen 1 jan. 1871, † Groningen 17 febr. 1871.
2.Johanna Margretha Meijer, geb. Groningen 10 maart 1872.
3.Abraham Meijer, geb. Zuidbroek 23 okt. 1873.

VII.9Remmer (Jans) Meyer, zoon van Ibeling Janssen Meyer (VI.5), geb. Steenfelderfeld 16 apr. [aug.?] 1848, instrumentmaker, bankwerkersbaas CW, ploegbaas, † Zwolle 16 juli 1909, tr. 1° Groningen 24 mei 1874 Jannigje van de Riet, geb. Doornspijk 10 nov. 1849, † Zwolle 16 aug. 1889; tr. 2° Zwolle 2 jan. 1890 Aaltje Wittenaar, geb. Zwolle 2 apr. [24 juli?] 1856, † verm. Zwolle nov. 1931, dochter van Hendrik Johannes Wittenaar en Aaltje Vos van Avezate.
Gegevens met dank ontvangen van Iep Meijer. Zie ook: http://www.arvanstraten.nl/vanstraten.htm.
Uit het eerste huwelijk:
1.Johanna Meijer, geb. Veendam 4 okt. 1874, † Beverwijk 14 juli 1949, tr. Zwolle 5 mei 1898 Hendrik Vos, geb. Groningen 29 dec. 1868, spoorwegambtenaar, stationschef, † Beverwijk 18 juli 1952, zoon van Klaas Langeveld Vos en Geertruida Noordberger.
Uit dit huwelijk:
a.Geertruida Vos, geb. 4 febr. 1899, † Zwolle 5 dec. 1899 of 1900.
b.Remmer Jan Vos, geb. Zwolle 18 febr. 1901, werktuigbouwkundige bij Hoogovens en directeur van een gasbedrijf, † Beverwijk 31 juli 1976, tr. Elsie Schmidt, geb. Dorlach 9 febr. 1907, † Beverwijk 16 okt. 1989.
Uit dit huwelijk:
A.Hendrik Hans Vos, geb. 14 aug. 1933, tr. Beverwijk 5 juni 1964 T. Atema.
B.Ellenore Emma Vos, geb. Beverwijk 19 febr. 1939, tr. N.N. Küsters.
c.Klaas Vos, geb. Appingedam 2 jan. 1902.
d.Geertruida Vos, geb. Appingedam 31 maart 1904.
2.Albert Meijer, geb. Groningen 14 maart 1876, elektricien, tr. Haarlem 6 apr. 1904 Neeltje van der Riet, geb. (Idaarderadeel) 1885..
3.Hermanus Meijer, geb. Zwolle 28 maart 1878, † Zwolle 28 febr. 1879.
4.Gretje Meijer, geb. Zwolle 30 nov. 1879, † Baltimore (V.S.), tr. Zwolle 23 apr. 1903 Gerrit van Straten, geb. Zwolle 14 apr. 1880, winkelier, † Manhattan, New York (V.S.) 3 okt. 1914, zoon van Albert van Straten en Geertien Schuurman.
Zij emigreerden naar de Verenigde Staten, hij op 28 sept., zij op 20 nov. 1906. Zie ook: http://www.arvanstraten.nl/vanstraten.htm.
Uit dit huwelijk:
a.Geertruida van Straten, geb. Zwolle 29 maart 1904, † Zwolle 30 maart 1904.
b.Albert van Straten, geb. Zwolle 24 febr. [mei?] 1905, † Baltimore (Maryland, V.S.) 11 febr. 1970, tr. Baltimore 18 juni 1930 Dorothy Belle Patterson, geb. Baltimore 8 maart 1909, † 24 maart 1999, begr. Churchville (Maryland, V.S.), dochter van Edward Stanley Patterson en Emma Elizabeth Patterson.
Zie voor hun nageslacht: http://www.arvanstraten.nl/vanstraten.htm.
c.Remmer Jan van Straten, geb. Zwolle 20 juli 1906, † Zwolle 9 okt. 1906.
d.Remmer Edward van Straten, geb. New York (V.S.) 12 aug. 1907, † 3 jan. [juli?] 1979.
e.Geertruida van Straten, geb. Hoboken (New Jersey, V.S.) 21 maart 1909, † Hoboken (New Jersey, V.S.) 7 jan. 1910.
f.Leonardus van Straten, geb. 6 mei 1913, † Almelo 22 febr. 1952, tr. Vroomshoop 11 aug. 1939 Jantje Postma, geb. 30 sept. 1911, † Hellendoorn 3 dec. 2002.
5.Neeltje Alida Wilhelmina Meijer, geb. Zwolle 29 maart 1882, † Zwolle 26 febr. 1888.
6.Ibeling Meijer, geb. Zwolle 12 febr. 1884, volgt VIII.10.
7.Jantje Meijer, geb. Zwolle 1 maart 1886, tr. Appingedam 13 aug. 1919 Jan Hendrik Willem Bender, geb. Zutphen 1873/1874, stationschef, † Gorssel 21 juni 1948, zoon van Gerardus Wilhelmus Bender en Johanna Lodewijk, weduwnaar van Harmina Geertrui Schroder.
8.Neeltje Alida Wilhelmina Meijer, geb. Zwolle 27 aug. 1888, † Zwolle 12 juni 1889.
Uit het tweede huwelijk, o.a.:
9.Hendrik Johannes Meijer, geb. Zwolle 27 maart 1891, winkelchef, tr. Meppel 22 apr. 1914 Aaltje Jans, geb. Meppel 1892/1893, dochter van Steven Jans en Margje Rijkeboer.
10.Neeltje Alida Wilhelmina Meijer, geb. Zwolle 14 mei 1892, winkelierster, † Zwolle 30 juli 1937, ongehuwd.
11.Dorothea Magdalena Meijer, geb. Zwolle 3 nov. 1893, tr. Zwolle 15 nov. 1917 Gerrit van Unen, geb. Zwolle 1889/1890, rangeerder, zoon van Johan Diderik van Unen en Geertje Saa.
12.Hermannus Meijer, geb. Zwolle 7 apr. 1895, † 4 okt. 1895 of 29 juni 1897.
13.Berendina Albertha Meijer, geb. Zwolle 21 maart 1896, † Zwolle 7 apr. 1896.
14.Aaltje Meijer, geb. Zwolle 1 maart 1898, †.
Een Aaltje Meijer † 30 juli 1984, begr. Beverwijk, begraafplaats Duinrust (zerk tevens met de namen Molenaar en De Bruin. Dit betreft vermoedelijk een andere Aaltje (m.d.a. mevr. W.E. Polman-Lensink).
15.Hermannus Meijer, geb. Zwolle 23 dec. 1901, winkelbediende, tr. Zwolle 28 sept. 1926 Johanna Gerridina Bakker, geb. Zwolle 1904/1905, dochter van Johannes Wilhelmus Christinus Bakker en Johanna Gerridina Riezebeek.

VIII.1Harmannus (Wubbo) Meijer, zoon van Wubbe Harmannus Meijer (VII.1), geb. Winschoten 23 mei 1839, timmerman, † Winschoten 3 febr. 1895, tr. Winschoten 29 mei 1867 Renziena van Tholen, geb. Heiligerlee 1842/1843, † Groningen 24 febr. 1921, dochter van Hindrik Pieters van Tholen en Marieke Jans Pals.
Uit dit huwelijk:
1.Wubbo Meijer, geb. Winschoten 12 maart 1868, † Winschoten 14 maart 1868.
2.Jantien Meijer, geb. Winschoten 28 okt. 1869, † Uithuizermeeden 26 juni 1942, ongehuwd.
3.Marieke Meijer, geb. Winschoten 23 nov. 1871, † Groningen 13 apr. 1922, ongehuwd.
4.Wubbo Hendrik Meijer, geb. Winschoten 8 okt. 1873, kleermaker, † Groningen 2 okt. 1948, tr. Groningen 13 juni 1907 Aaltje Deuling, geb. Groningen, dochter van Johannes Deuling en Hindriktje de Vries.
5.Hendrik Wubbo Meijer, geb. Winschoten 30 apr. 1878, volgt IX.1.

VIII.2Lambertus Meijer, zoon van Bartelt Meijer (VII.2), geb. Winschoten 12 sept. 1866, stoelmaker, † Zuidlaren 21 nov. 1926, tr. Wedde 13 nov. 1889 Antje Heidekamp, geb. Wedde, † na 1926, dochter van Albert Heidekamp en Albertje Heidekamp.
Uit dit huwelijk:
1.Bartholomeus Albertus Meijer, geb. Winschoten 11 nov. 1890, tr. Onstwedde 29 juni 1912 Geessina de Roo, geb. Oude Pekela, dochter van Lukas de Roo en Geessina Barelds.
2.Albertje Meijer, geb. Bellingwolde 19 febr. 1892, † Winschoten 3 juni 1908.
3.Albert Meijer, geb. Wedde 14 mei 1896, borstelmaker, tr. Wedde 20 jan. 1915 Luktje Mulder, geb. Bellingwolde, dochter van Derk Mulder en Elizabeth Kruize.
4.Harmannus Meijer, geb. Wedde 4 jan. 1898.
5.Geert Meijer, geb. Wedderheide 16 okt. 1902.
5.Willem Meijer, geb. Winschoten 26 okt. 1906, † Wedderheide 22 mei 1932, ongehuwd.

VIII.3Harmannus Meijer, zoon van Hindrik Meijer (VII.3), geb. Winschoten 12 febr. 1843, † Midwolda 3 febr. 1868, tr. Midwolda 11 jan. 1867 Foktje Hilgenga, geb. Midwolda 1844/1845, † Windeweer 4 dec. 1934, dochter van Elzo Jans Hilgenga en Tettje Hindriks Kuiper; zij hertr. Tonnis Woldhuis.
Uit dit huwelijk:
1.Elzo Meijer, geb. Midwolda 28 febr. 1867, volgt IX.2.

VIII.4Koenraad Meijer, zoon van Hindrik Meijer (VII.3), geb. Winschoten 17 sept. 1847, ziekenoppasser, arbeider, zeevisser, tr. Groningen 14 okt. 1883 Tettje Haze, geb. Leek 9 mei 1855, dochter van Jan Osua Joost Haze en Aaltje Frisouw.
Uit dit huwelijk:
1.Trijntje Meijer, geb. Groningen 31 jan. 1884.
2.Elsiena Meijer, geb. Groningen 13 nov. 1886.
3.Aaltje Meijer, geb. Groningen 18 dec. 1887, tr. Groningen 27 juni 1912 Izebrand Blaauw, geb. Obergum, timmerman, zoon van Oebele Blaauw en Adriana Joostina Borgman.
4.Henderika Meijer, geb. Groningen 13 okt. 1889, tr. Den Helder 5 maart 1914 Antoon Koppel, geb. ’s-Gravenhage 1883/1884, zoon van Antoon Koppel en Johanna Elisabeth Boshuizen.
5.Fransina Meijer, geb. Groningen 9 juni 1891, tr. Den Helder 11 dec. 1913 Alphonsus Josephus Levinson, geb. ’s-Hertogenbosch 1883/1884, kwartiermeester, zoon van Alphonsus Josephus Levinson en Suzanna de Klerk.
6.Hendrik Meijer, geb. Groningen 25 aug. 1893.
7.Koenraad Meijer, geb. Groningen 29 juli 1895.

VIII.5Barteld Meijer, zoon van Harm Bartelds Meijer (VII.4), geb. Oldehove 30 apr. 1842, † Amersfoort 20 jan. 1892, tr. Oude Pekela 6 dec. 1872 Reinje van Komen, geb. Kolham 1 apr. 1848, † Amersfoort 25 maart 1919, dochter van Jan Willems van Komen en Grietje Hindriks Rogge.
Uit dit huwelijk:
1.Harm Meijer, geb. Oude Pekela 15 sept. 1873.
2.Margaretha Meijer, geb. Oude Pekela 24 juli 1875.
3.Barteld Harm Meijer, geb. Oude Pekela 11 nov. 1877.
4.Trijntje Meijer, geb. Oude Pekela 18 juli 1879, † Amersfoort 6 maart 1950, tr. Amersfoort 12 dec. 1900 Gijsberthus Wouterus Gijsbertse, geb. Amersfoort 1871/1872, † na 1950, zoon van Gijsbertus Boudewijn Gijsbertse en Woutera van Wijland.
5.Jan Meijer, geb. Soest 28 jan. 1882, † Soest 31 jan. 1882.
6.Elisabeth Meijer, geb. Soest 15 maart 1883.
7.Jantje Meijer, geb. Amersfoort 24 nov. 1885.
8.Eva Meijer, geb. Amersfoort 3 maart 1888, tr. Doorn 4 nov. 1926 Gijsbertus van de Meent, geb. Maarn 1882/1883, zoon van Klaas van de Meent en Willemijntje Jansen, weduwnaar van Cornelia Langelaar.
9.Maria Meijer, geb. Amersfoort 31 mei 1891.

VIII.6Klaas Meijer, zoon van Harm Bartelds Meijer (VII.4), geb. Oldehove 20 juli 1844, arbeider, † Oldehove 3 febr. 1919, tr. 1º Oldehove 13 mei 1871 Grietje Dijkstra, geb. Kommerzijl 28 nov. 1845, † Oldehove 25 aug. 1871, dochter van Jacob Lubberts Dijkstra en Geeske Jans Niehof; tr. 2º Oldehove 10 mei 1873 Anje Pannekoek, geb. Oldehove 28 aug. 1846, † Oldehove 14 apr. 1921, dochter van Harm Jakobs Pannekoek en Elizabeth Eelkes Beukema.
Uit het tweede huwelijk:
1.Trijntje Meijer, geb. Saaksum 22 nov. 1873, † Saaksum 13 juli 1875.
2.Trijntje Meijer, geb. Saaksum 19 febr. 1876, † Bierum 10 febr. 1955, tr. Oldehove 2 dec. 1909 Jan Korringa, geb. Saaksum 4 juli 1875, schoenmaker, † Saaksum 25 juni 1935, zoon van Jan Korringa en Foktje van Bruggen.
3.Harm Meijer, geb. Saaksum 28 sept. 1879, † Saaksum 25 okt. 1881.
4.Elizabeth Meijer, geb. Saaksum 1 febr. 1886, † Saaksum 9 maart 1944, ongehuwd.
5.Harm Meijer, geb. Saaksum 30 jan. 1890, huisschilder, † Groningen 20 aug. 1954, tr. Stedum 10 okt. 1917 Wijke Bos, geb. Stedum 12 jan. 1891, dochter van Okke Bos en Eike Hollander.

VIII.7Thomas Meijer, zoon van Harm Bartelds Meijer (VII.4), geb. Oldehove 23 maart 1851, kleermaker, † Oldehove 8 febr. 1890, tr. Oldehove 16 mei 1876 Grietje van Komen, geb. Kolham 1850/1851, † Zuurdijk 31 jan. 1919, dochter van Jan Willems van Komen en Grietje Hindriks Rogge.
Uit dit huwelijk:
1.Harm Barteld Meijer, geb. Oldehove 12 jan 1877, † Warfhuizen 17 jan. 1938, ongehuwd.
2.Margaretha Meijer, geb. Oldehove 19 juni 1878, tr. Oldehove 20 juni 1903 Willem Weijer, geb. Scharmer, metaaldraaier, zoon van Hindrik Weijer en Maria van Komen.
3.Jan Meijer, volgt IX.3.
4.Trijntje Meijer, geb. Oldehove 5 nov. 1881, † Oldehove 25 dec. 1882.
5.Trijntje Meijer, geb. Oldehove 10 jan. 1884, † Groningen 25 dec. 1918, tr. Renze Willems.
6.Elizabeth Meijer, geb. Oldehove 2 dec. 1886, † Zuidhorn 8 dec. 1954, tr. Zuidhorn 30 mei 1912 Heere Vlietstra, geb. Marum, tuinier, zoon van Jan Vlietstra en Janke Eeringa.
7.Jantje Meijer, geb. Oldehove 12 okt. 1888, † Hoogezand 26 sept. 1946, tr. Willem Weijer.

VIII.8Bartelt Meijer, zoon van Klaas Meijer (VII.5), geb. Groningen 11 nov. 1848, verver, † Groningen 25 mei 1879, tr. Groningen 19 mei 1872 Alberdina Struik, geb. Amsterdam 6 maart 1848, † Stadskanaal 6 apr. 1881, dochter van Jan Arends Struik en Antje Harms Kraijer; zij hertr. Groningen 26 mei 1881 Jan Dirks Dories, geb. Groningen 26 jan. 1852, schipper, † Groningen 8 sept. 1935, zoon van Jan Dirks Dories en Aaltje Geerts Niemeijer; hij hertr. Groningen 9 juni 1907 Geertruid Jacoba Riemersma.
Uit dit huwelijk:
1.Anna Meijer, geb. Groningen 27 juni 1872, † Utrecht 22 maart 1936, tr. Groningen 14 aug. 1902 Pieter de Vries, geb. 27 nov. 1874, kleermaker, gevangenisbewaarder, † Utrecht 12 apr. 1940, zoon van Johannes Lambertus de Vries en Elsien Elfrink.
Zij overleed (volgens familieoverlevering) aan krankzinnigheid
Uit dit huwelijk:
a.Johannes Lambertus de Vries, geb. 1902/1903, † Woerden 17 sept. 1941, tr. Maatje Cornelia Adriana Wisse.
a.N.N. de Vries.
a.kind, geb. en † Groningen 23 mei 1907.
2.Antje Meijer, geb. Groningen 13 maart 1874, † Groningen 1 apr. 1874.
3.Jan Arend Meijer, geb. Groningen 10 juli 1875, † Groningen 2 nov. 1876.
4.Antje Alberdina Meijer, geb. Groningen 9 sept. 1877, † Groningen 15 febr. 1964, tr. Groningen 24 apr. 1898 Reinder Machiel Vonk, geb. Groningen 6 mei 1873, bewaker badinrichting, badmeester Staatsspoorwegen, † Groningen 29 juni 1934, zoon van Machiel Vonk en Anna Godefrida Ottenhoff.
Uit dit huwelijk nageslacht.

VIII.9Herman Meyer, zoon van Alderk Meyer (VII.7), geb. Möhlenwarf 10 okt. 1875, † Fern, Beaver Township, Iowa 13 apr. 1941, tr. 15 febr. 1900 Rika Lindemann, geb. in Oost-Friesland 12 nov. 1875, † Parkersburg Ia. 22 apr. 1958.
Uit dit huwelijk:
1.Eldrich H. Meyer, geb. 1900, † 1983), tr. 1926 Antje J. Engelkes, geb. 1903, † 1974); tr. 2° 1975 Ruth Farnham Passwaters.
2.Onno Meyer.
3.Antja Meyer, geb. 1905, † 1993), tr. 1931 George Krull (1904-1999).
4.Hanna Meyer,
5.Tillie Meyer,
6.Reka Meyer,

VIII.10Ibeling Meijer, zoon van Remmer (Jans) Meyer (VII.9), geb. Zwolle 12 febr. 1884, † Heerlen 12 mei 1942, tr. Heerlen 24 dec. 1914 Johanna de Hondt, geb. Vlissingen 1 apr. 1883, † Den Dolder (Zeist) 12 dec. 1957 , dochter van Johannes Anthonie de Hondt en Cathalina Maria Suzanna Steinz.
Gegevens met dank ontvangen van Iep Meijer.
Uit dit huwelijk:
1.Cathalina Meijer, geb. Heerlen 7 juli 1916, † Heerlen 17 juni 1998, tr. Paul Gitsels.
Uit dit huwelijk:
a.Hans Ibeling Gitsels.
2.Remmer Jan Meijer, geb. Heerlen 17 febr. 1917, volgt XI.4.
3.Jannigje Meijer, geb. Heerlen 23 juli 1919, † Heerlen 23 apr. 1920.
4.Jannigje Meijer, geb. Heerlen 28 apr. 1921, † Kerkrade 30 nov. 1995, tr. Albert Ros.
Uit dit huwelijk:
a.Ankie Ros, † Landgraaf 5 jan. 1997.
5.Johannes Anthonie Meijer, geb. Heerlen 16 apr. 1924, † Heerlen 1964.

IX.1Hendrik Wubbo Meijer, zoon van Harmannus (Wubbo) Meijer (VIII.1), geb. Winschoten 30 apr. 1878, kantoorbediende, † Groningen 31 dec. 1947, tr. Groningen 5 apr. 1906 Doetje Schaap, geb. Groningen, dochter van Hindrik Schaap en Christina Meijer.
Uit dit huwelijk (o.a.):
1.Hindrik Meijer, geb. Groningen 19 juni 1907.
2.Renzo Christiaan Meijer, geb. Groningen 4 okt. 1908, † Groningen 24 juni 1909.

IX.2Elzo Meijer, zoon van Harmannus Meijer (VIII.3), geb. Midwolda 28 febr. 1867, smid, † Kiel (Hoogezand) 30 juli 1939, tr. Hoogezand 29 apr. 1897 Gepke Brouwer, geb. Windeweer 1872/1873, † Hoogezand-Sappemeer 16 juli 1950, dochter van Albert Brouwer en Weina Germs.
Uit dit huwelijk, o.a.?:
1.Harmannus Tonnis Meijer, geb. Hoogezand 1897/1898, tr. Hoogezand 2 okt. 1920 Margje Klok, geb. Hoogezand, dochter van Kornelis Klok en Grietje Bouman.
2.Wiena Roelfina Meijer, geb. Hoogezand 1899/1900, tr. Hoogezand 17 sept. 1921 Hendrik Freerk Bouwman, geb. Hellum, machinist, zoon van Harmannus Bouwman en Willemina Sloots.
3.Albert Roelf Meijer, geb. Windeweer 30 nov. 1901, † Windeweer 25 dec. 1901.
4.Fokkina Grietina Meijer, geb. Windeweer 30 nov. 1901, tweeling met de vorige, tr. Hoogezand 29 apr. 1931 Hendrik Berend Dol, geb. Gasselte 1905/1906, melkventer, zoon van Wijcher Dol en Metje Bos.
5.Albert Roelf Meijer, geb. Windeweer 16 mei 1904, rijkskommies, tr. Hoogezand 7 sept. 1932 Aaltje Flik, geb. Hoogezand 1906/1907, zoon van Jakob Flik en Grietje Brouwer.
6.Derk Meijer, geb. Windeweer 8 mei 1906, † Groningen 7 febr. 1931.
7.Grietus Meijer, geb. Hoogezand 1911/1912, † Groningen 3 nov. 1949, tr. Henderika Joel.

IX.3Jan Meijer, zoon van Barteld Meijer (VIII.5), geb. Oldehove 13 dec. 1879, schoenmaker, wegwerker, † Scheemda 26 dec. 1965, begr. Nieuw Scheemda, tr. Delfzijl 27 nov. 1903 Zwaantje Timmer, geb. Oterdum 14 aug. 1881, † Scheemda 6 okt. 1931, begr. Nieuw Scheemda, dochter van Lammert Timmer en Lubbertje Haan.
Gegevens over zijn nageslacht met dank ontvangen van Nel Verwoerd-Meijer.
Uit dit huwelijk:
1.Lubbertje Meijer, geb. Oterdum 16 maart 1904, tr. Scheemda 19 juli 1928 Jannes Haverland, geb. Delfzijl 1897/1898, grondwerker, zoon van Albert Haverland en Katharina Prenger.
2.Grietje Meijer, geb. Scheemda 16 sept. 1906, tr. Scheemda 13 febr. 1930 Haijo Bloem, geb. Scheemda 1904/1905, zoon van Heiko Bloem en Geessien Schipper.
3.Lammertdina Meijer, geb. Nieuw Scheemda 5 jan. 1913, † 21 aug. 2007.
Na de dood van haar moeder nam zij de zorg voor haar vader, jongste zusje en broertje mede over en bleef bij haar vader tot zijn dood.
4.Thomas Harm Barteld Meijer, geb. maart/apr. 1914, † Nieuw Scheemda 21 sept. 1914.
5.Margaretha Meijer, geb. Nieuw Scheemda 19 okt. 1915, † Zuidlaren 1993, tr. Geert Mellens, geb. 1909, † Vries 1966.
6.Thomas Harm Barteld Meijer, geb. 2 nov. 1918, ambtenaar te Woldendorp, op Vlieland (1939-1946) en bij het Heemraadschap Wieringermeer (1946-pensioen), † Hoorn 3 apr. 1997, tr. Amsterdam 1 mei 1947 Gerdina Zeijlemaker, geb. Nijmegen 27 apr. 1916, † 26 maart 2007, dochter van Cornelis Zeijlemaker en Neeke Kooijman.
Uit dit huwelijk:
a.Jan Cornelis Meijer, geb. 12 febr. 1948, tr. N.N..
Uit dit huwelijk:
A.Thomas Jan Meijer, geb. 25 maart 1979, † 13 okt. 1994.
B.Christiaan Willem Meijer, geb. 14 okt. 1983, tr. 28 mei 2014 Annika Kuyper.
Uit dit huwelijk:
A.Faas Leon Meijer, geb. 29 nov. 2014.
b.Neeke Zwaantje Meijer, geb. Wieringerwerf 25 maart 1949, tr. Hans Verwoerd.
Uit dit huwelijk:
A.Miriam Verwoerd, geb. 19 mei 1976.
B.David Verwoerd, geb. 17 maart 1978.
7.Jan Meijer, geb. Scheemda aug./sept. 1920, † Nieuw Scheemda 5 jan. 1921.

IX.4Remmer Jan Meijer, zoon van Ibeling Meijer (VIII.10), geb. Heerlen 17 febr. 1917, † Oss 7 sept. 2010, tr. 31 jan. 1945 Johanna Augusta Reeders, geb. Hilversum 11 febr. 1923, † Woerden 20 dec. 1972.
Gegevens met dank ontvangen van Iep Meijer.
Uit dit huwelijk:
1.Ibeling Meijer, geb. Heerlen 2 aug. 1945, tr. Woerden 17 apr. 1969 Petronella Helena van Oostveen, dochter van Cornelis van OostveenPietje Lena van der Roest.
Uit dit huwelijk:
a.Remmer Cornelis Meijer, geb. Zierikzee 19 febr. 1970, tr. Berkel en Rodenrijs 7 juni 2002 Virny Kortekaas, geb. 23 juli 1970.
Geëmigreerd naar Nieuw Zeeland november 2008.
Uit dit huwelijk:
A.Robin Yvonne Ella Meijer, geb. Ede 25 jan. 2007.
B.Joel Cornelis Ibeling Meijer, geb. Wellington (N.Z.) 7 febr. 2009.
b.Ernst Ibeling Christiaan Meijer, geb. Zierikzee 15 mei 1972, tr. Berkel en Rodenrijs 3 sept. 1998 Sophia Albertina Mast, geb. Berkel en Rodenrijs 25 sept. 1975.
Uit dit huwelijk:
A.Tijn Ibe Meijer, geb. Amersfoort 23 sept. 2004.
B.Elena Sophie Meijer, geb. Amersfoort 5 apr. 2006.
C.Cas Willem Meijer, geb. Amersfoort 16 apr. 2010.
c.Christiaan Augustin Peter Meijer, geb. Ter Aar 31 juli 1976, tr. Berkel en Rodenrijs 16 juni 2000 Catharina Johannna Cornelia Neven, geb. Waddinxveen 10 okt. 1978.
Uit dit huwelijk:
A.Christina Helena Meijer, geb. Gouda 31 maart 2006.
B.Jesse Anne Ido Meijer, geb. Gouda 28 juni 2008.
d.Martijn Anne Ido Meijer, geb. Ter Aar 26 maart 1979, † Berkel en Rodenrijs 24 sept. 1998.
2.Ernst Sigmond Meijer, geb. Heerlen 13 apr. 1947, tr. (huwelijk door echtscheiding ontbonden) Hetty Clarisse.
Uit dit huwelijk:
a.Anne Rose Meijer, tr. Jeroen Kampke.
Uit dit huwelijk:
A.Wouter Ernst Kampke.
b.Remmer Meijer.
3.Annelies Augusta Meijer, geb. Heerlen 12 maart 1957, † Heerlen 20 apr. 1957.
4.Anneliese Augustine Meijer, geb. Heerlen 22 sept. 1958, tr. Gilles Lescure, geb. Parijs.
Uit dit huwelijk:
a.Theo Lescure.
b.Dominique Lescure.


Contact


Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl. Stelt u geen prijs
op vermelding van bepaalde u betreffende gegevens, laat dat dan graag weten.Laatst bijgewerkt 14 maart 2011
Naar begin van de pagina