Vorige Kwartierstaat van Jacob Nijdam (1871-1915) VolgendeTerug
896 898 900 902 904=480 906=482 908=484 910=486 912 914 916 918 920 922 924 926
Feike
Johannes
Gerben
Willems
Nijdam
Hette
Durks
Wouter
Scholtes
Ruurd
Heeres
(Johan)
Hendrik
Pieters
Berend
Hendriks
Willem
Runeman
Christophorus
Heijer
Jurrien
Worms
897 899 901 903 905=481 907=483 909=485 911=487 913 915 917 919 921 923 925 927
Antje
Siedses
Hanke
Sjoerds
Aafke
Piers
Jitske
Ypes
Geertje
Pieters
Rinske
Jansen
(Tjerks)
Doetje
Eiberts
Anna
Catharina
van Bilsen
Anna
Radinck
Aleida
van Dieren
448 449 450 451 452=240 453=241 454=242 455=243 456 457 458 459 460 461 462 463
Sieds
Feikes
Hiltje
Gerbens
Nijdam
Harmen
Reinders
Tjitske
Pieters
Durk
Hettes
Sytske
Lammerts
Ype
Wouters
Trijntje
Ruurds
Heerema
Johannes
Pieters
Lubach
Grietje
Bernardus
Waalander
Hendrik
Landsheer
Maria
Jochums
Ruinemans
Pieter
Heijer
Catharina
Worms
(Johan)
Hendrik
Krott
Taetske
Andries
Bruininga
timmerman
te Wartena
timmerman schoenmaker te Welsrijp naaister soldaat,
antieksnijder en
beeldhouwer
soldaat
~ 19-10-1710
Grouw (?)
† vσσr 1811
Wartena
* ca. 1735
† vσσr 1811
Wartena
* 7-12-1748
Kubaard
† 5-12-1829
van
Spannum
† 1799
Welsrijp
* 14-4-1764
Tzum
† 8-8-1842
Franeker
~ 1-1-1735
Leeuwarden
† 2-4-1821
Leeuwarden
* 17-11-1731
Deinum
† 26-3-1819
Leeuwarden
van Leeuwarden
# 1-12-1801
Leeuwarden
van Leeuwarden * 20-9-1711
Nijmegen
# 4-1-1797
Zutphen
~ 17-4-1713
Bredevoort
† 31-12-1791
Zutphen
van
Leeuwarden
van
Leeuwarden
† 13-6-1804
Leeuwarden
× Wartena 25-7-1756 × Spannum 28-5-1769 × Baard 12-10-1783 × Leeuwarden 18-5-1755 × Leeuwarden 14-12-1766 × Zutphen 29-10-1734 × Leeuwarden 14-2-1751
224 225 226=120 227=121 228 229 230 231
Jelle Siedzes
Nijdam
Antje
Harmens
Lammert
Durks
Jitske Ypes
Ypma
Rinse
Lubach
Grietje (Margareta)
Landsheer
Christoffel
Heijer
Johanna Franscisca
Krott
timmerman weduwnaar van Dieuwke Wypkes wed. Tjitse Jacobs; tr.2° A.v.d. Woude; 3° A.H. Klomp korporaal kleermaker
* Wartena 11-12-1775
† Franeker 15-3-1814
* 1772/1773
† Franeker 22-5-1809
* Spannum 20-7-1773
† 29-2-1808
* Welsrijp 9-11-1784
† na 1824
~ Leeuwarden~13-1-1765
† Leeuwarden 26-1-1855
~ Leeuwarden 7-3-1770
† Leeuwarden 17-12-1856
~ Zutphen 24-5-1750
† Leeuwarden 19-5-1842
* Steenbergen aug. 1760
† Leeuwarden 20-2-1824
× Franeker 23-3-1797 × Leeuwarden 20-5-1787 × Leeuwarden 4-7-1779
112 113 114 115
Sieds Jelles Nijdam Trijntje Lammerts Hofstra Johannes Lubach Wilhelmina Frederica Heijer
kastmaker zegelslager; gesch. van Antje Klazes Wereldsma weduwe van Pieter Noorbruis
* Franeker 20-5-1802
† Franeker 24-8-1858
* Welsrijp 28-11-1805
† Franeker 8-9-1859
* Leeuwarden 16-8-1790
† Franeker 21-10-1865
~ Breda 29-6-1789
† Franeker 20-7-1867
× Franeker 29-6-1828 × Leeuwarden 18-10-1837
56 57
Jelle Nijdam Maria Heijer
timmerman, aannemer modiste
* Franeker 26-6-1830, † Franeker 24-1-1876 * Leeuwarden 10-3-1833, † Franeker 28-12-1904
× Franeker 26-3-1854
28
JACOB NIJDAM
aannemer te Franeker
* Franeker 4-10-1871, † Franeker 16-2-1915
× Franeker 15-4-1897 Aukje Jager, * Franeker 14-2-1874, † Bergen (NH) 23-1-1970, docher van Sybout Jager en Tietje Straatsma
Home