Vorige Kwartierstaat van Rinze van der Baan (1863-1927) VolgendeTerug
704
706
708
710
712
714
716 718
720
722
724 726 728
730 732 734
Sybren
Aukes
Herre
Durks
Sybren
Doekeles
Sjoerd
Tjeerds
Ocke
Jous
Pytter
Willems
Poppe
Djurres
Roel
Redmers
Rienk
Minnes
Gerrit
van der
Boom
705
707
709
711
713
715
717 719
721
723
725 727 729
731 733 735
Acke
Doedes
Geertje
Douwes
Pytje
Douwes
Wypkjen
Claasen
Antie
Bouwes
Rinske
Dircks
Antje
Steffens
Hylkje
Jeltes
Maria
Abrahams
352
353
354
355
356
357
358 359 360 361 362 363 364 365 366 367
Auke
Sybrens
Neeltje
Herres
Doekle
Sybrens
Ymkje
Sjoerds
Bouwe
Okkes
Maryke
Pyters
Andries
Douwes
Meinsma
Jetske
Poppes
Meinsma
Redmer
Roels
Wiepkje
Rients
Ype
[van der
Meulen]
Ytie
Douwes
Abraham
van der
Boom
Rinske
Jacobs
Roelof
Leenderts
Sapke
Tonnis
koopman, winkelier en reder te Makkum slachter te
Schettens
oliemolenaar te
Makkum;
doopsgezind
doopsgezind horlogemaker te Sneek soldaat
van Makkum * 22-2-1714
Makkum
† 8-2-1785
Makkum
van Schettens
† 1780
* 4-12-1725
Schraard
† vσσr 1780
~RK 1-5-1745
Makkum
# 8-2-1802
Makkum
~ 19-4-1750
Workum
† 22-1-1808
Makkum
* ca. 1740
~ (dgz.) 30-1-1768
Makkum
† 28-11-1800
Makkum
~ 24-6-1742
Idsegahuizum
† 2-9-1803
Makkum
~ 14-1-1731
Heerenveen
# 15-2-1795
Sneek
~ 3-2-1719
Jutrijp
# 19-2-1795
Sneek
# 12-7-1792
Sneek
van Dokkum
~ 30-11-1731
Groningen
van Dokkum
† na 1786
* ca. 1700 * ca. 1725
× Makkum 9-12-1736 × Schraard 23-5-1747 × Workum 14-10-1770 × Makkum 15-5-1769 × Sneek 8-6-1753 × Dokkum 21-10-1753 × 1745/1750
176 177 178 179 180 181 182 183
Herre
Aukes
Grytje
Doekles
Okke Bouwes
de Bruin
Grietje Andries
Meinsma
Roel Redmers
Radsma
Janke Ypes
van der Meulen
Pieter
van der Boom
Oentje
Roelofs
koopman te Makkum Rooms-katholiek Rooms-katholiek schoenmaker te Sneek schrijnwerker te Leeuwarden
* Makkum 18-4-1747
† Makkum 15-5-1794
van Wons
† Makkum 10-9-1779
~RK Makkum 6-10-1771
† Makkum 27-4-1813
* Makkum 1770/1771
† Makkum 19-8-1826
* Sneek ca. 21-5-1756
† Sneek 13-3-1836
* 1760/1761
† Sneek 22-6-1841
~ Leeuwarden 6-6-1755
† Leeuwarden 3-3-1828
~ Visvliet 25-5-1755
† Leeuwarden 26-11-1816
× Makkum 21-6-1772 ×RK Makkum 13-2-1791 × Sneek 28-5-1780 × Leeuwarden 27-8-1780
88 89 90 91
Auke Herres van der Baan Marijke Okkes de Bruin Fedde Roels Feltman Saapke van der Boom
koopman te Makkum schoenmaker
* Makkum 7-8-1778
† Makkum 16-9-1858
~RK Makkum 1-4-1791
† Sneek 28-2-1867
* IJlst 4-3-1798
† Sneek 24-11-1879
* Leeuwarden 29-7-1785
† Sneek 13-3-1877
× Wonseradeel 31-1-1818 × Sneek 10-12-1821
44 45
Auke Aukes (Doekele) van der Baan Janke Feddes Feltman
* Makkum 14-12-1823, † Visvliet 16-10-1899 * Sneek 22-8-1826, † Visvliet 11-5-1911
× Wonseradeel 19-4-1851
22
RINZE VAN DER BAAN
olieslager, pannenbakker, voerman
* Makkum 16-9-1863, † Groningen 29-1-1927
× Groningen 12-2-1888 Tjaaktje Heidelberg, * Middelstum 12-1-1862, † Groningen 30-9-1946, dochter van Petrus Bernardus Heidelberg en Wubbina Bons
Home