Vorige Kwartierstaat van Tseerdina Bakker (1877-1961) VolgendeTerug
864 866 868 870 872 874 876 878 880 882 884 886 888 890 892 894
Heine
Harms
Bakker
Jan
Andries
Baas
Derk
Kok
Klaas
Jacobs
Marten
Harms
Roelof
Arends
Geert
Roelofs?
Hendrik
N.N.
Sybren
Gosses
Goslinga
Jan
Jans
Asperen
Hans
Ybeles
Pieter
Piers
de Vries
Ouwe
Gerrits
Wybe
Arjens
Sjoerd
Pieters
Rients
Symens
865 867 869 871 873 875 877 879 881 883 885 887 889 891 893 895
Trynje
Claas
Neeltje
Thijs
Aaltjen
Reints
(Bonder)
Aaltjen
Koops
Marregien
Wolters
Albertien
Helmichs
Hendrikje
Egberts?
Heltien
Lamberts
Trijntje
Elles
Trijntje
Pieters
Aukje
Wybes
Hinke
Jacobs
Jannigje
Pybes
Maartje
Lammerts
Rigtje
Jans
Rinske
Hettes
432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447
Klaas
Heinen
Aaltje
Jans
Baas
Roelof
Derks
Kok
Albertjen
Klaas
(Thijs)
Harm
Martens
Lammigjen
Roelofs
Jan
Geerts
Mager
Aaltje
Hendriks
Tjeerd
Sybrens
Goslinga
Jantje
Jans
Postma
Hidde
Hanses
de Vries
Dieuwke
Pieters
de Vries
Marten
Ouwes
de Boer
Aaltje
Wybes
Jan
Sjoerds
Aafke
Rientses
turfmaker te
Wanneperveen
landbouwer te Ruinerwold; × 2° Maria Niclaas Mulder landbouwer te Nijeveen; tr. 2° Marregien Harms/ Frederiks arbeider te Hoogeveen schapenslager arbeider arbeidster landbouwer
~ 19-11-1741
Wanneperveen
† 1781/1795
van Giethoorn
† na 1804
* 5-2-1753
Ruinerwold
† 23-11-1828
Ruinerwold
~ 24-4-1757
Ruinerwold
# 7-4-1798
Ruinerwold
* Kallenkote
~ 2-5-1755
Havelte
† 12-10-1817
Nijeveen
~ 2-9-1753
Ruinerwold
† vσσr 1792
* 24-8-1760 of 1757/58?
Zuidwolde
† 28-11-1818
Achterom
* 1759
Smilde
† 16-6-1817
Achterom
~ 8-8-1756
Pingjum
† 4-5-1826
Arum
~ 26-10-1755
Tzummarum
† Arum
~ 28-5-1752
Pingjum
† 30-9-1818
Arum
* 13-3-1758
Schettens
† 7-10-1823
Arum
* ca. 1747
St. Jacobi-
parochie
† 2-2-1821
Tzummarum
~ 3-1-1751
St. Jacobi-
parochie
† 28-2-1831
Tzummarum
~ 1-2-1739
Sexbierum
~ 17-10-1745
Sexbierum
× Ruinerwold 16-6-1776 × Nijeveen 4-7-1779 × Arum 16-1-1780 × Pingjum 26-5-1781 × Sexbierum 31-7-1774
216 217 218 219 220 221 222 223
Jan Klaas
Bakker
Roelofje Roelofs
Kok
Roelof Harms
Soer
Hillechjen Jans
Mager
Symen Tjeerds
Goslinga
Sjoukjen Hiddes
de Vries
Wybe Martens
de Boer
Sjoerdtje
Jans
arbeider te Ruinerwold,later
te Hardenberg en Avereest
landbouwer en veehouder arbeiderse (1841) boerenknecht, arbeider,
tr. 2° Wonseradeel 3-3-1849
Antje Johannes Schultetus
arbeidster kooltjer
~ Wanneperveen 21-9-1783
† Avereest 26-11-1843
~ Ruinerwold 20-2-1788
† Avereest 28-2-1855
~ Nijeveen 23-10-1785
† Dinxterveen 11-10-1833
~ Zuidwolde 22-1-1791
† Hollandscheveld 6-2-1867
* Arum 22-7-1792
† (Wonseradeel) 9-10-1855
* Pingjum 10-9-1800
† Arum 4-1-1846
* Tzummarum 18-6-1780
† na 1849
* Klooster Lidlum
10-8-1783
× Ruinerwold 18-10-1807 × De Wijk 25-6-1814 × Wonseradeel 12-6-1824 × Tzummarum 22-6-1806
108 109 110 111
Klaas Bakker Jantje Roelofs Zoer Tjeerd Symens Goslinga Aafke Wybes de Boer
schoenmaker te Ruinerwold boerenknecht (1849) weduwe van Jan Anes Anema
* Ruinerwold 31-12-1812
† Ruinerwold 13-1-1887
* Ruinerwold 28-3-1820
† Weerwille 14-8-1889
* Arum 25-10-1825
† (Wonseradeel) 28-1-1861
* Tzummarum 3-8-1811
† (Wonseradeel) 11-7-1895
× De Wijk 5-5-1841 × Wonseradeel 5-4-1849
54 55
ds. Jan Bakker Sjoerdtje Tjeerds Goslinga
gereformeerd predikant
* Wapse 17-6-1846, † 29-4-1931 * Arum 16-2-1850, † 8-7-1924
27
TSEERDINA BAKKER
* Sexbierum 9-12-1877, † 1961
× Emmen 8-2-1907 ds. Jacob Koelewijn, gereformeerd predikant, * Bunschoten 24-5-1880, †, zoon van Jacob Koelewijn en Willempje van den Bos
Home